Prima ședință a consiliului local Codru din 2021 a avut loc la 16 martie. Pe ordinea de zi s-au regăsit 51 de subiecte, printre care și executarea bugetului local pentru 2020, dar și rectificarea bugetului pentru 2021. Fără aprobarea acestor proiecte de decizie, primăria nu poate utiliza resursele financiare alocate anterior. Proiectele date (primele 6 de pe ordinea de zi) însă au fost excluse de majoritatea consilierilor de pe ordinea de zi și nu au fost examinate, precum și subiectele  1.11, 1.12 și 1.13. Celelalte 36 proiecte de decizie au fost de ordin funciar, privind atriburi de terenuri, schimbarea destinațiilor sau modificări ale planurilor urbanistice zonale, care ar permite altfel de construcții decât cele existente.

 

Președinte al ședinței a fost ales Alexandru Ciugureanu, membru PSRM. Pe ordinea de zi s-au mai adăugat 4 proiecte de decizie și în final s-au examinat 48 de subiecte, dintre care 44 au fost aprobate.

 

Echipa Primăria MEA își exprimă nemulțumirea privind inacțiunea Primăriei orașului Codru, în vederea asigurării accesului la informație. Legea privind transparența în procesul decizional, art. 10, alin. (1), prevede că autoritatea publică asigură accesul la proiectele de decizii prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web a autorității locale. Primăria Codru nu a publicat proiectele de decizie și nici materialele aferente de la această ședință.


Ordinea de zi (nemodificată)


1.Privind activitatea Sectorului de Poliție 6 – IP Centru al Direcției de Poliție mun. Chișinău

Decizia 

  

Statut: Aprobat


2. Stabilirea categoriei de învățământ Grădiniței nr.194 din or. Codru

Decizia

 

Statut: Aprobat


3. Casarea mijloacelor fixe (5 stații de așteptare a transportului public)

Decizia

  

Statut: Aprobat


4. Examinarea rezultatelor inspectării financiare complexe la primăria or. Codru

Decizia

 

Statut: Aprobat


5. Modificări în Regulamentul privind funcționarea consiliului local Codru

Decizia

 

Consilierii au votat modificarea regulamentului privind înregistrarea video a ședințelor. Dacă pe ordinea de zi se vor examina subiecte ce conțin date cu caracter personal, filmarea ședințelor va fi interzisă.

 

Statut: Aprobat


6. Delegarea împuternicirilor pentru reprezentare în instanțe de judecată

Decizia 

  

Consilierii au delegat împuterniciri juristei primăriei de a le reprezenta interesele în instanțele naționale de judecată

 

Statut: Aprobat


7. Modificarea componenței nominale a Comisiei administrative pe lângă primăria or. Codru

Decizia

 

Statut: Aprobat


8. Solicitarea scutirii de taxe locale a operatorilor de transport

Decizia

  

Statut: Aprobat


9. Examinarea cererii colective nr.Loc 789/2020 din 26.10.2020

Decizia

 

Un grup de cetățeni au solicitat reexaminarea deciziei consiliului local prin care au atribuit lot de pământ unei locuitoare. Consilierii au respins cererea din motiv că dreptul de proprietate nu poate fi luat de consiliul local și nu pot acționa astfel conform legii.

Statut: Aprobat


10.Examinarea cererii SRL Vila Verde din 17.07.2020 cu privire la scutirea de taxe locale

Decizia și nici proiectul de decizie nu au fost publicate

 

Statut: Respins


11. Formarea unui bun imobil din str. Schinoasa Deal prin divizare

Decizia 

  

Statut: Aprobat


12. Formarea unui bun imobil din str. Sf. Vasile prin separare

Decizia

 

Statut: Aprobat


13. Formarea unui bun imobil prin separare

Decizia

  

Statut: Aprobat


14. Inițierea formării bunurilor imobile din str. Schinoasa Vale prin divizare

Decizia

 

Statut: Aprobat


15. Aprobarea „Actului de teren” și ”Actului de stabilire a hotarelor terenului” din str. Schinoasa Deal

Decizia

 

Statut: Aprobat


16.Transmiterea în proprietate privată a lotului de teren aferent casei de locuit din str. Izvoarelor

Decizia

 

Statut: Aprobat


17. Transmiterea în proprietate privată a lotului de teren aferent casei de locuit din str. Sf. Dumitru

Decizia

 

Statut: Aprobat


18. Transmiterea în proprietate privată a lotului de teren aferent casei de locuit din str. Izvoarelor

Decizia

  

Statut: Aprobat


19. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit din str. Turghenev

Decizia

Statut: Aprobat


20. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit din str. Gliei

Decizia

Statut: Aprobat


21. Transmiterea în proprietate privată a lotului de teren aferent casei de locuit din str. Dumbravei

Decizia 

  

Statut: Aprobat


22. Modificarea planului cadastral al terenului din str. Plaiului și înstrăinarea surplusului de teren

Decizia

 

Statut: Aprobat


23. Modificarea planului cadastral al terenului din str. Plaiului 9/A și înstrăinarea surplusului de teren

Decizia

  

Statut: Aprobat


24. Modificarea planului cadastral al terenului din str. Sf. Ștefan și înstrăinarea surplusului de teren

Decizia

 

Statut: Aprobat


25. Corectarea erorilor din titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren

Decizia

 

Statut: Aprobat


26. Înstrăinarea lotului pomicol din Î.P. „Vierul-Prod”

Decizia 

 

Statut: Aprobat


27. Modificarea și aprobarea hotarelor terenului din str. Cîmpului 47/A

Decizia

 

Statut: Aprobat


28. Modificarea planului cadastral al terenului din str. Cîmpului

Decizia și nici proiectul de decizie nu au fost publicate

  

Statut: Respins


29.Modificarea planului cadastral al terenului din str.Haiducilor

Decizia

 

Statut: Aprobat


31. Examinarea cererii P-771/2019 din 10.09.2019

Decizia

 

 Statut: Respins


32. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Sf. Gheorghe

Decizia

 

Statut: Aprobat


33. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Sihastrului

Decizia

  

Statut: Aprobat


34. Aprobarea „Actului de teren” și ”Actului de stabilire a hotarelor terenului” din str. Izvoarelor

Decizia

 

Statut: Aprobat


35. Examinarea cererii L-736/2019 din 02.09.2019

Decizia

 

Statut: Respins


36. Examinarea cererii Ț-1006/2019 din 09.12.2019

Decizia

 

Statut: Respins


37. Identificarea unui teren în vederea proiectării și construcției unei grădinițe de copii, cu exprimarea consimțământului

Decizia și nici proiectul de decizie nu au fost publicate

 

Statut: Respins


38. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Potîrnichii

Decizia

  

Statut: Aprobat


39. Modificarea planului cadastral al terenului din str-la Cobzarilor 8 și înstrăinarea surplusului de teren

Decizia

 

Statut: Aprobat


40. Modificarea planului cadastral al terenului din str-la Cobzarilor și înstrăinarea surplusului de teren

Decizia

 

Statut: Aprobat


41. Schimbarea destinației bunului imobil din str. Grenoble 128E

Decizia

 

Statut: Aprobat


42. Schimbarea destinației bunului imobil din str. Sihastrului

Decizia

 

 Statut: Aprobat


43. Aprobarea PUZ (volum parțial) privind modificarea zonei funcționale de pe str. Vieru

Decizia

 

Consilierii au aprobat modificarea Planului Urbanistic Zonal din COD D (de dezvoltare) în R2 (rezidențial pentru case cu maxim 2 nivele). Modificarea dată privește 15 loturi de pământ de pe str. Vieru.

 

Statut: Aprobat


44. Schimbarea destinației din locativă în nelocativă a demisolului casei de locuit din str. Grenoble

Decizia

  

Statut: Aprobat


45. Asigurarea cu apă potabilă a copiilor din instituțiile de învățământ preșcolar din or. Codru

Decizia

 

La inițiativa consilierei Maria Pancu, proiectul a fost aprobat de majoritatea colegilor săi și astfel copiii de la grădinițe vor fi asigurați cu 0,5 litri de apă potabilă pe zi, din contul alocațiilor bugetului local al or. Codru.

 

Statut: Aprobat


46. Examinarea cererii prealabile a administratorului insolvabilității Î.S. Stațiunea Tehnologico-Experimentală Codrul nr.286/20 din 25.11.2020

Decizia

 

Statut: Aprobat


47.Examinarea cererii prealabile a administratorului insolvabilității Î.S. Stațiunea Tehnologico-Experimentală Codrul nr.286/1/20 din 19.02.2021

Decizia

 

Statut: Aprobat


48. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenurilor din str. Jubiliară 39 și 39/1

Decizia

 

Modificarea PUZ din UTR 32 (zonă comunală) în COD R6 (zonă rezidențială cu blocuri locative) va schimba specificul zonei. Astfel, pe 3 loturi de teren vor putea fi construite blocuri de locuit multietajate.

 

Statut: Aprobat