La 17 noiembrie 2020 Consiliul local Codru s-a întrunit într-o nouă ședință, cu prezența a 21 de aleși locali. Președinta ședinței a fost desemnată Silvia Kirilov, fracțiunea PSRM, care a început ședința fără a propune stabilirea unui regulament, ceea ce ulterior a dus la neclarități în proceduri de dezbateri și votare. Astfel, ședința a durat peste 3,5 ore și nu a trecut fără certuri între consilieri, inclusiv fără respectarea timpului acordat pentru discursurile aleșilor. Ordinea de zi a inclus 11 proiecte de decizie, iar unul a fost adăugat la începutul ședinței de către Iulian Serbușca, președintele fracțiunii PPDA. Acesta a propus o îndemnizație de 2 salarii medii pe economie pentru consilierii care participă la o ședință a consiliului local, însă Alexandru Ciugureanu (PSRM) a propus reducerea până la un salariu minim. În final, PSRM și PPDA au aprobat proiectul fără dezbateri între consilieri, fapt ce a stârnit nemulțumirea PAS. Astfel, consilierii vor primi circa 3000 lei pentru fiecare ședință a consiliului local Codru.

 

În sală au fost prezenți și locuitori ai orașului, care au venit pentru a expune problemele cu care se confruntă pe străzile unde locuiesc. Aceștia au fost ascultați la primul subiect, iar consilierii au răspuns că vor evalua posibilitățile de a aloca banii necesari pentru proiectare și lucrări. Totuși, la aprobarea bugetului, consilierii nu au înțeles ce votează și au exclus posibilitatea alocării resurselor necesare. De asemenea, confuzia creată la votarea acestui proiect a dus la alocarea resurselor pentru proiectarea unei grădinițe pe str. Costiujeni 10, chiar dacă în regiune deja există 2 astfel de instituții, iar mai mulți consilieri au fost împotrivă.

 

Aleșii locali au examinat un proiect de decizie prin care primăria și-a întors în proprietate un lot de pământ atribuit unui locuitor, care nu a fost mulțumit de loc. Acesta a încasat 850 000 lei de la primărie, iar lotul i-a revenit în proprietate autorității publice locale. Consilierii au menționat că aceasta reprezintă o schemă de delapidare a banilor publici, întrucât primăria nu a atacat decizia primei instanțe de judecată și a fost nevoită să achite banii cetățeanului. Aleșii locali nu au avut decât să aprobe returnarea terenului în proprietatea publică.

 

La ședință s-au format și noile comisii de specialitate, după ce acestea au fost suspendate de către instanța de judecată. În procesul de distribuție a locurilor în comisii, fracțiunea PPDA a fost aproape să piardă un membru. Andrei Roșca a fost nemulțumit de locul atribuit inițial în comisia buget și a anunțat părăsirea fracțiunii, ceea ce ar fi schimbat atribuirea locurilor și pentru celelalte fracțiuni. După mai multe dezbateri și o pauză, PPDA i-a oferit totuși loc în comisia funciară lui Andrei Roșca și fracțiunea a rămas cu 7 membri.  Comisiile sunt următoare:

 

Echipa Primăria MEA își exprimă nemulțumirea privind inacțiunea Primăriei orașului Codru, în vederea asigurării accesului la informație. Legea privind transparența în procesul decizional, art. 10, alin. (1), prevede că autoritatea publică asigură accesul la proiectele de decizii prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web a autorității locale. Primăria Codru nu a oferit proiectele de decizie și nici materialele aferente de la această ședință.


Ordinea de zi (nemodificată)


1. Rectificarea bugetului orașului Codru pe anul 2020

Decizia

 

Proiectul a fost dezbătut în privința mai multor subiecte: alocarea banilor pentru poiectarea unei noi grădinițe în Codru, alocarea resurselor pentru lucrări de reparație a drumului pe străzile Schinoșica, Molocanilor și Drumul Schinoasei. Din discuții, consilierii nu au fost de acord cu întregul poriect propus de primărie și au dorit să introducă modificări. În procesul de votare, consilierii nu au înțeles procedura și au aprobat varianta propusă de primărie. Ulterior, modificările propuse de consilieri au fost respinse pe motiv că nu este conform procedurii, iar amendamentele pot fi făcute doar la ședința următoare. În concluzie, consiliul a aprobat proiectarea unei grădinițe pe str. Costiujeni 10, deși mulți aleși locali consideră că trebuie identificat un alt loc, deoarece în regiune deja există 2 astfel de instituții. De asemenea, locuitorii de pe străzile Schinoșica, Molocanilor și Drumul Schinoasei au rămas fără atenția autorităților locale, cu speranța de a fi incluși în bugetul anului următor.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 15

Voturi Împotrivă: 3

Abțineri: 2


2. Autorizarea unor fonduri fixe

Decizia

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19

Abțineri: 2


3. Prelungirea termenului de arendă asupra terenului din str.Vieru nr.54, SRL „Rubicom-Fin”

Decizia

 

Consilierii au aprobat proiectul cu modificarea termenului de la 5 ani la 3 și interzicerea dreptului de privatizare pentru agent economic.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 21


4. Prelungirea termenului de arendă de arendă asupra terenului din str.A.Gohberg nr.2/2, CCG nr.146

Decizia

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 21


5. Formarea bunului imobil prin divizare cu încetarea proprietății comune din str. Prepeliței 66

Decizia

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19

Abțineri: 2


6. Formarea bunului imobil prin divizare cu încetarea proprietății comune din str.

Decizia și nici proiectul de decizie nu au fost publicate de către primărie

 

Deoarece locuitorii vizați sunt în conflict, consilierii le-au cerut anterior să se prezinte în comisia de specialitate, însă nu toți s-au prezentat. Astfel, aleșii locali au decis reexaminarea subiectului până la audierea tuturor cetățenilor vizați.

 

Statut: Reexaminare

Voturi PRO (reexaminare): 15

Abțineri: 7


7. Anularea deciziei nr.8/10 din 30.11.2017 cu privire la executarea deciziei judecătorești din 2011

Decizia

 

Decizia constă în faptul că un locuitor a cerut un teren de locuit, însă terenul atribuit pe str. Gliei nu i-a fost pe plac. Acesta s-a adresat la Judecătoria sectorului Centru pentru a schimba modul de executare și a cerut suma echivalentă în locul terenului pe care ar fi trebuit să-l primească. Astfel, primăria a fost nevoită să achite 850 000 lei cetățeanului, conform deciziei instanței de judecată. Consilierii au aprobat această decizie prin care terenul alocat a revenit în proprietatea primăriei.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Voturi Împotrivă: 1

Abțineri: 2


8. Formarea a 6 bunuri imobile prin separare

Decizia

 

Proiectul de decizie menționează formarea a 6 bunuri imobile și atribuirea a 5 din ele unor locuitori din or. Codru. Consilierii au examinat subiectul, care nu aveau date suficiente, și au concluzionat că 2 bunuri (punctul 1.4 și 1.5 din proiect) pot fi atribuite ilegal, de aceea le-au transmis spre reexaminare prin excluderea lor din proiectul de decizie. În timpul dezbaterilor a intervenit și o locuitoare a orașului, care urma să obțină unul din terenuri. Consilierii au decis că doamnei îi vor atribui un alt teren, din motiv că acesta ar fi nepotrivit pentru construcții și ar putea crea alte probleme.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 20


9. Examinarea cererii colective nr. Loc 789/2020 din 26.10.2020

Decizia și nici proiectul de decizie nu au fost publicate de către primărie

 

Locuitorii care au înaintat cererea au solicitat la începutul ședinței să amâne examinarea proiectului pentru a prezenta mai multe informații utile următoarea dată. Astfel, consilierii s-au abținut.

 

Statut: Respins

Voturi PRO: 0

Abțineri: 20


 


10. Examinarea cererii S.C. “Emilicom” S.R.L., nr.B-621/1/2020 din 01.10.2020

Decizia

 

Agentul economic SC Emilcom SRL  a solicitat încheierea unui contract de locațiune a terenului pe care se află gheretele din apropierea Ambasadei Republicii Polone pentru a putea continua activitatea sa. Reprezentanții primăriei au raportat că agentul are datorii față de autoritatea publică, confirmate și prin hotărârea instanțelor de judecată. Agentul economic s-a prezentat și au avut loc o oră de dezbateri cu aleșii locali. Emilcom SRL susține că a investit în orașul Codru, însă autoritățile locale au opus rezistență și nu au eliberat autorizațiile necesare și nici nu au ajustat costurile de arendă pentru o bună funcționare. Astfel, agentul economic a adunat datorii față de autoritatea locală, însă s-a angajat să le acopere dacă i se oferă contractul de arendă. În final, consilierii au respins cererea de încheiere a contractului de arendă cu un număr de voturi minim pentru a aproba proiectul.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 12

Voturi Împotrivă: 2

Abțineri: 6


11. Constituirea şi componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului orăşenesc Codru

Decizia

 

Comisiile de specialitate anterioare au fost suspendate de hotărârea instanței de judecată, la solicitarea consilierilor PSRM. Socialiștii au atacat decizia de formare a comisiilor consultative de specialitate din 2 decembrie 2019. Astfel, Curtea de Apel Chișinău a suspendat decizia în cauză, iar consilierii s-au pomenit fără comisiile de specialitate pe care trebuie să le formeze din nou.

 

Consilierii au aprobat formarea a 5 comisii, care au fost și până acum. În procesul de distribuire a reprezentanților în comisii, consilierii s-au certat privind numărul de locuri pentru fiecare fracțiune. Andrei Roșca, consilier independent, care a derat la fracțiunea PPDA, a fost nemulțumit de locul atribuit inițial în comisia buget și a anunțat părăsirea fracțiunii, ceea ce ar fi schimbat atribuirea locurilor și pentru celelalte fracțiuni. După mai multe dezbateri și o pauză, PPDA i-a oferit totuși loc în comisia funciară lui Andrei Roșca și acesta nu a părăsit fracțiunea. Astfel comisiile consultative de specialitate au fost aprobate.

Comisia

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 15

Abțineri: 5


12. Stabilirea indemnizaţiilor de şedinţă pentru aleşii locali

Decizia

 

Proiectul de decizie a fost înaintat de președintele fracțiunii PPDA, Iulian Serbușca. Acesta prevedea stabilirea îndemnizațiilor pentru participarea aleșilor locali la ședințele consiliului în valoare de 2 salarii minime pe economie. La propunerea consilierului PSRM, Alexandru Ciugureanu, de a stabili un salariu minim, în jur de 3000 lei pentru o ședință a consiliului local. Fără a accepta dezbaterile, președinta ședinței a pus la vot, iar consilierii PPDA și PSRM au aprobat proiectul. Consilierii de la PAS și Serghei Diacov (ȘOR) și Veaceslav Godzin (PL) au fost împotrivă.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 13

Voturi Împotrivă: 6


Video de la ședință, cu întreruperi, în ordine cronologică:


Declarație de presă a fracțiunii PAS după ședința consiliului: