Prima ședință a Consiliului local Codru din anul 2019 a fost convocată la data de 17 ianuarie, cu doar 3 subiecte pe ordinea de zi. Alte 2 au fost adăugate suplimentar, de către consilieri.  La ședință au fost prezenți 18 consilieri, iar președintele acesteia a fost ales Andrei Ursu.

 

Echipa PrimăriaMEA de asemenea a fost prezentă, pentru a transmite live ședința și ulterior, a scrie această sinteză. Cu regret, au parvenit defecțiuni tehnice și a lipsit sunetul de la transmisiunea live a ședinței. Defecțiunile tehnice au însemnat neclaritate (netransparență), deoarece nici procesul verbal al ședinței și nici proiectele de decizie nu au fost publicate pe site-ul primăriei or. Codru. Pe pagina web a autorității locale s-a găsit doar varianta inițială a ordinii de zi, fără a fi actualizată, chiar dacă Legea privind transparența în procesul decizional, art. 10, alin. (1), prevede că autoritatea publică asigură accesul la proiectele de decizii prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web a autorității locale. Astfel, informația este incompletă și poate fi eronată din cauza lipsei de transparență în cadrul Primăriei or. Codru.

 

Totodată, prin eforturi proprii, am reușit să obținem proiectele de decizie puse pe ordinea de zi. Atât subiectele inițiale, cât și cele suplimentare, au fost aprobate de către consilierii locali.

 

În continuare vedeți subiectele discutate de consilierii locali din orașul Codru.


Ordinea de zi (nemodificată)


1. Aprobarea candidaturilor pentru funcția de membru în componența birourilor electorale ale secțiilor de votare din or. Codru

Decizie

 

Statut: Aprobat

 


2. Delegarea împuternicirilor în vederea reprezentării intereselor Consiliului or. Codru în instanțle naționale de judecată

Decizie

 

Statut: Aprobat

 


3. Modificarea componenței nominale a Comisiei juridice pentru reglementări și menținerea ordinii publice din cadrul Consiliului or. Codru

Comisia juridică a suferit mici modificări în legătură cu faptul că Vadim Țurcanu și-a dat demisia, iar locul său în consiliu l-a ocupat candidatul supleant Eugeniu Matricala de pe lista Blocului Electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă”.

Decizie

 

Statut: Aprobat

 


4. Delimitarea terenului din proprietate publică a Primăriei or. Codru

Decizie

 

Statut: Aprobat

 


5. Operarea unor modificări în Structura, Efectivul-limită și Statul de personal al aparatului Primăriei or. Codru 

Decizie

 

Statut: Aprobat


Din numele echipei PrimăriaMEA ne exprimăm regretul că nu am putut reflecta în totalitate ședința Consiliului or. Codru din 17 ianuarie 2019, în legătură cu defecțiunile tehnice parvenite și netransparența din Primăria or. Codru. În același timp, vom depune eforturi în continuare pentru a obține toate materialele aferente ședinței.