La data de 28 septembrie a fost convocată ședința Consiliului orășenesc Codru, la care au fost prezenți 19 consilieri. După al 17-lea subiect de pe ordinea de zi, s-a alăturat încă un consilier, în sală fiind 20 de consilieri.

 

Ședința a început cu alegerea președintelui de ședință, acesta a fost Veaceslav Godzin. Ulterior, consilierii au aprobat ordinea de zi și au adăugat 3 subiecte adiționale la aceasta. Toate subiectele de pe ordinea de zi au fost supuse votului, iar 31 din 37 au fost aprobate.

 

În cadrul ședinței, nu au lipsit nici certurile dintre consilieri, care s-au învinuit reciproc de furturi și ilegalități. Consilierul Andrei Roșca a învinuit colegii săi de comisie că nu-l invită la ședințe. Artiom Covali i-a reproșat că cel din urmă niciodată nu s-a prezentat la ședințele comisiei bugetare.

 

După ce s-a încheiat ședința, câțiva locuitori ai orașului Codru au solicitat să fie audiați, însă majoritatea consilierilor i-au ignorat și au ieșit din sală. Doar câțiva consilieri au ascultat problemele cetățenilor, însă din cauza că discuțiile nu au fost cu un caracter oficial, echipa PrimăriaMEA nu poate reflecta cele discutate.

 

Din cauza refuzului primăriei or. Codru de a oferi informații privind ședințele desfășurate, sinteza nu cuprinde informații complete privind voturile consilierilor. Deși legea privind transparența în procesul decizional, art. 6, lit. b) prevede dreptul de a solicita și a obține informații privind procesul decizional, inclusiv actele aferente, Primăria a refuzat, iar la solicitarea următoare nu a răspuns. Totodată, aceeași lege, art. 10, alin. (1), spune că autoritatea publică asigură accesul la proiectele de decizii prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web a autorității locale. Cu regret, constatăm că nici acest lucru nu s-a întâmplat. Totuși, am obținut unele informații din alte surse, care au solicitat să rămână anonime.

 

În continuare vedeți lista subiectelor discutate de consilierii locali din orașul Codru.


Ordinea de zi a ședinței


1. Corelarea bugetului orașului Codru cu bugetul de stat pentru anul 2018

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 2


2. Aprobarea Regulamentului privind acordarea premiilor cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale și zilelor de sărbătoare nelucrătoare

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 2


3. Stabilirea îndemnizației de conducere

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 2


4. Stabilirea suplimentului la salariu pentru unele categorii de angajați din instituția de învățământ preșcolar, grădinița nr.194 din orașul Codru

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 2


5. Rectificarea bugetului orașului Codru pe anul 2018

Proiectul de decizie

 

Andrei Golban a propus să fie înlocuită o persoană recent decedată cu fiul acesteia, deoarece acesta de asemenea are nevoie de îndemnizații pentru grad de invaliditate. Sergiu Popușoi de asemenea a susținut această inițiativă, mai ales că familia în cauză a suferit cheltuieli suplimentare în legătură cu decesul doamnei.

Proiectul a fost aprobat cu modificarea propusă.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 1


6. Transmiterea în proprietatea publică a Consiliului municipal Chișinău cu titlu gratuit, a rețelelor de iluminat stradal din or. Codru

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19


7. Înregistrarea bunurilor în proprietate publică a Consiliului or. Codru și transmiterea acestora în gestiunea S.A. Apă-Canal Chișinău

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19


8. Transmiterea în proprietate a lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Bujorilor nr. 40, dlui Chihai Dmitrii

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 1


9. Transmiterea în proprietate a lotului de teren aferent case de locuit individuale din str. Busuiocului nr. 13, dnei Dicusară Clavdia

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19


10. Înstrăinarea lotului pomicol nr. 284 din ÎP „Vierul-Prod” dlui Cheptine Andrei

Proiect de decizie

 

Constantin Țurcanu a solicitat reexaminarea subiectul din motiv că lipsește contractul de vânzare-cumpărare.

Propunerea a fost susținută și proiectul urmează a fi examinat la comisia juridică.

 

Statut: Reexaminare

Voturi PRO reexaminare: 19


11. Înstrăinarea lotului pomicol nr. 19 din ÎP „Pescărușul Alb” dlui Cozodaev Dmitrii

Proiect de decizie

 

Constantin Țurcanu a atenționat că lipsește procesul verbal menționat în proiect, din această cauză a solicitat reexaminarea subiectului de către comisia juridică.

 

Statut: Reexaminare

Voturi PRO reexaminare: 19


12. Transmiterea în proprietate a lotului de teren aferent case de locuit individuale din str. Sfîntul Dumitru 4, dlui Caluțchi Vasile

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 1


13. Atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ pentru construcția casei de locuit particulare dlui Gangan Veaceslav

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 2


14. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str-la Schinoșica 8, dnei Panas-Mihai Capitolina

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 1


15. Modificarea hotarelor terenului sub construcția locativă din str. Livădarilor 127, proprietate privată a dlui Beznos Mihail

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 2


16. Autentificarea dreptului de proprietate comună în diviziune asupra lotului de pământ din str-la 2 Schinoasa-Deal nr. 12

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 2


17. Înstrăinarea lotului de teren din str. Livădarilor 181/4, dlui Gîncu Andrei

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 2


18. Formarea bunului imobil prin divizare din str. Cîmpului 11, nr. cadastral 0131125.011

Proiect de decizie

 

Consilierul Constantin Țurcanu a atenționat că lipsesc mai multe documente din proiect, precum: nota informativă, extras de la cadastru, contractul de vânzare-cumpărare și nici nu-i clar modul în care se va diviza terenul.

Consilierii l-au susținut, iar proiectul a fost trimis spre reexaminare, din cauza numărului mic de voturi pro.

 

Statut: Reexaminare

Voturi PRO (varianta inițială a proiectului): 4

Abțineri: 16


19. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Schinoasa-Deal 57, dlui Jantuan Serghei și dlui Siraciov Vladimir

Proiect de decizie

 

Constantin Țurcanu menționează că din nou, din proiect lipsește contractul de vânzare-cumpărare și nu este clară divizarea terenului.

Subiectul a trezit discuții între consilieri și nu au putut ajunge la context.

După votare, consilierii în continuare au dezbătut subiectul deoarece 13 consilieri au susținut proiectul chiar în condițiile în care lipsesc materialele necesare. În același timp, consilierii din comisia funciară, care au dat aviz, învinuiesc consilierii din comisia juridică de faptul că aceștia nu se convoacă în ședințe. Cei din urmă au menționat că materialele nu au fost expediate lor pentru avizare.

În cele din urmă, decizia nu s-a schimbat.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 13

Voturi CONTRA: 5

Abțineri: 2


20. Formarea bunului imobil prin divizare din str. Schinoasa-Deal nr.14G, nr. cadastral 0131131.099

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 15

Abțineri: 5


21. Transmiterea în proprietate a lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Sitarului nr.29, dlui Bulican Virgil

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 3


22. Înstrăinarea lotului de teren str. Drumul Schinoasei sect.34, dlui Coteț Nicolae și dne Coteț Margareta

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 14

Abțineri: 6


23. Atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ pentru construcția casei de locuit particulare dlui Friptuleac Veaceslav

Proiect de decizie

 

A avut loc schimb de replici între consilierul Andrei Roșca și Artiom Covali. Primul spune că nu este invitat la comisia de specialitate, iar Artiom Covali menționează că acesta nu s-a prezentat la nici o ședință a comisiei. Totodată Andrei Roșca îl învinuiește pe Artiom Covali că susține persoana căreia se atribuie 6ha de pământ ilegal, deoarece acel pământ nu poate fi atribuit în conformitate cu rândul stabilit de Primărie.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 14

Abțineri: 6


24. Executarea Deciziei Curții de Apel Chișinău nr.3r-225/08 din 30.09.2008, în beneficiul creditorului urmăritor, SRL „Caliconix”

Proiect de decizie

 

Secretarul Consiliului a atenționat că acest subiect trebuie votat nominal conform sesizărilor executorilor judecătorești, însă Andrei Golban a menționat că de la decizia Curții de Apel Chișinău, au trecut 10 ani și nu consideră că este corect să se impună votare între-un fel sau altul.

 

Statut: Respins

Abțineri: 20


25. Examinarea cererii prealabile dlui Isumbeli Valeriu, nr. I-692/2018 din 09.08.2018

Proiect de decizie

 

Andrei Golban a propus subiectul să fie examinat de comisia juridică.

 

Statut: Reexaminare

Voturi PRO reexaminare: 18

Abțineri: 2


26. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Livădarilor 247, dlui Ghervas Iurie

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 13

Abțineri: 7


27. Operarea unor modificări în decizia Consiliului or. Codru nr. 1/11 din 25.02.2016

Proiect de decizie

 

Sergiu Popușoi a cerut să fie schimbat numele președintelui de ședință la acest subiect, deoarece nu el a prezidat ședința. Constantin Țurcanu a solicitat secretarului Consiliului să explice popular esența proiectului. Ulerior, consilierii au votat.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 2


28. Examinarea cererii familiei Lungu nr. L – 633/2018 din 18.07.2018

Proiect de decizie

 

Vadim Țurcan solicită vinderea terenului în urma licitației și nu prin cererea familiei Lungu.

Consilierii au ignorat această propunere și au votat proiectul inițial.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 2


29. Examinarea cererii dlui Svistal Ruslan nr. S-805/2017/1 din 14.06.2018

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 13

Abțineri: 7


30. Anularea graficii a terenurilor cu nr. cadastrale 0131212.044 și 0131212.018 din str. Puhoi 53

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16

Abțineri: 4


31. Înstrăinarea lotului de teren din str. Costiujeni nr. 5/9

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16

Abțineri: 4


32. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Jubiliară nr. 35

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 2


33. Atribuirea în folosință a unui lot de pământ din str. A. Gohberg 2, Cooperative de construire a locuințelor nr. 261

Proiect de decizie

 

Andrei Golban a menționat că acest subiect a fost discutat cu un an înainte. Specialistul primăriei a explicat că prin această decizie se va adăuga un teren în folosință. Consilierii au propus să se dea în folosință acest teren pe o perioadă de 3 ani, iar dacă aceștia nu achita contractul, decizia se va anula.

După mai multe discuții, Constantin Țurcanu a propus să se reexamineze de către comisia juridică.

 

Statut: Reexaminare

Voturi PRO reexaminare: 15

Abțineri: 5


34. Obligarea entităților subordonate Primăriei și Consiliului or. Codru de a efectua achizițiile publice de mică valoare prin intermediul noului sistem de achiziții publice electronice – MTender

Proiect de decizie

 

Vadim Țurcan propune introducerea MTender ca instrument obligatoriu pentru licitațiile de mică valoare (până la 100 000 lei) efectuate de entitățile publice subordonate Primăriei or. Codru și Consiliului local Codru.

Juristul primăriei a dat o notă negativă acestei inițiative, însă Vadim Țurcan a argumentat posibilitatea implementării, mai ales că în cadrul Primăriei mun. Chișinău deja funcționează.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 15

Abțineri: 5


35. Schimbarea destinației a unui bun imobil cu nr. cadastral 0131133.339.01.022

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 15

Abțineri: 2


36. Modificarea componenței nominale a Comisiei administrative de pe lângă Primăria or. Codru

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 2


37. Modificarea componenței nominale a Comisiei de licitație cu strigare și cu reducere de pe lângă Primăria or. Codru

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 15

Abțineri: 2


Video de la ședință: