Ziar comunitar. Ediția XI (Aprilie 2022)

În noua ediție a ziarului, găsiți detalii despre:
 • Petiția pentru un transport public calitativ;
 • Ajutorul financiar oferit refugiaților și familiilor care găzduiesc refugiați;
 • Platforma de ajutor pentru refugiați dopomoha.md;
 • Ultimele ședințe ale Consiliului local Codru.

Ziar comunitar. Ediția X (Februarie 2022)

În noua ediție a ziarului, găsiți detalii despre:
 • Opțiuni alternative pentru ameliorarea problemei transportului public (sondaj);
 • Discuția online de pe 16 februarie privind transportul public;
 • Bugetul localității pentru anul 2022;
 • Ședința Consiliului local din 24 decembrie 2022;
 • Rezultatele judecatei Primăria Mea vs Primăria Codru.
Ziar comunitar Codru, februarie 2022

Ședința Codru: bugetul 2022, judecăți și proiecte lipsă

Marți, 21 decembrie, va avea loc ședința Consiliului local Codru. Consilierii vor examina și aproba bugetul (în două lecturi), vor rectifica bugetul pentru anul 2021, vor delega responsabili pentru reprezentarea în judecată a Consiliului în următorul an, vor analiza acordarea unui premiu anual primarului pentru rezultatele activității din 2021 și mai multe subiecte funciare. În total, consilierii vor examina 20 proiecte de decizie. Doar șapte dintre acestea au fost publicate, cum prevede legea.  Analizăm, în continuare, cele șapte proiecte din 20 publicate de primărie.

Ordinea de zi a ședinței


Bugetul local pentru anul 2022

Consilierii vor examina în aceeași ședință și consecutiv bugetul în prima și a doua lectură: I lectură II lectură Primăria propune un buget de 54 mil. de lei (venituri și cheltuieli), dintre care peste 31,8 mil. se vor aloca pentru dezvoltarea drumurilor, mai mult de 10,4 mil. pentru învățământ, 1 mil. pentru protecția mediului și 660 mii pentru protecția socială.  Bugetul a fost supus consultărilor pe 3 decembrie 2021. Primăria a recepționat patru recomandări:
 • Proiectarea și amenajarea unui parc public dintre str. Schinoasa Vale, Sitarului și Izvoarelor;
 • Amenajarea unei zone de întoarcere a transportului și unei stații de așteptare în zona str. Valea Apelor și amenajarea drumului de acces către aceasta;
 • Rute de autobuz pe str. Sihastrului - Schinoasa, cu traseu până în centrul capitalei și program până la 20.30 cel puțin;
 • Rute de troleu care să unească Ialoveni, Codru și Chișinău (traseu cerc).
Primăria nu a indicat care dintre acestea se acceptă și care se resping, cu argumentarea deciziei, cum prevede legea. Mai mult, primăria nu a atașat proiectelor de decizie bugetul desfășurat al cheltuielilor care să ne permită să verificăm dacă s-au alocat finanțe pentru implementarea recomandărilor. Consilierii vor putea formula recomandări și interveni cu modificări în timpul ședinței.    Tot la ședință, consilierii vor aproba ajustarea bugetului pentru anul 2021  

Modificarea statului de personal al Primăriei Codru

Personalul și structura primăriei va fi completată cu o nouă funcție, cea de specialist principal în domeniul protecției dreptului copilului. Aceasta va înlocui funcția de asistent social. În total, în primăria Codru 33 de persoane (inclusiv primarul) cu normă deplină (fulltime), plus un specialist în resurse umane care lucrează pe jumătate de normă. Partajarea responsabilităților și structura primăriei pot fi analizate detaliat în Structura Efectivului limită și Statul de personal al primăriei.  

Anularea deciziilor Consiliului local 

Cancelaria de Stat (Oficiul Teritorial Chișinău) a identificat neconformități în deciziile Consiliului local Codru 6/2 și 6/21 aprobate la ședința din 9 noiembrie 2021: La solicitarea Cancelariei, deciziile urmează să fie abrogate prin votul consilierilor. Primăria nu a atașat notificările Cancelariei în care se indică încălcările depistate.  

Cererea de împăcare „Merant Plus” SRL

Primăria Codru a atacat în judecată SRL „Merant Plus” din motiv că nu a achitat de mai mulți ani arenda a două terenuri, cu o suprafață de peste 14 ha, aflate între str. Schinoasa Vale și Izvoarelor, cu nr. cadastral 0131130.438 și 0131130.439. Primăria solicită încasarea datoriei și rezilierea contractelor de arendă. Compania a propus rezolvarea litigiului pe cale amiabilă. Executivul primăriei sugerează consilierilor să refuze solicitarea de împăcare și să ceară întoarcerea datoriei timp de 10 zile calendaristice.   Pe ordinea de zi se regăsesc alte 13 proiecte ce urmează a fi examinate de consilieri, inclusiv un proiect privind premiul anual a primarului:
 • Autorizarea casării unor fonduri fixe;
 • Plata premiului anual primarului or. Codru pentru rezultatele activităţii în anul 2021;
 • Aprobarea sarcinii didactice suplimentare;
 • Delegarea împutemicirilor în vederea reprezentării intereselor Consiliului or. Codru în instanţele naţionale de judecată şi în proceduri de executare, pentru anul 2022 - 31 ianuarie 2023;
 • Delegarea unor competenţe;
 • Aprobarea „Actului de constatare pe teren" din str.Costiujeni nr. 76 (nr.cadastral 0131124.563), proprietatea privată a SRL „Airshopping"; 
 • Examinarea cererii nr. G-979/2021 din 18.10.2021; 
 • Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Sitarului;
 • Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Sf. Gheorghe;
 • Modificarea planului cadastral al terenului din str. Sihastrului (nr. cadastral 0131128) şi înstrăinarea surplusului de teren;
 • Formarea bunurilor imobile din str. Vierul (nr. cadastral 0131135), prin separare;
 • Înstrăinarea lotului pomicol din Î.P. „Flaximan”.
  Primăria nu a publicat proiectele de decizie, cum prevede legea. Primăria Mea va monitoriza LIVE ședința pe pagina Facebook a organizației și va reveni cu o sinteză a discuțiilor. Sintezele ședințelor precedente pot fi consultate pe codru.primarimea.md.

Consultarea publică privind modificarea PUZ pe str. Grenoble 136

La 31 iulie a avut loc consultarea publică privind modificarea Planului Urbanistic Zonal de pe str. Grenoble 136. Dezvoltatorii zonei au propus modificarea codului din C5 (pentru spații comerciale) în R7 (zonă rezidențială cu blocuri multietajate). Conform planului prezentat, se vor construi 5 blocuri a câte 15 nivele, zonă comercială la parter, grădiniță pe teritoriul complexului precum și o zonă de sport cu teren de fotbal. De asemenea, aceștia au propus ca din cont propriu să amenajeze încă o bandă pe drumul ce duce spre str. Băcioiului.   La consultare au participat 11 consilieri ai orașului Codru, reprezentanții primăriei, precum și peste 20 de locuitori ai orașului. Locuitorii s-au expus împotriva modificării PUZ-ului din mai multe motive, iar cel mai important a fost zona cu pericol de alunecări de teren și defrișarea unei porțiuni de pădure.   Concluziile discuției vor fi finalizate de arhitectul primăriei, iar propunerile se pot expedia până luni, 2 august, ora 12:00 direct la primărie. Persoana de contact este arhitectul șef, Ghoerghe Stegărescu (tel: 069 206 292)   Anunțul original al primăriei cu proiectele anexate.   Video-urile de la consultarea publică:

Consultare publică pentru modificarea PUZ pe str. Grenoble

Primăria or.Codru anunță că iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie în scopul aprobării Planului Urbanistic Zonal privind modificarea zonei funcționale COD-C5, stabilită conform PUG or.Codru în zonă COD-R7. Aceasta modificare este prevăzută pentru str. Grenoble 136 și ar însemna permisiunea construcțiilor cu mai multe nivele. În documentele aferente deciziei sunt indicate 5 blocuri cu câte 15 etaje planificare în zona respectivă. Zona propusă spre modificarea Planului Urbanistic Zonal din C5 în R7   Consultarea va avea loc sâmbătă, 31 iulie, la ora 10:00 în sala de ședințe a primăriei or. Codru, pe str. Costiujeni 8. Cetățenii interesați de subiect sunt invitați să participe.   Anunțul original.

Agenda ședinței din 2 iunie 2021

Primarul orașului Codru a convocat o ședință extraordinară a consiliului local. Aceasta va avea loc miercuri, 2 iunie 2021, ora 10:00, în sala de ședințe a primăriei or. Codru, situată pe str. Costiujeni 8. Pe ordinea de zi sunt 15 subiecte, printre care este și rectificarea bugetului orașului Codru pentru anul 2021, care deja de 2 ședințe consecutive nu este aprobat de consiliul local. Proiectele de decizie nu au fost plasate pe pagina web a primăriei pentru a fi consultate cu locuitorii orașului Codru, înainte de ședința consiliului. Publicarea proiectelor de decizie și a materialelor aferente este obligatorie, conform Legii privind transparența în procesul decizional, art. 10, alin. (1).

Agenda ședinței din 8 aprilie 2021

Primarul orașului Codru a convocat o ședință extraordinară a consiliului local. Aceasta va avea loc joi, 8 aprilie 2021, ora 10:00, în incinta sălii festive PLANETA, situată pe str. Costiujeni 78. Pe ordinea de zi sunt 6 subiecte, printre care este și rectificarea bugetului orașului Codru pentru anul 2021. Proiectele de decizie nu au fost plasate pe pagina web a primăriei pentru a fi consultate cu locuitorii orașului Codru, înainte de ședința consiliului. Publicarea proiectelor de decizie și a materialelor aferente este obligatorie, conform Legii privind transparența în procesul decizional, art. 10, alin. (1).    

Agenda ședinței din 15 decembrie 2020

Primarul orașului Codru a convocat probabil ultima ședință a Consiliului local din acest an. Aceasta va avea loc marți, 15 decembrie 2020, ora 10:00, în incinta primăriei, str. Costiujeni 8. Pe ordinea de zi sunt 4 subiecte, printre care este aprobarea bugetului orașului Codru pentru anul 2021, în ambele lecturi. Doar proiectul bugetului local pentru 2021 a fost consultat anterior de către primărie, însă fără a prezenta concluziile consultării. Proiectele de decizie nu au fost plasate pe pagina web a primăriei pentru a fi consultate cu locuitorii orașului Codru, înainte de ședința consiliului. Publicarea proiectelor de decizie și a materialelor aferente este obligatorie, conform Legii privind transparența în procesul decizional, art. 10, alin. (1).    

Consultări publice privind proiectul bugetului local pentru 2021

Primăria orașului Codru organizează consultări publice a proiectului privind bugetul local pentru anul 2021. Ședința va avea loc joi, 26 noiembrie, la ora 10:00, în sala de ședințe a Consiliului local Codru (str. Costiujeni 8, Primăria or. Codru). Doritorii pot participa fizic sau pot transmite propunerile sale pe marginea proiectului la adresa electronică a persoanei responsabile zinaidabahova@gmail.com   Proiectul bugetului mai jos:

Agenda ședinței din 17 noiembrie 2020

Primarul orașului Codru a convocat o ședință ordinară a Consiliului local Codru în data de 17 noiembrie 2020, ora 10:00, în incinta primăriei, str. Costiujeni 8. Aleșii locali planifică să examineze la ședință 11 subiecte, a căror proiecte de decizienu au fost plasate pe pagina web a primăriei pentru a fi consultate cu locuitorii orașului Codru. Publicarea proiectelor de decizie și a materialelor aferente este obligatorie, conform Legii privind transparența în procesul decizional, art. 10, alin. (1).