La o săptămână distanță de la ultima ședință a Consiliului local Codru, consilierii s-au reunit într-o ședință extraordinară, ce a durat 10 minute, pentru a examina un singur subiect. Acesta se regăsește printre cele 5 subiecte trimise spre reexaminare la ședința precedentă.

 

Andrei Golban și-a exprimat nemulțumirea față de faptul că nu a fost invitat la ședințele comisiei funciare, precum a solicitat el anterior. Totodată consilierul a întrebat care sunt garanțiile că pe acest teren, nu vor apărea construcții. Ceilalți consilieri și primarul au explicat că în proiect de decizie se prevede interzicerea construcțiilor, iar terenul indicat este cu risc de alunecări de teren, astfel fiind imposibilă construirea edificiilor.

 

Constantin Țurcanu, președintele comisiei juridice, a raportat că acest subiect a fost analizat de colegii din comisie. Aceștia au introdus interzicerea construcțiilor și au schimbat termenul din nota informativă în unul nelimitat. Totodată, el a argumentat că decizia de a susține subiectul a venit după ce a verificat starea blocurilor din gestiunea cooperativei și s-a asigurat că este ordine și curățenie.

 

Subiectul a fost votat de 14 consilieri, iar unul s-a abținut.

 

Echipa PrimăriaMEA își exprimă nemulțumirea privind inacțiunea Primăriei orașului Codru, în vederea asigurării accesului la informație. Primăria Codru nu a oferit proiectul de decizie și nici materialele aferente de la această ședință, fiind a 3-a la număr de când PrimăriaMEA a solicitat informațiile date. Mai mult ca atât, Primăria orașului Codru nici nu a publicat proiectele de decizie, așa cum prevede legea privind transparența în procesul decizional, art. 10, alin. (1), care spune că autoritatea publică asigură accesul la proiectele de decizii prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web a autorității locale. Din această cauză, unele date pot fi eronate, în legătură cu faptul că materialele au fost obținute cu forțele proprii de la surse, care au solicitat să rămână anonime.

 

În continuare vedeți subiectul discutat de consilierii locali din orașul Codru.


Ordinea de zi


1. Atribuirea în folosință a unui lot de pământ din str. A. Gohberg 2, Cooperativei de construcție a locuințelor nr.261

Proiectul de decizie

 

Consiliul a atribuit cu titlu gratuit, un teren de 0,93 ha Cooperativei de construcție a locuințelor nr.261. Acest teren, situat pe str. A. Gohberg 2, este atribuit în folosință pentru exploatarea și deservirea blocului locativ, precum și pentru amenajare și salubrizare. Proiectul prevede lipsa dreptului de a îngrădi terenul, de a construi și a bloca drumurile de acces spre casele individuale adiacente.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 14

Abțineri: 1


Video de la ședință: