La 26 mai 2020 a avut loc o ședință mai neobișnuită a Consiliului local Codru. Aceasta s-a petrecut în plină pandemie, în sala de ședințe a primăriei, cu o distanță mai mare dintre consilieri și cu purtarea măștilor de protecție a tuturor celor prezenți, deși în timpul discuțiilor consilierii le îndepărtau.

În timp de pandemie, accesul cetățenilor în primărie a fost limitat printr-o dispoziție a primarului, în legătură cu riscurile de sănătate în perioada dată. Accesul echipei PrimăriaMEA de asemenea a fost interzis.

 

După mai multe discuții cu reprezentanții primăriei, dar și cu polițistul de sector, a intervenit primarul și a făcut referire la aceeași dispoziție, refuzând accesul în primărie pentru membrul echipei PrimăriaMEA. La insistența și argumentarea poziției echipei, susținute de unii consilieri locali, primarul Vladimir Munteanu a permis filmarea ședinței cu respectarea normelor de siguranță.

 

Ședința a început cu prezența a 20 de consilieri din cei 23 aleși. Președinte de ședință a fost ales Sergiu Zavulan, consilier al fracțiunii Blocul ACUM. Pe ordinea de zi au fost 26 de proiecte de decizii, iar 6 au fost excluse după dezbaterile ce au durat puțin peste o oră. Tot atâta a durat și examinarea primelor 4 subiecte votate de consilierii locali. Următoarele 4 subiecte au fost votate de asemenea într-o oră. În final, au fost examinate 20 de proiecte de decizii în mai mult de 4 ore de ședință, iar 4 din ele nu au întrunit numărul necesar de voturi. Nici un proiect de decizie nu a fost publicat pentru ca cetățenii să le poată examina înainte de a fi votate de consilieri.

 

Echipa Primăria MEA își exprimă nemulțumirea privind inacțiunea Primăriei orașului Codru, în vederea asigurării accesului la informație. Legea privind transparența în procesul decizional, art. 10, alin. (1), prevede că autoritatea publică asigură accesul la proiectele de decizii prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web a autorității locale. Primăria Codru nu a oferit proiectele de decizie și nici materialele aferente de la această ședință.

 

 

Subiectele de pe ordinea de zi care au fost exlcuse


9. Examinarea cererii prealabile la decizia Consiliului or. Codru nr.6/1 din 02.12.2019

 

Statut: Exclus


11. Executarea Deciziei Curții de Apel nr.3r-225/08 din 30.09.2008 în beneficiul Caliconix SRL

 

Statut: Exclus


14. Inițierea formării bunurilor imobile, prin divizare, din str. Prepeliței 66

 

Statut: Exclus


19. Aprobarea Actului de stabilire a hotarelor terenului din str. Cîmpului 53

 

Statut: Exclus


20. Corectarea erorilor din titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren cu nr. cadastral 0131126.040

 

Statut: Exclus


21. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Grînelor 12

 

Statut: Exclus


 

După excluderea acestor subiecte, consilierii au trecut la examinarea ordinii de zi.


Ordinea de zi (nemodificată)


1. Activitatea Î.M. Codru Prest M-Service pe perioada anului 2019

 Decizie

 

După 30 de minute de întrebări din partea consilierilor, aceștia au ajuns la concluzia că directorul întreprinderii municipale nu este pregătit și nu poate oferi informația necesară. Primarul or. Codru la fel a confirmat acest fapt și l-au rugat pe directorul întreprinderii, Gheorghe Cojocaru, să revină mai informat la următoarele raportări. Consilierii au votat proiectul de decizie cu titlul de act de informare.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16

Voturi Împotrivă: 1

Abțineri: 3


2. Corelarea bugetului orașului Codru cu bugetul de stat pe anul 2020

 Decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18


3. Rectificarea bugetului orașului Codru pe anul 2020

Decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 20


4. Operarea modificărilor la decizia Consiliului or. Codru 7/2 din 24.12.2019 „cu privire la aprobarea bugetului or. Codru pentru 2020 în lectura a doua”

Nu a fost publicată decizia și nici proiectul de decizie

 

La acest subiect a fost audiat un reprezentant al SRL Garnet-Lux, care a explicat necesitatea de a introduce plafonarea taxelor locale pentru întreprinderile din domeniu. În final, consilierii au respins propunerea de modificare a deciziei anterioare și nu au stabilit plafonul taxelor. Decizia anterioară din 2019.

 

Statut: Respins

Voturi PRO: 1

Voturi Împotrivă: 15

Abținut: 4


5. Delegarea împuternicirilor în vederea reprezentării intereselor Consiliului Codru în instanțele naționale de judecată pentru 2020 până pe 31 ianuarie 2021

 Decizie

 

Timp de 15 minute consilierii au discutat cu avocatul contractat și au inclus 4 amendamente propuse de acesta.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 12

Împotrivă: 8


6. Modificarea componenței nominale a Comisiei Administrative pe lângă Primăria or. Codru

 Decizie

 

Propunerea de modificare a vizat reprezentanta primăriei, Galina Borș. S-a propus înlocuirea doamnei din funcția de secretară a comisiei, însă după mai multe discuții cu alți reprezentanți ai primăriei, nu a fost identificată o persoană. Decizia finală a schimbat poziția dnei Borș din secretar de comisie în membru al acesteia.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 20


7. Constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante de pe lângă Primăria or. Codru

Decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 20


8. Constituirea Comisiei de licitație cu strigare și cu reducere pe lângă Primăria or. Codru

 Decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abținut: 3


9. Modificarea pct.2 din decizia Consiliului Codru 5/22 din 15.12.2016

 Decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19

Abținut: 1


10. Formarea bunului imobil prin separare, amplasat pe str. Costiujeni 10/a

Nu a fost publicată decizia și nici proiectul de decizie

 

Consilierii s-au arătat nemulțumiți de faptul că acest proiect a inclus un studiu de fezabilitate (de 46 mii lei) pentru amplasarea unei noi grădinițe. Studiul efectuat la comanda primarului a analizat doar 2 terenuri, pe lângă care deja sunt grădinițe. Poziția consilierilor a fost să se analizeze unde este cea mai mare nevoie de o grădiniță, însă primarul a nominalizat terenurile care sunt posibile de utilizat pentru construcția edificiului. Majoritatea consilierilor au menționat că în aceste locuri nu este nevoie de grădinițe, dar este nevoie de răspuns la întrebarea: unde în or. Codru trebuie construită o grădiniță? Pe de altă parte, consilierul PL, Veaceslav Godzin, a optat pentru construcția unei grădinițe unde se propune prin studiul de fezabilitate, iar ulterior vor construi și alta. Ceilalți consilieri nu au susținut întrucât nu vor ajunge resurse financiare pentru așa scenariu. Proiectul a fost susținut doar de Veaceslav Godzin și Serghei Diacov. După aceasta, consilierul Godzin a părăsit sala.

 

Statut: Respins

Voturi PRO: 2

Voturi Împotrivă: 14

Abțineri: 4


11. Formarea bunurilor imobile prin separare, din str. Vieru 51/a 

 Nu a fost publicată decizia și nici proiectul de decizie

 

Statut: Respins

Voturi Împotrivă: 16

Abținut: 3


12. Formarea bunurilor imobile prin separare, din str. Schinoasa Deal 30

Decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19


13. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Schinoasa Vale 25

Decizie 

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19


14. Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Prepeliței 1a

Decizie 

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19


15. Modificarea planului cadastral al terenului din str. Izvoarelor 114 (nr. cadastral 0131130.169) și înstrăinarea lui 

Decizie 

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19


16. Examinarea cererii colective nr. Loc-171/2020 din 02.03.2020 

Decizie 

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19


17. Examinarea cererii nr. 77/20 din 11.05.2020

Decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19


18. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal prin modificarea zonei funcționale din COD „R6” în „S” pentru terenul 0131124.534 din str. Grenoble 122

Decizie 

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16

Voturi Împotrivă: 1

Abțineri: 2


19. Schimbarea destinației bunului imobil din str-la Plaiului 14

Decizie 

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19


20. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal prin valorificarea terenului cu nr. 0131130.589 din str. Livădarilor

  Nu a fost publicată decizia și nici proiectul de decizie

 

Statut: Respins

Voturi Împotrivă: 16

Abțineri: 3


Video de la ședință:

Video 1

Video 2 – Excluderea subiectelor de pe ordinea de zi

Video 3 – Examinarea primelor 4 proiecte de decizii 

Video 4 – Examinarea 16 subiecte și încheierea ședinței