La ședință s-au examinat 29 de proiecte de decizii, dintre care 20 de ordin funciar. Consilierii au rectificat bugetul și au alocat 200 000 lei pentru proiectarea grădiniței de copii la Gimnaziul 42, pe str. Schinoasa Deal. De asemenea au aprobat 1,6 milioane lei pentru procurarea tehnicii de întreținere și deszăpezire a drumurilor și pentru reparația a două porțiuni de drumuri din localitate. Ședința nu a trecut fără scandal, întrucât președintele ședinței a introdus pe agendă un proiect de modificare a Planului Urbanistic Zonal din str. Grenoble 136. În pofida protestelor din partea locuitorilor din zonă, majoritatea consilierilor au aprobat proiectul, astfel au permis construcția a cinci blocuri cu câte 15 nivele. Referendumul de revocare a primarului a fost respins, iar Ruslan Cazacu a fost numit secretar al consiliului local. De asemenea, consilierii au votat un regulament prin care primarul va putea opri și demola construcțiile ilegale prin dispoziție.

 

Primăria nu a anunțat despre organizarea ședinței așa cum prevede legea și a îngrădit dreptul cetățenilor să participe la procesul de luare a deciziilor. Anunțul și ordinea de zi au fost publicate în ziua ședinței, iar data publicării a fost ulterior modificată. Primăria Mea condamnă astfel de acțiuni și îndeamnă cetățenii să urmărească sistematic pagina web a primăriei și să sesizeze încălcările observate.

 (Captură de ecran privind modificarea datelor anunțului despre ședința consiliului din 9 noiembrie de pe site-ul primariacodru.md)

Ședința a început cu participarea a 20 de consilieri, însă pe parcurs unii consilieri veneau, iar alții plecau, ajungând maxim la o prezență de 21. Președintele ședinței a fost ales Alexandru Ciugureanu, din fracțiunea PSRM. Acesta a început ședința cu aprobarea ordinii de zi. La lista celor 22 de subiecte au fost adăugate altele 7, iar în locul proiectului privind executarea deciziei Curții de Apel Chișinău în beneficiul creditorului urmăritor Caliconix, președintele ședinței a propus introducerea proiectului privind modificarea Planului Urbanistic Zonal din str. Grenoble 136.

Consilierii au început cu rectificarea bugetului pentru 2021, prin care au alocat surse financiare pentru elaborarea proiectului tehnic necesar construcției unei grădinițe la Gimnaziul 42 din Schinoasa Deal 7, pentru procurarea tehnicii de deszăpezire, pentru acordarea tichetelor de masă lucrătorilor din primărie și pentru reparația a două porțiuni de drumuri din localitate.

Ședința a continuat cu subiectul sensibil privind modificarea PUZ-ului din str. Grenoble 136 din codul C5 în R7. La ședință au fost prezenți locuitori din zona respectivă, care au protestat împotriva acestei decizii, însă consilierii PSRM, PL, ȘOR și trei reprezentanți ai fracțiunii PPDA au aprobat proiectul fără a da timp suficient dezbaterilor. Astfel, consilierii au permis dezvoltatorilor să construiască un complex locativ cu cinci blocuri a câte 15 nivele. Ulterior consilierii au aprobat o serie de proiecte de ordin funciar, fără a le dezbate. 20 din cele 29 proiecte discutate s-au referit la terenuri și loturi de pământ.

Consilierii au examinat și cererea din partea Primăria Mea privind modificarea deciziei anterioare, prin care s-a inițiat formarea unor terenuri cu scopul de a le scoate la licitație. Asociația obștească a solicitat excluderea sintagmei legate de vânzarea terenurilor, întrucât a atacat decizia în instanța de judecată, iar această modificare reprezintă o cale amiabilă de rezolvare a litigiului. Unul din terenurile vizate în decizie a fost identificat împreună cu locuitorii orașului pentru amenajarea unui parc public. Consilierii au modificat decizia și au exclus elementele cu privire la vânzare, iar Primăria Mea va continua să solicite amenajarea parcului pe terenul identificat.

Ședința a fost încheiată cu aprobarea unei decizii legate de construcțiile ilegale din orașul Codru. Consilierii au aprobat un regulament prin care permit primarului să emită dispoziții de demolare a construcțiilor, în cazul în care acestea nu dețin documentația necesară. Astfel, se simplifică procesul de stopare a construcțiilor ilegale, iar beneficiarii vor fi cei care vor trebui să demonstreze autorităților că lucrările corespund legii.


Proiectele examinate:


Rectificarea bugetului oraşului Codru pe anul 2021

S-au alocat surse financiare pentru elaborarea proiectului tehnic pentru construcția unei grădinițe la Gimnaziul nr. 42, pe str. Schinoasa Deal. De asemenea, s-au alocat bani pentru procurarea tehnicii destinate deszăpezirii, acordarea tichetelor de masă angajaților primăriei și reparația a două porțiuni de drumuri din localitate.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 20


Modificarea PUZ pe str.Grenoble nr.136

Subiectul a fost introdus pe ordinea de zi la începutul ședinței. Discuțiile despre acest proiect au pornit la consultările publice din 31 iulie 2021, iar ulterior a fost respins la ședința consiliului din 12 august 2021. Acesta a stârnit dezbateri între consilieri, la care s-au alăturat locuitorii din zona vizată. Cetățenii s-au arătat împotrivă, însă consilierii din fracțiunea PSRM, PL, ȘOR și trei reprezentanți ai fracțiunii PPDA au aprobat modificarea PUZ-ului fără a continua discuțiile. Cetățenii au fost indignați și au continuat să-și exprime nemulțumirea, însă fără schimbări.

Planul Urbanistic Zonal a fost modificat din codul C5, care este comercial, în R7, care este rezidențial. Astfel, în urma deciziei de modificare a PUZ-ului, pe str. Grenoble 136, pe lotul de pământ cu nr. cadastral 0131213.001, se va permite construcția blocurilor multietajate. Conform planurilor dezvoltatorilor, se prevede construcția a cinci blocuri de locuit cu câte 15 etaje. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 13

Împotrivă: 7


Formarea bunului imobil cu nr. cadastral 0131130. din str. Prepeliței prin divizare cu încetarea proprietății comune

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 20


Prelungirea termenului de arendă a terenului din str. Costiujeni 88 pentru SRL Dagecon

Proiectul de decizie nu a fost publicat

Statut: Respins

Voturi PRO: 0

Împotrivă: 13

Abțineri: 6


Înstrăinarea lotului pomicol nr.11 ÎP „Pescărușul Alb”

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19


Transmiterea în proprietate privată a lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Livădarilor 183/1

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18


Aprobarea „Actului de stabilire a hotarelor terenului” și „Actului de constatare pe teren” și înstrăinarea surplusului de teren

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19


Examinarea cererilor nr. J-832/2019 din 10.10.2019, nr. B-831/2019 din 10.10.2019 și nr. Ș-889/2019 din 31.10.2019 privind înstrăinarea unui lot de pământ de pe str. Costiujeni

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 12

Împotrivă: 9


Examinarea cererii nr.P-785/2020 din 22.10.2020 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16

Abțineri: 3


Examinarea cererii nr. P-784/2020 din 22.10.2020

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 21


Transmiterea în proprietate privată a lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str-la 2 Colinei

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 21


Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Grînelor

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 21


Examinarea cererii nr. M-388/2021 din 12.04.2021 cu privire la formarea unui bun imobil pe str. Izvoarelor

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 21


Anularea graficii a terenului cu nr.cadastral 0131129.206

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 13

Împotrivă: 7

Abțineri: 1


Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Sitarului

Proiectul de decizie nu a fost publicat

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 21


Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str-la 1 Sihastrului

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 21


Modificarea hotarelor terenului sub construcția locativă din or. Codru, str. Schinoasa-Vale 62A

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 20

Abțineri: 1


Modificarea hotarelor terenului sub construcția locativă din or. Codru, str. Schinoasa-Vale 62B

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 21


Transmiterea în proprietate privată a lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Bujorilor 45

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 21


Modificarea deciziei Consiliului or. Codru nr. 3/22 din 02.06.2021

Primăria Mea a solicitat modificarea deciziei consiliului în vederea formării bunurilor imobile și vânzarea lor ulterioară la licitație. Asociația obștească a atacat decizia în instanță pentru că nu este de acord că terenurile ar trebui vândute, iar pentru o rezolvare amiabilă a propus excluderea sintagmei care prevede vânzarea loturilor. Astfel, consilierii au modificat decizia lor anterioară și doar se vor forma bunurile imobile, fără a fi vândute ulterior.

 

Inițiativa Primăria Mea a venit după ce, împreună cu locuitorii orașului Codru, au identificat unul din loturile vizate în decizie pentru amenajarea unui parc public în localitate. Așadar, vânzarea lotului la licitație nu ar fi permis cetățenilor să obțină un spațiu public în Codru. De asemenea, grupul de inițiativă și cetățenii au solicitat elaborarea unui proiect tehnic necesar pentru amenajare parcului.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 20

Abțineri: 1


Desemnarea membrilor supleanți în componența comisiilor consultative de specialitate ale consiliului or. Codru 

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 15

Împotrivă: 1

Abțineri: 5


Aprobarea Regulamentului cu privire la modul şi condiţiile de acordare a tichetelor de masă angajaţilor din cadrul Primăriei or. Codru

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 20

 


Examinarea demersului nr. P-1042 din 29.10.2021, privind suspendarea raportului de serviciu și soluționarea abaterilor disciplinare

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 11

Abțineri: 9


Examinarea demersului nr. P-1044 din 29.10.2021, privind desfășurarea referendumului local în vederea revocării primarului din 09.11.2021

 

Unul din participanții la concursul de ocupare a funcției de secretar al consiliului orașului Codru a fost nemulțumit de rezultatele desfășurării acestui concurs. Acesta a invocat că primarul or. Codru susține relațiile neloiale și conflictul de interese, de aceea ar trebui de inițiat un referendum de revocare. Consilierii au respins cererea pentru că nu a fost întemeiată întrucât nici nu este conflict de interese și chiar dacă ar fi, nu primarul este organul care trebuie să se sesizeze.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 12

Abțineri: 8


Examinarea demersului nr.P-1043 din 29.10.2021, privind încetarea calității de membru a comisiei de concurs

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 11

Abțineri: 9


Examinarea cererii cetățeanului Marin Guțu

Cetățeanul a solicitat formarea unui teren adiacent casei de locuit pentru a-l putea cumpăra la licitația organizată ulterior de primărie. Consilierii s-au arătat revoltați că astfel de cerere vine de la locuitori și nu de la primărie. Proiectul a fost respins.

 

Statut: Respins

Voturi PRO: 10

Abțineri: 10


Actul de constatare pe teren pe str. Costiujeni nr. 75, proprietate privată a SRL „Airshopping”

Proiectul de decizie nu a fost publicat

 

Președintele ședinței, Alexandru Ciugureanu, a declarat că agentul economic are nevoie de reconfigurarea terenului, fără a modifica suprafața terenului. Suprafața la care pretinde agentul este în proprietatea sa privată, însă nu-i amplasarea corectă. Consilierii au respins proiectul.

 

Statut: Respins

Voturi PRO: 9

Abțineri: 11


Numirea în funcția publică de Secretar al Consiliului or. Codru, mun. Chișinău

În urma concursului organizat de primărie, pentru ocuparea funcției de secretar al Consiliului local Codru, a fost desemnat Ruslan Cazacu. Acesta a îndeplinit funcția respectivă în calitate de secretar interimar timp de mai mulți ani.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 17

Abțineri: 2


Aprobarea Regulamentului provizoriu privind procedura de demolare/desființare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat al orașului Codru, municipiul Chișinău”

 

Proiectul prevede reglementarea construcțiilor ilegale de pe teritoriul orașului Codru. Acesta va permite primarului să emită dispoziții de demolare a construcțiilor ilegale (garduri, case, blocuri, depozite ș.a.). Dacă aceasta se va întâmpla, cetățeanul sau agentul economic vizat va fi nevoit să demonstreze autorităților că deține autorizațiile necesare pentru a corespunde legii. Consilierii au susținut proiectul.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19


Video de la ședința consiliului (partea 1)

Video de la ședința consiliului (partea 2, după pauză):