Ultima ședință din 2020 a avut loc la 15 decembrie cu scopul de a aproba bugetul orașului Codru pentru 2021. La aceasta au participat 18 consilieri, iar președintele ședinței a fost ales unicul reprezentant al Partidului Liberal din consiliu, Veaceslav Godzin. Aleșii locali au fost în ședință pentru 1,5 ore și au aprobat 4 din 5 proiecte de decizii.

 

La cele 4 proiecte de decizii, președintele fracțiunii PAS, Stelian Manic, a propus încă unul privind abrogarea deciziei de la ședința precedentă în care consilierii nu au oferit contract de arendă agentului economic SC Emilcom SRL. Până la introducerea subiectului pe ordinea de zi, aleșii au dezbătut mai mult de jumătate de oră în care nu au evitat să se învinuiască reciproc de favoruri și inechitate. Pentru introducerea proiectului pe ordinea de zi, consilierii au insistat să fie inclus primul și cu votarea nominală a acestuia. La examinarea subiectului, Stelian Manic a argumentat că agentul economic se află în proces de judecată și ar fi corect să se aștepte decizia finală a instanței, până la demolarea construcțiilor a agentului. Ceilalți consilieri au menționat că agentul aduce prejudiciu la bugetul local și nu vor amâna examinarea subiectului pentru viitor. În final, proiectul a fost susținut doar de consilierii PAS și Andrei Roșca.

 

Bugetul orașului Codru pentru 2021 a fost votat în ambele lecturi la aceeași ședință. Prima lectură a fost aprobată unanim fără dezbateri, iar în a doua lectură, consilierul PAS, Sergiu Zavulan, a propus mai multe amendamente. Acestea au fost respinse de primar pe motiv că este puțin timp pentru a introducere modificările, deoarece bugetul trebuie modificat în ansamblu. Reprezentanții primăriei au asigurat că urmează și distribuirea soldului disponibil, care va putea răspunde la amendamentele propuse de consilierul PAS, în special despre reabilitarea drumurilor de pe străzile Livădarilor, Cîmpului, Schinoasa Deal ș.a. Drept rezultat, bugetul local pentru 2021 a fost aprobat în ambele lecturi și conform proiectului se estimează la aproximativ 42 milioane de lei.

 

Echipa Primăria MEA își exprimă nemulțumirea privind inacțiunea Primăriei orașului Codru, în vederea asigurării accesului la informație. Legea privind transparența în procesul decizional, art. 10, alin. (1), prevede că autoritatea publică asigură accesul la proiectele de decizii prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web a autorității locale. Primăria Codru nu a oferit proiectele de decizie și nici materialele aferente de la această ședință.


Ordinea de zi (nemodificată)


1. Abrogarea deciziei 5/10 din 17.11.2020 privind contractul de arendă cu SC Emilcom SRL

Decizia și nici proiectul de decizie nu au fost publicate de către primărie

 

Proiectul a fost adăugat înainte de ședință, la propunerea consilierului PAS, Stelian Manic. El a propus să se abroge decizia trecută privind refuzul consiliului local de a încheia contract de arendă cu agentul economic. Până agentul primește decizia finală a instanței de judecată, construcțiile sale pot fi demolate, iar consiliul poate amâna examinarea subiectului. Proiectul a fost votat nominal de consilierii PAS și Andrei Roșca. Majoritatea consilierilor PSRM au fost împotrivă, iar PPDA s-au abținut.

 

Statut: Respins

Voturi PRO: 5 (Stelian Manic, Maria Pancu, Inga Tesa, Sergiu Zavulan, Andrei Roșca)

Voturi Împotrivă: 9 (Silvia Kirilov, Vasilii Ialamov, Antonina Volchivschi, Andrei Nicolaescu, Alexandru Ciugureanu, Veaceslav Godzin, Serghei Diacov,Vladimir Iacub, Dumitru Secrieru)

Abțineri: 4 (Iurie Dimitriu, Olga Vieru, Ala Tîșcul, Sergiu Heghea)


2.Rectificarea bugetului orașului Codru pe anul 2020

Decizia

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 15

Abțineri: 3


3. Aprobarea bugetului orașului Codru pentru anul 2021 în prima lectură

Decizia

 

Proiectul a fost aprobat fără dezbateri.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18


4. Aprobarea bugetului orașului Codru pentru anul 2021 în a doua lectură

Decizia

 

Consilierul PAS, Sergiu Zavulan, a propus mai multe amendamente la proiect privind reabilitarea mai multor drumuri din Codru, însă acestea au fost respinse primar pentru că este puțin timp pentru a opera modificările. Reprezentanții primăriei au asigurat că urmează și distribuirea soldului disponibil, care va putea răspunde la amendamentele propuse. Conform proiectului aprobat, bugetul local al orașului pentru 2021 ar constitui circa 42 milioane de lei.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 13

Abțineri: 5


5. Delegarea împuternicirilor în vederea reprezentării intereselor Consiliului or. Codru în instanțele naţionale de judecată şi în proceduri de executare, pentru anul 2021 – 31 ianuarie 2022

Decizia

 

Consilierii au delegat drepturile de a fi reprezentați în instanțele de judecată pentru următorul an. Printre aceștia sunt un avocat Veaceslav Munteanu, secretarul consiliului Ruslan Cazacu și jurista primăriei Silvia Bodean.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18


Video de la ședință: