Agenda ședinței din 17 noiembrie 2020

Primarul orașului Codru a convocat o ședință ordinară a Consiliului local Codru în data de 17 noiembrie 2020, ora 10:00, în incinta primăriei, str. Costiujeni 8.

Aleșii locali planifică să examineze la ședință 11 subiecte, a căror proiecte de decizienu au fost plasate pe pagina web a primăriei pentru a fi consultate cu locuitorii orașului Codru. Publicarea proiectelor de decizie și a materialelor aferente este obligatorie, conform Legii privind transparența în procesul decizional, art. 10, alin. (1).