Agenda ședinței din 8 aprilie 2021

Primarul orașului Codru a convocat o ședință extraordinară a consiliului local. Aceasta va avea loc joi, 8 aprilie 2021, ora 10:00, în incinta sălii festive PLANETA, situată pe str. Costiujeni 78.

Pe ordinea de zi sunt 6 subiecte, printre care este și rectificarea bugetului orașului Codru pentru anul 2021.

Proiectele de decizie nu au fost plasate pe pagina web a primăriei pentru a fi consultate cu locuitorii orașului Codru, înainte de ședința consiliului. Publicarea proiectelor de decizie și a materialelor aferente este obligatorie, conform Legii privind transparența în procesul decizional, art. 10, alin. (1).