După alegerile locale din 2019, a avut loc ședința de constituire a Consiliului local Codru, în care s-au înmânat legitimațiile aleșilor locali și s-au aprobat comisiile de specialitate din cadrul consiliului. Această ședință a fost convocată de 3 ori:

 

21 noiembrie 2019au lipsit 12 consilieri ai Blocului ACUM și consilierii independenți Andrei Roșca și Vladimir Munteanu. Astfel, au fost prezenți 9 consilieri din 23, iar ședința nu s-a desfășurat pentru că nu a întrunit cvorumul necesar (2/3 din consilieri).

 

25 noiembrie 2019 – la ședință au venit toți aleșii locali, cărora li s-a înmânat legitimațiile de consilieri locali în Codru.

La ședință, s-au stabilit fracțiunile Consiliului:

– Blocul ACUM: 12 consilieri

– Partidului Socialiștilor din Republica Moldova: 7 consilieri

Ședința a continuat cu discuțiile despre componența comisiilor de specialitate. Fracțiunile au solicitat pauză pentru a repartiza consilierii. După întrerupere, reprezentanții fracțiunii Blocului ACUM au propus componența nominală a tuturor comisiilor (inclusiv consilierii PSRM, ȘOR, PL și independent), însă consilierii PSRM au reproșat că conform legii o fracțiune își poate delega în comisii doar membrii săi, nu și membrii altor fracțiuni.

După mai multe dezbateri, fracțiunea PSRM nu a propus consilierii săi în comisiile de specialitate și a părăsit sala de ședințe. Ulterior, timp de 40 de minute, consilierii rămași împreună cu primarul ales, secretarul consiliului și reprezentanta Cancelariei de Stat, au analizat opțiunile posibile și au decis întreruperea ședinței până pe 2 decembrie.

 

2 decembrie 2019 – s-au întrunit 21 de consilieri și au reluat discuțiile privind componența comisiilor de specialitate. Reprezentanții Blocului ACUM au înaintat repetat consilierii săi. Fracțiunea a propus de asemenea delegearea consilierul independent Andrei Roșca în comisia arhitectură, urbanism, amenajarea teritoriului și dezvoltare rurală. Consilierii PSRM au insistat că fracțiunea ACUM nu are dreptul să delege consilieri ce nu fac parte din fracțiune. Blocul ACUM s-a conformat și l-a exclus pe Andrei Roșca din lista consilierilor delegați. PSRM a suplinit toate locurile rămase în comisii, cu excepția comisiei pentru probleme umanitare și sport. Au continuat dezbateri pe subiectul proporționalității și s-a invocat faptul că PSRM nu poate pretinde decât la 2 locuri în comisia unde ei au delegat 3 consilieri. După mai multe discuții fără compromis, reprezentanții ACUM au propus o componență a comisiilor, în care au înlocuit un consilier PSRM cu Andrei Roșca în comisia „funciară” (arhitectură, urbanism, amenajarea teritoriului și dezvoltare rurală). Fracțiunea PSRM a părăsit sala, iar consilierii rămași (11 ACUM, 1 PP ȘOR, 1 Independent) au aprobat această propunere.


COMPONENȚA COMISIILOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL CONSILIULUI OR. CODRU


Comisia arhitectură, urbanism, amenajarea teritoriului și dezvoltare rurală

Sergiu Zavulan ACUM

Inga Tesa ACUM

Ala Tîșcul ACUM

Olga Vieru ACUM

Alexandru Ciugureanu PSRM

Dumitru Mitioglo PSRM

Andrei Roșca Consilier Independent

 

Comisia buget, finanțe, economie și reforme

Stelian Manic ACUM

Vadim Țurcan ACUM

Maria Pancu ACUM

Silvia Kirilov PSRM

Vladimir Iacub PSRM

 

Comisia juridică pentru reglementări și menținerea ordinii publice

Iulian Serbușca ACUM

Sergiu Heghea ACUM

Cătălin Mandatîii ACUM

Antonina Volchivschi PSRM

Vasilii Ialamov PSRM

 

Comisia pentru protecție socială, ecologie, sănătate publică și muncă

Nicolae Goncearenco ACUM

Liviu Filimon ACUM

Iurie Dimitriu PSRM

 

Comisia pentru probleme umanitare, învățământ și sport

Dumitru Secrieru PSRM

Serghei Diacov PP ȘOR

Veaceslav Godzin PL


Video de la ședința din 21 noiembrie:


Video de la ședința din 25 noiembrie, partea 1:

Video de la ședința din 25 noiembrie, partea 2:


Video de la ședința din 2 decembrie: