La ședința consiliului din 21 decembrie, aleșii locali au examinat 24 de proiecte. Consilierii au aprobat bugetul pentru 2022 în prima lectură și au amânat examinarea în a doua lectură pentru vineri, 24 decembrie. Au creat un grup de lucru care va examina conflictul dintre primărie și Merant Plus SRL, care arendează trei loturi de teren, dar nu achită conform contractului și a pornit lucrări ilegale de construcție. Aleșii locali au examinat posibilitatea de a rezilia repetat contractele de arendă cu Merant Plus SRL. Aceștia nu au ajuns la un consens, iar proiectul va fi examinat la ședința următoare. La ședință s-a decis organizarea a trei consultări publice pentru amenajarea terenurilor de joacă.

 

La ședința din 21 decembrie 2021 au participat toți 23 aleși locali. Pe ordinea de zi erau inițial 20 de proiecte de decizii, însă aceasta a fost modificată și s-au analizat în final 24 de subiecte. Ședința a durat 2 ore 40 minute și a fost prezidată de Alexandru Ciugureanu, consilier PSRM. 

Aleșii locali au aprobat bugetul orașului Codru pentru 2022 în prima lectură, iar cea de-a doua lectură a fost amânată peste 3 zile. Astfel, a fost aprobat un buget de 54 milioane de lei, fără dezbateri. Decizia de la ședința anterioară de a modifica PUZ-ul din str. Grenoble 136 a fost notificată de Cancelaria de Stat, însă majoritatea consilierilor au ignorat și au respins propunerea. Astfel, în zona indicată vor continua pregătirile pentru construcția unui complex locativ, conform zonei urbanistice aprobate R7 pentru blocuri multietajate.

Un subiect important a fost conflictul cu SRL Merant Plus, care arendează trei terenuri din or. Codru, însă nu-și îndeplinește obligațiile contractuale. Primăria a acționat în judecată compania. Propunerea companiei de a rezolva conflictul pe cale amiabilă a fost respinsă de aleși. Aceștia au creat un grup de lucru, care se va ocupa de identificarea soluțiilor privind acest conflict și au delegat împuterniciri de reprezentare în instanțele de judecată unui locuitor din zona vizată. SRL Merant Plus nu doar ignoră plata pentru arendă, dar și a pornit lucrări de construcție a unor blocuri în preajma caselor de locuit fără a avea documentația necesară. Consilierii au analizat posibilitatea rezilierii unilaterale a contractelor cu agentul economic, însă propunerea a fost amânată pentru ședința următoare pentru a acumula mai multă informație privind potențialele efecte ale deciziei.


Ordinea de zi a ședinței

Consilierii au intervenit cu modificări la ordinea de zi. Aceștia au exclus aprobarea bugetului orașului Codru pentru 2022 în lectura a doua și acordarea unui premiu anual primarului orașului Codru pentru rezultatele activității în 2021. Totodată, au fost adăugate următoarele subiecte pe ordinea de zi:

 • Crearea unui grup de lucru pentru examinarea și identificarea soluțiilor privind construcțiile ilegale pe str. Schinoasa Vale;
 • Rezilierea unilaterală a contractelor de arendă a două terenuri încheiate cu SRL Merant Plus;
 • Delegarea împuternicirilor în vederea reprezentării intereselor consiliului or. Codru pe marginea contractelor de arendă nr. 54/2009 și nr.55/2009 din 04.12.2009 încheiate cu S.R.L. „Merant Plus”;
 • Inițierea consultărilor publice privind formarea unui teren public de 4 ari cu nr. cadastral 0131129 pe str. Sergiu Rădăuțanu pentru amenajarea unui teren de joacă pentru copii;
 • Inițierea consultărilor publice privind formarea unui teren public pe str. Schinoasa Vale 5 pentru amenajarea unui teren de joacă pentru copii și unui foișor de odihnă;
 • Inițierea consultărilor publice privind formarea unui teren public la intersecția străzilor Drumul Dumbravei și Costiujeni.

Proiectele examinate


Rectificarea bugetului oraşului Codru pe anul 2021

Decizia

Consilierii au aprobat modificări în bugetul orașului Codru pentru anul 2021. Aceștia au alocat: 

 • 220 mii lei pentru servicii de pază a patrimoniului or. Codru;
 • 85 800 lei adiționali pentru finalizarea amenajării unui teren de minifotbal pe str. Schinoasa Deal 7;
 • 97 400 lei pentru acordarea ajutoarelor financiare persoanelor socialmente vulnerabile.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 23


Casarea unor fonduri fixe

Decizia

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 23


Bugetului oraşului Codru pentru anul 2022 în prima lectură

Decizia

Primăria a propus un buget de 54 milioane de lei (venituri și cheltuieli), dintre care peste 31,8 mil. s-au alocat pentru dezvoltarea drumurilor, mai mult de 10,4 mil. pentru învățământ, 1 mil. pentru protecția mediului și 660 mii pentru protecția socială. 

Bugetul a fost supus consultărilor publice pe 3 decembrie 2021. Primăria a recepționat patru recomandări:

 • Proiectarea și amenajarea unui parc public dintre str. Schinoasa Vale, Sitarului și Izvoarelor;
 • Amenajarea unei zone de întoarcere a transportului și unei stații de așteptare în zona str. Valea Apelor și amenajarea drumului de acces către aceasta;
 • Rute de autobuz pe str. Sihastrului – Schinoasa, cu traseu până în centrul capitalei și program până la 20.30 cel puțin;
 • Rute de troleu care să unească Ialoveni, Codru și Chișinău (traseu cerc).

Primăria nu a indicat care dintre acestea se acceptă și care se resping, cu argumentarea deciziei, cum prevede legea. Mai mult, primăria nu a atașat proiectelor de decizie bugetul desfășurat al cheltuielilor care să ne permită să verificăm dacă s-au alocat finanțe pentru implementarea recomandărilor. 

Aleșii locali au aprobat în prima lectură bugetul orașului Codru pentru 2022 fără dezbateri. Aceștia au amânat aprobarea în lectura a doua peste 3 zile și atunci vor opera modificări la necesitate.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 23


 Consultări publice pentru formarea unui teren din masiv cadastral cu nr. 0131129 pe str. Sergiu Rădăuțanu

Decizia

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 23


Modificări în Structura, Efectivul-limită şi Statul de personal al aparatului Primăriei

Decizia

Consiliul a aprobat completarea personalului primăriei cu o nouă funcție, cea de specialist principal în domeniul protecției dreptului copilului. Aceasta va înlocui funcția de asistent social. În total, în primăria Codru activează 33 de persoane (inclusiv primarul) cu normă deplină, plus un specialist în resurse umane care lucrează pe jumătate de normă. Partajarea responsabilităților și structura primăriei pot fi analizate detaliat în Structura Efectivului limită și Statul de personal al primăriei.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 23


Consultări publice pentru formarea unui teren din masiv cadastral 0131129 pentru amenajarea unui spațiu verde

Decizia

Subiectul a fost adăugat pe ordinea de zi la începutul ședinței la propunerea consilierului Alexandru Ciugureanu. Acesta a fost votat unanim și prevede organizarea consultărilor publice privind amenajarea unui spațiu verde cu teren de joacă pentru copii și foișor vis-a-vis de str. Schinoasa Vale 5.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 23


Aprobarea sarcinii didactice suplimentare

Decizia

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 22

Abținere: 1


Reprezentarea intereselor Consiliului or. Codru în instanțele naţionale de judecată şi în proceduri de executare, pentru anul 2022 – 31 ianuarie 2023

Decizia

Aleșii locali au delegat împuterniciri de reprezentare a intereselor Consiliului or. Codru în instanțele de judecată până pe 31 ianuarie 2023 lui Veaceslav Munteanu și Ruslan Cazacu. Aceleași persoane au reprezentat Consiliul în instanță și până la moment, dar a fost nevoie de o procură nouă. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 22


Delegarea unor competențe primarului or. Codru

Proiectul de decizie nu a fost publicat conform legii.

Primarul a solicitat consilierilor să fie împuternicit pentru a numi secretarul consiliului fără votul aleșilor locali. Această solicitare s-a referit la numirea secretarului atât timp cât secretarul actual va lipsi neprevăzut, va pleca în concediu neplanificat sau pe motiv de boală. Consilierii au respins proiectul de decizie.

Statut: Respins

Voturi PRO: 2

Împotrivă: 1

Abținut: 20


Notificarea Cancelariei de Stat nr. 1304/OT04 – 1797 din 19.11.2021 la decizia consiliului or. Codru 6/21 din 09.11.2021

Proiectul de decizie nu a fost publicat conform legii.

Cancelaria de Stat a notificat Consiliul or. Codru privind decizia de a numi membri supleanți la comisiile de specialitate. Cancelaria a argumentat că astfel de practici nu sunt aplicate în Republica Moldova. Consilierii au argumentat că nu există lege care le interzice astfel de acțiuni și au respins notificare.

Statut: Respins

Voturi PRO: 4

Abținut: 19


Notificarea Cancelariei de Stat nr.1304/OT04 – 1879 a deciziei de aprobare a PUZ din str. Grenoble 136

Proiectul de decizie nu a fost publicat conform legii.

Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat a atenționat că decizia a fost aprobată cu încălcări. Decizia consiliului or. Codru 6/2 din 09.11.2021 „Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru modificarea codului urbanistic din C5 în R7 a lotului din str. Grenoble 136”, introdusă pe agendă la începutul ședinței din 9 noiembrie, permitea dezvoltatorului construcția unor blocuri multietajate de până la 15 etaje. Mai multe detalii, în sinteza ședinței din 9 noiembrie, realizată de Primăria Mea.

Președintele ședinței a atenționat că locuitorii nemulțumiți de decizie au acționat în instanța de judecată și a propus să respingă notificarea întrucât subiectul va fi analizat de judecători. Deși consilierii PAS și PPDA, cu excepția lui Iulian Serbușca, au susținut notificarea, aceasta a fost respinsă de ceilalți consilieri.

Statut: Respins

Voturi PRO: 10

Împotrivă: 11

Abținut: 2


Propunerea de reglementare amiabilă a litigiului cu SRL Merant Plus

Decizia

Primăria Codru a atacat în judecată SRL „Merant Plus” din motiv că nu a achitat arenda pentru terenurile arendate de la primărie. Primăria solicită încasarea datoriei și rezilierea contractelor de arendă. Compania a propus rezolvarea litigiului pe cale amiabilă. Consilierii au respins solicitarea de împăcare și solicită întoarcerea datoriei timp de 10 zile calendaristice.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 22

Abinut: 1


Examinarea cererii prealabile nr. C-1089/2021 din 09.11.2021 la decizia Consiliului or. Codru nr. 1/1 din 24.01.2013

Decizia

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 22

Abinut: 1


Aprobarea „Actul de constatare pe teren” din str. Costiujeni nr. 76 (nr.cadastral 0131124.563), proprietatea privată a SRL „Airshopping” 

Decizia

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 12

Abinut: 11


Examinarea cererii nr. G-979/2021 din 18.10.2021 privind formarea a două terenuri pe str. Izvoarelor

Decizia

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19

Abinut: 2


Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Sitarului 9

Decizia

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 22

Abținut: 1


Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Sf. Gheorghe 32

Decizia

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 23


Modificarea planului cadastral al terenului din str. Sihastrului și înstrăinarea surplusului de teren

Deși proiectul a fost aprobat de consilierii prezenți la ședință, decizia nu a fost publicată așa cum prevede legea.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 23


Formarea bunurilor imobile din str. Vierul 44 prin separare

Decizia

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 22


Înstrăinarea lotului pomicol nr. 49 din Î.P. Flaximan

Decizia

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abținut: 4


Consultări publice pentru  formarea unui teren public la intersecția străzilor Drumul Dumbravei și Costiujeni

Decizia

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 23


Crearea Grupului de lucru privind examinarea și identificarea soluțiilor referitor la construcțiile ilegale pe terenul cu nr.cadastral 0131130.439, 0131128.466, 0131130.438 de către SRL Merant Plus

Decizia

A fost creat un grup de lucru care va examina conflictul dintre primăria or. Codru și SRL Merant Plus, care arendează trei loturi de teren. La moment, primăria se află în litigiu cu compania, din motiv că aceasta nu a achitat arenda timp de mai mulți ani și primăria a solicitat rezilierea contractelor. Mai mult, cetățenii semnalează că pe unul din terenuri ar fi început deja construcția unor blocuri de locuit, însă documentația necesară lipsește.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 20

Împotrivă: 1


Reprezentarea intereselor Consiliului or. Codru pe marginea contractelor de arendă nr.54/2009 și nr.55/2009 din 04.12.2009 încheiate cu S.R.L. „Merant Plus” 

Decizia

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 22


Rezilierea unilaterală a contractelor de arendă încheiate cu SRL Merant Plus

La inițiativa consilierei din fracțiunea PAS, Inga Tesa, subiectul a fost adăugat pe ordinea de zi înaintea ședinței. Aceasta prevedea rezilierea contractelor de arendă încheiate în 2009 cu Merant Plus pentru trei terenuri din or. Codru. Consilierii au respins proiectul pentru că nu avea avizul comisiei de specialitate, dar și pentru a fi analizat mai bine din punct de vedere juridic. Aleșii au argumentat că această decizie poate anula o decizie anterioară de reziliere, în baza căreia deja s-au inițiat acțiuni de judecată. La următoarea ședință se va analiza subiectul în profunzime.

Statut: Respins

Voturi PRO: 0

Abținut: 21


Video de la ședință:

După pauză: