La 7 aprilie a continuat ședința Consiliului orașului Codru care a început la 4 aprilie. Ședința a început cu audierea primarului cu privire la executarea bugetului pentru 2022, însă după o serie de dispute dintre acesta și consilieri, primarul a părăsit ședința. Consilierii au continuat ședința cu aprobarea mai multor amendamente la bugetul orașului Codru pentru anul 2023, printre care: alocarea a 15 milioane de lei pentru construcția străzii Soarelui, excluderea unor cheltuieli ale primăriei și alocarea sumelor adiționale pentru îndemnizațiile acordate persoanelor cu dizabilități. Ședința s-a încheiat cu transmiterea Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din orașul Codru în gestiunea SA „Apă-Canal”. 


ORDINEA DE ZI


1/53 – „Cu privire la executarea bugetului or. Codru pe anul 2022” din 07.04.2023 

Primarul și-a început darea de seamă cu privirea la executarea bugetului pentru 2022 prin a aminti cum avut loc votarea acestuia, în decembrie 2021. Acesta s-a plâns pe faptul că mai mulți consilieri au intervenit peste proiectul bugetului cu amendamente care prevedeau alocarea unor sume adiționale pentru construcția și reparația străzilor, rețelelor de canalizare și altor obiecte de infrastructură. Astfel, bugetul a crescut de la 48 milioane de lei la aproape 60 milioane. Când a menționat că bugetul a fost executat în proporție de 27%, acest lucru a stârnit nemulțumirea și indignarea consilierilor. După o serie de dispute, primarul Vladimir Munteanu a părăsit ședința. Contabila-șefă a primăriei a rămas și a oferit detalii despre unele proiecte care s-au desfășurat pe parcursul anului trecut. Într-un final, consilierii au propus să se ia act de darea de seamă și să continue ședința.

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 11

Decizia

 

1/54 – „Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Codru pe anul 2023” din 07.04.2023

Discuțiile despre rectificările la bugetul orașului Codru pentru anul 2023 au început cu explicațiile reprezentanților primăriei referitor la sumele insuficiente alocate pentru realizarea proiectelor de infrastructură. Specialista în achiziții din cadrul primăriei a declarat că se alocă inițial sume mai mici, ca proiectele să fie inițiate, iar apoi se intervine cu rectificări la buget, când e clară suma finală a proiectelor inițiate. Consilierii nu au fost de acord cu asemenea abordare, propunând să fie alocate sume mai mari, chiar dacă ulterior se va atesta deficit la buget. Aceasta în condițiile în care practica arată că bugetul nu se execută în volumele aprobate. 

În acest sens, președintele ședinței Alexandru Ciugureanu a propus o serie de amendamente:  

 • privind alocarea a 15 milioane de lei pentru construcția străzii Soarelui;

  Amendamentul a fost aprobat cu 13 voturi;

 • Excluderea cheltuielilor de 40 mii lei pentru achiziția mobilierului în cabinetul arhitectului orașului Codru;

  Amendamentul a fost aprobat cu 13 voturi;

 • Excluderea cheltuielilor de achiziție a tichetelor de masă în valoare de 60 mii lei. Ciugureanu a menționat că acestea ar fi fost alocate pentru măturători, însă există bănuieli că tichetele se achiziționează pentru persoane interpuse, foști angajați ai Întreprinderii Municipale „Codru-Prest M-Servce”;

  Amendamentul a fost aprobat cu 13 voturi;

 • Alocarea adițională a sumei de 20 mii lei pentru mentenanța rețelelor electrice, inclusiv sediul primăriei;

  Amendamentul a fost aprobat cu 13 voturi;

 • Alocarea surselor adiționale drept îndemnizații pentru persoanele cu dizabilități.

  Amendamentul a fost aprobat cu 13 voturi. 

Proiectul final al bugetului pentru anul 2023 a fost pus la vot cu rectificările menționate.

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 13

Decizia

 

1/55 – ”Cu privire la delegarea gestiunii Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare” din 07.04.2023

Proiectul prevede transmiterea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare a orașului Codru către SA „Apă-Canal Chișinău”.

Statut: Aprobat
Voturi PRO: 13

Decizia


Responsabil de monitorizare: Cristian Mariuța