La 24 decembrie s-au întrunit 22 consilieri locali și au examinat 7 proiecte de decizie. Aceștia au aprobat bugetul orașului Codru pentru 2022 în lectură finală, au aprobat contractarea serviciilor de pază pentru terenurile arendate de SRL Merant Plus și au reziliat contractele de arendă cu acest agent economic. Aleșii locali au înstrăinat două terenuri locuitorilor or. Codru și au votat inițierea consultărilor publice pentru modificarea denumirilor unor străzi din oraș.

 

La ședință au participat 22 consilieri, iar Sergiu Heghea din fracțiunea PPDA a fost numit președintele ședinței. Aceștia au examinat 7 subiecte timp de două ore. Unicul subiect de pe ordinea de zi inițială a fost bugetul orașului Codru pentru 2022 în lectura a doua. Aleșii locali au venit cu zeci de modificări la proiect, împărțind aleatoriu sume de bani pentru diverse reparații și construcții ale infrastructurii locale. Primarul orașului și contabila șef a executivului nu au fost de acord cu aceste modificări și au atenționat că nu vor executa. Problema invocată de primar a fost că nici un consilier nu a participat la etapa de consultare a bugetului, iar modificările propuse nu au o bază argumentativă a cheltuielilor. În final, bugetul pentru 2022 a fost aprobat cu un deficit de 41 milioane 880 mii lei. Veniturile au constituit 54 milioane lei, iar cheltuielile 95 milioane 880 mii lei. Cu regret, cele 4 propuneri parvenite de la cetățeni în timpul consultărilor publice au fost ignorate de consilieri, inclusiv propunerile echipei Primăria Mea de a amenaja un parc între str. Schinoasa Vale, Sitarului și Izvoarelor și de a amenaja o zonă de acces pentru transportul public la str. Valea Apelor. Chiar dacă aceste propuneri au fost consultate cu locuitorii orașului, consilierii nu au argumentat din ce cauză le-au refuzat.

La propunerea consilierului PAS, Sergiu Zavulan, a fost discutat subiectul protecției terenurilor arendate de SRL Merant Plus pe care au început lucrări ilegale de construcție. Proiectul prevede contractarea serviciilor de pază pentru a proteja bunurile primăriei or. Codru. Conflictul cu SRL Merant Plus durează mai mulți ani, însă în 2021 au început lucrări de construcție, care nu pot fi oprite de instituțiile responsabile. Astfel, serviciul de pază și protecție de stat va îngrădi accesul constructorilor și a tehnicii de construcție pe terenurile vizate. După mai multe dezbateri, consilierii au aprobat proiectul și au alocat 200 mii lei pentru aceste servicii, chiar dacă primarul a anunțat că nu va executa decizia și se va baza pe poliție.

Privind construcțiile date, consilierii PAS au propus repetat proiectul de decizie de reziliere a contractelor de arendă încheiate cu SRL Merant Plus pentru trei terenuri din orașul Codru, care a fost respins la ședința consiliului din 21 decembrie. Consilierii au aprobat proiectul pentru a îngreuna procesul de construcții pe terenurile arendate.


Ordinea de zi a ședinței

Consiliul a fost convocat cu 2 subiecte pe ordinea de zi. La propunerea primarului, aleșii locali au exclus proiectul de decizie privind acordarea premiului anual primarului or. Codru. În schimb, au fost adăugate următoarele subiecte pe ordinea de zi:

  • Delegarea unor competențe primarului or. Codru de a numi secretarul consiliului;
  • Contractarea serviciilor de pază pentru protecția terenurilor arendate de SRL Merant Plus;
  • Înstrăinarea unui teren aferent casei de locuit de pe str. Schinoasa Deal 70A;
  • Înstrăinarea unui teren aferent casei de locuit de pe str. Sitarului 5;
  • Rezilierea unilaterală a contractelor de arendă încheiate cu SRL Merant Plus pentru trei terenuri;
  • Organizarea consultărilor publice privind modificarea denumirilor unor străzi din or. Codru.

Proiectele examinate


Aprobarea bugetului oraşului Codru pentru anul 2022 în lectura a doua

Decizia

Primăria a propus un buget de 54 milioane de lei (venituri și cheltuieli), însă consilierii au operat zeci de modificări, care au dus la un buget de 95 milioane 880 mii lei. Astfel, bugetul pentru 2022 are un deficit de peste 41 milioane lei, care au fost aprobate de consilieri pentru reparații și construcții a diferitor obiecte de infrastructură.

Bugetul a fost supus consultărilor publice pe 3 decembrie 2021. Primăria a recepționat patru recomandări:

  • Proiectarea și amenajarea unui parc public dintre str. Schinoasa Vale, Sitarului și Izvoarelor;
  • Amenajarea unei zone de întoarcere a transportului și unei stații de așteptare în zona str. Valea Apelor și amenajarea drumului de acces către aceasta;
  • Rute de autobuz pe str. Sihastrului – Schinoasa, cu traseu până în centrul capitalei și program până la 20.30 cel puțin;
  • Rute de troleu care să unească Ialoveni, Codru și Chișinău (traseu cerc).

Consilierii au respins toate propunerile și le-au acceptat doar pe cele din timpul ședinței. Propunerile au venit de la diverși consilieri, fără a argumenta necesitatea și fără a oferi devizuri de cheltuieli. Propunerile au fost haotice, cu indicarea sumelor aleatorii. Executivul a atenționat că nu va executa acest buget. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 23


Cu privire la delegarea unor competențe primarului or. Codru

Proiectul de decizie nu a fost publicat conform legii.

Primarul a solicitat repetat consilierilor să fie împuternicit pentru a numi secretarul consiliului fără votul aleșilor locali. La ședința anterioară de pe 21 decembrie consilierii au respins propunerea. Această solicitare s-a referit la numirea secretarului atât timp cât secretarul actual va lipsi neprevăzut, va pleca în concediu neplanificat sau pe motiv de boală. Și de această dată, aleșii locali nu au votat proiectul de decizie.

Statut: Respins

Împotrivă: 2

Abținut: 20


Contractarea serviciilor de pază pentru protecția terenurilor arendate de SRL Merant Plus

Decizia

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 21

Abinut: 1


Înstrăinarea unui teren aferent casei de locuit de pe str. Schinoasa Deal 70A

Decizia

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 22


Înstrăinarea unui teren aferent casei de locuit de pe str. Sitarului 5

Decizia

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 21

Abinut: 1


Rezilierea unilaterală a contractelor de arendă încheiate cu SRL Merant Plus pentru trei terenuri

Decizia

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19

Abținut: 1


Organizarea consultărilor publice privind modificarea denumirilor unor străzi din or. Codru

Decizia

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 20


Video de la ședință:

După prima pauză:

După a doua pauză: