Pe 3 martie a avut loc prima ședință a consiliului local Codru din acest an. Pe ordinea de zi au fost introduse 22 subiecte, dintre care 8 au fost excluse, iar altele 2 au fost transmise spre reexaminare în comisiile de specialitate. Ședința a durat 3 ore și 20 minute, cu câteva întreruperi. În prima oră de ședință au avut loc doar dezbateri privind excluderea subiectelor de pe ordinea de zi, fără ca ședința să fie oficial deschisă. Nici un proiect de decizie nu a fost publicat pentru ca cetățenii să le poată examina înainte de a fi votate de consilieri.

 

Președinte a ședinței a fost aleasă lidera fracțiunii PSRM, Silvia Kirillov. Primul subiect discutat a generat tensiuni dintre aleșii locali și primarul Vladimir Munteanu, care i-a numit incompetenți deoarece nu înțeleg de ce în 2019 au rămas peste 20 milioane de lei nevalorificați în buget. Primarul a părăsit sala de ședință după scurte explicații la subiect. 

 

La sfârșitul ședinței, consilierii au ascultat și câțiva cetățeni care s-au referit, în mare parte, la probleme funciare. Nu a fost luată nici o decizie în acest sens.

 

Echipa Primăria MEA își exprimă nemulțumirea privind inacțiunea Primăriei orașului Codru, în vederea asigurării accesului la informație. Legea privind transparența în procesul decizional, art. 10, alin. (1), prevede că autoritatea publică asigură accesul la proiectele de decizii prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web a autorității locale. Primăria Codru nu a oferit proiectele de decizie și nici materialele aferente de la această ședință.

 

 

Subiectele de pe ordinea de zi care au fost exlcuse


4.  Constituirea Comisiei de concrus pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante pe lângă Primăria or. Codru

 

Statut: Exclus

Voturi PRO: 20

Abțineri: 1


6. Transmiterea în proprietate privată a unui lotului de teren aferent casei de locuit din str. Sf. Nicolae 41

 

Statut: Exclus

Voturi PRO: 17

Abțineri: 3


7.  Aprobarea Planului Urbanistic Zonal din str. Schinoasa Deal 57

Proiectul  prevede construcția a două blocuri multietajate. Subiectul a fost discutat pe 11 iunie în cadrul unei consultări publice. Discuțiile și dezbaterile din cadrul consultării pot fi urmărite aici. Ulterior, subiectul a fost votat la ședința consiliului Codru din 15 august 2019, însă nu a fost semnat de președinta ședinței și nu a intrat în vigoare. Sinteza ședinței din august poate fi găsită aici.

De data aceasta, 19 consilieri au votat excluderea subiectului de pe ordinea de zi, întrucât acesta a fost votat cu scandal de consiliul trecut și este nevoie de timp pentru a analiza în detalii situația. Au fost întrebări și la tipul construcției, dar și la faptul că unii vecini nu susțin această construcție.

 

Statut: Exclus

Voturi PRO: 19

Abțineri: 2


11. Examinarea cererii prealabile la decizia Consiliului or. Codru nr.6/1 din 2.12.2019

Statut: Exclus

Voturi PRO: 19

Abțineri: 2


13.  Executarea Deciziei Curții de Apel nr.3r-225/08 din 30.09.2008 în beneficiul Caliconix SRL

 

Statut: Exclus

Voturi PRO: 20

Abțineri: 1


15. Examinarea demersului Societății Vânătorilor și Pescarilor  din Moldova nr. 398/19 din 02.12.2019

 

Statut: Exclus

Voturi PRO: 19

Abțineri: 2


16.  Formarea bunului imobil prin separare, de pe str. Costiujeni 10/a

 

Statut: Exclus

Voturi PRO: 14

Abțineri: 6

Împotrivă: 1


17. Delimitarea terenului proprietate publică a Primăriei or. Codru

 

Statut: Exclus

Voturi PRO: 18

Abțineri: 2


 

După excluderea acestor subiecte, consilierii au trecut la examinarea ordinii de zi.


Ordinea de zi (nemodificată)


1.  Executarea bugetului orașului Codru pe anul 2019

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 1


2. Aprobarea soldului de mijloace bănești rezultat în urma executării bugetului orașului Codru pentru 2019

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17


3. Examinarea notificării Oficiului Teritorial Chișinău a Cancelariei de Stat nr.1304/OT4-86 din 27.01.2020 la decizia Consiliului Codru 7/3 din 24.12.2019

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18


4.  Delegarea împuternicirilor în vederea reprezentării Consiliului Codru în instanțele naționale de judecată pentru 2020 până pe 31 ianuarie 2020

Decizie

Decizia a stârnit dezbateri între consilieri și secretarul consiliului. A fost solicitat contractul de prestări de servicii a avocatului numit, după care au modificat termenul de reprezentare până la o lună. Respectiv, un avocat necunoscut va reprezenta interesele Consiliului Codru până pe 3 aprilie 2020.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16


5. Constituirea Comisiei de evidență a persoanelor ce solicită obținerea unui teren pentru construcția individuală de locuință pe lângă Primăria or. Codru

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Împotrivă: 1


6.  Modificarea componenței Comisiei Administrative pe lângă Primăria or. Codru

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18


7. Constituirea Comisiei de licitație cu strigare și cu reducere pe lângă Primăria or. Codru

 

Statut: Spre reexaminare

Voturi PRO (reexaminare): 17


8. Examinarea propunerii privind reglementarea amiabilă a litigiului conform cererii U-812/2019 din 27.09.2019

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18


9. Modificarea pct.2 din decizia Consiliului Codru 5/22 din 15.12.2016

 

Statut: Spre reexaminare

Voturi PRO (reexaminare): 18


10.  Formarea bunului imobil prin separare, din str. Vieru 47

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16

Abțineri: 2


11. Transmiterea în proprietate privată a lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Sitarului 29/5 

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16


12.  Transmiterea în proprietate privată a lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Sf. Dumitru 22

Proiect de decizie 

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16


13.  Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str-la Izvoarelor 25

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16

Abțineri: 1


14. Transmiterea în proprietate privată a lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Sf. Vasile 27

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16

Abțineri: 1


Video de la ședință: