În cadrul ultimei ședințe din luna septembrie, au fost puse în discuție preponderent proiectele funciare care au fost colectate în prima jumătate a anului curent. Luând în considerare viitoarele alegeri, consilierii au examinat candidații la funcția de membru al Consiliului electoral din circumscripția orașului Codru. Totodată, au susținut modificarea bugetului orașului Codru pentru anul 2023. În acest sens, vor fi redirecționate: 300 mii lei din buget pentru procurarea și amenajarea unui teren de joacă în curtea unui bloc de locuit pe str. Costiujeni 8/3, 267 mii lei pentru indemnizațiile lucrătorilor din primărie și 100 mii lei pentru ajutorul oferit unei persoane cu probleme locomotorii.

La 20 septembrie a avut loc ședința consiliul local Codru, ultima din mandatul actualului primar, Vladimir Munteanu. La întrunire au participat 20 de consilieri și câțiva locuitori ai orașului Codru. Patru consilieri PSRM au anunțat despre aderarea la partidul „Renaștere”, care a devenit activ în acest an, după circa 10 ani de la fondare, și la care anterior s-au alăturat și alți consilieri socialiști.
Ședința a început cu mai multe propuneri de modificare a ordinii de zi și un schimb de replici între consilieri și primar.

Prima propunere a fost înaintată de președintele ședinței, consilierul PSRM, Alexandru Ciugureanu, privind excluderea subiectului cu nr. 1.13 de pe ordinea de zi care prevede examinarea cererii nr. 90/2023 din 28.02.2023 depusă de IP Grădinița-Creșă „Micul Erudit”, prin care administrația grădiniței cere în chirie o porțiune de drum public. Ciugureanu a motivat că bunul imobil nu poate fi oferit în chirie fără licitație. Consilierii au susținut propunerea cu 16 voturi.

Ulterior, ordinea zi a fost completată cu următoarele subiecte:

1.13 Inițierea consultărilor publice asupra propunerii de elaborare a documentației de urbanism pentru amenajarea terenului public din scuarul Codru;

1.19 Aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea indemnizației lunare pentru personalul din cadrul primăriei orașului Codru, mun.Chișinău;

1.20 Transmiterea sub actul de constatare de teren și stabilirea hotarelor de teren proprietatea privată a lui Dimitriu Raisa;

– 1.21 Transmiterea sub actul de constatare de teren și stabilirea hotarelor de teren proprietatea privată a lui  Cotoman Serghei;

1.22 Transmiterea cu titlul gratuit a unui bun imobil în gestiunea mănăstirii cu biserică Sf. Chiril al Alexandriei;

– 1.23 Transmiterea în proprietate privată a lotului de teren aferent casei de locuit individuale de pe str. Drumul Schinoasei 15a lui Covali Eugeniu;

–  1.24 Transmiterea casei de locuit individuale din str. Sfântul Vasile, 7, în proprietate  Eugeniei Dobândă;

1.25 Aprobarea actului de constatare a terenului din str. Mihai Juravel, 12, Nicolae și Lucia Ciobanu;

1.26  Formarea bunului imobil din str. Drumul Schinoasei;

1.27 Aprobarea PUZ-ului conform cererii depuse de către Prepeliță Anatolie.


Ordinea de zi


1.1 Desemnarea candidaturilor membrilor pentru constituirea organelor electorale

După mari dezbateri și întreruperi pentru pauze, în funcția de „membru” al Consiliului electoral din circumscripția orașului Codru, au fost desemnate următoarele candidaturi:  Bairam Natalia (avocată) și Secrieru Sergiu (fostul vicepretor al sectorului Ciocana).

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Decizia

 

1.2 Examinarea notificării Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat al Republicii Moldova nr.1304/OT4-475 din 05.07.2023 la decizia Consiliului or. Codru nr.2/2 din 31.05.2023

Notificarea Cancelariei de Stat se referă la decizia Consiliului local din luna mai curent prin care s-a hotărât ca 300 mii de lei să fie redirecționați din fondul de rezervă a localității pentru reparația acoperișului blocului de locuit de pe str. Costiujeni 12/5, care a avut de suferit în urma calamităților. Deși decizia a fost votată, nu a fost încă executată. 

Președintele ședinței, Alexandru Ciugureanu, a afirmat că decizia prin care primarul urma să transfere banii către ACC (Asociația de Coproprietari în Condominiu) a fost contestată de Cancelaria de Stat, iar consilierii PAS au explicat că motivul este faptul că ACC este în proprietate privată, respectiv decizia este considerată ilegală. După ce primarul a părăsit sala de ședință, consilierii au votat executarea deciziei. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Decizia 

 


1.3 Aprobarea actului de constatare pe teren și planului geometric asupra terenului din str. Sihastrului 35/9

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Decizia

 


1.4 Aprobarea actului de constatare pe teren și planului geometric asupra terenului din str. Schinoasa-Vale

Terenul cu o suprafață de 19 ari se află în proprietate privată.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 


1.5 Aprobarea actului de constatare pe teren și planului geometric asupra terenului din str. Izvoarelor

Terenul cu o suprafață de 8 ari se află în proprietate privată. Au fost aprobate actele doar pentru 4 ari, pentru că pe ceilalți 4 ari trece o linie de înaltă tensiune. Astfel, acea suprafață va rămâne o zonă protejată de autoritățile competente.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Decizia 

 


1.6 Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale str. Vieru 44a

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Decizia

 


1.7 Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale str. Grînelor 6

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Decizia 

 


1.8 Modificarea cadrului cadastral al terenului din str. Potîrnichii 1A

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Decizia 

 


1.9 Schimbarea denumirii arterei de circulație din or. Codru

Proiectul prevede schimbarea denumirii arterei de circulație din str. Cramei în str. Unirii. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Decizia 

 


1.10 Examinarea cererii nr. B-421/23, din 04.05.2023

A fost aprobată respingerea privatizării terenului cu suprafața de 0.02 ha adiacent bunului imobil.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Decizia

 


1.11 Examinarea cererii nr. S-270/23, din 16.03.2023

A fost aprobată respingerea solicitării a 3 ari suplimentari.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Decizia

 


1.12 Examinarea cererii nr. C-501/2022, din 17.06.2022

A fost aprobată respingerea solicitării de 195 m².

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Decizia

 


1.13  Inițierea consultărilor publice asupra propunerii de elaborare a documentației de urbanism pentru amenajarea terenului parcului public „Scuarul Codru”

Proiectul prevede modificarea unui obiectiv sportiv – un stadion cu o suprafață de 5.6997 ha, de pe strada Costiujeni colț cu str. Grenoble.
Demararea procedurii de proiectare va fi stabilită în urma consultărilor publice.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Decizia

 


1.14 Examinarea cererii nr. M-912/22, din 10.11.2022 depusă de Moroz Parascovia

Proiectul prevede privatizarea terenului cu suprafața de 116 mp și a terenului de 291 mp, adiacente bunului imobil din str. Izvoarelor 41, or. Codru.
Consilierii au respins cererea, deoarece s-a constatat imposibilitatea formării porțiunilor de teren.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Decizia

 


1.15 Autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str-la 1 Sitarului 11

Un lot de teren cu o suprafață de 595 se repartizează între trei persoane conform cotelor părți deținute. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Decizia 

 


1.16 Aprobarea sarcinii didactice suplimentare

În contextul înaintării unui demers de către directorul Instituției de educație timpurie, cu privire la asigurarea insuficientă cu cadre, consilierilor li s-a propus aprobarea sarcinii didactice suplimentare în mărime de 0,5 normă didactică de educator pentru cadrele didactice angajate. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Decizia

 


1.17 Acordarea indemnizației unice aleșilor locali la expirarea mandatului

Un consilier a înaintat propunerea ca aleșii locali să se dezică de indemnizația unică, în sumă de 237 600 lei, pe care o primesc la expirarea mandatului. Consilierii nu au ajuns la un consens, așa că s-a luat decizia ca fiecare consilier să indice într-o listă dacă vrea să se dezică de indemnizație sau nu. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16

Decizia

 

1.18 Modificarea bugetului orașului Codru pentru anul 2023
Amendament:

Procurarea și amenajarea unui teren de joacă în curtea unui bloc de locuit  pe str. Costiujeni 8/3, în sumă de până la 300 mii lei;
– Indemnizațiile lucrătorilor din primărie – 267 mii lei;
– Majorarea sumei pentru redirecționarea către o persoană cu probleme locomotorii – de la 40 mii lei la 100 mii lei;.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Decizia

 


1.19 Aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea indemnizației lunare pentru personalul din cadrul primăriei orașului Codru, mun.Chișinău

S-a decis votarea deciziei în lipsa regulamentului menționat mai sus, pentru a fi posibilă bugetarea cheltuielilor privind indemnizațiile lunare pentru personalul din cadrul primăriei orașului Codru.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Decizia

 


1.20 Transmiterea sub actul de constatare de teren și stabilirea hotarelor de teren proprietatea privată a lui  Dimitriu Raisa

Terenul este amplasat pe str. Plaiului, 1. 

A obținut aviz pozitiv de la comisia funciară pentru privatizarea terenului.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Decizia

 


1.21 Transmiterea sub actul de constatare de teren și stabilirea hotarelor de teren proprietatea privată a lui Cotoman Serghei

Proiectul prevede modificarea hotarelor terenului aflat în proprietatea privată a lui Cotoman Serghei și a vecinilor acestuia, pe motiv că Planul cadastral existent nu corespunde cu datele constatate în teren. A obținut aviz pozitiv de la comisia funciară pentru privatizarea terenului.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 14

Decizia

 


1.22 Transmiterea cu titlu gratuit a unui bun imobil în gestiunea mănăstirii cu biserică Sf. Chiril al Alexandriei

Lotul cu o suprafață de 0,60 ha va fi oferit pentru construcția unei mănăstiri, fără drept de înstrăinare.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 


1.23 Transmiterea în proprietate privată a lotului de teren aferent casei de locuit individuale de pe str. Drumul Schinoasei 15a lui Covali Eugeniu

Construcția care se află pe lotul de teren nu este înregistrată. Totodată, din cauza lipsei deciziei comisiei de specialitate, examinarea a fost amânată pentru ședința viitoare.

 


1.24 Transmiterea casei de locuit individuale din str. Sfântul Vasile, 7, Eugeniei Dobândă

Casa de locuit individuală din str. Sfântul Vasile, 7 aparținea fratelui Eugeniei Dobândă. După decesul acestuia, urma ca aceasta să intre în drept de moștenitor.  Însă, s-a constatat că procedura de legalizare a moștenirii nu a fost conformă. Totodată, asupra construcției nefinalizate nu există drepturi de proprietate. Consilierii au recomandat finalizarea construcției  cu obținerea actului dării în exploatare, ce ar permite ulterior privatizarea terenului.

Statut: Respins

Voturi CONTRA: 14

 


1.25 Aprobarea actului de constatare a terenului din str. Mihai Juravel, 12, Nicolae și Lucia Ciobanu

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Decizia 

 


1.26  Formarea bunului imobil din str. Drumul Schinoasei

Terenul are o  suprafață 437 ari. Este prezent avizul pozitiv.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Decizia

 


1.27 Aprobarea PUZ-ului conform cererii depuse de către Prepeliță Anatolie

Prepeliță Anatolie a procurat un teren cu destinație industrială. Proiectul prevede modificarea destinației terenului, din „industrială” în scop de „construire a unei case de locuit”.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Decizia

Ședință a fost închisă.


Responsabilă de monitorizare: Alina Stăvilă

Partea II

Partea III