La ședința Consiliului local Codru s-au examinat 19 proiecte de ordin funciar, printre care modificarea a trei Planuri Urbanistice Zonale (PUZ). La Grenoble 136 consilierii au dezbătut cu dezvoltatori, deputați și locuitori necesitatea modificării PUZ-ului pentru a putea construi un complex rezidențial cu 700 de apartamente. Nici presa nu a trecut cu vederea acest subiect, care până la urmă a fost respins și transmis spre reexaminare. Pe str. Livădarilor și Potîrnichii, de asemenea, se propunea modificarea planurilor urbanistice pentru a permite construcția duplexurilor, însă au fost respinse.

 

Consilierii au alocat bani din bugetul local pentru îmbunătățirea infrastructurii din Codru. Au fost prevăzute cinci străzi pentru amenajări, construcții și reparații capitale a drumurilor.

 

Primăria Mea a prezentat inițiativa de amenajare a unui parc în Codru și a invitat consilierii la o discuție publică cu locuitorii și membrii grupului de inițiativă.

 

La data de 12 august 2021 a fost convocată ședința Consiliului local Codru. La aceasta au participat 19 consilieri, precum și câteva zeci de locuitori ai orașului, trei deputați și reprezentanți ai presei. Ședința a stârnit interes prin primele trei proiecte de decizii de pe ordinea de zi, care propuneau modificarea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) a unor regiuni din Codru astfel încât să permită construcția de case și blocuri. Președintele ședinței a fost ales unicul consilier din Partidul Liberal, Veaceslav Godzin.

 

Pe ordinea de zi au fost 21 de proiecte de decizii, dintre care unul a fost exclus, iar alte 2 adăugate. Din cele 22 proiecte examinate de consilieri, 19 au fost de ordin funciar, în care s-au dezbătut modificări de PUZ-uri, înstrăinări de teren, transmiteri în proprietate privată ș.a.m.d.

 

Primul subiect de pe ordinea de zi a trezit cel mai mult interes din partea locuitorilor și a presei. Noii proprietari ai unui teren de pe str. Grenoble 136 au propus modificarea PUZ-ului pentru a putea construi un complex de blocuri de locuit cu 700 de apartamente. Acest subiect a fost dezbătut o oră și jumătate nu doar de consilieri, ci și de deputați din fracțiunea parlamentară PAS și locuitorii din zonă. Pentru că s-au menționat mai multe încălcări de procedură și lipsă de documentație necesară, consilierii au respins proiectul și îl vor reexamina în comisie. 

 

Același lucru s-a întâmplat cu următoarele două proiecte de decizie prin care se propunea modificarea PUZ-urilor în cod „R4” pentru a putea construi duplexuri pe str. Livădarilor și Potîrnichii. Consilierii au avut dubii și în privința acestor proiecte și le-au respins pentru a putea analiza situația în teren.

 

La această ședință A.O. Primăria Mea a solicitat includerea subiectului privind amenajarea spațiilor publice în Codru la categoria diverse. În cele cinci minute oferite la sfârșitul ședinței, membrul organizației Oleg Tomșa a prezentat inițiativa de a amenaja un parc pe terenul deschis între str. Izvoarelor – Sitarului – Schinoasa Vale. După câteva replici critice din partea consilierilor PSRM, membrul echipei Primăria Mea a invitat toți consilierii la o discuție publică în teren pentru a aborda subiectul împreună cu locuitorii și grupul de inițiativă pentru spații publice în Codru.


Ordinea de zi 

 

Modificări la ordinea de zi:

A fost exclus proiectul 18 Aprobarea „Actul de constatare pe teren” pe str. Costiujeni nr. 75, proprietate privată a SRL „Airshopping” din cauza că lipsea avizul comisiei de specialitate.

 

Alte două proiecte de decizii au fost adăugate suplimentar la începutul ședinței: Aprobarea sarcinii didactice suplimentare și Rectificarea bugetului or. Codru pe 2021.


Proiecte examinate:

 

 1. Modificarea Planului Urbanistic Zonal din cod „C5” în „R7” de pe str. Grenoble 136

 

Proiectul de decizie a propus modificarea PUZ-ului de pe str. Grenoble 136, prin care se schimbă codul urbanistic din „C5” (comercial) în „R7” (rezidențial, blocuri de locuit multifamiliale). Acest lucru ar permite dezvoltatorilor să construiască blocuri multietajate, fapt ce i-a nemulțumit pe locuitorii din zonă, precum și trei deputați PAS: Roman Cojuhari, Alex Trubca și Sergiu Lazarencu, prezenți la ședință. Împreună cu consilierii locali din fracțiunea PAS, ei au criticat planul propus de arhitecți de a construi un complex rezidențial cu 700 de apartamente într-o zonă fără studiile necesare și fără asigurarea tuturor facilităților sociale. Dezvoltatorii au menționat că vor lărgi drumul spre str. Drumul Băcioiului, vor construi o grădiniță și un teren sportiv, însă criticile vis-a-vis de documentația necesară care lipsește au continuat. Locuitorii s-au arătat nemulțumiți din cauza că locul selectat pentru construcție reprezintă un spațiu verde cu risc de alunecări de teren, fapt ce ar pune în pericol întreaga zonă, unde sunt și case de locuit individuale.

 

După o oră și jumătate de dezbateri și o pauză, consilierii au respins proiectul de decizie și l-au transmis spre reexaminare în comisie pentru a cerceta terenul și a identifica potențialele probleme în urma acestor construcții.

 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi Împotrivă: 4

Abțineri: 14


 1. Modificarea Planului Urbanistic Zonal din cod „D” în „R4” de pe str. Livădarilor

 

Arhitectul primăriei a prezentat proiectul, care propune modificarea PUZ-ului pe str. Livădarilor pentru a permite construcția blocurilor înșiruite, numite duplexuri sau townhouse-uri. Consilierul Sergiu Zavulan a pus la îndoială corectitudinea construcțiilor date, deoarece nu este expertiza geologică actualizată și există risc de alunecări de teren. În timpul dezbaterilor, mai mulți consilieri au avut dubii privind onestitatea dezvoltatorilor de a construi conform normativelor, de a construi drumul adiacent ș.a.m.d. În final, consilierii au respins proiectul.

 

Statut: Respins

Voturi PRO: 2

Abțineri: 16


 1. Modificarea Planului Urbanistic Zonal din cod „R2” în „R4” de pe str. Potîrnichii

 

Prin acest proiect se propune modificarea PUZ-ului pentru a construi duplexuri sau townhouse-uri în locul caselor individuale de locuit. Dezvoltatorul de asemenea propune să construiască un teren de joacă pentru copii pe un teren public. Consilierul PAS Sergiu Zavulan a atenționat că proiectul nu prevede claritate în privatizarea unui surplus de teren și intenția proprietarului este să construiască pe un teren mai mare decât cel solicitat. Consilierul PSRM Alexandru Ciugureanu a propus să respingă proiectul și comisia să examineze situația la fața locului ulterior, ca o practică în astfel de subiecte.

 

Statut: Respins

Voturi PRO: 1

Împotrivă: 5

Abțineri: 12


 1. Schimbarea destinației construcției accesorie din „garaj” în „construcție comericală” a imobilului de pe str. Schinoasa Deal

 

Proprietarul a solicitat să schimbe destinația construcției pentru a amenaja o clinică stomatologică în locul unui garaj anexat la imobil.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 15

Abțineri: 3


 1. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale

 

Statut: Respins

Voturi PRO: 6

Abțineri: 12


 1. Modificarea hotarelor terenului pentru construcție

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18


 1. Modificarea planului geometric a terenului din str. Schinoasa Nouă și înstrăinarea surplusului de teren

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16

Abțineri: 2


 1. Înstrăinarea lotului pomicol nr.561 din Î.P. „Vierul-Prod”

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 1


 1. Inițierea formării bunurilor imobile, prin divizare, la str-la 1 Molocanilor 

 

Statut: Respins

Voturi PRO: 8

Abțineri: 11


 1. Delimitarea terenului proprietate publică a Primăriei or. Codru 

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16

Abțineri: 3


 1. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Drumul Schinoasei

 

Statut: Respins

Voturi PRO: 7

Abțineri: 12


 1. Transmiterea în proprietate privată a terenului aferent casei de locuit individuale din str. Livădarilor 

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19


 1. Modificarea hotarelor terenului pentru construcție din str. Potîrnichii

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19


 1. Prelungirea termenului de arendă a terenului din str. Jubiliară 4, a Instituției de Învățământ Liceul „Litterarum”

 

Instituția de învățământ înregistrează datorii de arendă la primărie, iar din cauza neînțelegerilor pe suprafața totală arendată, cazul este în judecată. Consilierii au dezbătut și, din motiv că este nevoie de reînnoit contractul, au propus să-l prelungească pentru ca liceul să poată activa în continuare. Altfel, ar fi necesar să semneze alte contracte sau să-i forțeze să plece, ceea ce nu este un scop al consiliului local.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19


 1. Examinarea cererii nr. P-670/2020 din 28.09.2020

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19


 1. Examinarea cererii nr. S-307/2021 din 26.03.2021

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 1


 1. Modificarea planului cadastral și înstrăinarea surplusului de teren

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 1


 1. Examinarea notificării Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat al RM nr. 3104/OT4-1175 din 25.06.2021 la Decizia Consiliului local Codru nr. 3/18 din 02.06.2021

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 14

Împotrivă: 1

Abțineri: 3


 1. Examinarea notificării Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat al RM nr. 3104/OT4-1176 din 25.06.2021 la Decizia Consiliului local Codru nr.3/21 din 02.06.2021

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 13

Împotrivă: 1

Abțineri: 5


 1. Constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante 

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 1


 1. Aprobarea sarcinii didactice suplimentare

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19


 1. Rectificarea bugetului orașului Codru pe 2021

 

Consilierii au alocat surse financiare pentru îmbunătățirea infrastructurii în oraș:

 • Schimbarea rețelelor electrice la Grădiniția nr.194 – 1 milion lei;
 • Reparația capitală a drumului de acces pe str. Cîmpului – 370 mii lei;
 • Instalarea bordurilor pe str. Drumul Schinoasei – 151 mii lei;
 • Construcția drumului din str. Livădarilor, reparația capitală a str. Izvoarelor și str-la 1 Izvoarelor – 3 milioane lei.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19


Video de la ședință:

Partea I

Partea II, după pauză