La 18 aprilie 2019 s-a convocat o ședință extraordinară a Consiliului local Codru, cu 26 de subiecte pe ordinea de zi și unul adăugat suplimentar. Consilierii au rectificat bugetul orașului pentru anul 2019, au aprobat demisia viceprimarului și au examinat alte 25 de subiecte de ordin funciar.

 

Înainte de a începe ședința, reprezentanții poliției au prezentat o notă informativă privind infracțiunile comise pe teritoriul or. Codru, precum și activitatea instituției în cauză. Spre sfârșitul raportării, între consilierii Andrei Golban și Victor Canișcev s-a iscat un conflict, care a trecut și la aplicarea forței fizice. Spre fericire, nimeni nu a avut de suferit și consilierii au deschis ședința.  Din cei 20 consilieri prezenți, președintele ședinței a fost ales Sergiu Popușoi.

 

Consilierii au aprobat ordinea de zi, adăugând un subiect la propunerea consilierului Victor Canișcev. Această propunere l-a indignat pe președintele comisiei juridice, Constantin Țurcan, care susține că acest subiect trebuie să fie înaintat de primar, ci nu de un consilier. Conform lui Constantin Țurcan, subiectul a trecut prin comisia sa cu câțiva ani în urmă și nu este clar ce s-a schimbat de atunci. După câteva replici de la mai mulți consilieri, subiectul totuși a fost inclus pe ordinea de zi.

 

Toate subiectele au fost aprobate, cu excepția la doar 3:

  • pct. 17 privind prelungirea termenului de arendă asupra terenului din str. Costiujeni 88, SRL Dagecon a fost transmis spre reexaminare, la comisia juridică;
  • pct. 23 privind executarea Deciziei Curții de Apel Chișinău, în beneficiul creditorului SRL Caliconix – respins fără dezbateri și cu o numărare neclară a voturilor;
  • pct. 27 privind modificarea deciziei Consiliului Codru nr.6/15 din 28.09.2017, subiectul adăugat suplimentar a fost respins.

 

Ultimul subiect fiind votat în pripă, deși consilierii au solicitat ca acesta să fie transmis spre reeaxaminare, în final a fost respins. Imediat după aceasta, consilierii au votat închiderea ședinței din 18 aprilie 2019.

 

Constatăm cu regret că nici de data aceasta Primăria orașului Codru nu a publicat proiectele de decizie pentru ca cetățenii să le poată examina înainte ca acestea să fie votate de consilieri. Reamintim autorităților că art. 10 din Legea privind transparența în procesul decizional prevede că primăria „asigură accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente acestora prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web oficială a autorităţii publice, prin asigurarea accesului la sediul autorităţii, precum şi prin expediere prin poştă sau prin alte mijloace disponibile, la solicitarea persoanei interesate.”

În continuare vedeți subiectele discutate de consilierii locali din orașul Codru.


Ordinea de zi (nemodificată)


1.  Rectificarea bugetului orașului Codru pe anul 2019

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 2


2. Încetarea mandatului viceprimarului

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 2


3. Cu privire la cererea IP Gimnaziul 42

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 2


4.  Examinarea notificării Cancelariei de Stat al RM la decizia Consiliului Codru nr. 3/6 din 07.03.2019

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16

Abțineri: 4


5. Examinarea notificării Cancelariei de Stat al RM la decizia Consiliului Codru nr. 3/8 din 07.03.2019

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 3


6.  Cu privire la procedura de actualizare a planului unui teren amplasat în or. Codru, str. Costiujeni 10/a

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 3


7.  Modificarea deciziei Consiliului Codru nr.3/4 din 07.03.2019

(Privind Demararea procedurii de lichidare a Î.M. Codru Cadastru și Î.M.G.F.L. Codru-Prest M-Service)

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 3


8. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Luceafărul nr.6

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 2


9. Înstrăinarea lotului de teren din str. Potîrnichii

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 2


10.  Transmiterea în proprietate privată a lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Busuiocului nr.4

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 2


11. Înstrăinarea lotului pomicol nr.577b din ÎP Vierul-Prod

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 2


12.  Înstrăinarea lotului pomicol nr.19 din ÎP Pescărușul Alb

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 2


13.  Modificarea și aprobarea hotarelor unui teren din str. Schinoasa-Vale nr.26

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 3


14.  Modificarea și aprobarea hotarelor unui teren din str. Schinoasa-Vale nr.14

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 2


15. Transmiterea în proprietate privată a lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Sihastrului 2/9

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 2


16. Transmiterea în proprietate privată a terenului aferent casei de locuit individuale din str-la. Sitarului 2

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 3


17.  Prelungirea termenului de arendă asupra terenului din str. Costiujeni 88, SRL Dagecon

Proiect de decizie

 

Statut: Spre reexaminare

Voturi PRO: 16

Abțineri: 4


18. Operarea unor modificări în decizia Consiliului Codru nr.6/18 din 29.11.2018

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 2


19.  Examinarea cererii dlui Railean Gheorghe

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Împotrivă: 1

Abțineri: 2


20.  Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Soarelui 172

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19

Abțineri: 1


21.  Transmiterea în proprietate privată a lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str-la. Drumul Schinoasei 6

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 1


22.  Examinarea cererii ÎP Pescărușul Alb COOP, nr.256/1/18 din 25.03.2019

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 2


23. Executarea Deciziei Curții de Apel Chișinău nr.3r-225/08 din 30.09.2008 în beneficiul creditorului urmăritor SRL Caliconix

Proiect de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PRO: 6

Abțineri: 14


24. Schimbarea destinației a unui bun imobil

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 2


25.  Schimbarea destinației a unei încăperi

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 3


26. Examinarea cererii dlui Lozovan Anatolie

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16

Abțineri: 4


27. Modificarea deciziei Consiliului Codru nr.6/15 din 28.09.2017

Proiect de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PRO: 3

Abțineri: 17


Video de la ședință: