La data de 7 martie 2019 a fost convocată ședința ordinară a Consiliului local Codru. La ședință au fost prezenți 17 din cei 23 de consilieri. Aceștia au examinat 11 proiecte de decizie – 10 subiecte de pe ordinea de zi, plus un subiect adăugat la începutul ședinței.

 

Până a începe ședința, atmosfera a fost determinată de certuri între unii consilieri. Aceștia s-au învinuit reciproc de furturi. Președintele ședinței a fost ales Andrei Ursu, care a început cu stabilirea regulamentului ședinței. Până a trece la ordinea de zi, certurile între consilieri au continuat.

 

Primele 3 subiecte au fost votate fără  dezbateri, iar lichidarea Î.M. Codru Cadastru a stârnit mai multe întrebări. Andrei Golban a subliniat că acest subiect a fost votat cu câțiva ani în urmă și nu este necesară dublarea deciziei. Primarul or. Codru a argumentat că procedura poate dura și această decizie nu se dublează, ci de fapt desemnează demararea procedurii de lichidare a întreprinderilor. În timp ce alt consilier, Andrei Roșca, adresa întrebări primarului vis-a-vis de același subiect, restul consilierilor au votat. Astfel proiectul a fost aprobat cu 14 voturi.

 

Consilierii urmau să examineze subiectul 5 de pe ordinea de zi, privind substituirea funcției de „Bibliotecar principal” cu funcția de „Director (șef)”, însă a intervenit Artiom Covali. Acesta a propus o modificare și pentru cealaltă angajată a bibliotecii: substiturea funcției de „bibliotecar” cu cea de „bibliotecar principal”, pentru ca aceasta să beneficieze de o remunerare mai mare. Dezbaterile ulterioare s-au axat pe cadrul legal, care ar permite acest lucru, însă alte păreri au subliniat că asta se referă la modificarea statelor. Întrucât sunt doar 2 angajați în instituție, această modificare poate avea loc dacă se mai angajează o altă persoană. Astfel, consilierii au aprobat proiectul de decizie cu 15 voturi și ulterior comisia bugetară va completa decizia cu propunerea consilierului Artiom Covali.

 

Ultimul subiect discutat, cel adăugat suplimentar, a fost despre sistemul de achiziții publice electronice – MTender. La 28 septembrie 2018, ex-consilierul Vadim Țurcan a propus obligarea entităților publice subordonate Primăriei și Consiliului or. Codru să efectueze achizițiile publice de mică valoare prin intermediul noului sistem. Proiectul a fost votat, iar la 7 martie 2019, decizia a fost anulată. Astfel, după 5 luni de funcționare, angajații primăriei au propus anularea acelei decizii, din motiv că uneori este nevoie de achiziții urgente, însă sistemul MTender tărăgănează acest proces.

 

Constatăm cu regret că nici de data aceasta Primăria orașului Codru nu a publicat proiectele de decizie pentru ca cetățenii să le poată examina înainte ca acestea să fie votate de consilieri. Reamintim autorităților că art. 10 din Legea privind transparența în procesul decizional prevede că primăria „asigură accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente acestora prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web oficială a autorităţii publice, prin asigurarea accesului la sediul autorităţii, precum şi prin expediere prin poştă sau prin alte mijloace disponibile, la solicitarea persoanei interesate.”

În continuare vedeți subiectele discutate de consilierii locali din orașul Codru.


Ordinea de zi (nemodificată)


1.  Aprobarea soldului de mijloace bănești rezultat în urma executării bugetului pentru anul 2018

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 14

Abțineri: 3


2. Rectificarea bugetului or. Codru pentru anul 2019

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 15

Abțineri: 2


3. Executarea bugetului or. Codru pentru anul 2018

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 14

Abțineri: 3


4. Demararea procedurii de lichidare a Î.M. Codru Cadastru și Î.M.G.F.L. Codru-Prest M-Service

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 14

Abțineri: 3


5. Operarea unor modificări în decizia Consiliului Codru nr.2/3 din 23.01.2019 „cu privire la aprobarea statelor de personal”

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17


6. Modificarea planului geometric a terenului de pe str. Costiujeni 10/a

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 15

Abțineri: 2


7. Anularea informației grafice a 2 terenuri din str. Cîmpului 43a

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17


8. Înstrăinarea unui lot de teren din str. Mihai Juraveli

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 14

Abțineri: 3


9. Înstrăinarea unui lot de teren din str. Potîrnichii

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 14

Abțineri: 3


10. Anularea titlurilor de autentificare a dreptului deținătorului de 2 terenuri, perfectate în cadrul înregistrării selective

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 14

Abțineri: 3


11. Abrogarea deciziei Consiliului or. Codru nr.4/34 din 28.09.2018

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 15

Abțineri: 2


Video de la ședință: