Consilierii au examinat 21 de proiecte de decizii, dintre care 19 s-au referit la domeniul funciar. Două dintre ele prevăd modificarea codului urbanistic a 9 terenuri de pe străzile Potârnichii și Livădarilor pentru a permite construcția complexelor rezidențiale de tip duplex sau townhouse. De asemenea, consilierii au aprobat terenurile pentru construcția a două grădinițe pe str. Costiujeni 10/a și Schinoasa Deal 7 și construcția unui teren de joacă pe str. Colina Verde.

Aleșii au intervenit cu modificări și la buget, realocând finanțe din rezerve pentru reparația unor străzi, ajutor social și indemnizațiile consilierilor.

Modificări a suferit și componența Consiliului local. Fracțiunea PAS are o nouă consilieră, Tatiana Chiriac, după ce Maria Pancu a fost aleasă deputată în Parlament. 

 

La 8 septembrie 2021, primarul orașului Codru a convocat ședința extraordinară a Consiliului local. Pe ordinea de zi s-au regăsit 17 proiecte de decizii, la care consilierii prezenți au adăugat suplimentar încă 4. Președintele ședinței a fost ales cel mai tânăr consilier din Codru, Sergiu Heghea, reprezentant al fracțiunii PPDA.

Din cele 21 de proiecte de decizii examinate la ședință, au fost aprobate 15. Analizăm în continuare principalele decizii aprobate.

Primăria MEA nu a reușit înregistrarea și transmisiunea LIVE a ședinței Consiliului, iar această sinteză reprezintă analiza datelor publicate de către autorități. Proiectele de decizii și nici alte documente aferente ședinței nu se regăsesc pe site-ul web al Primăriei Codru, așa cum prevede Legea privind transparența în procesul decizional. Doar publicarea ordinii de zi într-un termen restrâns nu permite cetățenilor și societății civile să obțină informația necesară și să participe calitativ în procesul de luare a deciziilor. 

Vă îndemnăm să urmăriți activitatea primăriei și să ne informați despre anunțurile și documentele de interes public, ca să avem posibilitatea să reacționăm la mai multe dintre ele.


Rectificarea bugetului orașului Codru pe anul 2021

Consilierii au început ședința cu rectificarea bugetului local pentru 2021 prin care au alocat fonduri din rezervele acumulate în 2020 pentru:

  • proiectarea apeductului și canalizării pe patru adrese de pe str. Costiujeni – 4/5, 5/5, 5/6, 5/7 (45 mii lei);
  • reparația unor străzi din oraș (100 mii lei);
  • indemnizațiile achitate consilierilor locali pentru ședințele Consiliului (270 mii lei) ș.a.

De asemenea, din fondul de rezervă pentru anul 2021 s-a alocat ajutor financiar persoanelor social-vulnerabile sau cu necesități speciale, în sumă totală de 250 mii lei. Pensionarii vor primi câte 500 de lei, persoanele cu dizabilitate accentuată – câte 600 de lei, iar persoanele grav bolnave, cu dizabilitate severă și familiile minorilor cu dizabilitate severă sau familiile  social-vulnerabile vor primi câte 1000 de lei.


 Aprobarea‌ ‌Planului‌ ‌Urbanistic‌ ‌de‌ ‌Detaliu

Codul urbanistic a terenului cu nr. cadastral‌ ‌0131133.110 de pe ‌str. Potârnichii a fost modificat din R2 (locuințe unifamiliale, izolate) în R4 (locuințe cuplate sau înșiruite pentru 1 sau 2 familii). ‌Noul cod permite construcția locuințelor de tip duplex sau townhouse. Modificarea a fost realizată la cererea din 18.05.2021 a SRL „Lăcaș‌ ‌la‌ ‌Cheie‌ ‌&‌ ‌Cons”‌‌, prin Planul Urbanistic de Detaliu realizat de SRL „BauComGrup”.


Aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Codul a opt terenuri din str. Livădarilor, a căror numere cadastrale au fost ascunse de primăria Codru, au fost modificate din D (zonă care urmează a fi supusă dezvoltării) în R4 (locuințe cuplate sau înșiruite pentru 1 sau 2 familii). Noul cod permite construcția locuințelor de tip duplex sau townhouse. Planul Urbanistic Zonal prin care se aprobă modificările a fost elaborat de aceeași companie „BauComGrup” care a realizat Planul Urbanistic de Detaliu de pe str. Potârnichii. 


Amplasarea unui teren de joacă pe str. Colina Verde 

La cererea unui cetățean din 4 mai 2021, primăria va aloca un teren de 0,10 ha pentru amplasarea unui teren de joacă pentru copii. Nu cunoaștem cui îi aparține inițiativa din motiv că primăria a secretizat numele cetățeanului care a adresat cererea. Decizia nu conține nici detalii despre locația exactă a terenului, dacă acesta va fi finanțat de cetățeni, un agent economic sau primărie.


Construcția a două grădinițe în regiunile Costiujeni și Schinoasa-Deal

La ședința Consiliului din 2 iunie 2021, aleșii locali au decis proiectarea și construcția a două grădinițe de copii pe str. Costiujeni nr. 10/a și str. Schinoasa-Deal. Primăria identificase la acel moment un teren (nr. cadastral 0131131086) pentru grădinița din Schinoasa-Deal, dar acesta făcea parte dintr-un alt bun imobil, care trebuia divizat. Prin modificările aprobate la 8 septembrie, s-a decis însă alocarea unui alt teren din str. Schinoasa-Deal nr. 7 (nr. cadastral 0131124175) pentru construcția grădiniței din această zonă.


Proiecte funciare: divizări, înstrăinări și atribuiri

Majoritatea proiectelor examinate și aprobate de consilieri sunt de ordin funciar. Specificul domeniului funciar și secretizarea datelor din proiecte de către primărie nu permit analiza amănunțită a deciziilor luate, dar le puteți accesa prin link-urile de mai jos pentru o analiză individuală: 

Inițierea formării bunurilor imobile, prin divizare, pe str-la 1 Molocanilor

Inițierea formării bunurilor imobile, prin divizare, pe str. Potîrnichii 

Modificarea planului cadastral al terenului și înstrăinarea surplusului de teren din 08.09.2021

Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale 

Examinarea cererii nr. N-400/2021 din 14.04.2021 

Aprobarea „Actul de stabilire a hotarelor terenului” și „Actul de constatare pe teren” din 17.02.2021 a terenului 

Autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Grenoble 

Modificarea planului cadastral al terenului și înstrăinarea surplusului de teren

Înregistrarea terenului din str. Sf. Gheorghe după administrația publică locală a or.Codru 


Modificarea componenţei Comisiei pentru protecţie socială, ecologie, sănătate publică şi muncă 

Consiliera Maria Pancu și-a depus mandatul în favoarea celui de deputată în Parlamentul Republicii Moldova și a fost înlocuită în Consiliul local de Tatiana Chiriac, de pe listele supleante ale Blocului electoral „ACUM”. Tatiana Chiriac a fost desemnată în Comisia pentru protecția socială, ecologie, sănătate publică și muncă din care făcea parte anterior deja deputata Maria Pancu.

 

Responsabil de monitorizare: Oleg Tomșa