La 30 iunie 2020 a avut loc o  nouă ședință în pandemie, în sala de ședințe a primăriei, cu o distanță mai mare dintre consilieri și cu purtarea măștilor de protecție a tuturor celor prezenți, deși în timpul discuțiilor consilierii le îndepărtau.

 

La fel ca și la ședința precedentă, primarul Vladimir Munteanu a emis o nouă dispoziție prin care a limitat accesul cetățenilor în instituție până pe 30 iunie 2020.

 

 

La ședință au participat 21 de aleși locali, care au examinat 10 subiecte pe ordinea de zi, ultimul fiind „Diverse” fără a aproba decizii. Celelate proiecte de decizii la fel nu au fost publicate de primărie. Doar un proiect a fost transmis spre reexaminare, iar celelalte au fost aprobate din Consiliul local Codru. Printre proiecte s-au regăsit:

– 2 notificări de la Cancelaria de Stat, privind deciziile aprobate la ședința precedentă;

– 1 proiect repetat de la ședința precedentă, privind reprezentarea consiliului în instanțele de judecată;

– 3 proiecte excluse de la ședința trecută;

– 3 proiecte noi privind rectificarea bugetului, măsurări masive și efectuarea auditului extern;

– 2 subiecte au fost din categoria „diverse”. Consilierii au discutat despre construcția unei rețele de canalizare și apeduct pe str. Costiujeni și creșterea unui număr mare de capre și oi într-o zonă rezidențială. În acest sens, nu s-au aprobat decizii, însă au stabilit pași următori pentru rezolvarea problemelor.

 

La a treia ședință consecutivă se discută subiectul identificării unui teren destinat grădiniței necesare orașului Codru. Proiectul a fost respins și transmis spre reexaminare. Celelalte decizii au fost aprobate, unele cu lungi dezbateri.

În acest an Curtea de Conturi va efectua un audit extern la primăria or. Codru. De asemenea, consilierii au discutat subiecte importante la sfârșitul ședinței, fără a avea proiecte de votat. Unii locuitori din Codru nu pot obține canalizare și apeduct, chiar după ce au cheltuit timp și bani proprii pentru realizarea unui proiect de construcție a rețelei. Alții se luptă cu vecini, care cresc sute de capre și oi în preajma caselor de locuit, ce provoacă miros neplăcut. Consilierii au avut discuții lungi pentru a identifica soluțiile optime și în procesul verbal al ședinței s-au inclus câțiva pași în acest sens.

 

Echipa Primăria MEA își exprimă nemulțumirea privind inacțiunea Primăriei orașului Codru, în vederea asigurării accesului la informație. Legea privind transparența în procesul decizional, art. 10, alin. (1), prevede că autoritatea publică asigură accesul la proiectele de decizii prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web a autorității locale. Primăria Codru nu a oferit proiectele de decizie și nici materialele aferente de la această ședință.


Ordinea de zi (nemodificată)


1. Rectificarea bugetului orașului Codru pe anul 2020

Decizia

 

La acest subiect, consilierii fracțiunii PSRM au adresat întrebări privind sumele indicate pentru unele lucrări de reparație a drumurilor. Dezbaterea a continuat pe subiectul neprezentării proiectului de decizie în timp rezonabil, tuturor consilierilor. Majoritatea consilierilor au fost de acord că trebuie să aibă acces la toate proiectele examinate la ședința consiliului. După 30 de minute de dezbateri, aleșii locali din comisia buget, finanțe și economie și reforme au făcut apel la avizul pozitiv semnat de aceștia și au îndemnat colegii să susțină proiectul.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 12

Voturi Împotrivă: 8

Abțineri: 1


2. Examinarea notificării Oficiului Teritorial Chișinău a Cancelariei de Stat nr.1304/OT4-466 din 12.06.2020 la decizia Consiliului Codru 2/7 din 26.05.2019

 Decizia și proiectul de decizie lipsesc pe pagina web a primăriei

 

Notificarea s-a  referit la decizia nr.7 de la ședința precedentă privind „Constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante de pe lângă Primăria or. Codru”. Conform Cancelariei de Stat, se recomandă ca în această comisie să fie delegat și un angajat al primăriei, fapt ce lipsea în decizia anterioară.

Consilierii au votat următoarea componență a comisiei: Stelian Manic, Anastasia Volchivschi, Vladimir Munteanu, Sergiu Zăvulan, Sergiu Heghea, Iulian Serbușcă, Alexandru Mihalaș.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 3


3. Examinarea notificării Oficiului Teritorial Chișinău a Cancelariei de Stat nr.1304/OT4-469 din 12.06.2020 la decizia Consiliului Codru 2/8 din 26.05.2019

Decizia

 

Notificarea s-a referit la decizia privind „Constituirea Comisiei de licitație cu strigare și cu reducere pe lângă Primăria or. Codru”, votată la ședința precedentă. Consilierii au modificat componența după recomandările parvenite de la Cancelaria de Stat.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19

Voturi Împotrivă: 1

Abțineri: 1


4. Delegarea împuternicirilor în vederea reprezentării intereselor Consiliului Codru în instanțele naționale de judecată pentru 2020 până pe 31 ianuarie 2021

Decizia

 

Această decizie se regăsește pe ordinea de zi la a 3-a ședință consecutivă. De data aceasta, consilierii au delegat nou angajata juristă a primăriei pentru a reprezenta interesele consiliului în instanțele de judecată. Anterior, cu același scop, consilierii au mai delegat un avocat și secretarul consiliului local.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 20

Abțineri: 1


5. Formarea bunului imobil, prin separare, cu nr. cadastral 0131124.175 de pe str. Costiujeni 10/a

 Proiectul de decizie lipsește pe pagina primăriei

 

Proiectul de decizie a fost exclus de la ședința precedentă. Subiectul privește formarea unui imobil pentru o nouă grădiniță în orașul Codru. Dezbaterea continuă deja a 3-a ședință, concentrată pe studiul de fezabilitate, care nu prezintă informație utilă pentru a înțelege unde și cum trebuie construită grădinița. Primarul susține că alte terenuri nu sunt disponibile pentru astfel de edificiu, însă consilierii atenționează că în zonă deja există grădiniță.

De asemenea, aleșii locali au susținut că nu este nevoie de separat terenul pentru a construi grădinița acolo. Într-un final, consilierii au decis să expedieze proiectul la reexaminare în comisia de specialitate.

 

Statut: Reexaminare

Voturi PRO (reexaminare): 18

Abțineri: 3


6. Inițierea formării bunului imobil, prin separare, cu nr. cadastral 0131135.015 de pe str.  Vieru 51/a

Decizia

 

Proiectul de decizie a fost exclus de la ședința precedentă. De data aceasta, consilierii au aprobat proiectul fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19


7. Inițierea formării bunului imobil, prin separare, cu nr. cadastral 0131134.062 de pe str.  Prepeliței 66

Decizia

 

 La ședința precedentă consilierii au exclus subiectul de pe ordinea de zi. Între timp, proprietarul a argumentat consilierilor din comisie necesitatea de separare a terenului, din motive personale.

Președintele ședinței a susținut că astfel de decizii nu trebuie luate de consiliul local atât timp cât este proprietate privată și dreptul asupra bunului îi aparține proprietarului.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 21


8. Inițierea înregistrării primare masive în orașul Codru

Decizia

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 21


9. Realizarea auditului extern în Primăria or. Codru

Decizia

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abținut: 3


10. Diverse

Aceste subiecte nu sunt proiecte de decizie. Este o discuție între consilieri privind diverse probleme locale.

 

10.1 Lipsa unui sistem de canalizare și aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din str. Costiujeni 5

 

Iurie Dimitriu, consilier PSRM, a anunțat despre lipsa unui sistem de canalizare și aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din str. Costiujeni 5.  Un grup de locuitori au obținut, cu surse și forțe proprii, un proiect cu reprezentarea întregului sistem de canalizare și apeduct. În acest sens, au solicitat suport de la consilieri pentru inițierea deciziei ca acest proiect să fie implementat și să înceapă procedura de achiziții publice, întrucât doar administrația locală poate parcurge acești pași.

 

Vladimir Munteanu, primarul orașului, a menționat că proiectul nu a fost depus în original la primărie și nu corespunde normelor. Din acest motiv nu are nici o vină că problema nu se rezolvă.

 

Vadim Țurcanu, consilier ACUM, a făcut trimitere la avizele deja obținute de locuitori de la arhitectul primăriei, proiectul fiind coordonat și cu Chișinău Proiect, iar primăria acum trebuie să susțină cetățenii și să continue efortul lor, întrucât acțiunile necesare țin doar de administrația publică.

 

La scurt timp după aceasta, primarul orașului a învinuit consilierii de populism și a părăsit sala.

 

Silvia Kirilov, președinta fracțiunii PSRM, a propus realocarea sumei necesare. La începutul anului, consilierii au aprobat 250 mii lei pentru consturcția sistemului, acum se propune realocarea sumei pentru proiectare și inițierea procedurii de achiziție publică.

 

Consilierii, unanim, au votat propunerea de a solicita un raport de la executiv cu soluțiile propuse pe marginea acestui subiect. Propunerea a fost consemnată în procesul verbal.

 

10.2 Creșterea unui număr mare de capre și oi într-o zonă rezidențială din oraș

 

Un grup de locuitori din oraș, cresc câteva sute de capre și oi într-o zonă rezidențială, unde ceilalți locuitori sunt deranjați de mirosul neplăcut. Serghei Diacov, consilier ȘOR, a reamintit că este un regulament privind întreținerea animalelor domestice pe teritoriul orașului, pe care trebuie de aplicat.

 

În final, consilierii au propus aplicarea amenzilor de către comisia administrativă până când cetățenii vor deveni mai responsabili.


Video de la ședință: