Pe 15 august 2019 a avut loc ultima ședință a Consiliului local Codru (CLC) din acest mandat. Consilierii au examinat 43 de proiecte de decizie. 4 subiecte au fost incluse de consilieri pe ordinea de zi la început de ședință. Nici un proiect de decizie nu a fost publicat pentru ca cetățenii să le poată examina înainte de a fi votate de consilieri.

 

Președintele ședinței a fost aleasă unica consilieră din cadrul CLC, Galina Comendant, după ce consilierii Sergiu Popușoi și Constantin Țurcan au refuzat să prezideze ultima reuniune a actualului consiliu.

 

Consilierii au aprobat 41 din cele 43 subiecte examinate. Mai mult de jumătate dintre acestea sunt proiecte funciare de transmitere în proprietate privată, înstrăinare, delimitare sau modifcare a unor terenuri. Printre acestea s-a regăsit subiectul privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un teren de pe str. Schinoasa Deal 57, care va permite construcția unui bloc locativ cu peste 5 etaje în acest sector. Ulterior se planifică construcția unui alt bloc, în același sector. Subiectul nu a întrunit numărul de voturi suficient și numărarea a fost repetată, acumulând voturile necesare. În urma acestui subiect, s-a iscat un conflict între 2 consilieri, Maxim Donea (împotriva proiectului) și Artiom Covali (pentru proiect). Anterior proiectul a fost dezbătut pe 11 iunie în cadrul unei consultări publice, care a stârnit dezbateri aprinse.

 

De asemenea, consilierii au aprobat rectificarea bugetului orașului și plata indemnizației unice care se acordă aleșilor locali la sfârșit de mandat. În listă s-au regăsit consilieri, care nu au participat la ședințele consiliului pentru cel puțin un an. De indemnizația unică, egală cu salariul mediu pe economie, va beneficia și primarul orașului Codru.

 

În continuare vedeți subiectele discutate de consilierii locali din orașul Codru.


Ordinea de zi (nemodificată)


1.  Rectificarea bugetului orașului Codru pe anul 2019

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16

Abțineri: 3


2. Plata îndemnizației unice

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 2


3. Încetarea raportului de serviciu în urma demisiei

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19

Abțineri: 1


4.  Aprobarea candidaturilor pentru funcția de membru în birourile electorale ale secțiilor de votare și în Consiliul electoral de circumscripție, în cadrul alegerilor locale generale și alegerilor parlamentare noi în cicrcumscripția uninominală 33, din 20 octombrie 2019

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 2


5. Executarea benevolă a documentului executoriu, în beneficiul creditorului urmăritor, cet. Anton Andrei

Proiect de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PRO: 2

Abțineri: 17


6.  Executarea deciziei Curții de Apel Chișinău, în beneficiul creditorului urmăritor SRL Caliconix

Proiect de decizie

 

Statut: Spre reexaminare

Voturi PRO (reexaminare): 17

Abțineri: 3


7.  Aprobarea Regulilor de asigurare a curățeniei pe teritoriul or. Codru

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 2


8. Delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 1


9. Transmiterea în proprietate privată a lotului de teren aferent casei de locuit din str. Viticultorilor

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 1


10.  Transmiterea în proprietate privată a lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Dumbravei

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 2


11. Autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de teren aferent casei de locuit din str. Potîrnichii

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 3


12.  Transmiterea în proprietate privată a lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Izvoarelor

Proiect de decizie 

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16

Abțineri: 4


13.  Transmiterea în proprietate privată a lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Bujorilor

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16

Abțineri: 4


14.  Modificarea și aprobarea hotarelor unui teren din str. Schinoasa-Vale nr.14

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 15

Abțineri: 5


15. Delimitarea terenului din proprietatea publică a Primăriei Codru

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 15

Abțineri: 5


16. Delimitarea terenului din proprietatea publică a Primăriei Codru

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16

Abțineri: 4


17.  Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit din str. Schinoasa Vale

Proiect de decizie 

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 14

Abțineri: 6


18. Examinarea cererii Î.P. Frăgaria Prim COOP din 20.06.2019

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 3


19.  Examinarea cererii Î.P. Schinoasa-Primăvara din 22.07.2019

Proiect de decizie 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16

Abțineri: 4


20.  Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Schinoasa Deal

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 15

Abțineri: 5


21.  Modificarea planului cadastral a terenului din str. S. Rădăuțanu și înstrăinarea surplusului de teren

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 14

Abțineri: 6


22.  Transmiterea în proprietate privată a lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str-la Sihastrului

Proiect de decizie 

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 15

Abțineri: 5


23. Formarea bunului imobil prin divizare din str. Cîmpului

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 15

Abțineri: 5


24. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str-la Drumul Schinoasei

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 2


25.  Examinarea cererii dnei Lilia Comendant

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19


26. Examinarea cererii Î.I. Mag-Comendant

Proiect de decizie 

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19


27. Examinarea cererii dnei Alexandr Comendant

Proiect de decizie 

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19


28. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Schinoasa Vale

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 15

Abțineri: 5


29.  Prelungirea termenului de arendă asupra terenului din str. Costiujeni 88, SRL Dagecon

Proiect de decizie 

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 2


30. Formarea bunului imobil prin divizare din str. Costiujeni 7/3

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 2


31. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str-la Molocanilor

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 15

Abțineri: 5


32.  Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str-la Schinoasa Deal

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 2


33. Transmiterea în proprietate privată a lotului de teren aferent casei de locuit din str. Izvoarelor

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 2


34. Modificarea planului geometric a terenului din str. Cîmpului

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 2


35.  Actualizarea planului geometric a terenului din str. Grenoble

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16

Abțineri: 4


36.  Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Sihastrului

Proiect de decizie 

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 3


37. Modificarea planului cadastral a terenului din str. Sfîntul Ion și înstrăinarea surplusului de teren

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 2


38. Modificarea planului cadastral a terenului din str. Schinoasa Vale și înstrăinarea surplusului de teren

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 2


39.  Aprobarea PUZ din str. Schinoasa Deal 57

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 13


40. Modificarea planului geometric a terenului din Str. Plaiului 14

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 14

Abțineri: 3


41. Înstrăinarea unui lot pomicol de pe str. Frișca

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16

Abțineri: 1


42. Privind un teren din str. Sf. Nicolae

(Proiectul de decizie a fost adăugat înainte de ședință și nu este prezentat public nici după votarea acestuia)

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16

Abțineri: 1


43. Modificarea planului cadastral a terenului din str. Costiujeni 5/7

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17


Video de la ședință: