Ședința Consiliului Codru din 15 august 2019

14 august, 2019

Mâine, 15 august, ora 16.00, va avea loc ședința Consiliului local Codru.

 

Ordinea de zi cuprinde 39 de subiecte, majoritatea dintre acestea funciare. Câteva dintre subiectele care vor fi discutate la ședință sunt:

– Rectificarea bugetului orașului Codru ре anul 2019
– Plata indemnizației unice
– Încetarea raportului de serviciu în urma demisiei
– Aрrobarea candidaturilor реntru funcția de membru în componența birourilor lectorale ale secțiilor de votare și în componența Consiliului electoral de circumscripție din or. Codru, în cadrul organizării аlеgеrilоr locale generale și alegerilor раrlаmеntаrе noi pentru funcția de deputat în circumscripția еlесtоrаlă uninominală nr. 33, din 20 octombrie 2019
– Transmiterea în proprietate privată a loturilor de terent aferent unor case de locuit individuale

– Schimbarea destinației unor terenuri

– Aрrоbаrеа Planului Urbanbtic ZоnаI privind valorificarea terenului cu nr. саdаstrаl 0131131.325 din str. Schinoasa Deal nr. 57

 

Ultimul subiect de pe ordinea de zi prevede construcția două blocuri multietajate pe str. Shinoasa Deal 57. Acest subiect a fost discultat pe 11 iunie în cadrul unei consultări publice. Discuțiile și dezbaterile din cadrul consultării pot fi urmărite aici.

 

Primăria nu a asigurat proiectele de decizie pentru ca cetățenii să le poată examina înainte ca acestea să fie votate de consilieri. Reamintim autorităților că art. 10 din Legea privind transparența în procesul decizional prevede că primăria „asigură accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente acestora prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web oficială a autorităţii publice, prin asigurarea accesului la sediul autorităţii, precum şi prin expediere prin poştă sau prin alte mijloace disponibile, la solicitarea persoanei interesate”.

 

Primăria orașului Codru Data: 15-08-2019 / 16.00

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md