Ședința Codru: bugetul 2022, judecăți și proiecte lipsă

Marți, 21 decembrie, va avea loc ședința Consiliului local Codru. Consilierii vor examina și aproba bugetul (în două lecturi), vor rectifica bugetul pentru anul 2021, vor delega responsabili pentru reprezentarea în judecată a Consiliului în următorul an, vor analiza acordarea unui premiu anual primarului pentru rezultatele activității din 2021 și mai multe subiecte funciare.

În total, consilierii vor examina 20 proiecte de decizie. Doar șapte dintre acestea au fost publicate, cum prevede legea. 

Analizăm, în continuare, cele șapte proiecte din 20 publicate de primărie.


Ordinea de zi a ședinței


Bugetul local pentru anul 2022

Consilierii vor examina în aceeași ședință și consecutiv bugetul în prima și a doua lectură:

I lectură

II lectură

Primăria propune un buget de 54 mil. de lei (venituri și cheltuieli), dintre care peste 31,8 mil. se vor aloca pentru dezvoltarea drumurilor, mai mult de 10,4 mil. pentru învățământ, 1 mil. pentru protecția mediului și 660 mii pentru protecția socială. 

Bugetul a fost supus consultărilor pe 3 decembrie 2021. Primăria a recepționat patru recomandări:

 • Proiectarea și amenajarea unui parc public dintre str. Schinoasa Vale, Sitarului și Izvoarelor;
 • Amenajarea unei zone de întoarcere a transportului și unei stații de așteptare în zona str. Valea Apelor și amenajarea drumului de acces către aceasta;
 • Rute de autobuz pe str. Sihastrului – Schinoasa, cu traseu până în centrul capitalei și program până la 20.30 cel puțin;
 • Rute de troleu care să unească Ialoveni, Codru și Chișinău (traseu cerc).

Primăria nu a indicat care dintre acestea se acceptă și care se resping, cu argumentarea deciziei, cum prevede legea. Mai mult, primăria nu a atașat proiectelor de decizie bugetul desfășurat al cheltuielilor care să ne permită să verificăm dacă s-au alocat finanțe pentru implementarea recomandărilor. Consilierii vor putea formula recomandări și interveni cu modificări în timpul ședinței. 

 

Tot la ședință, consilierii vor aproba ajustarea bugetului pentru anul 2021

 

Modificarea statului de personal al Primăriei Codru

Personalul și structura primăriei va fi completată cu o nouă funcție, cea de specialist principal în domeniul protecției dreptului copilului. Aceasta va înlocui funcția de asistent social. În total, în primăria Codru 33 de persoane (inclusiv primarul) cu normă deplină (fulltime), plus un specialist în resurse umane care lucrează pe jumătate de normă. Partajarea responsabilităților și structura primăriei pot fi analizate detaliat în Structura Efectivului limită și Statul de personal al primăriei.

 

Anularea deciziilor Consiliului local 

Cancelaria de Stat (Oficiul Teritorial Chișinău) a identificat neconformități în deciziile Consiliului local Codru 6/2 și 6/21 aprobate la ședința din 9 noiembrie 2021:

La solicitarea Cancelariei, deciziile urmează să fie abrogate prin votul consilierilor.

Primăria nu a atașat notificările Cancelariei în care se indică încălcările depistate.

 

Cererea de împăcare „Merant Plus” SRL

Primăria Codru a atacat în judecată SRL „Merant Plus” din motiv că nu a achitat de mai mulți ani arenda a două terenuri, cu o suprafață de peste 14 ha, aflate între str. Schinoasa Vale și Izvoarelor, cu nr. cadastral 0131130.438 și 0131130.439.

Primăria solicită încasarea datoriei și rezilierea contractelor de arendă. Compania a propus rezolvarea litigiului pe cale amiabilă. Executivul primăriei sugerează consilierilor să refuze solicitarea de împăcare și să ceară întoarcerea datoriei timp de 10 zile calendaristice.

 

Pe ordinea de zi se regăsesc alte 13 proiecte ce urmează a fi examinate de consilieri, inclusiv un proiect privind premiul anual a primarului:

 • Autorizarea casării unor fonduri fixe;
 • Plata premiului anual primarului or. Codru pentru rezultatele activităţii în anul 2021;
 • Aprobarea sarcinii didactice suplimentare;
 • Delegarea împutemicirilor în vederea reprezentării intereselor Consiliului or. Codru în instanţele naţionale de judecată şi în proceduri de executare, pentru anul 2022 – 31 ianuarie 2023;
 • Delegarea unor competenţe;
 • Aprobarea „Actului de constatare pe teren” din str.Costiujeni nr. 76 (nr.cadastral 0131124.563), proprietatea privată a SRL „Airshopping”; 
 • Examinarea cererii nr. G-979/2021 din 18.10.2021; 
 • Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Sitarului;
 • Înstrăinarea terenului aferent casei de locuit individuale din str. Sf. Gheorghe;
 • Modificarea planului cadastral al terenului din str. Sihastrului (nr. cadastral 0131128) şi înstrăinarea surplusului de teren;
 • Formarea bunurilor imobile din str. Vierul (nr. cadastral 0131135), prin separare;
 • Înstrăinarea lotului pomicol din Î.P. „Flaximan”.

 

Primăria nu a publicat proiectele de decizie, cum prevede legea.

Primăria Mea va monitoriza LIVE ședința pe pagina Facebook a organizației și va reveni cu o sinteză a discuțiilor. Sintezele ședințelor precedente pot fi consultate pe codru.primarimea.md.