Încă 13 milioane de lei pentru reparația străzilor Livădarilor și Izvoarelor și ajustări la bugetul local

Miercuri, 31 mai 2023, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului local Codru. Au fost analizate și votate două subiecte de ordin financiar. Au fost alocate încă 13,4 milioane de lei pentru finalizarea reparației străzilor Livădarilor, Izvoarelor și stradela I Izvoarelor, care trebuia să fie gata încă la începutul acestui an. Astfel, valoarea finală a proiectului de reconstrucție a celor 4,5 km de drum este de peste 63 de milioane de lei. Totodată, a fost rectificat bugetul orașului Codru pentru anul 2023. Astfel, au fost incluse  cheltuielile suplimentare pentru reparația drumurilor menționate, a fost completat fondul de rezervă cu 300 000 lei și au fost alocate 264 000 lei pentru înlăturarea consecințelor calamităților naturale din 28 martie, în urma cărora au avut de suferit locatarii blocului 12/5 din strada Costiujeni.  Decizia de convocare a ședinței extraordinarea a Consiliului a fost luată după întrunirea Comisiei Buget și Finanțe în cadrul căreia au fost avizate cele 2 proiecte incluse pe ordinea de zi. Din motive tehnice, echipa Primăria Mea nu a putut fi prezentă la ședință pentru a realiza transmisiunea în direct, însă vă prezentăm mai jos detaliile privind proiectele aprobate. 

Ordinea de zi 


2.1 Ajustarea și majorarea valorii contractului de achiziții publice multianual cu nr. 2020-0000000419 din 24.01.2020  Decizia prevede majorarea cu încă 13,4 milioane de lei a contractului în valoare de 50 de milioane de lei pentru reconstrucția străzilor Livădarilor, Izvoarelor și a stradelei I Izvoarelor din sectorul Schinoasa Deal semnat în 2020. Banii vor fi cheltuiți pentru lucrări suplimentare și pentru a acoperi ajustarea la rata inflației. De asemenea, alte 18,9 milioane de lei au fost alocate din bugetul primăriei, reprezentând suma restantă din contractul inițial, care nu a fost transferată agentului economic până acum  . Conform deciziei: 
 • 18,9 mil. lei – lucrări de construcție și reparație a celor trei străzi (sumă restantă); 
 • 5,9 mil. lei – lucrări suplimentare; 
 • 7,4 mil. lei – ajustarea contractului de achiziție la rata inflației.
Menționăm că acest subiect a fost discutat și la ședința din 4 aprilie 2023, însă proiectul a fost exclus de pe ordinea de zi după mai multe discuții aprinse dintre consilieri și reprezentanții primăriei , la propunerea președintelui ședinței, consilierul Alexandru Ciugureanu (PSRM).  Proiectul de reconstrucție a celor trei străzi a început în ianuarie 2020. Pentru asfaltarea celor circa 4,5 km de drum, s-au alocat inițial peste 50 de milioane de lei, bani publici, iar lucrările ar fi trebuit să fie gata încă în ianuarie 2023. Reconstrucția, însă, era executată abia pe jumătate la finalul termenului de trei ani al contractului, proiectul fiind încetinit din cauza unor greșeli de proiectare, a arătat o investigație video realizată de jurnaliștii de CU SENS.  Majorarea valorii contractului era argumentată de agentul economic drept necesară pentru executarea unui șir de lucrări suplimentare, care trebuiau finanțate adăugător, și fără de care reconstrucția drumurilor nu putea continua. Atât agentul economic, cât și primăria afirmau că lucrările suplimentare au apărut, pentru că nu au fost prevăzute corect de proiectanții angajați de primărie, atunci când aceștia au realizat proiectul tehnic.  Noul termen de finalizare a lucrărilor este finalul anului 2023, după ce primăria a încheiat cu agentul economic un acord de prelungire a termenului de execuție a lucrărilor cu încă un an.  Vedeți mai multe detalii despre proiectul de reconstrucție a celor trei străzi în investigația video publicată de redacția CU SENS.  Statut: Aprobat Decizia   2.2 Rectificarea bugetului orașului Codru pentru anul 2023  Proiectul prevede rectificarea bugetului orașului Codru pentru anul 2023 și includerea cheltuielilor prevăzute în punctul 2.1 al ordinii de zi, dar și completarea fondului de rezervă pentru acordarea suportului financiar pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale care au afectat locuitorii blocului 12/5 din strada Costiujeni, după cum urmează: 
 • 32,2 mil. lei au fost alocați pentru construcția drumului din str. Livădarilor și reparația capitală a drumurilor din str. Izvoarelor și str-la I Izvoarelor. Această sumă a fost compensată din bugetul alocat aparatului primarului - 12,2 mil. lei din suma prevăzută pentru procurarea mijloacelor de transport și 20 mil. lei pentru acordarea de ajutoare bănești. 
 • 300 000 lei au fost alocați pentru completarea fondului de rezervă. 
 • 264 000 lei au fost alocați Asociației Proprietarilor de Locuințe Private nr. 50/320 din str. Costiujeni 12/5 pentru înlăturarea consecințelor calamităților naturale din 28 martie. 
Statut: Aprobat  Decizia

Responsabil de monitorizare: Cristian Mariuță


Bugetul 2023 votat, dar fără darea de seamă a primarului despre executarea bugetului pe anul precedent

La 7 aprilie a continuat ședința Consiliului orașului Codru care a început la 4 aprilie. Ședința a început cu audierea primarului cu privire la executarea bugetului pentru 2022, însă după o serie de dispute dintre acesta și consilieri, primarul a părăsit ședința. Consilierii au continuat ședința cu aprobarea mai multor amendamente la bugetul orașului Codru pentru anul 2023, printre care: alocarea a 15 milioane de lei pentru construcția străzii Soarelui, excluderea unor cheltuieli ale primăriei și alocarea sumelor adiționale pentru îndemnizațiile acordate persoanelor cu dizabilități. Ședința s-a încheiat cu transmiterea Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din orașul Codru în gestiunea SA „Apă-Canal”. 

ORDINEA DE ZI


1/53 - „Cu privire la executarea bugetului or. Codru pe anul 2022” din 07.04.2023  Primarul și-a început darea de seamă cu privirea la executarea bugetului pentru 2022 prin a aminti cum avut loc votarea acestuia, în decembrie 2021. Acesta s-a plâns pe faptul că mai mulți consilieri au intervenit peste proiectul bugetului cu amendamente care prevedeau alocarea unor sume adiționale pentru construcția și reparația străzilor, rețelelor de canalizare și altor obiecte de infrastructură. Astfel, bugetul a crescut de la 48 milioane de lei la aproape 60 milioane. Când a menționat că bugetul a fost executat în proporție de 27%, acest lucru a stârnit nemulțumirea și indignarea consilierilor. După o serie de dispute, primarul Vladimir Munteanu a părăsit ședința. Contabila-șefă a primăriei a rămas și a oferit detalii despre unele proiecte care s-au desfășurat pe parcursul anului trecut. Într-un final, consilierii au propus să se ia act de darea de seamă și să continue ședința. Statut: Aprobat Voturi PRO: 11 Decizia   1/54 - „Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Codru pe anul 2023” din 07.04.2023 Discuțiile despre rectificările la bugetul orașului Codru pentru anul 2023 au început cu explicațiile reprezentanților primăriei referitor la sumele insuficiente alocate pentru realizarea proiectelor de infrastructură. Specialista în achiziții din cadrul primăriei a declarat că se alocă inițial sume mai mici, ca proiectele să fie inițiate, iar apoi se intervine cu rectificări la buget, când e clară suma finală a proiectelor inițiate. Consilierii nu au fost de acord cu asemenea abordare, propunând să fie alocate sume mai mari, chiar dacă ulterior se va atesta deficit la buget. Aceasta în condițiile în care practica arată că bugetul nu se execută în volumele aprobate.  În acest sens, președintele ședinței Alexandru Ciugureanu a propus o serie de amendamente:  
 • privind alocarea a 15 milioane de lei pentru construcția străzii Soarelui; Amendamentul a fost aprobat cu 13 voturi;
 • Excluderea cheltuielilor de 40 mii lei pentru achiziția mobilierului în cabinetul arhitectului orașului Codru; Amendamentul a fost aprobat cu 13 voturi;
 • Excluderea cheltuielilor de achiziție a tichetelor de masă în valoare de 60 mii lei. Ciugureanu a menționat că acestea ar fi fost alocate pentru măturători, însă există bănuieli că tichetele se achiziționează pentru persoane interpuse, foști angajați ai Întreprinderii Municipale „Codru-Prest M-Servce”; Amendamentul a fost aprobat cu 13 voturi;
 • Alocarea adițională a sumei de 20 mii lei pentru mentenanța rețelelor electrice, inclusiv sediul primăriei; Amendamentul a fost aprobat cu 13 voturi;
 • Alocarea surselor adiționale drept îndemnizații pentru persoanele cu dizabilități. Amendamentul a fost aprobat cu 13 voturi. 
Proiectul final al bugetului pentru anul 2023 a fost pus la vot cu rectificările menționate. Statut: Aprobat Voturi PRO: 13 Decizia   1/55 - ”Cu privire la delegarea gestiunii Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare” din 07.04.2023 Proiectul prevede transmiterea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare a orașului Codru către SA „Apă-Canal Chișinău”. Statut: Aprobat Voturi PRO: 13 Decizia

Responsabil de monitorizare: Cristian Mariuța

 

18 PUZ-uri, o nouă conducere la întreprinderea Codru-Prest M-Service și fără noutăți bune pentru strada Livădarilor 

La ședința din 4 aprilie au fost analizate 18 proiecte de Planuri Urbanistice Zonale, au fost alese organele de conducere și votat regulamentul de funcționare a Întreprinderii Municipale „Codru-Prest M-Service” și au fost adoptate mai multe decizii funciare. Proiectul inițial al ordinii de zi care conținea 46 de puncte a fost modificat, numărul final ajungând la 55. Audierea primarului privind executarea bugetului pe anul 2022 și rectificările la bugetul pentru anul 2023 au fost amânate pentru următoarea zi de ședință. Proiectele celor 18 PUZ-uri au atras atenția aleșilor naționali, la ședință fiind prezent și deputatul Sergiu Lazarencu, care a îndemnat consilierii să excludă de pe ordinea de zi punctele respective, pentru că acestea nu ar fi în conformitate cu Planul Urbanistic General și ar avea nevoie de studii de fundamentare. Consilierii au acceptat propunerea privind studiile de fundamentare, dar nu au retras proiectele, majoritatea din ele fiind aprobate.  Ședința a început cu alegerea Președintelui ședinței. Alexandru Ciugureanu (PSRM) s-a autopropus să conducă ședința. Acesta a menționat că pe ordinea de zi s-au introdus doar 8 puncte pe subiecte cadastrale, pe când Comisia Funciară s-a întrunit și analizat de la începutul anului 51 de subiecte. Ciugureanu și-a exprimat dezacordul cu această situație, în condițiile în care oamenii care au înaintat aceste solicitări așteaptă decizii de mai mulți ani și s-a oferit să conducă această ședință pentru a completa ordinea de zi cu subiectele în cauză. Propunerea a fost pusă la vot și acceptată de majoritatea consilierilor.  La ședință a fost prezent și deputatul Sergiu Lazarencu (PAS) care s-a adresat consilierilor în privința proiectelor privind aprobarea mai multor Planuri Urbanistice Zonale care au fost introduse pe ordinea de zi, îndemnându-i să le excludă, întrucât ar contravine Planului Urbanistic General. El a propus ca acestea să fie reexaminate, să fie realizate studii de fundamentare, pentru că ar trebui să primească și avizul Ministerului Infrastructurii.  În replică, președintele ședinței, Alexandru Ciugureanu, a menționat că PUG-ul a fost aprobat în 2016 fără vreun aviz din partea vreunui ministere și că este ilegal. Mai mult, acesta a spus că solicitările din partea Consiliului or. Codru către Agenția de Proprietate Publică privind avizarea proiectelor pentru mai multe străzi din or. Codru nu sunt examinate pe parcursul a mai mulți ani. Acesta a mai propus ca inițial să fie aprobată inițierea elaborării acestor PUZ-uri, așa cum prevăd proiectele de decizii, și ulterior PUZ-urile să poată fisupuse consultărilor publice.  Consilierii au continuat cu modificări la ordinea de zi:  Alexandru Ciugureanu (PSRM) a propus: - Excluderea punctului 1.3 „cu privire la majorarea valorii contractului de achizitii publice multianual cu nr.  2020-0000000419 din 24.01.20207” cu compania de Luxgaz SRL, responsabilă de lucrările de construcție a drumului din str. Livădarilor. După mai multe dispute dintre consilieri, primar și reprezentanții agentului economic, privind greșelile de proiectare și evaluarea eronată a devizului de cheltuieli, proiectul a fost retras de pe ordinea de zi cu majoritatea voturilor consilierilor.  - Ulterior, Ciugureanu a propus includerea pe ordinea de zi a mai multe proiecte de ordin cadastral (din cele menționate la începutul ședinței), propunerea fiind aprobată.  - Acesta a mai propus votarea amendamentelor la toate cele 18 proiecte de PUZ-uri incluse în ordinea de zi, care ar include recomandarea privind realizarea studiilor de fundamentare, venită de la deputatul Sergiu Lazarencu. Propunerea a fost acceptată, amendamentul fiind aplicat, la pachet, pentru punctele de la 1.23 la 1.40 de pe ordinea de zi.  - Pe final, acesta a propus ca proiectele privind audierea executării bugetului pentru anul 2022 și rectificarea bugetului pentru anul 2023 să fie mutate la sfârșitul ordinii de zi, ca primăria să aibă timp să se pregătească, iar raportor să fie desemnat primarul Vladimir Mutneanu, în loc de contabila-șefă. Propunerea a fost acceptată de consilieri.  Vadim Țurcanu (PAS) a propus excluderea de pe ordinea de zi a proiectelor de la 1.23 la 1.40, adică a celor 18 PUZ-uri, venind cu aceleași raționamente ca și deputatul Lazarencu, însă propunerea a fost respinsă.   Ordinea de zi cu 55 de puncte a fost aprobată de 19 consilieri. Aceasta însă nu a fost ulterior publicată pe site-ul primăriei.

ORDINEA DE ZI 


1/11 - „Cu privire la modificarea componenţei nominale a Comisiei pentru buget, finanţe, economie şi reforme și a Comisiei pentru protecţie socială, ecologie, sănătate publică şi muncă din cadrul Consiliului orășenesc Codru” din 04.04.2023 Proiectul presupune schimbarea componenței nominale a celor 2 comisii, la cererea a doi consilieri care au dorit să să schimbe cu locurile. Statut: Aprobat Voturi: Numărul de voturi nu este vizibil din imaginile video Decizia   1/2 - “Cu privire la cererea nr.36/03-2023 din 20.03.2023” din 04.04.2023 Proiectul prevede permisiunea acordată companiei „Solomon Construct Imobil” SRL de a efectua lucrări de amenajare pe terenul aferent construcției din str. Costiujeni 14/4 cu reparația ulterioară a carosabilului în caz de deteriorare. Statut: Aprobat Voturi: Numărul de voturi nu este vizibil din imaginile video Decizia   1/3 - “Cu privire examinarea cererilor depuse de AO „Casa mea” nr.31/2023 din 24.01.2023 și nr.54/2023 din 02.02.2023” din 04.04.2023 Proiectul prevede alocarea a 2 milioane de lei, la cererea parvenită din partea AO „Casa Mea”, pentru elaborarea rapoartelor tehnice privind prospecțiuni inginero-geologice și inginero-geodezice, expertizei tehnice și caietului de sarcini, în scopul valorificării urbanistice a terenurilor supuse riscurilor de alunecări din perimetrul străzilor Colina Verde - Schinoasa Vale - Molocanilor.  Statut: Aprobat Voturi: Numărul de voturi nu este vizibil din imaginile video Decizia    1/4 -,,Cu privire la modificarea componenţei nominale a Comisiei administrative de pe lângă Primăria or. Codru, mun. Chişinău” Statut: Aprobat Voturi: Numărul de voturi nu este vizibil din imaginile video Decizia   1/5 - „Cu privire la interpretarea Deciziei nr. 5/12 din 17.11.2020 „Cu privire la stabilirea indemnizaţiilor de şedinţă pentru aleşii locali” din 04.04.2023   Proiectul prevede remedierea unei erori tehnice admise anterior, din cauza căreia consilierii locali nu au primit îndemnizațiile de mai mult de un an. Statut: Aprobat Voturi PRO: 20 Decizia   1/6 - ,,Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii Municipale „Codru-Prest M-Service”” din 04.04.2023 În lista membrilor Comisiei au fost incluși reprezentanți ai primăriei și ai Consiliului orașului Codru - 5 consilieri și  2 lucrători ai Primăriei, după cum urmează: - Președinte - Andrei Roșca, consilier; - Secretar - Ruslan Cazacu, secretar al consiliului or. Codru; - Membri - Radu Avasîloae (specialist principal - jurist în cadrul primăriei) și 4 consilieri - Iulian Serbușcă, Iurie Dimitriu, Alexandru Ciugureanu, Veaceslav Godzin.  Statut: Aprobat Voturi PRO: 19 Decizia   1/7 - ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii Municipale „Codru-Prest M-Service” din 04.04.2023 Statut: Aprobat Voturi PRO: 18 Abțineri: 2 Decizia   1/8 - ”Cu privire la aprobarea Regulamentului al Consiliului de administrare a Întreprinderii Municipale „Codru-Prest M-Service” din 04.04.2023 Consilierul PAS, Vadim Țurcanu, a intervenit cu un amendament privind redactarea punctului 25 din regulament care prevede ca îndemnizația lunară a membrilor Consiliului de administrare al ÎM „Codru-Prest M-Service” să fie în volum de până la un salariu minim. Acest lucru ar prevede alocații de 200 mii lei lunar, în condițiile în care cifra de afaceri a întreprinderii este de 800 mii lei. În acest context, Țurcanu a propus ca mărima îndemnizației să fie de maxim 1000 lei. Amendamentul a fost susținut de 18 consilieri, proiectul fiind supus votului cu amendamentul stipulat. Statut: Aprobat Voturi PRO: 18 Abțineri: 1 Decizia   1/9 "Cu privire la desemnarea membrilor în Consiliul de administrare al Întreprinderii  Municipale ,,Codru-Prest M-Service” Mai mulți consilieri au înaintat membri din rândul locuitorilor or. Codru. A fost menționat că decizia nu a fost pregătită bine și nu au fost selectați oameni pentru funcțiile propuse. Statut: Transmis spre reexaminare Voturi PRO - 4 Abțineri - 14   1/10 - ”Cu privire la aprobarea Regulamentului al Comisiei de cenzori a Întreprinderii Municipale „Codru-Prest M-Service” din 04.04.2023 A fost propus același amendament ca la punctul 1/8, ca îndemnizația membrilor Comisie de cenzori să fie de maxim o mie lei. Amendamentul a fost aprobat unanim, proiectul modificat fiind supus votului.  Statut: Aprobat Voturi PRO: unanim Decizia    1/11 - “Cu privire la delegarea împuternicirilor în vederea reprezentării intereselor Consiliului or. Codru în instanțele naţionale de judecată şi în proceduri de executare, pentru anul 2023 - 31 ianuarie 2024” din 04.04.2023 Consilierii au venit cu amendamente la acest proiect prin care să scoată prevederea care ar permite reprezentantului Consiliului or. Codru în instanțele de judecată să modifice temeiul sau obiectul acțiunii, precum și a reduce cuantumul pretențiilor. Amendamentul și proiectul final a fost aprobat cu majoritatea voturilor.  Statut: Aprobat Voturi PRO: 20 Decizia   1/12 - Cu privire la aprobarea materialelor cadastrale asupra terenului din 04.04.2023  Statut: Aprobat Voturi PRO: 19 Decizia 1/13 - Cu privire la examinarea cererii nr.Ț-929/22 din 15.11.2022 din 04.04.2023 Proiectul prevede formarea terenului din intersecția str. Schinoasa Vale și Izvoarelor, modul de folosință aferent drumurilor, ca să unească str. Izvoarelor cu str. Schinoasa Vale, în baza cererii locatarilor. Statut: Aprobat Voturi PRO: 19 Decizia    1/14 - Cu privire la formarea bunului imobil din str.Costiujeni prin separare din 04.04.2023  Statut: Aprobat Voturi PRO: 20 Decizia   1/15 - Cu privire la formarea bunului imobil cu nr.cadastral din str. Potîrnichii prin divizare cu încetarea proprietății comune din 04.04.2023 Statut: Aprobat Voturi PRO: 20 Decizia    1/16 - Cu privire la înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din 04.04.2023  Proiectul prevede înstrăinarea suprafeței de 163 mp, suplimentar la cele 6 ari deja formați. Statut: Aprobat Voturi PRO: 20 Decizia 1/17 - Cu privire la înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din 04.04.2023 Statut: Aprobat Voturi PRO: 20 Decizia    1/18 „Cu privire la înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din locuit individuale din str.Schinoasa Deal. Statut: Aprobat Voturi PRO: 18 Abțineri: 2 Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md 1/19 „Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de teren aferent casei de locuit, din str. Sitarului 5A Statut: Aprobat Voturi PRO: 20 Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md   1/20 - Cu privire la anularea informației grafice și înscrisului asupra bunului imobil (teren) cu nr.cadastral 0131128. din 04.04.2023  Statut: Aprobat Voturi PRO: 20 Decizia   1/21 - Cu privire la cererea nr.63/23 din 07.02.2023 pentru aprobarea amplasării subteran a rețelei de tensiune electrică din 04.04.2023   Statut: Aprobat Voturi PRO: 19 Abțineri: 1 Decizia    1/22 - Cu privire la examinarea cererii nr.396/22 din 09.12.2022 din 04.04.2023 Statut: Aprobat Voturi PRO: 20 Decizia    Pentru punctele de la 1.23 la 1.40 care prevăd examinarea celor 18 proiecte de PUZ-uri, au fost propuse 2 amendamente anterior discutate: - La punctul 3 se adaugă sintagma „Proiectantul va prezenta primăriei orașului Codru studiul de fundamentare”  - Se exclude sintagma „cu operarea modificărilor și certificatul local de urbanism” , prevedere dublată în toate proiectele de decizii. Amendamentele au fost aprobate la pachet pentru toate cele 18 proiecte cu votul a 19 consilieri.   1/23 - Cu privire la inițierea examinării Planului Urbanistic Zonal din 04.04.2023 Se acceptă spre examinare proiectul privind modificarea codului din R2 în R6 pentru terenul din str. Cobzarilor. Se inițiază elaborarea proiectului deciziei privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal conform cererii solicitantului. Statut: Aprobat Voturi PRO: 10 Abțineri: 6 Decizia   1/24 - ”Cu privire la examinarea proiectului Planului urbanistic zonal la cererea depusă de „Lăcaș la Cheie & Cons” SRL și „Mondocons” SRL nr. 321/21 din 27.07.2021” din 04.04.2023 Se acceptă spre examinare proiectul privind modificarea codului din RI1 în R6 pentru terenul din str-la 2 Sihastrului, nr. 16. Se inițiază elaborarea proiectului deciziei privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal conform cererii solicitantului. Statut: Aprobat Voturi PRO: 12 Voturi Împotrivă: 4 Abțineri: 3 Decizia   1/25 - ”Cu privire la inițierea examinării Planului Urbanistic Zonal al or.Codru conform cererii depuse nr. B-1209/2021” din 04.04.2023 Se acceptă spre examinare proiectul privind modificarea codului din R2 în R4 pentru terenul din str. Schinoasa-Deal 68A. Se inițiază elaborarea proiectului deciziei privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal conform cererii solicitantului. Statut: Aprobat Voturi PRO: 14 Abțineri: 5 Decizia   1/26 - ”Cu privire la inițierea examinării Planului Urbanistic Zonal al or.Codru conform cererii depuse nr. M-1210/2021” din 04.04.2023 Se acceptă spre examinare proiectul privind modificarea codului din R2 în R4 pentru terenul din str. Sfîntul Nicolae 6. Se inițiază elaborarea proiectului deciziei privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal conform cererii solicitantului. Statut: Aprobat Voturi PRO: 12 Abțineri: 6 Decizia   1/27 - ”Cu privire la inițierea examinării Planului Urbanistic Zonal al or.Codru conform cererii depuse nr. G-1219/2021” din 04.04.2023 Se acceptă spre examinare proiectul privind modificarea codului din R2 în R4 pentru 2 terenuri din str. Nicolae Sulac. Se inițiază elaborarea proiectului deciziei privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal conform cererii solicitantului. Statut: Aprobat Voturi PRO: 12 Abțineri: 6 Decizia   1/28 "Cu privire la inițierea examinării Planului Urbanistic Zonal al or.Codru conform cererii P-16/22 din 17.01.2022.  Statut: Respins Voturi PRO - 11 Abțineri - 7    1/29 - ”Cu privire la inițierea examinării Planului Urbanistic Zonal al or.Codru conform cererilor depuse de „Agher-HM” SRL” din 04.04.2023 Se acceptă spre examinare proiectul privind modificarea codului din R2 în R4 pentru terenul din str. Busuiocului. Se inițiază elaborarea proiectului deciziei privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal conform cererii solicitantului. Statut: Aprobat Voturi PRO: 12 Abțineri: 6 Decizia   1/30 - ”Cu privire la inițierea examinării Planului Urbanistic Zonal al or.Codru conform cererilor depuse de cet.” din 04.04.2023   Se acceptă spre examinare proiectul privind modificarea codurilor din RI1 în R6 și S pentru terenurile din str. Soarelui 87 și 87/1. Se inițiază elaborarea proiectului deciziei privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal conform cererii solicitantului. Statut: Aprobat Voturi PRO: 13 Abțineri: 6 Decizia   1/31 - ”Cu privire la inițierea elaborării Planului urbanistic zonal conform cererii depuse de S.R.L.”Botily”” din 04.04.2023 Se acceptă spre examinare proiectul privind modificarea codului din I1 în R6-R7 pentru terenul din str. Soarelui 87/1. Se inițiază elaborarea proiectului deciziei privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal conform cererii solicitantului. Statut: Aprobat Voturi PRO: 13 Abțineri: 6 Decizia   1/32 - Cu privire la inițierea elaborării Planului urbanistic zonal conform cererii depuse din 04.04.2023 Se acceptă spre examinare proiectul privind modificarea codului din S în R6-R7 pentru terenul din str. Jubiliară 41. Se inițiază elaborarea proiectului deciziei privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal conform cererii solicitantului. Statut: Aprobat Voturi PRO: 13 Voturi Împotrivă: 4 Abțineri: 1 Decizia   1/33 - Cu privire la inițierea elaborării Planului urbanistic zonal conform cererilor depuse din 04.04.2023 Se acceptă spre examinare proiectul privind modificarea codului din C7 în R6 pentru terenul din str-la 2 S. Rădăuțanu, 10/1. Se inițiază elaborarea proiectului deciziei privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal conform cererii solicitantului. Statut: Aprobat Voturi PRO: 12 Voturi Împotrivă: 6 Abțineri: 1 Decizia 1/34 - Cu privire la inițierea elaborării Planului urbanistic zonal conform cererilor depuse din 04.04.2023  Se acceptă spre examinare proiectul privind modificarea codului din R2 în C a terenului din str. Costiujeni 86. Se inițiază elaborarea proiectului deciziei privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal conform cererii solicitantului. Statut: Aprobat Voturi PRO: 13 Abțineri: 6 Decizia   1/35 Cu privire la inițierea elaborării Planului urbanistic zona conform cererii depuse de Stratulat Sergiu Statut: Respins Voturi PRO - 11 Abțineri - 6   1/36 - Cu privire la inițierea elaborării Planului urbanistic zonal conform cererii din 04.04.2023  Se acceptă spre examinare proiectul privind modificarea codului din R2 în S a terenului din str. Drumul Schinoasei 140. Se inițiază elaborarea proiectului deciziei privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal conform cererii solicitantului. Statut: Aprobat Voturi PRO: 13 Abțineri: 6 Decizia   1/37 - Cu privire la inițierea elaborării Planului Urbanistic Zonal, conform cererii depuse din 04.04.2023 Se acceptă spre examinare proiectul privind modificarea codului din R2 în R4 pentru terenul din str. Plaiului. Se inițiază elaborarea proiectului deciziei privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal conform cererii solicitantului. Statut: Aprobat Voturi PRO: 12 Abțineri: 6 Decizia   1/38 “Cu privire la inițierea elaborării Planului Urbanistic Zonal, conform cererii  depuse de SRL ”Mertant Plus”. Statut: Respins Voturi PRO - 10 Voturi Împotrivă: 4 Abțineri: 7   1/39 - Cu privire la inițierea elaborării Planului urbanistic zonal conform cererii depuse din 04.04.2023 Se acceptă spre examinare proiectul privind modificarea codului din R2 în R4 pentru terenul din str. Schinoasa-Deal 70A. Se inițiază elaborarea proiectului deciziei privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal conform cererii solicitantului. Statut: Aprobat Voturi PRO: 12 Abțineri: 6 Decizia 1/40 - “Cu privire la inițierea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal, conform cererii depuse de către SRL ”Gerdex Pro” nr. 24/2023 din 20.01.2023” din 04.04.2023 Se acceptă spre examinare proiectul privind modificarea codului din R2 în R4 pentru terenul din str. Molocanilor 18. Se inițiază elaborarea proiectului deciziei privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal conform cererii solicitantului. Statut: Aprobat Voturi PRO: 12 Abțineri: 6 Decizia   1/41 - „Cu privire la examinarea cererilor nr.397/2022 din 12.12.2022 și nr.299/1/2022 din 06.02.2023 depuse de Direcția Construcții Capitale” din 04.04.2023 Proiectul prevede construcția unei rețele de canalizare și stația de pompare care va fi utilizată de agentul economic și de locuitorii din zonă. Statut: Aprobat Voturi PRO: 19 Decizia   1/42 - „Cu privire la examinarea cererii nr.113/2023 din 14.03.2023 depusă de SRL „Ferma cu Origini”” din 04.04.2023  Proiectul prevede construcția unei stații de purificare a apei în aceeași regiune stipulată în proiectul 1/41.  Statut: Aprobat Voturi PRO: 18 Abțineri: 1 Decizia   1/43 - ”Cu privire la cererea SRL ”Merant-Plus” nr.108/2023 din 09.03.2023” din 04.04.2023 Proiectul prevede acordarea certificatului de urbanism pentru efectuarea lucrărilor de prevenire a alunecărilor de teren. Statut: Aprobat Voturi PRO: 18 Abțineri: 1 Decizia   1/44 - “Cu privire la modificarea anexei nr.8 la decizia Consiliului or. Codru nr.6/1 din 30.12.2022” din 04.04.2023   Proiectul prevede operarea de modificări a denumirii unității comerciale și/sau de prestări de servicii specificate la pt. 52 al anexei nr. 8 la decizia Consiliului or Codru nr. 6/1 din 30.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului orașului Codru pentru anul 2023 în lectura a II” din „Magazin on-line” în „Magazin on-line, unitate de comerț electronic”.  Statut: Aprobat Voturi PRO: 15 Decizia 1/45 - “Cu privire la activitatea a Î.M. “Codru Prest-M Service” pe perioada anului 2022” din 04.04.2023  S-a constatat că raportul conține informații incomplete, nu au fost prezentate facturile pentru cheltuielile din perioada indicată. Consilierii au propus raportul să fie respins cu solicitarea către administratorul întreprinderii municipale să ofere informațiile complete pentru perioada indicată. Consilierii au luat act de informația prezentată și au solicitat informații suplimentare. Statut: Aprobat Voturi PRO: 18 Decizia    1/46 - “Cu privire la la examinarea cererilor nr.433 - 434 din 15.11.2022” din 04.04.2023 Proiectul prevede edificarea unui monument de for public - instalarea unei plăci comemorative în memoria regretatei Nina Ermurachi (interpretă de muzică populară) pe str-la Pădurilor. Statut: Aprobat Voturi PRO: 19 Decizia   1/47 - Cu privire la înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din 04.04.2023 Statut: Aprobat Voturi PRO: 18 Abțineri: 1 Decizia   1/48 - Cu privire la inițierea elaborării Planului urbanistic zonal conform cererii depuse din 04.04.2023 Modificarea codului din R2 în R4 pentru terenul din str. Schinoasa Deal 57.  Statut: Aprobat Voturi PRO: 19 Decizia 1/49 - “Cu privire la aprobarea „Dosarului Tehnic al lucrărilor de stabilire a hotarelor fixe a terenurilor S.A. „Macara”, amplasate în or.Codru, str.Costiujeni 7, mun.Chișinău”” din 04.04.2023  Statut: Aprobat Voturi PRO: 14 Abțineri: 4 Decizia    1/50 - Cu privire la înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din 04.04.2023 Statut: Aprobat Voturi PRO: 15 Abțineri: 1 Decizia   1/51 - Cu privire la modificarea planului cadastral al terenului din str.Izvoarelor și înstrăinarea surplusului de teren din 04.04.2023  Statut: Aprobat Voturi PRO: 14 Decizia   1/52 - ”Cu privire la examinarea cererii nr.35/2023 din 26.01.2023 depusă de AO„El-Șadai”” din 04.04.2023 Proiectul prevede privatizarea lotului de pământ cu suprafața 0.03 ha adiacent bunului imobil din str. Schinoasa Nouă 10. Consilierii au propus respingerea cererii.  Statut: Aprobat Voturi PRO: 14 Decizia

Responsabil de monitorizare: Cristian Mariuța

Partea I Partea II Partea III

Buget rectificat, arbori defrișați și terenuri înstrăinate

La 29 martie s-au întrunit 19 consilieri locali și au examinat 27 de proiecte de decizie. Aceștia au examinat mai multe cereri din partea companiilor private, au înstrăinat terenuri și au votat un proiect investițional pentru proiectarea, construcţia și operarea unei stații de pompare și pre-epurare pentru cartierul locativ din str. Puhoi, or. Codru. La ședință au participat 19 consilieri. Sergiu Heghea din fracțiunea PPDA a fost numit președintele ședinței. Consiliul a fost convocat cu 23 subiecte pe ordinea de zi. Înaintea ședinței, au fost adăugate următoarele subiecte pe ordinea zilei:
 • 1/24 - proiectul a fost adăugat la ordinea de zi, dar pentru că nu există înregistrarea video și proiectul nu e publicat pe site, nu cunoaștem despre ce este vorba;
 • 1/25 - Cu privire la procurarea surplusului de teren din str-la 1 Molocanilor;
 • 1/26 - Cu privire la examinarea cererii nr.470/21 depusă de SRL ,,Merant Plus”;
 • 1/27 - ,,Cu privire la examinarea cererii nr.479/21 din 29.11.2021 depusă de SRL ,,Status Invest””.
Consilierii au examinat 27 subiecte timp de două ore.

Ordinea de zi a ședinței


1. Executarea bugetului or. Codru pentru anul 2021

- Se ia act de informare privind bilanțul executării bugetului or. Codru pe anul 2021. - Contabilul-șef, va întreprinde măsuri pentru întărirea disciplinei financiar - bugetare pentru întreținerea valorilor și mijloacelor bănești, respectarea regimului economic în consumul mijloacelor de stat. - Comisia pentru buget, finanțe, economie și reforme va exercita controlul executării prevederilor prezentei decizii.   Statut: Aprobat Voturi PRO: 19 Decizia

2. Rectificarea bugetului or. Codru pe anul 2022

- Se rectifică bugetul orașului Codru pentru anul 2022 prin repartizarea soldului de mijloace bănești format la 01.01.2022, ce constituie suma de 60746185,36 lei. - Se acceptă modificările operate în bugetul orașului Codru pe anul 2022 în baza deciziei Consiliului municipal Chișinău. - Serviciul evidență contabilă va opera modificările de rigoare în bugetul or. Codru pentru anul curent.   Statut: Aprobat Voturi PRO: 19 Decizia

3. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale

Statut: Aprobat Voturi PRO: 19 Decizia

4. Defrișarea arborilor

Statut: Aprobat Voturi PRO: 19 Decizia

5. Operarea unor modificări în decizia Consiliului or. Codru nr. 1/13 din 16 martie

Statut: Aprobat Voturi PRO: 19 Decizia

6. Proiectul investițional proiectare-construcţie-operarea stației de pompare și stației de pre-epurare pentru cartierul locativ

din str. Puhoi, or. Codru, mun. Chișinău

  - Partener privat va permite, cu titlul gratuit, locuitorilor cartierului din str. Puhoi, or. Codru, să se conecteze la stația de pombare a apelor uzate; - Cheltuielile pentru elaborarea studiului de fezabilitate vor fi suportate din bugetul local al Primăriei; - S-a format Comisia de selectare a partenerului privat.   Statut: Aprobat Voturi PRO: 19 Decizia

7. Desemnarea reprezentantului Consiliului local pentru participarea în comisia pentru casarea plantației perene

Proiectul de decizie nu a fost publicat conform legii

  A fost propus consilierul Nicolae Goncearenco.   Statut: Aprobat Voturi PRO: 18 Împotrivă: 1

8. Examinarea cererii Î.P. „Vierul Prod” nr. 10/2022 din 12.01.2022

Statut: Aprobat Voturi PRO: 18 Abțineri: 1 Decizia

9. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Pădurilor

Statut: Aprobat Voturi PRO: 19 Decizia

10. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Olimpică

Statut: Aprobat Voturi PRO: 19 Decizia

11. Formarea bunului imobil prin divizare cu încetarea proprietății comune din str. Cîmpului

Statut: Aprobat Voturi PRO: 19 Decizia

12. Formarea bunurilor imobile din str. Schinoasa-Deal, prin separare

Statut: Aprobat Voturi PRO: 19 Decizia

13. Modificarea planului cadastral al terenului și înstrăinarea surplusului de teren din str. Costiujeni

Statut: Aprobat Voturi PRO: 19 Decizia

14. Modificarea planului cadastral al terenului și înstrăinarea surplusului de teren

Statut: Aprobat Voturi PRO: 19 Decizia

15. Modificarea planului cadastral al terenului și înstrăinarea surplusului de teren pe str. Schinoasa-Nouă

  Consilierul Alexandru Ciugureanu nu a participat la vot. Statut: Aprobat Voturi PRO: 18 Decizia

16. Examinarea cererii nr. C-956/2021 din 05.10.2021 cu privire la legalizarea terenului adiacent

Statut: Aprobat Voturi PRO: 16 Împotrivă: 3 Decizia

17. Examinarea cererii nr. S-717/2021 din 26.07.2021 se respinge cererea de privatizare a terenului, pentru că solicitarea contravine legii

Statut: Aprobat Voturi PRO: 19 Decizia

18. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale de pe str. Drumul Schinoasei

Statut: Aprobat Voturi PRO: 19 Decizia

19. Inițierea procedurii de lichidare a ÎM „CODRU CADASTRU”

Consilierii nu au ajuns la un acord comun cui să achite serviciile pentru lichidarea ÎM, cu 18 voturi s-au abținut de la votarea proiectului. În timpul dezbaterilor, consilierii au luat o pauză de 30 de minute, după care Silvia Kirilov, președinta fracțiunii PSRM nu a mai revenit. 

20. Modificarea componenţei nominale a Comisiei comisiei juridice pentru reglementări şi menținerea ordinii publice din cadrul Consiliului or. Codru

Statut: Aprobat Voturi PRO: 17 Decizia

21. Abrogarea deciziei Consiliului orașului Codru nr. 7/8 din 21 decembrie 2021

Statut: Aprobat Voturi PRO: 13 Abțineri: 3 Decizia

22. Desemnarea reprezentanților Consiliului orașului Codru în instanțele de judecată și în raporturile cu alte autorități publice

  Statut: Aprobat Lipsește video, nu cunoaștem numărul exact de voturi Decizia

23. Interdicția construcțiilor desfășurate în or. Codru asupra autorizării și în legătură cu alunecarea de teren pe pante și vâlcele necorespunzătoare infrastructurilor existente și pericol de catastrofă

Decizia Statut: Aprobat Lipsește video, nu cunoaștem numărul exact de voturi

24. Proiectul a fost adăugat pe ordinea de zi la începutul ședinței, fără multe detalii. Lipsește înregistrarea video din perioada când este dezbătut proiectul. Decizia nu a fost ulterior publicată, ceea ce ar putea însemna că proiectul nu a fost aprobat.


25. Procurarea surplusului de teren din str-la 1 Molocanilor

Decizia Statut: Aprobat Lipsește video, nu cunoaștem numărul exact de voturi

26. Examinarea cererii nr.470/21 depusă de SRL „Merant Plus”, se interzice elaborarea planului urbanistic zonal pentru câteva terenuri

Statut: Aprobat Lipsește video, nu cunoaștem numărul exact de voturi Decizia

27. Examinarea cererii nr. 479/21 din 29.11.2021 depusă de SRL „Status Invest”, se transmite pentru o perioadă de 49 de ani lotul de pământ pentru amenajarea unei căi de acces

Statut: Aprobat Lipsește video, nu cunoaștem numărul exact de voturi Decizia   Video de la ședință:      

Buget 2022 în lectura a doua și rezilierea contractelor de arendă cu SRL Merant Plus

La 24 decembrie s-au întrunit 22 consilieri locali și au examinat 7 proiecte de decizie. Aceștia au aprobat bugetul orașului Codru pentru 2022 în lectură finală, au aprobat contractarea serviciilor de pază pentru terenurile arendate de SRL Merant Plus și au reziliat contractele de arendă cu acest agent economic. Aleșii locali au înstrăinat două terenuri locuitorilor or. Codru și au votat inițierea consultărilor publice pentru modificarea denumirilor unor străzi din oraș.   La ședință au participat 22 consilieri, iar Sergiu Heghea din fracțiunea PPDA a fost numit președintele ședinței. Aceștia au examinat 7 subiecte timp de două ore. Unicul subiect de pe ordinea de zi inițială a fost bugetul orașului Codru pentru 2022 în lectura a doua. Aleșii locali au venit cu zeci de modificări la proiect, împărțind aleatoriu sume de bani pentru diverse reparații și construcții ale infrastructurii locale. Primarul orașului și contabila șef a executivului nu au fost de acord cu aceste modificări și au atenționat că nu vor executa. Problema invocată de primar a fost că nici un consilier nu a participat la etapa de consultare a bugetului, iar modificările propuse nu au o bază argumentativă a cheltuielilor. În final, bugetul pentru 2022 a fost aprobat cu un deficit de 41 milioane 880 mii lei. Veniturile au constituit 54 milioane lei, iar cheltuielile 95 milioane 880 mii lei. Cu regret, cele 4 propuneri parvenite de la cetățeni în timpul consultărilor publice au fost ignorate de consilieri, inclusiv propunerile echipei Primăria Mea de a amenaja un parc între str. Schinoasa Vale, Sitarului și Izvoarelor și de a amenaja o zonă de acces pentru transportul public la str. Valea Apelor. Chiar dacă aceste propuneri au fost consultate cu locuitorii orașului, consilierii nu au argumentat din ce cauză le-au refuzat. La propunerea consilierului PAS, Sergiu Zavulan, a fost discutat subiectul protecției terenurilor arendate de SRL Merant Plus pe care au început lucrări ilegale de construcție. Proiectul prevede contractarea serviciilor de pază pentru a proteja bunurile primăriei or. Codru. Conflictul cu SRL Merant Plus durează mai mulți ani, însă în 2021 au început lucrări de construcție, care nu pot fi oprite de instituțiile responsabile. Astfel, serviciul de pază și protecție de stat va îngrădi accesul constructorilor și a tehnicii de construcție pe terenurile vizate. După mai multe dezbateri, consilierii au aprobat proiectul și au alocat 200 mii lei pentru aceste servicii, chiar dacă primarul a anunțat că nu va executa decizia și se va baza pe poliție. Privind construcțiile date, consilierii PAS au propus repetat proiectul de decizie de reziliere a contractelor de arendă încheiate cu SRL Merant Plus pentru trei terenuri din orașul Codru, care a fost respins la ședința consiliului din 21 decembrie. Consilierii au aprobat proiectul pentru a îngreuna procesul de construcții pe terenurile arendate.

Ordinea de zi a ședinței

Consiliul a fost convocat cu 2 subiecte pe ordinea de zi. La propunerea primarului, aleșii locali au exclus proiectul de decizie privind acordarea premiului anual primarului or. Codru. În schimb, au fost adăugate următoarele subiecte pe ordinea de zi:
 • Delegarea unor competențe primarului or. Codru de a numi secretarul consiliului;
 • Contractarea serviciilor de pază pentru protecția terenurilor arendate de SRL Merant Plus;
 • Înstrăinarea unui teren aferent casei de locuit de pe str. Schinoasa Deal 70A;
 • Înstrăinarea unui teren aferent casei de locuit de pe str. Sitarului 5;
 • Rezilierea unilaterală a contractelor de arendă încheiate cu SRL Merant Plus pentru trei terenuri;
 • Organizarea consultărilor publice privind modificarea denumirilor unor străzi din or. Codru.

Proiectele examinate


Aprobarea bugetului oraşului Codru pentru anul 2022 în lectura a doua

Decizia

Primăria a propus un buget de 54 milioane de lei (venituri și cheltuieli), însă consilierii au operat zeci de modificări, care au dus la un buget de 95 milioane 880 mii lei. Astfel, bugetul pentru 2022 are un deficit de peste 41 milioane lei, care au fost aprobate de consilieri pentru reparații și construcții a diferitor obiecte de infrastructură. Bugetul a fost supus consultărilor publice pe 3 decembrie 2021. Primăria a recepționat patru recomandări:
 • Proiectarea și amenajarea unui parc public dintre str. Schinoasa Vale, Sitarului și Izvoarelor;
 • Amenajarea unei zone de întoarcere a transportului și unei stații de așteptare în zona str. Valea Apelor și amenajarea drumului de acces către aceasta;
 • Rute de autobuz pe str. Sihastrului - Schinoasa, cu traseu până în centrul capitalei și program până la 20.30 cel puțin;
 • Rute de troleu care să unească Ialoveni, Codru și Chișinău (traseu cerc).
Consilierii au respins toate propunerile și le-au acceptat doar pe cele din timpul ședinței. Propunerile au venit de la diverși consilieri, fără a argumenta necesitatea și fără a oferi devizuri de cheltuieli. Propunerile au fost haotice, cu indicarea sumelor aleatorii. Executivul a atenționat că nu va executa acest buget.  Statut: Aprobat Voturi PRO: 23

Cu privire la delegarea unor competențe primarului or. Codru

Proiectul de decizie nu a fost publicat conform legii.

Primarul a solicitat repetat consilierilor să fie împuternicit pentru a numi secretarul consiliului fără votul aleșilor locali. La ședința anterioară de pe 21 decembrie consilierii au respins propunerea. Această solicitare s-a referit la numirea secretarului atât timp cât secretarul actual va lipsi neprevăzut, va pleca în concediu neplanificat sau pe motiv de boală. Și de această dată, aleșii locali nu au votat proiectul de decizie. Statut: Respins Împotrivă: 2 Abținut: 20

Contractarea serviciilor de pază pentru protecția terenurilor arendate de SRL Merant Plus

Decizia

Statut: Aprobat Voturi PRO: 21 Abinut: 1

Înstrăinarea unui teren aferent casei de locuit de pe str. Schinoasa Deal 70A

Decizia

Statut: Aprobat Voturi PRO: 22

Înstrăinarea unui teren aferent casei de locuit de pe str. Sitarului 5

Decizia

Statut: Aprobat Voturi PRO: 21 Abinut: 1

Rezilierea unilaterală a contractelor de arendă încheiate cu SRL Merant Plus pentru trei terenuri

Decizia

Statut: Aprobat Voturi PRO: 19 Abținut: 1

Organizarea consultărilor publice privind modificarea denumirilor unor străzi din or. Codru

Decizia

Statut: Aprobat Voturi PRO: 20
Video de la ședință: După prima pauză: După a doua pauză:

Bugetul 2022 aprobat în prima lectură și PUZ pentru complex locativ pe str. Grenoble 136

La ședința consiliului din 21 decembrie, aleșii locali au examinat 24 de proiecte. Consilierii au aprobat bugetul pentru 2022 în prima lectură și au amânat examinarea în a doua lectură pentru vineri, 24 decembrie. Au creat un grup de lucru care va examina conflictul dintre primărie și Merant Plus SRL, care arendează trei loturi de teren, dar nu achită conform contractului și a pornit lucrări ilegale de construcție. Aleșii locali au examinat posibilitatea de a rezilia repetat contractele de arendă cu Merant Plus SRL. Aceștia nu au ajuns la un consens, iar proiectul va fi examinat la ședința următoare. La ședință s-a decis organizarea a trei consultări publice pentru amenajarea terenurilor de joacă.   La ședința din 21 decembrie 2021 au participat toți 23 aleși locali. Pe ordinea de zi erau inițial 20 de proiecte de decizii, însă aceasta a fost modificată și s-au analizat în final 24 de subiecte. Ședința a durat 2 ore 40 minute și a fost prezidată de Alexandru Ciugureanu, consilier PSRM.  Aleșii locali au aprobat bugetul orașului Codru pentru 2022 în prima lectură, iar cea de-a doua lectură a fost amânată peste 3 zile. Astfel, a fost aprobat un buget de 54 milioane de lei, fără dezbateri. Decizia de la ședința anterioară de a modifica PUZ-ul din str. Grenoble 136 a fost notificată de Cancelaria de Stat, însă majoritatea consilierilor au ignorat și au respins propunerea. Astfel, în zona indicată vor continua pregătirile pentru construcția unui complex locativ, conform zonei urbanistice aprobate R7 pentru blocuri multietajate. Un subiect important a fost conflictul cu SRL Merant Plus, care arendează trei terenuri din or. Codru, însă nu-și îndeplinește obligațiile contractuale. Primăria a acționat în judecată compania. Propunerea companiei de a rezolva conflictul pe cale amiabilă a fost respinsă de aleși. Aceștia au creat un grup de lucru, care se va ocupa de identificarea soluțiilor privind acest conflict și au delegat împuterniciri de reprezentare în instanțele de judecată unui locuitor din zona vizată. SRL Merant Plus nu doar ignoră plata pentru arendă, dar și a pornit lucrări de construcție a unor blocuri în preajma caselor de locuit fără a avea documentația necesară. Consilierii au analizat posibilitatea rezilierii unilaterale a contractelor cu agentul economic, însă propunerea a fost amânată pentru ședința următoare pentru a acumula mai multă informație privind potențialele efecte ale deciziei.

Ordinea de zi a ședinței

Consilierii au intervenit cu modificări la ordinea de zi. Aceștia au exclus aprobarea bugetului orașului Codru pentru 2022 în lectura a doua și acordarea unui premiu anual primarului orașului Codru pentru rezultatele activității în 2021. Totodată, au fost adăugate următoarele subiecte pe ordinea de zi:
 • Crearea unui grup de lucru pentru examinarea și identificarea soluțiilor privind construcțiile ilegale pe str. Schinoasa Vale;
 • Rezilierea unilaterală a contractelor de arendă a două terenuri încheiate cu SRL Merant Plus;
 • Delegarea împuternicirilor în vederea reprezentării intereselor consiliului or. Codru pe marginea contractelor de arendă nr. 54/2009 și nr.55/2009 din 04.12.2009 încheiate cu S.R.L. „Merant Plus”;
 • Inițierea consultărilor publice privind formarea unui teren public de 4 ari cu nr. cadastral 0131129 pe str. Sergiu Rădăuțanu pentru amenajarea unui teren de joacă pentru copii;
 • Inițierea consultărilor publice privind formarea unui teren public pe str. Schinoasa Vale 5 pentru amenajarea unui teren de joacă pentru copii și unui foișor de odihnă;
 • Inițierea consultărilor publice privind formarea unui teren public la intersecția străzilor Drumul Dumbravei și Costiujeni.

Proiectele examinate


Rectificarea bugetului oraşului Codru pe anul 2021

Decizia

Consilierii au aprobat modificări în bugetul orașului Codru pentru anul 2021. Aceștia au alocat: 
 • 220 mii lei pentru servicii de pază a patrimoniului or. Codru;
 • 85 800 lei adiționali pentru finalizarea amenajării unui teren de minifotbal pe str. Schinoasa Deal 7;
 • 97 400 lei pentru acordarea ajutoarelor financiare persoanelor socialmente vulnerabile.
Statut: Aprobat Voturi PRO: 23

Casarea unor fonduri fixe

Decizia

Statut: Aprobat Voturi PRO: 23

Bugetului oraşului Codru pentru anul 2022 în prima lectură

Decizia

Primăria a propus un buget de 54 milioane de lei (venituri și cheltuieli), dintre care peste 31,8 mil. s-au alocat pentru dezvoltarea drumurilor, mai mult de 10,4 mil. pentru învățământ, 1 mil. pentru protecția mediului și 660 mii pentru protecția socială.  Bugetul a fost supus consultărilor publice pe 3 decembrie 2021. Primăria a recepționat patru recomandări:
 • Proiectarea și amenajarea unui parc public dintre str. Schinoasa Vale, Sitarului și Izvoarelor;
 • Amenajarea unei zone de întoarcere a transportului și unei stații de așteptare în zona str. Valea Apelor și amenajarea drumului de acces către aceasta;
 • Rute de autobuz pe str. Sihastrului - Schinoasa, cu traseu până în centrul capitalei și program până la 20.30 cel puțin;
 • Rute de troleu care să unească Ialoveni, Codru și Chișinău (traseu cerc).
Primăria nu a indicat care dintre acestea se acceptă și care se resping, cu argumentarea deciziei, cum prevede legea. Mai mult, primăria nu a atașat proiectelor de decizie bugetul desfășurat al cheltuielilor care să ne permită să verificăm dacă s-au alocat finanțe pentru implementarea recomandărilor.  Aleșii locali au aprobat în prima lectură bugetul orașului Codru pentru 2022 fără dezbateri. Aceștia au amânat aprobarea în lectura a doua peste 3 zile și atunci vor opera modificări la necesitate. Statut: Aprobat Voturi PRO: 23

 Consultări publice pentru formarea unui teren din masiv cadastral cu nr. 0131129 pe str. Sergiu Rădăuțanu

Decizia

Statut: Aprobat Voturi PRO: 23

Modificări în Structura, Efectivul-limită şi Statul de personal al aparatului Primăriei

Decizia

Consiliul a aprobat completarea personalului primăriei cu o nouă funcție, cea de specialist principal în domeniul protecției dreptului copilului. Aceasta va înlocui funcția de asistent social. În total, în primăria Codru activează 33 de persoane (inclusiv primarul) cu normă deplină, plus un specialist în resurse umane care lucrează pe jumătate de normă. Partajarea responsabilităților și structura primăriei pot fi analizate detaliat în Structura Efectivului limită și Statul de personal al primăriei. Statut: Aprobat Voturi PRO: 23

Consultări publice pentru formarea unui teren din masiv cadastral 0131129 pentru amenajarea unui spațiu verde

Decizia

Subiectul a fost adăugat pe ordinea de zi la începutul ședinței la propunerea consilierului Alexandru Ciugureanu. Acesta a fost votat unanim și prevede organizarea consultărilor publice privind amenajarea unui spațiu verde cu teren de joacă pentru copii și foișor vis-a-vis de str. Schinoasa Vale 5. Statut: Aprobat Voturi PRO: 23

Aprobarea sarcinii didactice suplimentare

Decizia

Statut: Aprobat Voturi PRO: 22 Abținere: 1

Reprezentarea intereselor Consiliului or. Codru în instanțele naţionale de judecată şi în proceduri de executare, pentru anul 2022 - 31 ianuarie 2023

Decizia

Aleșii locali au delegat împuterniciri de reprezentare a intereselor Consiliului or. Codru în instanțele de judecată până pe 31 ianuarie 2023 lui Veaceslav Munteanu și Ruslan Cazacu. Aceleași persoane au reprezentat Consiliul în instanță și până la moment, dar a fost nevoie de o procură nouă.  Statut: Aprobat Voturi PRO: 22

Delegarea unor competențe primarului or. Codru

Proiectul de decizie nu a fost publicat conform legii.

Primarul a solicitat consilierilor să fie împuternicit pentru a numi secretarul consiliului fără votul aleșilor locali. Această solicitare s-a referit la numirea secretarului atât timp cât secretarul actual va lipsi neprevăzut, va pleca în concediu neplanificat sau pe motiv de boală. Consilierii au respins proiectul de decizie. Statut: Respins Voturi PRO: 2 Împotrivă: 1 Abținut: 20
Notificarea Cancelariei de Stat nr. 1304/OT04 - 1797 din 19.11.2021 la decizia consiliului or. Codru 6/21 din 09.11.2021

Proiectul de decizie nu a fost publicat conform legii.

Cancelaria de Stat a notificat Consiliul or. Codru privind decizia de a numi membri supleanți la comisiile de specialitate. Cancelaria a argumentat că astfel de practici nu sunt aplicate în Republica Moldova. Consilierii au argumentat că nu există lege care le interzice astfel de acțiuni și au respins notificare. Statut: Respins Voturi PRO: 4 Abținut: 19

Notificarea Cancelariei de Stat nr.1304/OT04 - 1879 a deciziei de aprobare a PUZ din str. Grenoble 136

Proiectul de decizie nu a fost publicat conform legii.

Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat a atenționat că decizia a fost aprobată cu încălcări. Decizia consiliului or. Codru 6/2 din 09.11.2021 „Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru modificarea codului urbanistic din C5 în R7 a lotului din str. Grenoble 136”, introdusă pe agendă la începutul ședinței din 9 noiembrie, permitea dezvoltatorului construcția unor blocuri multietajate de până la 15 etaje. Mai multe detalii, în sinteza ședinței din 9 noiembrie, realizată de Primăria Mea. Președintele ședinței a atenționat că locuitorii nemulțumiți de decizie au acționat în instanța de judecată și a propus să respingă notificarea întrucât subiectul va fi analizat de judecători. Deși consilierii PAS și PPDA, cu excepția lui Iulian Serbușca, au susținut notificarea, aceasta a fost respinsă de ceilalți consilieri. Statut: Respins Voturi PRO: 10 Împotrivă: 11 Abținut: 2

Propunerea de reglementare amiabilă a litigiului cu SRL Merant Plus

Decizia

Primăria Codru a atacat în judecată SRL „Merant Plus” din motiv că nu a achitat arenda pentru terenurile arendate de la primărie. Primăria solicită încasarea datoriei și rezilierea contractelor de arendă. Compania a propus rezolvarea litigiului pe cale amiabilă. Consilierii au respins solicitarea de împăcare și solicită întoarcerea datoriei timp de 10 zile calendaristice. Statut: Aprobat Voturi PRO: 22 Abinut: 1

Examinarea cererii prealabile nr. C-1089/2021 din 09.11.2021 la decizia Consiliului or. Codru nr. 1/1 din 24.01.2013

Decizia

Statut: Aprobat Voturi PRO: 22 Abinut: 1

Aprobarea „Actul de constatare pe teren” din str. Costiujeni nr. 76 (nr.cadastral 0131124.563), proprietatea privată a SRL „Airshopping” 

Decizia

Statut: Aprobat Voturi PRO: 12 Abinut: 11

Examinarea cererii nr. G-979/2021 din 18.10.2021 privind formarea a două terenuri pe str. Izvoarelor

Decizia

Statut: Aprobat Voturi PRO: 19 Abinut: 2

Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Sitarului 9

Decizia

Statut: Aprobat Voturi PRO: 22 Abținut: 1

Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Sf. Gheorghe 32

Decizia

Statut: Aprobat Voturi PRO: 23

Modificarea planului cadastral al terenului din str. Sihastrului și înstrăinarea surplusului de teren

Deși proiectul a fost aprobat de consilierii prezenți la ședință, decizia nu a fost publicată așa cum prevede legea.

Statut: Aprobat Voturi PRO: 23

Formarea bunurilor imobile din str. Vierul 44 prin separare

Decizia

Statut: Aprobat Voturi PRO: 22

Înstrăinarea lotului pomicol nr. 49 din Î.P. Flaximan

Decizia

Statut: Aprobat Voturi PRO: 17 Abținut: 4

Consultări publice pentru  formarea unui teren public la intersecția străzilor Drumul Dumbravei și Costiujeni

Decizia

Statut: Aprobat Voturi PRO: 23

Crearea Grupului de lucru privind examinarea și identificarea soluțiilor referitor la construcțiile ilegale pe terenul cu nr.cadastral 0131130.439, 0131128.466, 0131130.438 de către SRL Merant Plus

Decizia

A fost creat un grup de lucru care va examina conflictul dintre primăria or. Codru și SRL Merant Plus, care arendează trei loturi de teren. La moment, primăria se află în litigiu cu compania, din motiv că aceasta nu a achitat arenda timp de mai mulți ani și primăria a solicitat rezilierea contractelor. Mai mult, cetățenii semnalează că pe unul din terenuri ar fi început deja construcția unor blocuri de locuit, însă documentația necesară lipsește. Statut: Aprobat Voturi PRO: 20 Împotrivă: 1

Reprezentarea intereselor Consiliului or. Codru pe marginea contractelor de arendă nr.54/2009 și nr.55/2009 din 04.12.2009 încheiate cu S.R.L. „Merant Plus” 

Decizia

Statut: Aprobat Voturi PRO: 22

Rezilierea unilaterală a contractelor de arendă încheiate cu SRL Merant Plus

La inițiativa consilierei din fracțiunea PAS, Inga Tesa, subiectul a fost adăugat pe ordinea de zi înaintea ședinței. Aceasta prevedea rezilierea contractelor de arendă încheiate în 2009 cu Merant Plus pentru trei terenuri din or. Codru. Consilierii au respins proiectul pentru că nu avea avizul comisiei de specialitate, dar și pentru a fi analizat mai bine din punct de vedere juridic. Aleșii au argumentat că această decizie poate anula o decizie anterioară de reziliere, în baza căreia deja s-au inițiat acțiuni de judecată. La următoarea ședință se va analiza subiectul în profunzime. Statut: Respins Voturi PRO: 0 Abținut: 21
Video de la ședință: După pauză:

PUZ modificat la Grenoble 136 pentru 5 blocuri cu câte 15 nivele și regulament de stopare a construcțiilor ilegale

La ședință s-au examinat 29 de proiecte de decizii, dintre care 20 de ordin funciar. Consilierii au rectificat bugetul și au alocat 200 000 lei pentru proiectarea grădiniței de copii la Gimnaziul 42, pe str. Schinoasa Deal. De asemenea au aprobat 1,6 milioane lei pentru procurarea tehnicii de întreținere și deszăpezire a drumurilor și pentru reparația a două porțiuni de drumuri din localitate. Ședința nu a trecut fără scandal, întrucât președintele ședinței a introdus pe agendă un proiect de modificare a Planului Urbanistic Zonal din str. Grenoble 136. În pofida protestelor din partea locuitorilor din zonă, majoritatea consilierilor au aprobat proiectul, astfel au permis construcția a cinci blocuri cu câte 15 nivele. Referendumul de revocare a primarului a fost respins, iar Ruslan Cazacu a fost numit secretar al consiliului local. De asemenea, consilierii au votat un regulament prin care primarul va putea opri și demola construcțiile ilegale prin dispoziție.   Primăria nu a anunțat despre organizarea ședinței așa cum prevede legea și a îngrădit dreptul cetățenilor să participe la procesul de luare a deciziilor. Anunțul și ordinea de zi au fost publicate în ziua ședinței, iar data publicării a fost ulterior modificată. Primăria Mea condamnă astfel de acțiuni și îndeamnă cetățenii să urmărească sistematic pagina web a primăriei și să sesizeze încălcările observate.  (Captură de ecran privind modificarea datelor anunțului despre ședința consiliului din 9 noiembrie de pe site-ul primariacodru.md) Ședința a început cu participarea a 20 de consilieri, însă pe parcurs unii consilieri veneau, iar alții plecau, ajungând maxim la o prezență de 21. Președintele ședinței a fost ales Alexandru Ciugureanu, din fracțiunea PSRM. Acesta a început ședința cu aprobarea ordinii de zi. La lista celor 22 de subiecte au fost adăugate altele 7, iar în locul proiectului privind executarea deciziei Curții de Apel Chișinău în beneficiul creditorului urmăritor Caliconix, președintele ședinței a propus introducerea proiectului privind modificarea Planului Urbanistic Zonal din str. Grenoble 136. Consilierii au început cu rectificarea bugetului pentru 2021, prin care au alocat surse financiare pentru elaborarea proiectului tehnic necesar construcției unei grădinițe la Gimnaziul 42 din Schinoasa Deal 7, pentru procurarea tehnicii de deszăpezire, pentru acordarea tichetelor de masă lucrătorilor din primărie și pentru reparația a două porțiuni de drumuri din localitate. Ședința a continuat cu subiectul sensibil privind modificarea PUZ-ului din str. Grenoble 136 din codul C5 în R7. La ședință au fost prezenți locuitori din zona respectivă, care au protestat împotriva acestei decizii, însă consilierii PSRM, PL, ȘOR și trei reprezentanți ai fracțiunii PPDA au aprobat proiectul fără a da timp suficient dezbaterilor. Astfel, consilierii au permis dezvoltatorilor să construiască un complex locativ cu cinci blocuri a câte 15 nivele. Ulterior consilierii au aprobat o serie de proiecte de ordin funciar, fără a le dezbate. 20 din cele 29 proiecte discutate s-au referit la terenuri și loturi de pământ. Consilierii au examinat și cererea din partea Primăria Mea privind modificarea deciziei anterioare, prin care s-a inițiat formarea unor terenuri cu scopul de a le scoate la licitație. Asociația obștească a solicitat excluderea sintagmei legate de vânzarea terenurilor, întrucât a atacat decizia în instanța de judecată, iar această modificare reprezintă o cale amiabilă de rezolvare a litigiului. Unul din terenurile vizate în decizie a fost identificat împreună cu locuitorii orașului pentru amenajarea unui parc public. Consilierii au modificat decizia și au exclus elementele cu privire la vânzare, iar Primăria Mea va continua să solicite amenajarea parcului pe terenul identificat. Ședința a fost încheiată cu aprobarea unei decizii legate de construcțiile ilegale din orașul Codru. Consilierii au aprobat un regulament prin care permit primarului să emită dispoziții de demolare a construcțiilor, în cazul în care acestea nu dețin documentația necesară. Astfel, se simplifică procesul de stopare a construcțiilor ilegale, iar beneficiarii vor fi cei care vor trebui să demonstreze autorităților că lucrările corespund legii.

Proiectele examinate:


Rectificarea bugetului oraşului Codru pe anul 2021

S-au alocat surse financiare pentru elaborarea proiectului tehnic pentru construcția unei grădinițe la Gimnaziul nr. 42, pe str. Schinoasa Deal. De asemenea, s-au alocat bani pentru procurarea tehnicii destinate deszăpezirii, acordarea tichetelor de masă angajaților primăriei și reparația a două porțiuni de drumuri din localitate.   Statut: Aprobat Voturi PRO: 20

Modificarea PUZ pe str.Grenoble nr.136

Subiectul a fost introdus pe ordinea de zi la începutul ședinței. Discuțiile despre acest proiect au pornit la consultările publice din 31 iulie 2021, iar ulterior a fost respins la ședința consiliului din 12 august 2021. Acesta a stârnit dezbateri între consilieri, la care s-au alăturat locuitorii din zona vizată. Cetățenii s-au arătat împotrivă, însă consilierii din fracțiunea PSRM, PL, ȘOR și trei reprezentanți ai fracțiunii PPDA au aprobat modificarea PUZ-ului fără a continua discuțiile. Cetățenii au fost indignați și au continuat să-și exprime nemulțumirea, însă fără schimbări. Planul Urbanistic Zonal a fost modificat din codul C5, care este comercial, în R7, care este rezidențial. Astfel, în urma deciziei de modificare a PUZ-ului, pe str. Grenoble 136, pe lotul de pământ cu nr. cadastral 0131213.001, se va permite construcția blocurilor multietajate. Conform planurilor dezvoltatorilor, se prevede construcția a cinci blocuri de locuit cu câte 15 etaje. 

Statut: Aprobat Voturi PRO: 13 Împotrivă: 7

Formarea bunului imobil cu nr. cadastral 0131130. din str. Prepeliței prin divizare cu încetarea proprietății comune

  Statut: Aprobat Voturi PRO: 20

Prelungirea termenului de arendă a terenului din str. Costiujeni 88 pentru SRL Dagecon

Proiectul de decizie nu a fost publicat

Statut: Respins Voturi PRO: 0 Împotrivă: 13 Abțineri: 6

Înstrăinarea lotului pomicol nr.11 ÎP „Pescărușul Alb”

Statut: Aprobat Voturi PRO: 19

Transmiterea în proprietate privată a lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Livădarilor 183/1

  Statut: Aprobat Voturi PRO: 18

Aprobarea „Actului de stabilire a hotarelor terenului” și „Actului de constatare pe teren” și înstrăinarea surplusului de teren

Statut: Aprobat Voturi PRO: 19

Examinarea cererilor nr. J-832/2019 din 10.10.2019, nr. B-831/2019 din 10.10.2019 și nr. Ș-889/2019 din 31.10.2019 privind înstrăinarea unui lot de pământ de pe str. Costiujeni

Statut: Aprobat Voturi PRO: 12 Împotrivă: 9

Examinarea cererii nr.P-785/2020 din 22.10.2020 

Statut: Aprobat Voturi PRO: 16 Abțineri: 3

Examinarea cererii nr. P-784/2020 din 22.10.2020

Statut: Aprobat Voturi PRO: 21

Transmiterea în proprietate privată a lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str-la 2 Colinei

Statut: Aprobat Voturi PRO: 21

Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Grînelor

Statut: Aprobat Voturi PRO: 21

Examinarea cererii nr. M-388/2021 din 12.04.2021 cu privire la formarea unui bun imobil pe str. Izvoarelor

Statut: Aprobat Voturi PRO: 21

Anularea graficii a terenului cu nr.cadastral 0131129.206

Statut: Aprobat Voturi PRO: 13 Împotrivă: 7 Abțineri: 1

Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Sitarului

Proiectul de decizie nu a fost publicat

  Statut: Aprobat Voturi PRO: 21

Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str-la 1 Sihastrului

Statut: Aprobat Voturi PRO: 21

Modificarea hotarelor terenului sub construcția locativă din or. Codru, str. Schinoasa-Vale 62A

Statut: Aprobat Voturi PRO: 20 Abțineri: 1

Modificarea hotarelor terenului sub construcția locativă din or. Codru, str. Schinoasa-Vale 62B

Statut: Aprobat Voturi PRO: 21

Transmiterea în proprietate privată a lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Bujorilor 45

Statut: Aprobat Voturi PRO: 21

Modificarea deciziei Consiliului or. Codru nr. 3/22 din 02.06.2021

Primăria Mea a solicitat modificarea deciziei consiliului în vederea formării bunurilor imobile și vânzarea lor ulterioară la licitație. Asociația obștească a atacat decizia în instanță pentru că nu este de acord că terenurile ar trebui vândute, iar pentru o rezolvare amiabilă a propus excluderea sintagmei care prevede vânzarea loturilor. Astfel, consilierii au modificat decizia lor anterioară și doar se vor forma bunurile imobile, fără a fi vândute ulterior.   Inițiativa Primăria Mea a venit după ce, împreună cu locuitorii orașului Codru, au identificat unul din loturile vizate în decizie pentru amenajarea unui parc public în localitate. Așadar, vânzarea lotului la licitație nu ar fi permis cetățenilor să obțină un spațiu public în Codru. De asemenea, grupul de inițiativă și cetățenii au solicitat elaborarea unui proiect tehnic necesar pentru amenajare parcului.   Statut: Aprobat Voturi PRO: 20 Abțineri: 1

Desemnarea membrilor supleanți în componența comisiilor consultative de specialitate ale consiliului or. Codru 

  Statut: Aprobat Voturi PRO: 15 Împotrivă: 1 Abțineri: 5

Aprobarea Regulamentului cu privire la modul şi condiţiile de acordare a tichetelor de masă angajaţilor din cadrul Primăriei or. Codru

Statut: Aprobat Voturi PRO: 20  

Examinarea demersului nr. P-1042 din 29.10.2021, privind suspendarea raportului de serviciu și soluționarea abaterilor disciplinare

  Statut: Aprobat Voturi PRO: 11 Abțineri: 9

Examinarea demersului nr. P-1044 din 29.10.2021, privind desfășurarea referendumului local în vederea revocării primarului din 09.11.2021

  Unul din participanții la concursul de ocupare a funcției de secretar al consiliului orașului Codru a fost nemulțumit de rezultatele desfășurării acestui concurs. Acesta a invocat că primarul or. Codru susține relațiile neloiale și conflictul de interese, de aceea ar trebui de inițiat un referendum de revocare. Consilierii au respins cererea pentru că nu a fost întemeiată întrucât nici nu este conflict de interese și chiar dacă ar fi, nu primarul este organul care trebuie să se sesizeze.   Statut: Aprobat Voturi PRO: 12 Abțineri: 8

Examinarea demersului nr.P-1043 din 29.10.2021, privind încetarea calității de membru a comisiei de concurs

Statut: Aprobat Voturi PRO: 11 Abțineri: 9

Examinarea cererii cetățeanului Marin Guțu

Cetățeanul a solicitat formarea unui teren adiacent casei de locuit pentru a-l putea cumpăra la licitația organizată ulterior de primărie. Consilierii s-au arătat revoltați că astfel de cerere vine de la locuitori și nu de la primărie. Proiectul a fost respins.   Statut: Respins Voturi PRO: 10 Abțineri: 10

Actul de constatare pe teren pe str. Costiujeni nr. 75, proprietate privată a SRL „Airshopping”

Proiectul de decizie nu a fost publicat

 

Președintele ședinței, Alexandru Ciugureanu, a declarat că agentul economic are nevoie de reconfigurarea terenului, fără a modifica suprafața terenului. Suprafața la care pretinde agentul este în proprietatea sa privată, însă nu-i amplasarea corectă. Consilierii au respins proiectul.

  Statut: Respins Voturi PRO: 9 Abțineri: 11

Numirea în funcția publică de Secretar al Consiliului or. Codru, mun. Chișinău

În urma concursului organizat de primărie, pentru ocuparea funcției de secretar al Consiliului local Codru, a fost desemnat Ruslan Cazacu. Acesta a îndeplinit funcția respectivă în calitate de secretar interimar timp de mai mulți ani.

Statut: Aprobat Voturi PRO: 17 Abțineri: 2

Aprobarea Regulamentului provizoriu privind procedura de demolare/desființare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat al orașului Codru, municipiul Chișinău”

 

Proiectul prevede reglementarea construcțiilor ilegale de pe teritoriul orașului Codru. Acesta va permite primarului să emită dispoziții de demolare a construcțiilor ilegale (garduri, case, blocuri, depozite ș.a.). Dacă aceasta se va întâmpla, cetățeanul sau agentul economic vizat va fi nevoit să demonstreze autorităților că deține autorizațiile necesare pentru a corespunde legii. Consilierii au susținut proiectul.

  Statut: Aprobat Voturi PRO: 19
Video de la ședința consiliului (partea 1) Video de la ședința consiliului (partea 2, după pauză):

În așteptarea grădinițelor și a duplexurilor în Codru

Consilierii au examinat 21 de proiecte de decizii, dintre care 19 s-au referit la domeniul funciar. Două dintre ele prevăd modificarea codului urbanistic a 9 terenuri de pe străzile Potârnichii și Livădarilor pentru a permite construcția complexelor rezidențiale de tip duplex sau townhouse. De asemenea, consilierii au aprobat terenurile pentru construcția a două grădinițe pe str. Costiujeni 10/a și Schinoasa Deal 7 și construcția unui teren de joacă pe str. Colina Verde. Aleșii au intervenit cu modificări și la buget, realocând finanțe din rezerve pentru reparația unor străzi, ajutor social și indemnizațiile consilierilor. Modificări a suferit și componența Consiliului local. Fracțiunea PAS are o nouă consilieră, Tatiana Chiriac, după ce Maria Pancu a fost aleasă deputată în Parlament.    La 8 septembrie 2021, primarul orașului Codru a convocat ședința extraordinară a Consiliului local. Pe ordinea de zi s-au regăsit 17 proiecte de decizii, la care consilierii prezenți au adăugat suplimentar încă 4. Președintele ședinței a fost ales cel mai tânăr consilier din Codru, Sergiu Heghea, reprezentant al fracțiunii PPDA. Din cele 21 de proiecte de decizii examinate la ședință, au fost aprobate 15. Analizăm în continuare principalele decizii aprobate. Primăria MEA nu a reușit înregistrarea și transmisiunea LIVE a ședinței Consiliului, iar această sinteză reprezintă analiza datelor publicate de către autorități. Proiectele de decizii și nici alte documente aferente ședinței nu se regăsesc pe site-ul web al Primăriei Codru, așa cum prevede Legea privind transparența în procesul decizional. Doar publicarea ordinii de zi într-un termen restrâns nu permite cetățenilor și societății civile să obțină informația necesară și să participe calitativ în procesul de luare a deciziilor.  Vă îndemnăm să urmăriți activitatea primăriei și să ne informați despre anunțurile și documentele de interes public, ca să avem posibilitatea să reacționăm la mai multe dintre ele.

Rectificarea bugetului orașului Codru pe anul 2021

Consilierii au început ședința cu rectificarea bugetului local pentru 2021 prin care au alocat fonduri din rezervele acumulate în 2020 pentru:
 • proiectarea apeductului și canalizării pe patru adrese de pe str. Costiujeni - 4/5, 5/5, 5/6, 5/7 (45 mii lei);
 • reparația unor străzi din oraș (100 mii lei);
 • indemnizațiile achitate consilierilor locali pentru ședințele Consiliului (270 mii lei) ș.a.
De asemenea, din fondul de rezervă pentru anul 2021 s-a alocat ajutor financiar persoanelor social-vulnerabile sau cu necesități speciale, în sumă totală de 250 mii lei. Pensionarii vor primi câte 500 de lei, persoanele cu dizabilitate accentuată - câte 600 de lei, iar persoanele grav bolnave, cu dizabilitate severă și familiile minorilor cu dizabilitate severă sau familiile  social-vulnerabile vor primi câte 1000 de lei.

 Aprobarea‌ ‌Planului‌ ‌Urbanistic‌ ‌de‌ ‌Detaliu

Codul urbanistic a terenului cu nr. cadastral‌ ‌0131133.110 de pe ‌str. Potârnichii a fost modificat din R2 (locuințe unifamiliale, izolate) în R4 (locuințe cuplate sau înșiruite pentru 1 sau 2 familii). ‌Noul cod permite construcția locuințelor de tip duplex sau townhouse. Modificarea a fost realizată la cererea din 18.05.2021 a SRL „Lăcaș‌ ‌la‌ ‌Cheie‌ ‌&‌ ‌Cons”‌‌, prin Planul Urbanistic de Detaliu realizat de SRL „BauComGrup”.

Aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Codul a opt terenuri din str. Livădarilor, a căror numere cadastrale au fost ascunse de primăria Codru, au fost modificate din D (zonă care urmează a fi supusă dezvoltării) în R4 (locuințe cuplate sau înșiruite pentru 1 sau 2 familii). Noul cod permite construcția locuințelor de tip duplex sau townhouse. Planul Urbanistic Zonal prin care se aprobă modificările a fost elaborat de aceeași companie „BauComGrup” care a realizat Planul Urbanistic de Detaliu de pe str. Potârnichii. 

Amplasarea unui teren de joacă pe str. Colina Verde 

La cererea unui cetățean din 4 mai 2021, primăria va aloca un teren de 0,10 ha pentru amplasarea unui teren de joacă pentru copii. Nu cunoaștem cui îi aparține inițiativa din motiv că primăria a secretizat numele cetățeanului care a adresat cererea. Decizia nu conține nici detalii despre locația exactă a terenului, dacă acesta va fi finanțat de cetățeni, un agent economic sau primărie.

Construcția a două grădinițe în regiunile Costiujeni și Schinoasa-Deal

La ședința Consiliului din 2 iunie 2021, aleșii locali au decis proiectarea și construcția a două grădinițe de copii pe str. Costiujeni nr. 10/a și str. Schinoasa-Deal. Primăria identificase la acel moment un teren (nr. cadastral 0131131086) pentru grădinița din Schinoasa-Deal, dar acesta făcea parte dintr-un alt bun imobil, care trebuia divizat. Prin modificările aprobate la 8 septembrie, s-a decis însă alocarea unui alt teren din str. Schinoasa-Deal nr. 7 (nr. cadastral 0131124175) pentru construcția grădiniței din această zonă.

Proiecte funciare: divizări, înstrăinări și atribuiri

Majoritatea proiectelor examinate și aprobate de consilieri sunt de ordin funciar. Specificul domeniului funciar și secretizarea datelor din proiecte de către primărie nu permit analiza amănunțită a deciziilor luate, dar le puteți accesa prin link-urile de mai jos pentru o analiză individuală:  Inițierea formării bunurilor imobile, prin divizare, pe str-la 1 Molocanilor Inițierea formării bunurilor imobile, prin divizare, pe str. Potîrnichii  Modificarea planului cadastral al terenului și înstrăinarea surplusului de teren din 08.09.2021 Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale  Examinarea cererii nr. N-400/2021 din 14.04.2021  Aprobarea „Actul de stabilire a hotarelor terenului” și „Actul de constatare pe teren” din 17.02.2021 a terenului  Autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Grenoble  Modificarea planului cadastral al terenului și înstrăinarea surplusului de teren Înregistrarea terenului din str. Sf. Gheorghe după administrația publică locală a or.Codru 

Modificarea componenţei Comisiei pentru protecţie socială, ecologie, sănătate publică şi muncă 

Consiliera Maria Pancu și-a depus mandatul în favoarea celui de deputată în Parlamentul Republicii Moldova și a fost înlocuită în Consiliul local de Tatiana Chiriac, de pe listele supleante ale Blocului electoral „ACUM”. Tatiana Chiriac a fost desemnată în Comisia pentru protecția socială, ecologie, sănătate publică și muncă din care făcea parte anterior deja deputata Maria Pancu.  

Responsabil de monitorizare: Oleg Tomșa


Scandal pentru modificarea mai multor PUZ-uri în Codru

La ședința Consiliului local Codru s-au examinat 19 proiecte de ordin funciar, printre care modificarea a trei Planuri Urbanistice Zonale (PUZ). La Grenoble 136 consilierii au dezbătut cu dezvoltatori, deputați și locuitori necesitatea modificării PUZ-ului pentru a putea construi un complex rezidențial cu 700 de apartamente. Nici presa nu a trecut cu vederea acest subiect, care până la urmă a fost respins și transmis spre reexaminare. Pe str. Livădarilor și Potîrnichii, de asemenea, se propunea modificarea planurilor urbanistice pentru a permite construcția duplexurilor, însă au fost respinse.   Consilierii au alocat bani din bugetul local pentru îmbunătățirea infrastructurii din Codru. Au fost prevăzute cinci străzi pentru amenajări, construcții și reparații capitale a drumurilor.   Primăria Mea a prezentat inițiativa de amenajare a unui parc în Codru și a invitat consilierii la o discuție publică cu locuitorii și membrii grupului de inițiativă.   La data de 12 august 2021 a fost convocată ședința Consiliului local Codru. La aceasta au participat 19 consilieri, precum și câteva zeci de locuitori ai orașului, trei deputați și reprezentanți ai presei. Ședința a stârnit interes prin primele trei proiecte de decizii de pe ordinea de zi, care propuneau modificarea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) a unor regiuni din Codru astfel încât să permită construcția de case și blocuri. Președintele ședinței a fost ales unicul consilier din Partidul Liberal, Veaceslav Godzin.   Pe ordinea de zi au fost 21 de proiecte de decizii, dintre care unul a fost exclus, iar alte 2 adăugate. Din cele 22 proiecte examinate de consilieri, 19 au fost de ordin funciar, în care s-au dezbătut modificări de PUZ-uri, înstrăinări de teren, transmiteri în proprietate privată ș.a.m.d.   Primul subiect de pe ordinea de zi a trezit cel mai mult interes din partea locuitorilor și a presei. Noii proprietari ai unui teren de pe str. Grenoble 136 au propus modificarea PUZ-ului pentru a putea construi un complex de blocuri de locuit cu 700 de apartamente. Acest subiect a fost dezbătut o oră și jumătate nu doar de consilieri, ci și de deputați din fracțiunea parlamentară PAS și locuitorii din zonă. Pentru că s-au menționat mai multe încălcări de procedură și lipsă de documentație necesară, consilierii au respins proiectul și îl vor reexamina în comisie.    Același lucru s-a întâmplat cu următoarele două proiecte de decizie prin care se propunea modificarea PUZ-urilor în cod „R4” pentru a putea construi duplexuri pe str. Livădarilor și Potîrnichii. Consilierii au avut dubii și în privința acestor proiecte și le-au respins pentru a putea analiza situația în teren.   La această ședință A.O. Primăria Mea a solicitat includerea subiectului privind amenajarea spațiilor publice în Codru la categoria diverse. În cele cinci minute oferite la sfârșitul ședinței, membrul organizației Oleg Tomșa a prezentat inițiativa de a amenaja un parc pe terenul deschis între str. Izvoarelor - Sitarului - Schinoasa Vale. După câteva replici critice din partea consilierilor PSRM, membrul echipei Primăria Mea a invitat toți consilierii la o discuție publică în teren pentru a aborda subiectul împreună cu locuitorii și grupul de inițiativă pentru spații publice în Codru.

Ordinea de zi 

  Modificări la ordinea de zi: A fost exclus proiectul 18 Aprobarea „Actul de constatare pe teren” pe str. Costiujeni nr. 75, proprietate privată a SRL „Airshopping” din cauza că lipsea avizul comisiei de specialitate.   Alte două proiecte de decizii au fost adăugate suplimentar la începutul ședinței: Aprobarea sarcinii didactice suplimentare și Rectificarea bugetului or. Codru pe 2021.

Proiecte examinate:

 
 1. Modificarea Planului Urbanistic Zonal din cod „C5” în „R7” de pe str. Grenoble 136
  Proiectul de decizie a propus modificarea PUZ-ului de pe str. Grenoble 136, prin care se schimbă codul urbanistic din „C5” (comercial) în „R7” (rezidențial, blocuri de locuit multifamiliale). Acest lucru ar permite dezvoltatorilor să construiască blocuri multietajate, fapt ce i-a nemulțumit pe locuitorii din zonă, precum și trei deputați PAS: Roman Cojuhari, Alex Trubca și Sergiu Lazarencu, prezenți la ședință. Împreună cu consilierii locali din fracțiunea PAS, ei au criticat planul propus de arhitecți de a construi un complex rezidențial cu 700 de apartamente într-o zonă fără studiile necesare și fără asigurarea tuturor facilităților sociale. Dezvoltatorii au menționat că vor lărgi drumul spre str. Drumul Băcioiului, vor construi o grădiniță și un teren sportiv, însă criticile vis-a-vis de documentația necesară care lipsește au continuat. Locuitorii s-au arătat nemulțumiți din cauza că locul selectat pentru construcție reprezintă un spațiu verde cu risc de alunecări de teren, fapt ce ar pune în pericol întreaga zonă, unde sunt și case de locuit individuale.   După o oră și jumătate de dezbateri și o pauză, consilierii au respins proiectul de decizie și l-au transmis spre reexaminare în comisie pentru a cerceta terenul și a identifica potențialele probleme în urma acestor construcții.   Statut: Transmis la reexaminare Voturi Împotrivă: 4 Abțineri: 14
 1. Modificarea Planului Urbanistic Zonal din cod „D” în „R4” de pe str. Livădarilor
  Arhitectul primăriei a prezentat proiectul, care propune modificarea PUZ-ului pe str. Livădarilor pentru a permite construcția blocurilor înșiruite, numite duplexuri sau townhouse-uri. Consilierul Sergiu Zavulan a pus la îndoială corectitudinea construcțiilor date, deoarece nu este expertiza geologică actualizată și există risc de alunecări de teren. În timpul dezbaterilor, mai mulți consilieri au avut dubii privind onestitatea dezvoltatorilor de a construi conform normativelor, de a construi drumul adiacent ș.a.m.d. În final, consilierii au respins proiectul.   Statut: Respins Voturi PRO: 2 Abțineri: 16
 1. Modificarea Planului Urbanistic Zonal din cod „R2” în „R4” de pe str. Potîrnichii
  Prin acest proiect se propune modificarea PUZ-ului pentru a construi duplexuri sau townhouse-uri în locul caselor individuale de locuit. Dezvoltatorul de asemenea propune să construiască un teren de joacă pentru copii pe un teren public. Consilierul PAS Sergiu Zavulan a atenționat că proiectul nu prevede claritate în privatizarea unui surplus de teren și intenția proprietarului este să construiască pe un teren mai mare decât cel solicitat. Consilierul PSRM Alexandru Ciugureanu a propus să respingă proiectul și comisia să examineze situația la fața locului ulterior, ca o practică în astfel de subiecte.   Statut: Respins Voturi PRO: 1 Împotrivă: 5 Abțineri: 12
 1. Schimbarea destinației construcției accesorie din „garaj” în „construcție comericală” a imobilului de pe str. Schinoasa Deal
  Proprietarul a solicitat să schimbe destinația construcției pentru a amenaja o clinică stomatologică în locul unui garaj anexat la imobil.   Statut: Aprobat Voturi PRO: 15 Abțineri: 3
 1. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale
  Statut: Respins Voturi PRO: 6 Abțineri: 12
 1. Modificarea hotarelor terenului pentru construcție
  Statut: Aprobat Voturi PRO: 18
 1. Modificarea planului geometric a terenului din str. Schinoasa Nouă și înstrăinarea surplusului de teren
  Statut: Aprobat Voturi PRO: 16 Abțineri: 2
 1. Înstrăinarea lotului pomicol nr.561 din Î.P. „Vierul-Prod”
  Statut: Aprobat Voturi PRO: 17 Abțineri: 1
 1. Inițierea formării bunurilor imobile, prin divizare, la str-la 1 Molocanilor 
  Statut: Respins Voturi PRO: 8 Abțineri: 11
 1. Delimitarea terenului proprietate publică a Primăriei or. Codru 
  Statut: Aprobat Voturi PRO: 16 Abțineri: 3
 1. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Drumul Schinoasei
  Statut: Respins Voturi PRO: 7 Abțineri: 12
 1. Transmiterea în proprietate privată a terenului aferent casei de locuit individuale din str. Livădarilor 
  Statut: Aprobat Voturi PRO: 19
 1. Modificarea hotarelor terenului pentru construcție din str. Potîrnichii
  Statut: Aprobat Voturi PRO: 19
 1. Prelungirea termenului de arendă a terenului din str. Jubiliară 4, a Instituției de Învățământ Liceul „Litterarum”
  Instituția de învățământ înregistrează datorii de arendă la primărie, iar din cauza neînțelegerilor pe suprafața totală arendată, cazul este în judecată. Consilierii au dezbătut și, din motiv că este nevoie de reînnoit contractul, au propus să-l prelungească pentru ca liceul să poată activa în continuare. Altfel, ar fi necesar să semneze alte contracte sau să-i forțeze să plece, ceea ce nu este un scop al consiliului local.   Statut: Aprobat Voturi PRO: 19
 1. Examinarea cererii nr. P-670/2020 din 28.09.2020
  Statut: Aprobat Voturi PRO: 19
 1. Examinarea cererii nr. S-307/2021 din 26.03.2021
  Statut: Aprobat Voturi PRO: 18 Abțineri: 1
 1. Modificarea planului cadastral și înstrăinarea surplusului de teren
  Statut: Aprobat Voturi PRO: 18 Abțineri: 1
 1. Examinarea notificării Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat al RM nr. 3104/OT4-1175 din 25.06.2021 la Decizia Consiliului local Codru nr. 3/18 din 02.06.2021
  Statut: Aprobat Voturi PRO: 14 Împotrivă: 1 Abțineri: 3
 1. Examinarea notificării Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat al RM nr. 3104/OT4-1176 din 25.06.2021 la Decizia Consiliului local Codru nr.3/21 din 02.06.2021
  Statut: Aprobat Voturi PRO: 13 Împotrivă: 1 Abțineri: 5
 1. Constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante 
  Statut: Aprobat Voturi PRO: 18 Abțineri: 1
 1. Aprobarea sarcinii didactice suplimentare
  Statut: Aprobat Voturi PRO: 19
 1. Rectificarea bugetului orașului Codru pe 2021
  Consilierii au alocat surse financiare pentru îmbunătățirea infrastructurii în oraș:
 • Schimbarea rețelelor electrice la Grădiniția nr.194 - 1 milion lei;
 • Reparația capitală a drumului de acces pe str. Cîmpului - 370 mii lei;
 • Instalarea bordurilor pe str. Drumul Schinoasei - 151 mii lei;
 • Construcția drumului din str. Livădarilor, reparația capitală a str. Izvoarelor și str-la 1 Izvoarelor - 3 milioane lei.
  Statut: Aprobat Voturi PRO: 19
Video de la ședință: Partea I Partea II, după pauză

Fără buget, dar cu 36 proiecte de ordin funciar

Prima ședință a consiliului local Codru din 2021 a avut loc la 16 martie. Pe ordinea de zi s-au regăsit 51 de subiecte, printre care și executarea bugetului local pentru 2020, dar și rectificarea bugetului pentru 2021. Fără aprobarea acestor proiecte de decizie, primăria nu poate utiliza resursele financiare alocate anterior. Proiectele date (primele 6 de pe ordinea de zi) însă au fost excluse de majoritatea consilierilor de pe ordinea de zi și nu au fost examinate, precum și subiectele  1.11, 1.12 și 1.13. Celelalte 36 proiecte de decizie au fost de ordin funciar, privind atriburi de terenuri, schimbarea destinațiilor sau modificări ale planurilor urbanistice zonale, care ar permite altfel de construcții decât cele existente.   Președinte al ședinței a fost ales Alexandru Ciugureanu, membru PSRM. Pe ordinea de zi s-au mai adăugat 4 proiecte de decizie și în final s-au examinat 48 de subiecte, dintre care 44 au fost aprobate.   Echipa Primăria MEA își exprimă nemulțumirea privind inacțiunea Primăriei orașului Codru, în vederea asigurării accesului la informație. Legea privind transparența în procesul decizional, art. 10, alin. (1), prevede că autoritatea publică asigură accesul la proiectele de decizii prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web a autorității locale. Primăria Codru nu a publicat proiectele de decizie și nici materialele aferente de la această ședință.

Ordinea de zi (nemodificată)


1.Privind activitatea Sectorului de Poliție 6 - IP Centru al Direcției de Poliție mun. Chișinău

Decizia 

  

Statut: Aprobat


2. Stabilirea categoriei de învățământ Grădiniței nr.194 din or. Codru

Decizia

 

Statut: Aprobat


3. Casarea mijloacelor fixe (5 stații de așteptare a transportului public)

Decizia

  

Statut: Aprobat


4. Examinarea rezultatelor inspectării financiare complexe la primăria or. Codru

Decizia

 

Statut: Aprobat


5. Modificări în Regulamentul privind funcționarea consiliului local Codru

Decizia

 

Consilierii au votat modificarea regulamentului privind înregistrarea video a ședințelor. Dacă pe ordinea de zi se vor examina subiecte ce conțin date cu caracter personal, filmarea ședințelor va fi interzisă.

 

Statut: Aprobat


6. Delegarea împuternicirilor pentru reprezentare în instanțe de judecată

Decizia 

  

Consilierii au delegat împuterniciri juristei primăriei de a le reprezenta interesele în instanțele naționale de judecată

 

Statut: Aprobat


7. Modificarea componenței nominale a Comisiei administrative pe lângă primăria or. Codru

Decizia

 

Statut: Aprobat


8. Solicitarea scutirii de taxe locale a operatorilor de transport

Decizia

  

Statut: Aprobat


9. Examinarea cererii colective nr.Loc 789/2020 din 26.10.2020

Decizia

 

Un grup de cetățeni au solicitat reexaminarea deciziei consiliului local prin care au atribuit lot de pământ unei locuitoare. Consilierii au respins cererea din motiv că dreptul de proprietate nu poate fi luat de consiliul local și nu pot acționa astfel conform legii.

Statut: Aprobat


10.Examinarea cererii SRL Vila Verde din 17.07.2020 cu privire la scutirea de taxe locale

Decizia și nici proiectul de decizie nu au fost publicate

 

Statut: Respins


11. Formarea unui bun imobil din str. Schinoasa Deal prin divizare

Decizia 

  

Statut: Aprobat


12. Formarea unui bun imobil din str. Sf. Vasile prin separare

Decizia

 

Statut: Aprobat


13. Formarea unui bun imobil prin separare

Decizia

  

Statut: Aprobat


14. Inițierea formării bunurilor imobile din str. Schinoasa Vale prin divizare

Decizia

 

Statut: Aprobat


15. Aprobarea „Actului de teren” și ”Actului de stabilire a hotarelor terenului” din str. Schinoasa Deal

Decizia

 

Statut: Aprobat


16.Transmiterea în proprietate privată a lotului de teren aferent casei de locuit din str. Izvoarelor

Decizia

 

Statut: Aprobat


17. Transmiterea în proprietate privată a lotului de teren aferent casei de locuit din str. Sf. Dumitru

Decizia

 

Statut: Aprobat


18. Transmiterea în proprietate privată a lotului de teren aferent casei de locuit din str. Izvoarelor

Decizia

  

Statut: Aprobat


19. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit din str. Turghenev

Decizia

Statut: Aprobat


20. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit din str. Gliei

Decizia

Statut: Aprobat


21. Transmiterea în proprietate privată a lotului de teren aferent casei de locuit din str. Dumbravei

Decizia 

  

Statut: Aprobat


22. Modificarea planului cadastral al terenului din str. Plaiului și înstrăinarea surplusului de teren

Decizia

 

Statut: Aprobat


23. Modificarea planului cadastral al terenului din str. Plaiului 9/A și înstrăinarea surplusului de teren

Decizia

  

Statut: Aprobat


24. Modificarea planului cadastral al terenului din str. Sf. Ștefan și înstrăinarea surplusului de teren

Decizia

 

Statut: Aprobat


25. Corectarea erorilor din titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren

Decizia

 

Statut: Aprobat


26. Înstrăinarea lotului pomicol din Î.P. „Vierul-Prod”

Decizia 

 

Statut: Aprobat


27. Modificarea și aprobarea hotarelor terenului din str. Cîmpului 47/A

Decizia

 

Statut: Aprobat


28. Modificarea planului cadastral al terenului din str. Cîmpului

Decizia și nici proiectul de decizie nu au fost publicate

  

Statut: Respins


29.Modificarea planului cadastral al terenului din str.Haiducilor

Decizia

 

Statut: Aprobat


31. Examinarea cererii P-771/2019 din 10.09.2019

Decizia

 

 Statut: Respins


32. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Sf. Gheorghe

Decizia

 

Statut: Aprobat


33. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Sihastrului

Decizia

  

Statut: Aprobat


34. Aprobarea „Actului de teren” și ”Actului de stabilire a hotarelor terenului” din str. Izvoarelor

Decizia

 

Statut: Aprobat


35. Examinarea cererii L-736/2019 din 02.09.2019

Decizia

 

Statut: Respins


36. Examinarea cererii Ț-1006/2019 din 09.12.2019

Decizia

 

Statut: Respins


37. Identificarea unui teren în vederea proiectării și construcției unei grădinițe de copii, cu exprimarea consimțământului

Decizia și nici proiectul de decizie nu au fost publicate

 

Statut: Respins


38. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Potîrnichii

Decizia

  

Statut: Aprobat


39. Modificarea planului cadastral al terenului din str-la Cobzarilor 8 și înstrăinarea surplusului de teren

Decizia

 

Statut: Aprobat


40. Modificarea planului cadastral al terenului din str-la Cobzarilor și înstrăinarea surplusului de teren

Decizia

 

Statut: Aprobat


41. Schimbarea destinației bunului imobil din str. Grenoble 128E

Decizia

 

Statut: Aprobat


42. Schimbarea destinației bunului imobil din str. Sihastrului

Decizia

 

 Statut: Aprobat


43. Aprobarea PUZ (volum parțial) privind modificarea zonei funcționale de pe str. Vieru

Decizia

 

Consilierii au aprobat modificarea Planului Urbanistic Zonal din COD D (de dezvoltare) în R2 (rezidențial pentru case cu maxim 2 nivele). Modificarea dată privește 15 loturi de pământ de pe str. Vieru.

 

Statut: Aprobat


44. Schimbarea destinației din locativă în nelocativă a demisolului casei de locuit din str. Grenoble

Decizia

  

Statut: Aprobat


45. Asigurarea cu apă potabilă a copiilor din instituțiile de învățământ preșcolar din or. Codru

Decizia

 

La inițiativa consilierei Maria Pancu, proiectul a fost aprobat de majoritatea colegilor săi și astfel copiii de la grădinițe vor fi asigurați cu 0,5 litri de apă potabilă pe zi, din contul alocațiilor bugetului local al or. Codru.

 

Statut: Aprobat


46. Examinarea cererii prealabile a administratorului insolvabilității Î.S. Stațiunea Tehnologico-Experimentală Codrul nr.286/20 din 25.11.2020

Decizia

 

Statut: Aprobat


47.Examinarea cererii prealabile a administratorului insolvabilității Î.S. Stațiunea Tehnologico-Experimentală Codrul nr.286/1/20 din 19.02.2021

Decizia

 

Statut: Aprobat


48. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenurilor din str. Jubiliară 39 și 39/1

Decizia

 

Modificarea PUZ din UTR 32 (zonă comunală) în COD R6 (zonă rezidențială cu blocuri locative) va schimba specificul zonei. Astfel, pe 3 loturi de teren vor putea fi construite blocuri de locuit multietajate.

 

Statut: Aprobat