Care este cea mai eficientă opțiune pentru problema transportului public din or. Codru?

{"uid":"3f37b52c-9dc3-4a8e-9f73-585aad5184a8","id":"10184","questions":[{"uid":"4c426a92-712b-4ba6-9ebb-afc5508a62d9","content":"SONDAJ: Care este cea mai eficient\u0103 op\u021biune pentru problema transportului public din or. Codru?","settings":{"selection":{"minimum":1,"maximum":1}},"choices":[{"uid":"f35bd556-5ced-40a5-905e-8d7572770378","type":"text","label":"Rut\u0103 de autobuz pentru regiunea Schinoasa","votes":54,"votesOverride":54,"collapsed":false,"visibility":true},{"uid":"5a77117e-da63-4030-882b-fbaf6e5dde03","type":"text","label":"Rut\u0103 local\u0103 pe teritoriul or. Codru","votes":36,"votesOverride":36,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"33a1687f-200b-4f59-8db2-a0ea44fd3689","type":"text","label":"Rut\u0103 local\u0103 pentru regiunea Schinoasa \u0219i amenajarea terenului de sta\u021bionare la Valea Apelor pentru autobuzul nr. 9","votes":30,"votesOverride":30,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"2d9600bc-e90a-4f2f-8002-80ec5519982b","type":"text","label":"Instalarea sistemului de GPS \u00een unit\u0103\u021bile de transport public din Codru","votes":11,"votesOverride":11,"collapsed":false,"visibility":true}]}],"fields":[],"vote":{"limitations":{"region":{"rules":[]},"period":{"start":"","end":""},"quota":{"value":0}},"frequency":{"cookies":{"enabled":true},"ip":{"enabled":false},"user":{"enabled":false},"perSession":1,"perUser":1,"perIP":1,"timeout":3600}},"choices":{"sort":{"field":"position","direction":"ASC"}},"results":{"sort":{"field":"votes","direction":"DESC"},"visibility":"all","untilReaching":null,"format":"{{votesPercentage}} {{votes}}"},"design":{"template":"basic-template","text":{"fontFamily":"inherit","fontWeight":"inherit","fontSize":"inherit","lineHeight":"inherit","align":"inherit","transform":"none"},"colors":{"primary":"#2196f3","primaryContrast":"#ffffff","primaryLighter":"#64b5f6","primaryLight":"#42a5f5","primaryDark":"#1e88e5","primaryDarker":"#1976d2","secondary":"#4caf50","secondaryContrast":"#ffffff","secondaryLighter":"#a5d6a7","secondaryLight":"#81c784","secondaryDark":"#43a047","secondaryDarker":"#388e3c","accent":"#ffc107","accentContrast":"#ffffff","accentLighter":"#ffd54f","accentLight":"#ffca28","accentDark":"#ffb300","accentDarker":"#ffa000","dark":"#333333","gray":"#dddddd","grayContrast":"#333333","grayLighter":"#fafafa","grayLight":"#eeeeee","grayDark":"#aaaaaa","grayDarker":"#999999"},"layout":{"choicesPerRow":1,"questionsPerRow":1,"maxWidth":"100%","gutter":"1em","radius":"0"},"custom":{"container":{"colors":{"background":"","border":"","color":""},"border":{"width":"","style":"","radius":""}},"question":{"padding":{"top":"","right":"","bottom":"","left":""},"border":{"width":"","style":""},"colors":{"background":"","border":"","color":""},"text":{"fontFamily":"inherit","fontSize":"inherit","fontWeight":"inherit","lineHeight":"inherit","transform":"inherit","align":"inherit"}},"choice":{"padding":{"top":"0.75em","right":"0.75em","bottom":"0.75em","left":"0.75em"},"border":{"width":"1px","style":"solid"},"colors":{"background":"","border":"","color":"","backgroundHover":"","borderHover":"","colorHover":"","backgroundChecked":"","borderChecked":"","colorChecked":""},"text":{"fontFamily":"inherit","fontSize":"inherit","fontWeight":"inherit","lineHeight":"inherit","transform":"inherit","align":"inherit"}},"votesbar":{"padding":{"top":"","right":"","bottom":"","left":""},"border":{"width":"1px","style":"solid"},"colors":{"backgroundStart":"","backgroundEnd":"","color":"","border":""},"text":{"fontFamily":"inherit","fontSize":"70%","fontWeight":"inherit","lineHeight":"1","transform":"uppercase","align":"inherit"},"size":{"height":"6px"},"effects":{"duration":"1000"}},"form":{"padding":{"top":"1em","right":"","bottom":"1em","left":""},"border":{"width":"1px","style":"solid"},"colors":{"background":"inherit","color":"inherit"},"text":{"fontFamily":"inherit","fontWeight":"inherit","fontSize":"inherit","lineHeight":"inherit","align":"inherit","transform":"inherit"},"label":{"text":{"align":"inherit","transform":"inherit","fontSize":"inherit","lineHeight":"inherit","fontFamily":"inherit","fontWeight":"inherit"},"padding":{"top":"0","right":"0","bottom":"0.5em","left":"0"},"colors":{"color":"inherit"}},"input":{"text":{"align":"inherit","transform":"inherit","fontSize":"inherit","lineHeight":"inherit","fontFamily":"inherit","fontWeight":"inherit"},"border":{"width":"1px","style":"solid","radius":""},"padding":{"top":"0.5em","right":"0.5em","bottom":"0.5em","left":"0.5em"},"colors":{"color":"","background":"#ffffff","border":"","colorHover":"","backgroundHover":"#ffffff","borderHover":"","colorActive":"","backgroundActive":"","borderActive":""},"shadows":{"box":"inset 0 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.05)"}},"error":{"text":{"align":"inherit","transform":"inherit","fontSize":"inherit","lineHeight":"inherit","fontFamily":"inherit","fontWeight":"inherit"},"padding":{"top":"0.5em","right":"0","bottom":"0","left":"0"},"colors":{"background":"transparent","color":"#f44336"}}},"message":{"padding":{"top":"1em","right":"1em","bottom":"1em","left":"1em"},"border":{"width":"1px","style":"solid"},"colors":{"background":"","border":"","color":"inherit","backgroundError":"#FB8C00","borderError":"#F57C00","colorError":"#FFFFFF"},"text":{"fontFamily":"inherit","fontSize":"inherit","fontWeight":"inherit","lineHeight":"inherit","transform":"inherit","align":"inherit"}},"button":{"colors":{"background":"","color":"","border":"","backgroundHover":"","colorHover":"","borderHover":"","backgroundPrimary":"","colorPrimary":"","borderPrimary":"","backgroundPrimaryHover":"","colorPrimaryHover":"","borderPrimaryHover":""},"text":{"fontFamily":"inherit","fontWeight":"inherit","fontSize":"inherit","lineHeight":"1","align":"center","transform":"inherit"},"border":{"width":"1px","style":"solid","radius":""},"padding":{"top":"1em","right":"1em","left":"1em","bottom":"1em"},"shadows":{"box":""}}},"behaviours":{"ajax":true,"scrollUp":true},"effects":{"transition":"fade","duration":"500"}},"notifications":{"email":{"recipient":"admin@websupport.md","on":{"newVote":false}}},"meta":{"schema":"1.0"},"presetUid":"fc641d94ccc901c0e277827bb9dc94d2"}

codru

{"uid":"3256296d-1400-40e2-8b5b-ca15bee4e247","id":"9939","questions":[{"uid":"1be5bfe0-cf48-4d84-be45-d17b010ff067","content":"Alege spa\u021biul care crezi c\u0103 trebuie amenajat \u00een primul r\u00e2nd:","settings":{"selection":{"minimum":1,"maximum":1}},"choices":[{"uid":"bd21bd75-b5b4-419e-9233-6de6d4a19751","type":"text","label":"Terenul sportiv al Gimnaziului nr. 42 (str. Schinoasa Deal)","votes":238,"votesOverride":238,"collapsed":false,"visibility":true},{"uid":"b4accdd0-1274-4394-83cb-9de78c57107f","type":"text","label":"Sta\u021bia central\u0103 de la Drumul Schinoasei (intersec\u021bie cu Sitarului \u0219i Pot\u00e2rnichii)","votes":316,"votesOverride":316,"collapsed":false,"visibility":true},{"uid":"0badb2fd-ddfe-4dba-bf62-717538732a13","type":"text","label":"Zona deschis\u0103 \u00eentre str. Izvoarelor \u2013 str. Schinoasa Vale","votes":387,"votesOverride":387,"collapsed":false,"visibility":true}]}],"fields":[{"uid":"9e86405a-6786-4775-be76-66e3fc7e4043","type":"text","label":"Pentru a primi actualiz\u0103ri despre ini\u021biativ\u0103, indic\u0103 adresa de email (op\u021bional)","defaultValue":"","options":"","collapsed":false,"validations":{"filled":{"enabled":false},"email":{"enabled":true},"filter":{"rules":[]}},"attributes":[],"template":"","name":"email"}],"vote":{"limitations":{"region":{"rules":[],"enabled":true},"period":{"start":"","end":""},"quota":{"value":0}},"frequency":{"cookies":{"enabled":true},"ip":{"enabled":true},"user":{"enabled":false},"perSession":1,"perUser":1,"perIP":8,"timeout":43800}},"choices":{"sort":{"field":"position","direction":"ASC"}},"results":{"sort":{"field":"votes","direction":"DESC"},"visibility":"voters","untilReaching":null,"format":"{{votes}}"},"design":{"template":"basic-template","text":{"fontFamily":"inherit","fontWeight":"inherit","fontSize":"inherit","lineHeight":"inherit","align":"inherit","transform":"none"},"colors":{"primary":"#2196f3","primaryContrast":"#ffffff","primaryLighter":"#64b5f6","primaryLight":"#42a5f5","primaryDark":"#1e88e5","primaryDarker":"#1976d2","secondary":"#4caf50","secondaryContrast":"#ffffff","secondaryLighter":"#a5d6a7","secondaryLight":"#81c784","secondaryDark":"#43a047","secondaryDarker":"#388e3c","accent":"#ffc107","accentContrast":"#ffffff","accentLighter":"#ffd54f","accentLight":"#ffca28","accentDark":"#ffb300","accentDarker":"#ffa000","dark":"#333333","gray":"#dddddd","grayContrast":"#333333","grayLighter":"#fafafa","grayLight":"#eeeeee","grayDark":"#aaaaaa","grayDarker":"#999999"},"layout":{"choicesPerRow":1,"questionsPerRow":1,"maxWidth":"100%","gutter":"1em","radius":"0"},"custom":{"container":{"colors":{"background":"","border":"","color":""},"border":{"width":"","style":"","radius":""}},"question":{"padding":{"top":"","right":"","bottom":"","left":""},"border":{"width":"","style":""},"colors":{"background":"","border":"","color":""},"text":{"fontFamily":"inherit","fontSize":"inherit","fontWeight":"inherit","lineHeight":"inherit","transform":"inherit","align":"inherit"}},"choice":{"padding":{"top":"0.75em","right":"0.75em","bottom":"0.75em","left":"0.75em"},"border":{"width":"1px","style":"solid"},"colors":{"background":"","border":"","color":"","backgroundHover":"","borderHover":"","colorHover":"","backgroundChecked":"","borderChecked":"","colorChecked":""},"text":{"fontFamily":"inherit","fontSize":"inherit","fontWeight":"inherit","lineHeight":"inherit","transform":"inherit","align":"inherit"}},"votesbar":{"padding":{"top":"","right":"","bottom":"","left":""},"border":{"width":"1px","style":"solid"},"colors":{"backgroundStart":"","backgroundEnd":"","color":"","border":""},"text":{"fontFamily":"inherit","fontSize":"70%","fontWeight":"inherit","lineHeight":"1","transform":"uppercase","align":"inherit"},"size":{"height":"6px"},"effects":{"duration":"1000"}},"form":{"padding":{"top":"1em","right":"","bottom":"1em","left":""},"border":{"width":"1px","style":"solid"},"colors":{"background":"inherit","color":"inherit"},"text":{"fontFamily":"inherit","fontWeight":"inherit","fontSize":"inherit","lineHeight":"inherit","align":"inherit","transform":"inherit"},"label":{"text":{"align":"inherit","transform":"inherit","fontSize":"inherit","lineHeight":"inherit","fontFamily":"inherit","fontWeight":"inherit"},"padding":{"top":"0","right":"0","bottom":"0.5em","left":"0"},"colors":{"color":"inherit"}},"input":{"text":{"align":"inherit","transform":"inherit","fontSize":"inherit","lineHeight":"inherit","fontFamily":"inherit","fontWeight":"inherit"},"border":{"width":"1px","style":"solid","radius":""},"padding":{"top":"0.5em","right":"0.5em","bottom":"0.5em","left":"0.5em"},"colors":{"color":"","background":"#ffffff","border":"","colorHover":"","backgroundHover":"#ffffff","borderHover":"","colorActive":"","backgroundActive":"","borderActive":""},"shadows":{"box":"inset 0 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.05)"}},"error":{"text":{"align":"inherit","transform":"inherit","fontSize":"inherit","lineHeight":"inherit","fontFamily":"inherit","fontWeight":"inherit"},"padding":{"top":"0.5em","right":"0","bottom":"0","left":"0"},"colors":{"background":"transparent","color":"#f44336"}}},"message":{"padding":{"top":"1em","right":"1em","bottom":"1em","left":"1em"},"border":{"width":"1px","style":"solid"},"colors":{"background":"","border":"","color":"inherit","backgroundError":"#FB8C00","borderError":"#F57C00","colorError":"#FFFFFF"},"text":{"fontFamily":"inherit","fontSize":"inherit","fontWeight":"inherit","lineHeight":"inherit","transform":"inherit","align":"inherit"}},"button":{"colors":{"background":"","color":"","border":"","backgroundHover":"","colorHover":"","borderHover":"","backgroundPrimary":"","colorPrimary":"","borderPrimary":"","backgroundPrimaryHover":"","colorPrimaryHover":"","borderPrimaryHover":""},"text":{"fontFamily":"inherit","fontWeight":"inherit","fontSize":"inherit","lineHeight":"1","align":"center","transform":"inherit"},"border":{"width":"1px","style":"solid","radius":""},"padding":{"top":"1em","right":"1em","left":"1em","bottom":"1em"},"shadows":{"box":""}}},"behaviours":{"ajax":true,"scrollUp":true},"effects":{"transition":"fade","duration":"500"}},"notifications":{"email":{"recipient":"admin@websupport.md","on":{"newVote":false}}},"meta":{"schema":"1.0"},"presetUid":"fc641d94ccc901c0e277827bb9dc94d2"}