Ședința Consiliului or. Codru din 28 septembrie 2018

25 septembrie, 2018

 

Vineri, 28 septembrie 2018, ora 16:00, va avea loc ședința Consiliului orașului Codru. Consilierii locali se vor reuni în ședință pentru a examina 34 de subiecte, printre care rectificarea bugetului, suplimente salariale, privatizarea și înstrăinarea unor terenuri ș.a.

 

Proiectele de decizie nu au fost făcute publice, deși art. 10 din Legea privind transparența în procesul decizional prevede că „asigură accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente acestora prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web oficială a autorităţii publice, prin asigurarea accesului la sediul autorităţii, precum şi prin expediere prin poştă sau prin alte mijloace disponibile, la solicitarea persoanei interesate.”.


ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI


1. Corelarea bugetului orașului Codru cu bugetul de stat pentru anul 2018;

2. Aprobarea regulamentului  privind acordarea premiilor cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale și zilelor de sărbătoare nelucrătoare;

3. Stabilirea îndemnizației de conducere;

4. Stabilirea suplimentului în salariu pentru unele categorii de angajați din instituția de învățământ preșcolar, grădinița 194 din orasul Codru;

5. Rectificarea bugetului orașului Codru pe anul 2018;

6. Transmiterea în proprietatea publică a Consiliului municipal Chișinău cu titlu gratuit, a rețelelor de iluminat stradal din or. Codru;

7. Înregistrarea bunurilor, proprietate publică a Consiliului or.Codru și transmiterea acestora în gestiunea S.A. „Apl-Canal Chișinău”;

RAPORTOR: Zinaida Bahova, contabil-șef

8. Transmiterea în proprietate a lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Bujorilor nr. 40, dlui Chihai Dmitrii;

9. Transmiterea în proprietate a lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str.Busuiocului nr.13, dnei Dicusara Claudia;

10. Înstrăinarea lotului pomicol nr.284 din Î.P. „Vierul-Prod” dlui Cheptine Andrei;

11. Înstrăinarea lotului pomicol 19 din Î.P. „Pescărușul Alb” dlui Cozodaev Dmitri;

12. Transmiterea în proprietate a lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Sf. Dumitru 4, dlui. Caluțchi Vasile;

13. Atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ pentru construcția casei de locuit particulare dlui. Gangan Veaceslav;

14. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str-la Schinoșica nr. 8, dnei Panas-Mihai Capitolina;

15. Modificarea hotarelor terenului sub construcția locativă din str. Livadarilor nr. 127, or. Codru (nr. cadastral 0131131.567) proprietatea privată a dlui Beznos Mihail;

16. Autentificarea dreptului de proprietate comună în diviziune asupra lotului de pământ din str-la 2 Schinoasa-Deal nr. 12;

17. Înstrăinarea lotului de teren din str. Livadarilor nr. 181/4, dlui Gîncu Andrei;

18. Formarea bunului imobil prin divizare din str .Cîmpului nr. 11, nr. cadastral 0131125.011;

19. Înstrainarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Schinoasa-Deal nr. 57, dlui Jantuan Serghei și dlui Siraciov Vladimir;

20. Formarea bunului imobil prin divizare din str. Schinoasa-Deal nr. 14G, nr. cadastral 0131131.099;

21. Transmiterea în proprietate a lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Sitarului nr. 29, dlui Bulican Vergil;

22. Înstrăinarea lotului de teren din str. Drumul Schinoasei sect. 34, dlui Coteț Nicolae și dnei Coteț Margareta;

23. Atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ pentru construcția casei de locuit particulare dlui Friptuleac Veaceslav;

24. Executarea Deciziei Curții de Apel  Chișinău nr. 3r-225/08 din 30.09.2008, în beneficiul creditorului urmăritor, SRL „Caliconix”;

25. Examinarea cererii prealabile dlui Isiumbeli Valeriu, nr. I-692/2018 din 09.08.2018;

26. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Livădarilor nr. 247, dlui Ghervas Iurie;

27. Operarea unor modificări în decizia Consiliului or.Codru nr. 1/1 din 25.02.2016;

28. Examinarea cererii familiei Lungu nr. L-633/2018 din 18.07.2018;

29. Examinarea cererii dlui Svistal Ruslan nr. S-805/2017/1 din 14.06.2018;

30. Anularea graficii a terenurilor cu nr. cadastrale 0131212.044 si 0131212.018 din str. Puhoi nr. 53;

31. Înstrăinarea lotului de teren din str. Costiujeni nr. 5/9;

32. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Jubiliard nr. 35;

33. Atribuirea în folosință a unui lot de pământ din str. A. Gohberg nr. 2, Cooperativei de construire a locuințelor nr. 261;

34. Obligarea entităților publice subordonate Primariei și Consiliului or. Codru de a efectua achizițiile publice de mică valoare prin intermediul noului sistem de achiziții publice electronice – MTender.

RAPORTOR: Victoria Ogurtova, specialist pentru reglementarea

regimului proprietății funciare al Primariei or. Codru


Echipa PRIMĂRIAMEA Codru va fi prezentă la ședința din 28 septembrie 2018. Vom transmite LIVE ședința pe pagina noastră de Facebook și vom publica voturile și rezumatul discuțiilor consilierilor.

 

Ultima ședință a Consiliului local Codru a avut loc trei luni în urmă, pe 14 iunie 2018. Sinteza ședinței poate fi consultată aici.

 

Sursa: primariacodru.md

Primăria orașului Codru Data: 28-09-2018 / 16.00

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md