La ședința din 4 aprilie au fost analizate 18 proiecte de Planuri Urbanistice Zonale, au fost alese organele de conducere și votat regulamentul de funcționare a Întreprinderii Municipale „Codru-Prest M-Service” și au fost adoptate mai multe decizii funciare. Proiectul inițial al ordinii de zi care conținea 46 de puncte a fost modificat, numărul final ajungând la 55. Audierea primarului privind executarea bugetului pe anul 2022 și rectificările la bugetul pentru anul 2023 au fost amânate pentru următoarea zi de ședință. Proiectele celor 18 PUZ-uri au atras atenția aleșilor naționali, la ședință fiind prezent și deputatul Sergiu Lazarencu, care a îndemnat consilierii să excludă de pe ordinea de zi punctele respective, pentru că acestea nu ar fi în conformitate cu Planul Urbanistic General și ar avea nevoie de studii de fundamentare. Consilierii au acceptat propunerea privind studiile de fundamentare, dar nu au retras proiectele, majoritatea din ele fiind aprobate. 

Ședința a început cu alegerea Președintelui ședinței. Alexandru Ciugureanu (PSRM) s-a autopropus să conducă ședința. Acesta a menționat că pe ordinea de zi s-au introdus doar 8 puncte pe subiecte cadastrale, pe când Comisia Funciară s-a întrunit și analizat de la începutul anului 51 de subiecte. Ciugureanu și-a exprimat dezacordul cu această situație, în condițiile în care oamenii care au înaintat aceste solicitări așteaptă decizii de mai mulți ani și s-a oferit să conducă această ședință pentru a completa ordinea de zi cu subiectele în cauză. Propunerea a fost pusă la vot și acceptată de majoritatea consilierilor. 

La ședință a fost prezent și deputatul Sergiu Lazarencu (PAS) care s-a adresat consilierilor în privința proiectelor privind aprobarea mai multor Planuri Urbanistice Zonale care au fost introduse pe ordinea de zi, îndemnându-i să le excludă, întrucât ar contravine Planului Urbanistic General. El a propus ca acestea să fie reexaminate, să fie realizate studii de fundamentare, pentru că ar trebui să primească și avizul Ministerului Infrastructurii. 

În replică, președintele ședinței, Alexandru Ciugureanu, a menționat că PUG-ul a fost aprobat în 2016 fără vreun aviz din partea vreunui ministere și că este ilegal. Mai mult, acesta a spus că solicitările din partea Consiliului or. Codru către Agenția de Proprietate Publică privind avizarea proiectelor pentru mai multe străzi din or. Codru nu sunt examinate pe parcursul a mai mulți ani. Acesta a mai propus ca inițial să fie aprobată inițierea elaborării acestor PUZ-uri, așa cum prevăd proiectele de decizii, și ulterior PUZ-urile să poată fisupuse consultărilor publice. 

Consilierii au continuat cu modificări la ordinea de zi: 

Alexandru Ciugureanu (PSRM) a propus:

– Excluderea punctului 1.3 „cu privire la majorarea valorii contractului de achizitii publice multianual cu nr.  2020-0000000419 din 24.01.20207” cu compania de Luxgaz SRL, responsabilă de lucrările de construcție a drumului din str. Livădarilor.

După mai multe dispute dintre consilieri, primar și reprezentanții agentului economic, privind greșelile de proiectare și evaluarea eronată a devizului de cheltuieli, proiectul a fost retras de pe ordinea de zi cu majoritatea voturilor consilierilor. 

– Ulterior, Ciugureanu a propus includerea pe ordinea de zi a mai multe proiecte de ordin cadastral (din cele menționate la începutul ședinței), propunerea fiind aprobată. 

– Acesta a mai propus votarea amendamentelor la toate cele 18 proiecte de PUZ-uri incluse în ordinea de zi, care ar include recomandarea privind realizarea studiilor de fundamentare, venită de la deputatul Sergiu Lazarencu. Propunerea a fost acceptată, amendamentul fiind aplicat, la pachet, pentru punctele de la 1.23 la 1.40 de pe ordinea de zi. 

– Pe final, acesta a propus ca proiectele privind audierea executării bugetului pentru anul 2022 și rectificarea bugetului pentru anul 2023 să fie mutate la sfârșitul ordinii de zi, ca primăria să aibă timp să se pregătească, iar raportor să fie desemnat primarul Vladimir Mutneanu, în loc de contabila-șefă. Propunerea a fost acceptată de consilieri. 

Vadim Țurcanu (PAS) a propus excluderea de pe ordinea de zi a proiectelor de la 1.23 la 1.40, adică a celor 18 PUZ-uri, venind cu aceleași raționamente ca și deputatul Lazarencu, însă propunerea a fost respinsă.  

Ordinea de zi cu 55 de puncte a fost aprobată de 19 consilieri. Aceasta însă nu a fost ulterior publicată pe site-ul primăriei.


ORDINEA DE ZI 


1/11 – „Cu privire la modificarea componenţei nominale a Comisiei pentru buget, finanţe, economie şi reforme și a Comisiei pentru protecţie socială, ecologie, sănătate publică şi muncă din cadrul Consiliului orășenesc Codru” din 04.04.2023

Proiectul presupune schimbarea componenței nominale a celor 2 comisii, la cererea a doi consilieri care au dorit să să schimbe cu locurile.

Statut: Aprobat
Voturi: Numărul de voturi nu este vizibil din imaginile video
Decizia

 

1/2 – “Cu privire la cererea nr.36/03-2023 din 20.03.2023” din 04.04.2023

Proiectul prevede permisiunea acordată companiei „Solomon Construct Imobil” SRL de a efectua lucrări de amenajare pe terenul aferent construcției din str. Costiujeni 14/4 cu reparația ulterioară a carosabilului în caz de deteriorare.

Statut: Aprobat
Voturi: Numărul de voturi nu este vizibil din imaginile video
Decizia

 

1/3 – “Cu privire examinarea cererilor depuse de AO „Casa mea” nr.31/2023 din 24.01.2023 și nr.54/2023 din 02.02.2023” din 04.04.2023

Proiectul prevede alocarea a 2 milioane de lei, la cererea parvenită din partea AO „Casa Mea”, pentru elaborarea rapoartelor tehnice privind prospecțiuni inginero-geologice și inginero-geodezice, expertizei tehnice și caietului de sarcini, în scopul valorificării urbanistice a terenurilor supuse riscurilor de alunecări din perimetrul străzilor Colina Verde – Schinoasa Vale – Molocanilor. 

Statut: Aprobat
Voturi: Numărul de voturi nu este vizibil din imaginile video
Decizia 

 

1/4 -,,Cu privire la modificarea componenţei nominale a Comisiei administrative de pe lângă Primăria or. Codru, mun. Chişinău”

Statut: Aprobat
Voturi: Numărul de voturi nu este vizibil din imaginile video
Decizia

 

1/5 – „Cu privire la interpretarea Deciziei nr. 5/12 din 17.11.2020 „Cu privire la stabilirea indemnizaţiilor de şedinţă pentru aleşii locali” din 04.04.2023  

Proiectul prevede remedierea unei erori tehnice admise anterior, din cauza căreia consilierii locali nu au primit îndemnizațiile de mai mult de un an.

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 20
Decizia

 

1/6 – ,,Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii Municipale „Codru-Prest M-Service”” din 04.04.2023

În lista membrilor Comisiei au fost incluși reprezentanți ai primăriei și ai Consiliului orașului Codru – 5 consilieri și  2 lucrători ai Primăriei, după cum urmează:
– Președinte – Andrei Roșca, consilier;
– Secretar – Ruslan Cazacu, secretar al consiliului or. Codru;
– Membri – Radu Avasîloae (specialist principal – jurist în cadrul primăriei) și 4 consilieri – Iulian Serbușcă, Iurie Dimitriu, Alexandru Ciugureanu, Veaceslav Godzin. 

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 19
Decizia

 

1/7 – ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii Municipale „Codru-Prest M-Service” din 04.04.2023

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 18
Abțineri: 2
Decizia

 

1/8 – ”Cu privire la aprobarea Regulamentului al Consiliului de administrare a Întreprinderii Municipale „Codru-Prest M-Service” din 04.04.2023

Consilierul PAS, Vadim Țurcanu, a intervenit cu un amendament privind redactarea punctului 25 din regulament care prevede ca îndemnizația lunară a membrilor Consiliului de administrare al ÎM „Codru-Prest M-Service” să fie în volum de până la un salariu minim. Acest lucru ar prevede alocații de 200 mii lei lunar, în condițiile în care cifra de afaceri a întreprinderii este de 800 mii lei. În acest context, Țurcanu a propus ca mărima îndemnizației să fie de maxim 1000 lei. Amendamentul a fost susținut de 18 consilieri, proiectul fiind supus votului cu amendamentul stipulat.

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 18
Abțineri: 1
Decizia

 

1/9 „Cu privire la desemnarea membrilor în Consiliul de administrare al Întreprinderii  Municipale ,,Codru-Prest M-Service”

Mai mulți consilieri au înaintat membri din rândul locuitorilor or. Codru. A fost menționat că decizia nu a fost pregătită bine și nu au fost selectați oameni pentru funcțiile propuse.
Statut: Transmis spre reexaminare
Voturi PRO – 4
Abțineri – 14

 

1/10 – ”Cu privire la aprobarea Regulamentului al Comisiei de cenzori a Întreprinderii Municipale „Codru-Prest M-Service” din 04.04.2023

A fost propus același amendament ca la punctul 1/8, ca îndemnizația membrilor Comisie de cenzori să fie de maxim o mie lei. Amendamentul a fost aprobat unanim, proiectul modificat fiind supus votului. 

Statut: Aprobat
Voturi PRO: unanim
Decizia 

 

1/11 – “Cu privire la delegarea împuternicirilor în vederea reprezentării intereselor Consiliului or. Codru în instanțele naţionale de judecată şi în proceduri de executare, pentru anul 2023 – 31 ianuarie 2024” din 04.04.2023

Consilierii au venit cu amendamente la acest proiect prin care să scoată prevederea care ar permite reprezentantului Consiliului or. Codru în instanțele de judecată să modifice temeiul sau obiectul acțiunii, precum și a reduce cuantumul pretențiilor. Amendamentul și proiectul final a fost aprobat cu majoritatea voturilor. 

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 20
Decizia

 

1/12 – Cu privire la aprobarea materialelor cadastrale asupra terenului din 04.04.2023 

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 19
Decizia

1/13 – Cu privire la examinarea cererii nr.Ț-929/22 din 15.11.2022 din 04.04.2023

Proiectul prevede formarea terenului din intersecția str. Schinoasa Vale și Izvoarelor, modul de folosință aferent drumurilor, ca să unească str. Izvoarelor cu str. Schinoasa Vale, în baza cererii locatarilor.

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 19
Decizia 

 

1/14 – Cu privire la formarea bunului imobil din str.Costiujeni prin separare din 04.04.2023 

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 20
Decizia

 

1/15 – Cu privire la formarea bunului imobil cu nr.cadastral din str. Potîrnichii prin divizare cu încetarea proprietății comune din 04.04.2023

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 20
Decizia 

 

1/16 – Cu privire la înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din 04.04.2023 

Proiectul prevede înstrăinarea suprafeței de 163 mp, suplimentar la cele 6 ari deja formați.

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 20
Decizia

1/17 – Cu privire la înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din 04.04.2023

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 20
Decizia 

 

1/18 „Cu privire la înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din locuit individuale din str.Schinoasa Deal.

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 18
Abțineri: 2

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


1/19 „Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de teren aferent casei de locuit, din str. Sitarului 5A

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 20
Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

1/20 – Cu privire la anularea informației grafice și înscrisului asupra bunului imobil (teren) cu nr.cadastral 0131128. din 04.04.2023 

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 20
Decizia

 

1/21 – Cu privire la cererea nr.63/23 din 07.02.2023 pentru aprobarea amplasării subteran a rețelei de tensiune electrică din 04.04.2023  

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 19
Abțineri: 1
Decizia 

 

1/22 – Cu privire la examinarea cererii nr.396/22 din 09.12.2022 din 04.04.2023

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 20
Decizia 

 

Pentru punctele de la 1.23 la 1.40 care prevăd examinarea celor 18 proiecte de PUZ-uri, au fost propuse 2 amendamente anterior discutate:
– La punctul 3 se adaugă sintagma „Proiectantul va prezenta primăriei orașului Codru studiul de fundamentare” 

– Se exclude sintagma „cu operarea modificărilor și certificatul local de urbanism” , prevedere dublată în toate proiectele de decizii. Amendamentele au fost aprobate la pachet pentru toate cele 18 proiecte cu votul a 19 consilieri.

 

1/23 – Cu privire la inițierea examinării Planului Urbanistic Zonal din 04.04.2023

Se acceptă spre examinare proiectul privind modificarea codului din R2 în R6 pentru terenul din str. Cobzarilor. Se inițiază elaborarea proiectului deciziei privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal conform cererii solicitantului.

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 10
Abțineri: 6
Decizia

 

1/24 – ”Cu privire la examinarea proiectului Planului urbanistic zonal la cererea depusă de „Lăcaș la Cheie & Cons” SRL și „Mondocons” SRL nr. 321/21 din 27.07.2021” din 04.04.2023

Se acceptă spre examinare proiectul privind modificarea codului din RI1 în R6 pentru terenul din str-la 2 Sihastrului, nr. 16. Se inițiază elaborarea proiectului deciziei privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal conform cererii solicitantului.

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 12
Voturi Împotrivă: 4
Abțineri: 3
Decizia

 

1/25 – ”Cu privire la inițierea examinării Planului Urbanistic Zonal al or.Codru conform cererii depuse nr. B-1209/2021” din 04.04.2023

Se acceptă spre examinare proiectul privind modificarea codului din R2 în R4 pentru terenul din str. Schinoasa-Deal 68A. Se inițiază elaborarea proiectului deciziei privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal conform cererii solicitantului.

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 14
Abțineri: 5
Decizia

 

1/26 – ”Cu privire la inițierea examinării Planului Urbanistic Zonal al or.Codru conform cererii depuse nr. M-1210/2021” din 04.04.2023

Se acceptă spre examinare proiectul privind modificarea codului din R2 în R4 pentru terenul din str. Sfîntul Nicolae 6. Se inițiază elaborarea proiectului deciziei privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal conform cererii solicitantului.


Statut: Aprobat
Voturi PRO: 12
Abțineri: 6
Decizia

 

1/27 – ”Cu privire la inițierea examinării Planului Urbanistic Zonal al or.Codru conform cererii depuse nr. G-1219/2021” din 04.04.2023

Se acceptă spre examinare proiectul privind modificarea codului din R2 în R4 pentru 2 terenuri din str. Nicolae Sulac. Se inițiază elaborarea proiectului deciziei privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal conform cererii solicitantului.

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 12
Abțineri: 6
Decizia

 

1/28 „Cu privire la inițierea examinării Planului Urbanistic Zonal al or.Codru conform cererii P-16/22 din 17.01.2022. 

Statut: Respins
Voturi PRO – 11
Abțineri – 7 

 

1/29 – ”Cu privire la inițierea examinării Planului Urbanistic Zonal al or.Codru conform cererilor depuse de „Agher-HM” SRL” din 04.04.2023

Se acceptă spre examinare proiectul privind modificarea codului din R2 în R4 pentru terenul din str. Busuiocului. Se inițiază elaborarea proiectului deciziei privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal conform cererii solicitantului.

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 12
Abțineri: 6
Decizia

 

1/30 – ”Cu privire la inițierea examinării Planului Urbanistic Zonal al or.Codru conform cererilor depuse de cet.” din 04.04.2023  

Se acceptă spre examinare proiectul privind modificarea codurilor din RI1 în R6 și S pentru terenurile din str. Soarelui 87 și 87/1. Se inițiază elaborarea proiectului deciziei privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal conform cererii solicitantului.

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 13
Abțineri: 6
Decizia

 

1/31 – ”Cu privire la inițierea elaborării Planului urbanistic zonal conform cererii depuse de S.R.L.”Botily”” din 04.04.2023

Se acceptă spre examinare proiectul privind modificarea codului din I1 în R6-R7 pentru terenul din str. Soarelui 87/1. Se inițiază elaborarea proiectului deciziei privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal conform cererii solicitantului.

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 13
Abțineri: 6
Decizia

 

1/32 – Cu privire la inițierea elaborării Planului urbanistic zonal conform cererii depuse din 04.04.2023

Se acceptă spre examinare proiectul privind modificarea codului din S în R6-R7 pentru terenul din str. Jubiliară 41. Se inițiază elaborarea proiectului deciziei privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal conform cererii solicitantului.

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 13
Voturi Împotrivă: 4
Abțineri: 1
Decizia

 

1/33 – Cu privire la inițierea elaborării Planului urbanistic zonal conform cererilor depuse din 04.04.2023

Se acceptă spre examinare proiectul privind modificarea codului din C7 în R6 pentru terenul din str-la 2 S. Rădăuțanu, 10/1. Se inițiază elaborarea proiectului deciziei privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal conform cererii solicitantului.

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 12
Voturi Împotrivă: 6
Abțineri: 1
Decizia


1/34 – Cu privire la inițierea elaborării Planului urbanistic zonal conform cererilor depuse din 04.04.2023
 

Se acceptă spre examinare proiectul privind modificarea codului din R2 în C a terenului din str. Costiujeni 86. Se inițiază elaborarea proiectului deciziei privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal conform cererii solicitantului.

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 13
Abțineri: 6
Decizia

 

1/35 Cu privire la inițierea elaborării Planului urbanistic zona conform cererii depuse de Stratulat Sergiu

Statut: Respins
Voturi PRO – 11
Abțineri – 6

 

1/36 – Cu privire la inițierea elaborării Planului urbanistic zonal conform cererii din 04.04.2023 

Se acceptă spre examinare proiectul privind modificarea codului din R2 în S a terenului din str. Drumul Schinoasei 140. Se inițiază elaborarea proiectului deciziei privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal conform cererii solicitantului.

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 13
Abțineri: 6
Decizia

 

1/37 – Cu privire la inițierea elaborării Planului Urbanistic Zonal, conform cererii depuse din 04.04.2023

Se acceptă spre examinare proiectul privind modificarea codului din R2 în R4 pentru terenul din str. Plaiului. Se inițiază elaborarea proiectului deciziei privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal conform cererii solicitantului.

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 12
Abțineri: 6
Decizia

 

1/38 “Cu privire la inițierea elaborării Planului Urbanistic Zonal, conform cererii  depuse de SRL ”Mertant Plus”.

Statut: Respins
Voturi PRO – 10
Voturi Împotrivă: 4
Abțineri: 7

 

1/39 – Cu privire la inițierea elaborării Planului urbanistic zonal conform cererii depuse din 04.04.2023

Se acceptă spre examinare proiectul privind modificarea codului din R2 în R4 pentru terenul din str. Schinoasa-Deal 70A. Se inițiază elaborarea proiectului deciziei privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal conform cererii solicitantului.

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 12
Abțineri: 6
Decizia

1/40 – “Cu privire la inițierea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal, conform cererii depuse de către SRL ”Gerdex Pro” nr. 24/2023 din 20.01.2023” din 04.04.2023

Se acceptă spre examinare proiectul privind modificarea codului din R2 în R4 pentru terenul din str. Molocanilor 18. Se inițiază elaborarea proiectului deciziei privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal conform cererii solicitantului.

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 12
Abțineri: 6
Decizia

 

1/41 – „Cu privire la examinarea cererilor nr.397/2022 din 12.12.2022 și nr.299/1/2022 din 06.02.2023 depuse de Direcția Construcții Capitale” din 04.04.2023

Proiectul prevede construcția unei rețele de canalizare și stația de pompare care va fi utilizată de agentul economic și de locuitorii din zonă.

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 19
Decizia

 

1/42 – „Cu privire la examinarea cererii nr.113/2023 din 14.03.2023 depusă de SRL „Ferma cu Origini”” din 04.04.2023 

Proiectul prevede construcția unei stații de purificare a apei în aceeași regiune stipulată în proiectul 1/41. 

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 18
Abțineri: 1
Decizia

 

1/43 – ”Cu privire la cererea SRL ”Merant-Plus” nr.108/2023 din 09.03.2023” din 04.04.2023

Proiectul prevede acordarea certificatului de urbanism pentru efectuarea lucrărilor de prevenire a alunecărilor de teren.

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 18
Abțineri: 1
Decizia

 

1/44 – “Cu privire la modificarea anexei nr.8 la decizia Consiliului or. Codru nr.6/1 din 30.12.2022” din 04.04.2023  

Proiectul prevede operarea de modificări a denumirii unității comerciale și/sau de prestări de servicii specificate la pt. 52 al anexei nr. 8 la decizia Consiliului or Codru nr. 6/1 din 30.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului orașului Codru pentru anul 2023 în lectura a II” din „Magazin on-line” în „Magazin on-line, unitate de comerț electronic”. 

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 15
Decizia

1/45 – “Cu privire la activitatea a Î.M. “Codru Prest-M Service” pe perioada anului 2022” din 04.04.2023 

S-a constatat că raportul conține informații incomplete, nu au fost prezentate facturile pentru cheltuielile din perioada indicată. Consilierii au propus raportul să fie respins cu solicitarea către administratorul întreprinderii municipale să ofere informațiile complete pentru perioada indicată. Consilierii au luat act de informația prezentată și au solicitat informații suplimentare.

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 18
Decizia 

 

1/46 – “Cu privire la la examinarea cererilor nr.433 – 434 din 15.11.2022” din 04.04.2023

Proiectul prevede edificarea unui monument de for public – instalarea unei plăci comemorative în memoria regretatei Nina Ermurachi (interpretă de muzică populară) pe str-la Pădurilor.

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 19
Decizia

 

1/47 – Cu privire la înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din 04.04.2023

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 18
Abțineri: 1
Decizia

 

1/48 – Cu privire la inițierea elaborării Planului urbanistic zonal conform cererii depuse din 04.04.2023

Modificarea codului din R2 în R4 pentru terenul din str. Schinoasa Deal 57. 

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 19
Decizia


1/49 – “Cu privire la aprobarea „Dosarului Tehnic al lucrărilor de stabilire a hotarelor fixe a terenurilor S.A. „Macara”, amplasate în or.Codru, str.Costiujeni 7, mun.Chișinău”” din 04.04.2023
 

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 14
Abțineri: 4
Decizia 

 

1/50 – Cu privire la înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din 04.04.2023

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 15
Abțineri: 1
Decizia

 

1/51 – Cu privire la modificarea planului cadastral al terenului din str.Izvoarelor și înstrăinarea surplusului de teren din 04.04.2023 

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 14
Decizia

 

1/52 – ”Cu privire la examinarea cererii nr.35/2023 din 26.01.2023 depusă de AO„El-Șadai”” din 04.04.2023

Proiectul prevede privatizarea lotului de pământ cu suprafața 0.03 ha adiacent bunului imobil din str. Schinoasa Nouă 10. Consilierii au propus respingerea cererii. 

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 14
Decizia


Responsabil de monitorizare: Cristian Mariuța

Partea I

Partea II

Partea III