Consiliul local Codru s-a reunit în ședință în data de 29 noiembrie 2018, cu un cvorum de 18 consilieri. Ședința a fost începută de primarul orașului Codru, Vladimir Munteanu, după care a fost ales președintele ședinței, Artiom Covali. Ordinea de zi a fost modificată din start – s-au adăugat 2 subiecte și s-a exclus subiectul 17, privind modificarea Planului Urbanistic Zonal și valorificarea terenului din Drumul Schinoasei 73 (subiect discutat la consultarea publică și respins de către cetățenii prezenți).

 

Deși consilierii au stabilit durata ședinței de o oră, toate subiectele de pe ordinea de zi au fost examinate în mai puțin de 30 de minute. 17 subiecte au fost aprobate și doar subiectul 9 a fost trimis la reexaminare.

 

Pe site-ul Primăriei Codru au fost plasate doar 3 proiecte de decizii și echipa PrimăriaMEA își exprimă nemulțumirea privind inacțiunea Primăriei orașului Codru, în vederea asigurării accesului la informație. Legea privind transparența în procesul decizional, art. 10, alin. (1), prevede că autoritatea publică asigură accesul la proiectele de decizii prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web a autorității locale. Primăria Codru nu a oferit toate proiectele de decizie și nici materialele aferente de la această ședință, fiind a 4-a la număr de când PrimăriaMEA a solicitat informațiile date.  Din această cauză, unele date pot fi eronate, în legătură cu faptul că materialele au fost obținute cu forțele proprii de la surse, care au solicitat să rămână anonime.

 

În continuare vedeți subiectele discutate de consilierii locali din orașul Codru.


Ordinea de zi (nemodificată)


1. Privind delimitarea terenurilor în proprietatea UAT de nivel I – Primăria or. Codru, mun. Chișinău

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 1


2. Privind examinarea notificării Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat al RM nr.1304/OT4-970 din 25.10.2018 la decizia Consiliului or. Codru din 4/16 din 28.09.2018 

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18


3. Privind examinarea notificării Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat al RM nr.1304/OT4-1008 din 2.11.2018 la decizia Consiliului or. Codru din 4/23 din 28.09.2018 

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18


4. Privind examinarea notificării Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat al RM nr.1304/OT4-956 din 23.10.2018 la decizia Consiliului or. Codru din 4/31 din 28.09.2018 

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18


5. Privind examinarea cererii prealabile nr.327/18 din 7.11.2018 a CCL 261 COOP

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18


6. Privind operarea unor modificări în anexa la decizia Consiliului or. Codru nr.4/19 din 29.09.2016 și înstrăinarea loturilor pomicole

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16

Abțineri: 2


7. Privind examinarea cererii dnei Silistar Diana nr. S-605/2018 din 5.07.2018

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18


8. Privind transmiterea în proprietate a lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Cobzarilor 126, dnei Matreniuc Tatiana

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18


9. Privind înstrăinarea terenului aferent casei de locuit din str. Prepeliței 4A, dlui Jardan  Valentin

 

Statut: Transmis spre reexaminare

Voturi PRO reexaminare: 17

Abțineri: 1


10. Privind autentificarea dreptului de proprietate comună în diviziune asupra lotului de pământ din str. Grenoble 126

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 14

Abțineri: 4


11. Privind înstrăinarea lotului de pământ din str. Drumul Schinoasei sect.33, dlui Cenușa Vadim

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18


12. Privind înstrăinarea lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str-la. Cobzarilor 1, dlui Florea Iurie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18


13. Privind modificarea și aprobarea hotarelor terenului cu nr. cadastral 0131124.195 din str. Costiujeni 14/5, or. Codru, propritetate privată a dlui Zgherea Marcel

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 14

Abțineri: 4


14. Privind modificarea și aprobarea hotarelor terenului cu nr. cadastral 0131124.388 din str. Costiujeni 14/5, or. Codru, propritetate privată a dlui Zgherea Marcel

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 14

Abțineri: 4


15. Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, privind valorificarea terenurilor cu nr. cadastrale 0131124484, 0131124483, 0131124535, 0131124107, 0131124150 din str. Costiujeni 76

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 14

Împotrivă: 2

Abțineri: 2


16. Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, privind valorificarea terenurilor cu nr. cadastrale  0131130597, 0131130598 din str. Livădarilor F.N.

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 15

Abțineri: 3


17. Privind aprobarea statelor de personal a Primăriei Codru

 

Consilierul Andrei Golban a solicitat ca să fie suplinită lista angajaților în secția arhitectură cu o persoană și în secția cultură, tineret și sport cu o persoană, cel puțin pe jumătate de unitate. Consilierii au susținut propunerea.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16

Abțineri: 2


18. Privind atribuirea unui lot de pământ în proprietate privată, dlui Damaschin Alexandru

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16

Abțineri: 2


Video de la ședință: