GHID: Transparență pentru administrație publică eficientă

Locuitorii aleg o dată la patru ani primarul și Consiliul local, format din mai mulți consilieri. Aleșii locali primesc mandatul locuitorilor ca să asigure reprezentarea intereselor acestora și rezolvarea problemelor cu care se confruntă. Aceștia decid privind gestionarea bugetului local, administrarea terenurilor publice locale, reparația drumurilor din localitate, alimentația în grădinițe ș.a.

Aleșii locali și funcționarii publici care activează în primărie sunt remunerați din bani publici și trebuie să lucreze în interesul cetățenilor. Locuitorii au dreptul să urmărească cum sunt utilizate taxele pe care le plătesc și cum primăria își realizează angajamentele. Pentru aceasta,
locuitorii trebuie să aibă acces la informația privind activitatea primăriei și deciziile pe care le adoptă consilierii.

Când locuitorii sunt informați, iar aleșii locali și funcționarii primăriei știu că activitatea lor este urmărită, primăria este gestionată mai eficient, abaterile sunt identificate mai ușor, iar cetățenii se pot implica în procesul de luare a deciziilor. Atunci când primăria refuză să publice sau să elibereze informație privind activitatea sa și a consilierilor locali, locuitorilor li se încalcă, pe lângă dreptul la acces la informație, și dreptul de a lua parte în procesul decizional la nivel local.

Credem că dreptul la informație e un garant al transparenței și cooperării eficiente dintre locuitori și autorități. Am elaborat un ghid în care analizăm:

– Ce informație putem solicita?

– Cum solicităm informație publică? (Model solicitare informație)

– Termenul de așteptare a informației solicitate

– De ce se încalcă dreptul cetățenilor la informație?

– Cum procedăm când se încalcă dreptul la informație?