Petiție: semnează pentru transport public calitativ în or. Codru

Problema transportului public în or. Codru se agravează. Din 2014, numărul de unități de transport care circulă în regiune a scăzut de patru ori. Transportatorii privați se retrag, iar cei care mai activează au tot mai puține microbuze. Pe 16 februarie, locuitorii orașului Codru au organizat o discuție publică online, în care au reiterat problemele cu care se confruntă. Participanții la discuție și autoritățile locale au analizat soluții alternative pentru ameliorarea problemei și au solicitat suplinirea unităților de transport, prelungirea traseelor și deschiderea a noi rute. Locuitorii orașului Codru, semnatarii prezentei petiții, în conformitate cu art. 9 din Codul administrativ nr. 116 din 19.07.2018, solicită Direcției generale transport public și căi de comunicație și Primăriei municipiului Chișinău: 1. Lansarea unei rute municipale de autobuz pentru regiunea Schinoasa. Cunoaștem că Direcția examinează această opțiune. Rugăm să ne comunicați: - când se planifică lansarea rutei; - câte unități vor fi alocate; - de câte unități noi are nevoie Parcul Urban de Autobuze pentru a putea lansa ruta în termenul indicat; - când vor fi livrate noile unități care vor permite lansarea rutei; - cum își propune direcția să asigure personalul necesar pentru deschiderea și funcționarea rutei. 2. Circulația fiecărei unități de pe ruta de autobuz nr. 9 până la str. Valea Apelor. De asemenea, solicităm Primarului și Consiliului orașului Codru: 1. Amenajarea terenului de staționare la Valea Apelor pentru autobuzul nr. 9; 2. Amenajarea intersecției de la str. Costiujeni spre str. Valea apelor pentru a facilita accesul autobuzelor nr. 9 spre stația terminus de la Valea Apelor; 3. Lansarea unei rute locale pe teritoriul or. Codru; 4. Amenajarea trotuarelor pentru pietoni. Cerințele au fost consultate cu locuitorii și consilierii locali din or. Codru în cadrul discuției publice din 16 februarie 2022, dar și prin sondaje online. Dat fiind faptul că problema se agravează, cerem ca această inițiativă să fie discutată prioritar de autoritățile municipale. Mai multe petiții privind problema transportului public au fost înregistrate la instituțiile responsabile, însă soluțiile întârzie. Pentru a semna petiția, vă rugăm să accesați acest link.

Discuție publică: locuitoriii solicită noi rute de transport

Rută de autobuz pentru regiunea Schinoasa, rută locală, sisteme GPS în unități de transport sau rută locală pentru regiunea Schinoasa și amenajarea terenului de staționare la Valea Apelor pentru autobuzul nr. 9 - sunt câteva dintre soluțiile identificate de către Primăria Mea privind ameliorarea problemei transportului public din orașul Codru. Acestea au fost analizate cu cetățenii și autoritățile locale în cadrul unei discuții publice online. Locuitorii au susținut opțiunile identificate și au propus suplimentar: amenajarea trotuarelor pentru pietoni, extinderea stației terminus, iar toate rutele să ajungă la gimnaziul numărul 42. Autoritățile au afirmat că sunt la curent cu probleme existente și și-au asumat să aloce fonduri pentru amenajarea spațiilor necesare, dar și să identificare soluții pentru rezolvarea problemei. Discuția a avut loc pe 16 februarie și au participat peste 20 de locatari, consilieri locali și Șeful Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie. Echipa Primăria Mea a cercetat starea transportului public din or. Codru și a identificat 4 opțiuni alternative care ar ajuta la diminuarea problemei în regiune. În baza soluțiilor identificate, am organizat o discuție publică, la care au fost invitați reprezentanții Primăriei, consilieri municipali, reprezentanții Direcției generale transport și căi de comunicație (DGTCC) și Parcului de Autobuze (PUA), dar și administratorii de microbuze care activează pe teritoriul or. Codru.  În cadrul evenimentului, Primăria Mea a prezentat metodologia cercetării, dar și cele patru soluții identificare, cu posibile riscuri și avantaje: rută de autobuz pentru regiunea Schinoasa, rută locală pe teritoriul or. Codru, rută locală pentru regiunea Schinoasa și amenajarea terenului de staționare la Valea Apelor pentru autobuzul nr. 9 sau instalarea sistemului de GPS în unitățile de transport public din Codru. Vă îndemnăm să accesați sondajul online și să votați opțiunea care credeți că ar fi cea mai eficientă pentru rezolvarea problemei transportului public în orașul Codru.

SONDAJ: Care este cea mai eficientă opțiune pentru problema transportului public din or. Codru?

La eveniment a fost prezent și Lilian Copaci, șeful Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie (DGTCC). Acesta a confirmat problemele existente identificate în cercetare, dar a povestit și problemele cu care se confruntă direcția: lipsa șoferilor și taxatorilor, lipsa trotuarelor pentru pietoni, dar și necesitatea de a amenaja unele intersecții. Reprezentantul DGTCC a afirmat că municipalitatea nu este gata să renunțe la microbuze, însă, ele totuși dispar. În cadrul discuției au fost prezenți consilierii locali din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, Inga Tesa și Vadim Țurcanu. Ambii s-au arătat deschiși pentru cooperare în implementarea proiectelor ulterioare privind ameliorarea problemei transportului public din Codru.  „Voi propune resurse financiare adăugătoare pentru amenajare la comisie” a afirmat Vadim Țurcanu, despre amenajarea zonei de la Valea Apelor pentru autobuzul nr 9, una din soluțiile propuse de Primăria Mea. Consilierul local din partea socialiștilor, Alexandru Ciugureanu, a prezentat propriul proiect privind îmbunătățirea situației actuale a transportului public. Alesul local optează pentru înființarea unei rute locale pe autobuze electrice. Ciugureanu dorește să achiziționeze 3 autobuze electrice și să fie donate unei întreprinderi locale, cu statut gratuit pentru locuitori. Primăria Mea menționează că proiectul nu a fost încă supus consultărilor publice, astfel nu putem analiza inițiativa alesului local. Însă acesta a promis în cadrul discuției că va consulta  proiectul în viitorul apropiat. La eveniment au fost prezenți peste 20 de locuitori ai orașului Codru, care au povestit despre experiența personală privind transportul din localitate și ce alternative ar putea fi aplicate. Participanții la discuție au susținut inițiativele identificate de către Primăria Mea, privind lansarea unei rute locale și o rută de autobuz pentru regiunea Schinoasă. Totodată, au propus și propriile soluții: extinderea stației terminus la ruta 169, amenajarea trotuarelor pentru pietoni, iar rutele propuse de către Primăria Mea să ajungă la gimnaziul 42. Aceștia au povestit și despre experiențele neplăcute de așteptare a unităților de transport ore întregi și lipsa unui grafic stabilit. În urma discuției, Primăria Mea, cu ajutorul locuitorilor, va lansa o petiție către DGTCC pentru a lansa o rută de autobuz în regiunea Schinoasa, cu cel puțin două unități de transport. Îndemnăm Direcția Municipală să comunice traseul identificat și un termen stabilit pentru lansarea inițiativei. Puteți citi cercetarea mai jos:

Cercetarea transportului public în orașul Codru by Tudor Arnaut on Scribd

  Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Transport Public Calitativ pentru Codru”, implementat de A.O. „Primăria Mea”, cu suportul financiar al Departamentului Buna Guvernare al Fundației Soros Moldova.

Discuție publică: Opțiuni alternative pentru transportul public din orașul Codru

Primăria MEA invită locuitorii orașului Codru și autoritățile locale la o discuție publică „Opțiuni alternative pentru transportul public din Codru”. Discuția publica se va desfășura online, pe data de 16 februarie, ora 19:00. În cadrul discuției vor fi analizate soluții alternative pentru ameliorarea problemei transportului public. Scopul discuției este de a iniția un dialog constructiv între cetățeni și autoritățile locale. Orașul Codru este una din suburbiile grav afectată de problema transportului public. Din 2004, numărul unităților de transport public care deservește localitatea a scăzut de peste patru ori. Transportatorii se retrag, iar cei care mai activează au tot mai puține unități de transport. La rândul său, oamenii sunt nevoiți să aștepte transportul uneori și până la o oră, să se reorienteze la autoturisme personale sau să parcurgă distanțe lungi pe jos ca să ajungă la alte rute. Primăria MEA a cercetat domeniul și a identificat patru opțiuni alternative. Fiecare opțiune are scopul de a ameliora problema, însă există diverse riscuri și avantaje. Invităm localnicii interesați de subiect, la o discuție online, asupra soluțiilor identificate. La discuție sunt invitați locuitorii or. Codru, reprezentanții Primăriei, consilieri municipali, reprezentanții Direcției generale transport și căi de comunicație și Parcului de Autobuze, dar și administratorii de microbuze care activează pe teritoriul or. Codru.  Evenimentul va avea loc miercuri, 16 februarie 2022, ora 19.00, pe platforma ZOOM. Puteți să vă înregistrați la eveniment prin îndeplinirea formularului. Ulterior, pe poșta electronică veți primi invitația la eveniment, cu link spre conectare. Puteți citi cercetarea mai jos:

Cercetarea transportului public în orașul Codru by Tudor Arnaut on Scribd

  Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Transport Public Calitativ pentru Codru”, implementat de A.O. „Primăria Mea”, cu suportul financiar al Departamentului Buna Guvernare al Fundației Soros Moldova.

(sondaj) Cum rezolvăm problema transportului public în orașul Codru? Alege opțiunea cea mai potrivită

Problema transportului public în or. Codru se agravează. Din 2014, numărul de unități de transport care circulă în regiune a scăzut de patru ori. Transportatorii se retrag, iar cei care mai activează au tot mai puține unități de transport. Problema transportului public din or. Codru a fost cercetată de către echipa Primăria Mea, în cadrul proiectului „Transport Public Calitativ pentru Codru” cu sprijinul financiar al Fundației Soros Moldova. În urma analizei, au fost identificate 4 opțiuni alternative care ar ajuta la diminuarea problemei în regiune. În continuare, te invităm să analizezi soluțiile propuse, și să votezi opțiunea cea mai eficientă. 

SONDAJ: Care este cea mai eficientă opțiune pentru problema transportului public din or. Codru?


Opțiuni alternative de soluționare a problemei transportului public din or. Codru


Opțiunea 1: Rută de autobuz pentru regiunea Schinoasa După mai multe semnale din partea locuitorilor din regiunea Schinoasa privind problema transportului, Primăria Mea a identificat soluția autorităților municipale privind problema transportului public din or. Codru. Direcția generală transport public și căi de comunicație ne-a comunicat că planifică deschiderea unei noi rute de autobuz pe strada Sihastrului și strada Schinoasa Deal în 2022. Totuși, reprezentanții Direcției nu pot oferi detalii și claritate despre data exactă când aceasta va fi lansată, care este traseul planificat, câte unități vor fi alocate și care va fi intervalul de timp în care va circula. Conform acestora, nu se cunoaște perioada exactă când va fi lansată ruta, din cauza lipsei șoferilor și taxatorilor. La moment, Parcul de Autobuze se confruntă cu o criză de personal. Avantaje:
 • Ruta municipală va face legătura cu orașul și va oferi posibilitatea locuitorilor or. Codru de a se deplasa în mai multe regiuni din mun. Chișinău.
 • Unitățile noi de autobuze sunt dotate cu sisteme GPS, ceea ce va oferi posibilitatea oamenilor să monitorizeze live unde se află ruta și în cât timp va ajunge. 
 • Ruta va fi gestionată direct de autoritățile municipale, și nu prin intermediari precum transportatorii privați. Vor putea fi evitate mai multe riscuri precum: neclarități referitor la preț, frecvența rutelor, etc.
Riscuri:
 • Lipsa personalului liniar (șoferi/taxatori), ceea ce va tergiversa lansarea rutei. 
 • Lipsa unităților de transport de capacitate medie ceea ce duce la incertitudinea lansării rutei.
 • Probabilitatea alocării unui număr insuficient de autobuze pentru soluționarea problemei. Anterior, autoritățile au promis cinci unități de transport noi la Costiujeni, dar au alocat doar una.
 • Circulație anevoioasă în perimetrul or. Codru și posibile întârzieri. Majoritatea străzilor din localitate sunt înguste, în stare deplorabilă, iar oamenii parchează mașinile personale la poartă, ceea ce va crea dificultăți de circulație pe unele porțiuni de drum.
  Opțiunea 2: Rută locală pe teritoriul or. Codru O alternativă la transportul municipal, este instituirea unei rute locale, care ar circula doar în raza orașului Codru.  Primăria Mea a organizat mai multe întâlniri cu locuitorii orașului, dar și un chestionar online, pentru a identifica cele mai solicitate străzi. Conform străzilor recomandate de către codreni, am identificat un potențial traseu pentru ruta locală: Avantaje:
 • Ruta locală va suplini insuficiența de transport public din or. Codru. Aceasta va contribui la o mai puțină încărcătură a microbuzelor, în special din motive de siguranță pe timp de pandemie.
 • Mai puțin timp de așteptarea pentru oameni. Odată ce vor fi mai multe unități de transport public, acestea vor putea circula mai frecvent pe teritoriul localității. 
Riscuri:
 • Trasee prea lungi cu ieșire la străzile cu flux mare de mașini (str. Grenoble, str. Miorița). În orele de vârf, rutele locale ar putea fi prinse în ambuteiaje pe aceste porțiuni de drum ce ar duce la întârzieri și nerespectarea graficului. 
 • Ruta locală nu va circula pe raza or. Chișinău. Astfel, locuitorii vor fi nevoiți să schimbe cel puțin două unități de transport pentru a ajunge la destinație și de a plăti în acest mod suplimentar.
 • În cazul în care administratorul de microbuze care va gestiona ruta locală va realoca unități de pe rutele existente, aceasta va reduce frecvența circulației și numărul de locuri disponibile de pe rutele existente.
  Opțiunea 3: Rută locală pentru regiunea Schinoasa și amenajarea terenului de staționare la Valea Apelor pentru autobuzul nr. 9 Problema principală identificată la Costiujeni este că ruta de autobuz nr. 9 nu intră la Valea Apelor, unde de fapt locuiesc cei mai mulți beneficiari ai transportului public. Aceștia sunt nevoiți să parcurgă distanțe lungi pe jos pentru a ieși la stația autobuzului de pe str. Costiujeni. La solicitarea echipei Primăria Mea, reprezentanții Direcției generale transport și căi de comunicație au afirmat că se examinează redirecționarea tuturor curselor pe str. Valea Apelor, însă este necesară reorganizarea circulației la intersecția str. Costiujeni - str. Valea Apelor și lărgirea unei benzi de circulație în vederea sporirii gradului de siguranță rutieră. Astfel, în cazul în care acest spațiu va fi amenajat și va oferi posibilitatea autobuzelor să ajungă la Valea Apelor, problema locuitorilor din această regiune se va ameliora.  Astfel, ruta locală poate fi lansată doar pentru regiunea Schinoasa, cu următorul traseu: Avantaje:
 • Traseul rutei locale va fi mai mic și va implica mai puține costuri pentru agentul economic, în cazul în care aceasta va fi lansată doar în regiunea Schinoasa. 
 • Traseul dat asigură o circulație mai frecventă a unităților de transport, reduce perioada de așteptare pentru oameni și minimizează riscul întârzierii acestora
Riscuri:
 • Traseul mai mic presupune și un număr mai redus de pasageri ceea ce ar putea genera mai puțin profit pentru administrator. Astfel, pentru a menține ruta poate fi necesar subvenționarea acesteia de către primărie.
 • Ruta locală nu va circula pe raza or. Chișinău. Astfel, locuitorii vor fi nevoiți să schimbe cel puțin două unități de transport pentru a ajunge la destinație și de a plăti în acest mod suplimentar.
 • În cazul în care administratorul de microbuze care va gestiona ruta locală va realoca unități de pe rutele existente, aceasta va reduce frecvența circulației și numărul de locuri disponibile de pe rutele existente.
  Opțiunea 4: Instalarea sistemului de GPS în unitățile de transport public din Codru Una din principalele nemulțumiri ale pasagerilor e faptul că microbuzele nu respectă graficul de circulație, iar aceștia nu cunosc cât timp trebuie să aștepte unitatea de transport. O soluție identificată de Primăria Mea este instalarea sistemului GPS în unitățile de transport public din or. Codru.  Un dispozitiv GPS costă între 1000 și 2500 lei. La moment, în orașul Codru operează 32 de microbuze și 5 autobuze, cele din urmă fiind deja dotate cu sisteme GPS. În urma calculelor efectuate, pentru dotarea tuturor microbuzelor ar fi necesar o sumă între 32 000 - 80 000 lei, în dependență de sistemul GPS preferabil. Avantaje:
 • Sistemele de GPS permit o planificare eficientă a călătoriei. Oamenii vor avea posibilitatea să monitorizeze cu exactitate, în regim live, în cât timp va ajunge transportul public și să-și planifice corect timpul.
 • Asigură soluționarea parțială a problemei la costuri mici. Instalarea sistemelor de GPS, la moment, este cea mai puțin costisitoare măsură.
Riscuri:
 • Monitorizarea transportului prin GPS cu ajutorul telefoanelor performante nu este accesibilă pentru toți locuitorii, cum ar fi bătrânii, iar instalarea panourilor digitale este o măsură costisitoare.
În cadrul cercetării s-a analizat și posibilitatea de a modifica traseele rutelor existente. Primăria Mea a analizat și a identificat că infrastructura mai multor drumuri nu permite circulația unităților de transport public, acestea sunt prea înguste și nu permit circulația vehiculelor de capacități mari. Mai multe detalii puteți să le aflați din cercetare. Invităm cetățenii interesați de rezolvarea problemei la o discuție publică privind soluțiile alternative identificate. Evenimentul va avea loc pe 16 februarie, la 19:00, pe platforma ZOOM. Puteți să vă înregistrați la eveniment prin îndeplinirea formularului. Dacă încă nu ai votat, selectează opțiunea alternativă care crezi că ar rezolva problema transportului public cel mai eficient:

SONDAJ: Care este cea mai eficientă opțiune pentru problema transportului public din or. Codru?

Puteți citi întreaga cercetare mai jos:

Cercetarea transportului public în orașul Codru by Tudor Arnaut on Scribd


Cercetarea a fost realizată în cadrul proiectului „Transport Public Calitativ pentru Codru”, implementat de către A.O. „Primăria MEA” în perioada octombrie 2021 - iulie 2022, cu sprijinul financiar al Departamentului Buna Guvernare al Fundației Soros Moldova. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat poziţia Fundaţiei.