Ședința Consiliului local Codru din 22 septembrie 2020 a durat peste 2 ore, în care consilierii au examinat 4 proiecte de decizii, dintre care doar 2 au fost pe ordinea de zi. La ședință au participat toți cei 23 consilieri aleși, iar președinte a acesteia a fost numit Iulian Serbușca, liderul fracțiunii PPDA.

 

La cele 2 subiecte de pe ordinea de zi, Veaceslav Godzin a propus un proiect de decizie de numire a unui nou secretar interimar al consiliului local și actualul secretar al consiliului, Ruslan Cazac, a propus examinarea proiectului privind selectarea drumului pentru proiectul Drumuri Bune pentru Moldova.

 

Înainte de a examina subiectele, consilierii PPDA au anunțat despre părăsirea fracțiunii Blocului ACUM și au format individual fracțiunea PPDA. La aceasta a aderat și consilierul independent Andrei Roșca.

 

Consilierii au dezbătut primul subiect puțin peste o oră. Aceștia au anulat decizia de formare a comisiilor de specialitate și au aprobat doar o comisie în loc, cea juridică. În final, consilierii PAS au rămas fără reprezentanți în această comisie și au punctat ilegalitatea acestei decizii. Ședința a continuat după o pauză cu celelalte subiecte, care au fost aprobate în mai puțin de 15 minute.

 

Echipa Primăria MEA își exprimă nemulțumirea privind inacțiunea Primăriei orașului Codru, în vederea asigurării accesului la informație. Legea privind transparența în procesul decizional, art. 10, alin. (1), prevede că autoritatea publică asigură accesul la proiectele de decizii prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web a autorității locale. Primăria Codru nu a oferit proiectele de decizie și nici materialele aferente de la această ședință.


Ordinea de zi (nemodificată)


1. Anularea deciziei consiliului cu privire la formarea comsiilor consultative de specialitate

Decizia

 

Proiectul dat a apărut în discuție drept rezultat al acțiunilor consilierilor PSRM în instanțele de judecată. Socialiștii au atacat decizia de formare a comisiilor consultative de specialitate din 2 decembrie 2019. Astfel, Curtea de Apel Chișinău a suspendat decizia în cauză, iar consilierii s-au pomenit fără comisiile de specialitate pe care trebuie să le formeze din nou.

 

Consilierii PSRM au propus votarea unei singure comisii, celei juridice, iar la următoarea ședință să se formeze și celelalte. Consilierii PAS au propus retragerea cererii din instanță și reformarea ulterioară a comisiilor, însă ceilalți consilieri nu au susținut și au aprobat componența comisiei juridice pentru reglementări și menținerea ordinii publice. Componența propusă de PSRM a rămas neschimbată, însă fracțiunea PAS a atenționat că nu are reprezentanți în comisie, după cum colegii din PPDA au părăsit Blocul ACUM.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Voturi Împotrivă: 5

Abțineri: 1


2. Aprobarea candidaturilor la funcția de membri în birourile electorale ale secțiilor de votare din or. Codru, în cadrul organizării alegerilor la funcția de Președinte al RM din 1 noiembrie 2020

 Decizia

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 23


3. Desemnarea secretarului interimar al consiliului or. Codru

Decizia

 

Proiectul de decizie prevede desemnarea Angelei Cutasevici în calitate de secretar interimar al consiliului Codru. Consilierii PAS au atenționat că legea prevede numirea secretarului din cadrul primăriei. Chiar dacă proiectul a fost înaintat de consilierul Veaceslav Godzin, acesta nu a comentat nimic și nici nu a susținut candidatul. Proiectul a acumulat 13 voturi ale consilierilor PSRM și PPDA.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 13

Voturi Împotrivă: 7

Abțineri: 3


4. Construcția stradelei Schinoasa Deal conform programului Drumuri Bune pentru anul 2020

Decizia

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 23


Video de la ședință: