Consilierii au aprobat bugetul orașului Codru pentru 2019, repartizarea fondului de rezervă pentru 2018 și mai multe proiecte funciare, inclusiv modificarea PUZ din str. Drumul Schinoasei 73. Deși cetățenii s-au expus împotrivă la consultările publice din noiembrie, proiectul a fost aprobat cu votul a 15 consilieri.

 

La 21 decembrie 2018 se convoacă ultima ședință din acest an a Consiliului local Codru, la care au fost prezenți 19 consilieri. Ședința a început cu anunțul primarului orașului Codru, privind demisia consilierului Vadim Țurcan și atribuirea mandatului în cauză lui Eugeniu Matricală. Acesta este candidatul supleant de pe lista Blocului Electoral ‚,Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă”.

 

În funcție de președinte a ședinței a fost ales consilierul PD, Sergiu Popușoi, după care s-a votat ordinea de zi. Pe ordinea de zi s-au regăsit 9 subiecte, iar consilierii au mai completat-o cu încă 6. Bugetul orașului Codru pentru anul 2019 a fost votat în două lecturi, fără dezbateri, iar toate subiectele au fost votate în mai puțin de 30 minute. Totodată, de menționat este faptul că s-a adăugat un subiect la ordinea de zi, privind modificarea PUZ din str. Drumul Schinoasei 73. Acesta a fost scos de pe ordinea de zi a ședinței precedente, iar în noiembrie, la consultările publice, acesta a fost avizat negativ de către cetățenii prezenți. Totuși, de data aceasta, subiectul a fost susținut cu 15 voturi.

 

Informația este incompletă și poate fi eronată din cauza lipsei de transparență în cadrul Primăriei or. Codru. Pe pagina web a autorității locale s-a găsit doar varianta inițială a ordinii de zi, fără a fi actualizată, iar proiectele de decizii au lipsit în totalitate. Echipa PrimăriaMEA își exprimă nemulțumirea privind inacțiunea Primăriei orașului Codru, în vederea asigurării accesului la informație. Legea privind transparența în procesul decizional, art. 10, alin. (1), prevede că autoritatea publică asigură accesul la proiectele de decizii prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web a autorității locale.

 

În continuare vedeți subiectele discutate de consilierii locali din orașul Codru.


Ordinea de zi (nemodificată)


1. Aprobarea bugetului orașului Codru pentru anul 2019 în prima lectură

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 2


2. Aprobarea bugetului orașului Codru pentru anul 2019 în lectura a doua

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 2


3. Repartizarea fondului de rezervă pentru anul 2018

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 2

 


4. Autorizarea casării unor fonduri fixe

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 2

 


5. Executarea Deciziei Curții de Apel Chișinău nr. 3r-225/08 din 30.09.2008, în beneficiul creditorului urmăritor, SRL „Caliconix”

 

Statut: Respins

Voturi PRO: 5

Abțineri: 14

 


6. Modificarea și aprobarea hotarelor unui teren

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19

 


7. Formarea unui bun imobil prin divizare cu îcetarea proprietății comune

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 2

 


8. Modificarea anexei la decizia Consiliului nr. 2/9 din 26.04.2018 și aprobarea hotarelor unui teren

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 2

 


9. Operarea unor modificări în decizia Consiliului or. Codru nr.2/2 din 26.04.2018

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 2

 


10. Modificarea pct. 2 din decizia Consiliului or. Codru din 15.12.2016 

Proiectul de decizie a fost inclus pe ordinea de zi la începutul ședinței

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16

Împotrivă: 1

Abțineri: 2

 


11. Înstrăinarea unui teren aferent casei de locuit

Proiectul de decizie a fost inclus pe ordinea de zi la începutul ședinței

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16

Abțineri: 3

 


12. Transmiterea în proprietate privată a unui lot de teren

Proiectul de decizie a fost inclus pe ordinea de zi la începutul ședinței

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 15

Abțineri: 4

 


13. Aprobarea PUZ  și valorificarea unui teren de pe str. Drumul Schinoasei 73

Proiectul de decizie a fost inclus pe ordinea de zi la începutul ședinței

 

Acest subiect a fost avizat negativ de cetățenii prezenți la consultarea publică din 8 noiembrie, iar la ședința precedentă a consiliului, acesta a fost scos de pe ordinea de zi.  Pe acest teren este construit un bloc, fără ca acesta să se încadreze în Planul Urbanistic Zonal actual sau să dețină alte documente necesare. Consilierul Serghei Curnic a menționat că primăria se află în litigiu pe marginea acestui caz, iar consilierii decid doar destinația terenului și nu a clădirii construite ilegal.

 

Consultările publice pot fi urmărite aici.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 15

Abțineri: 4

 


14. Aprobarea condițiilor de acces pe proprietate publică a APL or. Codru

Proiectul de decizie a fost inclus pe ordinea de zi la începutul ședinței

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 2

 


15. Examinarea cererii din 05.12.2018 depusă de O. Frunză

Proiectul de decizie a fost inclus pe ordinea de zi la începutul ședinței

 

Acest subiect a fost propus de consilierul Artiom Covali, privind acordarea ajutorului material unei locuitoare a orașului Codru, în legătură cu avarierea podului casei de locuit. Acesta a stârnit dezbateri aprinse între consilieri. . Unii au propus susținerea persoanei în cauză, alții au menționat că nu sunt suficiente resurse în bugetul primăriei. Consilierul Covali a propus să adune această sumă de bani din îndemnizațiile de consilieri locali, însă consilierii au început să părăsească sala de ședințe. În final, s-a votat convocarea unei comsii extraordinare pentru a evalua daunele și a găsi soluții la problemă.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 12

Abțineri: 7

 


Video de la ședință: