La 29 martie s-au întrunit 19 consilieri locali și au examinat 27 de proiecte de decizie. Aceștia au examinat mai multe cereri din partea companiilor private, au înstrăinat terenuri și au votat un proiect investițional pentru proiectarea, construcţia și operarea unei stații de pompare și pre-epurare pentru cartierul locativ din str. Puhoi, or. Codru.

La ședință au participat 19 consilieri. Sergiu Heghea din fracțiunea PPDA a fost numit președintele ședinței. Consiliul a fost convocat cu 23 subiecte pe ordinea de zi. Înaintea ședinței, au fost adăugate următoarele subiecte pe ordinea zilei:

  • 1/24 – proiectul a fost adăugat la ordinea de zi, dar pentru că nu există înregistrarea video și proiectul nu e publicat pe site, nu cunoaștem despre ce este vorba;
  • 1/25 – Cu privire la procurarea surplusului de teren din str-la 1 Molocanilor;
  • 1/26 – Cu privire la examinarea cererii nr.470/21 depusă de SRL ,,Merant Plus”;
  • 1/27 – ,,Cu privire la examinarea cererii nr.479/21 din 29.11.2021 depusă de SRL ,,Status Invest””.

Consilierii au examinat 27 subiecte timp de două ore.


Ordinea de zi a ședinței


1. Executarea bugetului or. Codru pentru anul 2021

– Se ia act de informare privind bilanțul executării bugetului or. Codru pe anul 2021.

– Contabilul-șef, va întreprinde măsuri pentru întărirea disciplinei financiar – bugetare pentru întreținerea valorilor și mijloacelor bănești, respectarea regimului economic în consumul mijloacelor de stat.

– Comisia pentru buget, finanțe, economie și reforme va exercita controlul executării prevederilor prezentei decizii.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19

Decizia


2. Rectificarea bugetului or. Codru pe anul 2022

– Se rectifică bugetul orașului Codru pentru anul 2022 prin repartizarea soldului de mijloace bănești format la 01.01.2022, ce constituie suma de 60746185,36 lei.

– Se acceptă modificările operate în bugetul orașului Codru pe anul 2022 în baza deciziei Consiliului municipal Chișinău.

– Serviciul evidență contabilă va opera modificările de rigoare în bugetul or. Codru pentru anul curent.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19

Decizia


3. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19

Decizia


4. Defrișarea arborilor

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19

Decizia


5. Operarea unor modificări în decizia Consiliului or. Codru nr. 1/13 din 16 martie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19

Decizia


6. Proiectul investițional proiectare-construcţie-operarea stației de pompare și stației de pre-epurare pentru cartierul locativ

din str. Puhoi, or. Codru, mun. Chișinău

 

– Partener privat va permite, cu titlul gratuit, locuitorilor cartierului din str. Puhoi, or. Codru, să se conecteze la stația de pombare a apelor uzate;

– Cheltuielile pentru elaborarea studiului de fezabilitate vor fi suportate din bugetul local al Primăriei;

– S-a format Comisia de selectare a partenerului privat.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19

Decizia


7. Desemnarea reprezentantului Consiliului local pentru participarea în comisia pentru casarea plantației perene

Proiectul de decizie nu a fost publicat conform legii

 

A fost propus consilierul Nicolae Goncearenco.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Împotrivă: 1


8. Examinarea cererii Î.P. „Vierul Prod” nr. 10/2022 din 12.01.2022

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 1

Decizia


9. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Pădurilor

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19

Decizia


10. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Olimpică

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19

Decizia


11. Formarea bunului imobil prin divizare cu încetarea proprietății comune din str. Cîmpului

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19

Decizia


12. Formarea bunurilor imobile din str. Schinoasa-Deal, prin separare

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19

Decizia


13. Modificarea planului cadastral al terenului și înstrăinarea surplusului de teren din str. Costiujeni

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19

Decizia


14. Modificarea planului cadastral al terenului și înstrăinarea surplusului de teren

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19

Decizia


15. Modificarea planului cadastral al terenului și înstrăinarea surplusului de teren pe str. Schinoasa-Nouă

 

Consilierul Alexandru Ciugureanu nu a participat la vot.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Decizia


16. Examinarea cererii nr. C-956/2021 din 05.10.2021 cu privire la legalizarea terenului adiacent

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16

Împotrivă: 3

Decizia


17. Examinarea cererii nr. S-717/2021 din 26.07.2021 se respinge cererea de privatizare a terenului, pentru că solicitarea contravine legii

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19

Decizia


18. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale de pe str. Drumul Schinoasei

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19

Decizia


19. Inițierea procedurii de lichidare a ÎM „CODRU CADASTRU”

Consilierii nu au ajuns la un acord comun cui să achite serviciile pentru lichidarea ÎM, cu 18 voturi s-au abținut de la votarea proiectului.

În timpul dezbaterilor, consilierii au luat o pauză de 30 de minute, după care Silvia Kirilov, președinta fracțiunii PSRM nu a mai revenit. 


20. Modificarea componenţei nominale a Comisiei comisiei juridice pentru reglementări şi menținerea ordinii publice din cadrul Consiliului or. Codru

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Decizia


21. Abrogarea deciziei Consiliului orașului Codru nr. 7/8 din 21 decembrie 2021

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 13

Abțineri: 3

Decizia


22. Desemnarea reprezentanților Consiliului orașului Codru în instanțele de judecată și în raporturile cu alte autorități publice

 

Statut: Aprobat

Lipsește video, nu cunoaștem numărul exact de voturi

Decizia


23. Interdicția construcțiilor desfășurate în or. Codru asupra autorizării și în legătură cu alunecarea de teren pe pante și vâlcele necorespunzătoare infrastructurilor existente și pericol de catastrofă

Decizia

Statut: Aprobat

Lipsește video, nu cunoaștem numărul exact de voturi


24. Proiectul a fost adăugat pe ordinea de zi la începutul ședinței, fără multe detalii. Lipsește înregistrarea video din perioada când este dezbătut proiectul. Decizia nu a fost ulterior publicată, ceea ce ar putea însemna că proiectul nu a fost aprobat.


25. Procurarea surplusului de teren din str-la 1 Molocanilor

Decizia

Statut: Aprobat

Lipsește video, nu cunoaștem numărul exact de voturi


26. Examinarea cererii nr.470/21 depusă de SRL „Merant Plus”, se interzice elaborarea planului urbanistic zonal pentru câteva terenuri

Statut: Aprobat

Lipsește video, nu cunoaștem numărul exact de voturi

Decizia


27. Examinarea cererii nr. 479/21 din 29.11.2021 depusă de SRL „Status Invest”, se transmite pentru o perioadă de 49 de ani lotul de pământ pentru amenajarea unei căi de acces

Statut: Aprobat

Lipsește video, nu cunoaștem numărul exact de voturi

Decizia

 

Video de la ședință: