După o lună de funcționare a comisiilor de specialitate din consiliul local, pe ordinea de zi a ultimei ședințe din 2019, sunt incluse 8 subiecte, printre care și aprobarea bugetului local Codru pentru 2020. Din cele 8 subiecte discutate, 4 sunt de ordin financiar-bugetar, iar celelalte 4 sunt notificări din partea Cancelariei de Stat privind anularea unor decizii adoptate de consiliul precedent, pe data de 15 august 2019. Bugetul pentru 2020 a fost votat în două lecturi, la aceeași ședință.

 

La ședință au participat reprezentanții fracțiunilor ACUM și PSRM, ai partidelor ȘOR și PL, precum și consilierul independent Andrei Roșca. Președintele ședinței a fost ales consilierul blocului ACUM – Vadim Țurcan. Toate subiectele de pe ordinea de zi au fost aprobate.

 

Din motive obiective, echipa PrimăriaMEA nu a fost disponibilă în ajun de Crăciun să participe la ședința consiliului pentru a asigura transparența prin transmisiunea live a acesteia. Totodată, toată informația prezentată a fost preluată de pe site-ul actelor locale, întrucât pagina web a primăriei Codru nu conține informații privind deciziile adoptate. Amintim că Legea privind transparența în procesul decizional, art. 10, alin. (1), prevede că autoritatea publică asigură accesul la proiectele de decizii prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web a autorității locale.

 


1.  Aprobarea bugetului orașului Codru pe anul 2020 în prima lectură

Decizie

 

Statut: Aprobat

Au votat consilierii blocului ACUM, Partidului Liberal, Partidului ȘOR și consilierul independent Andrei Roșca.


2. Aprobarea bugetului orașului Codru pe anul 2020 în lectura a doua

Decizie

 

Statut: Aprobat

Au votat consilierii blocului ACUM, Partidului Liberal, Partidului ȘOR și consilierul independent Andrei Roșca.


3. Corelarea bugetului orașului Codru cu bugetul de stat pentru 2019

Decizie

 

Statut: Aprobat


4.  Repartizarea fondului de rezervă pentru anul 2019

Decizie

 

Statut: Aprobat


5. Examinarea notificării Cancelariei de Stat privind anularea deciziei 38 din 15.08.2019

Decizie

 

Statut: Aprobat


6. Examinarea notificării Cancelariei de Stat privind anularea deciziei 25 din 15.08.2019

Decizie

 

Statut: Aprobat


7. Examinarea notificării Cancelariei de Stat privind anularea deciziei 26 din 15.08.2019

Decizie

 

Statut: Aprobat


8. Examinarea notificării Cancelariei de Stat privind anularea deciziei 27 din 15.08.2019

Decizie

 

Statut: Aprobat