Pe ce dă banii Primăria Codru în 2023?

Primăria orașului Codru a aprobat pentru anul curent un buget cu venituri în valoare de 71,5 milioane de lei și cheltuieli de 132 de milioane de lei, în creștere față de anul trecut cu circa 30%. Cele mai costisitoare cheltuieli planificate pentru acest an sunt reparația drumurilor și protecția socială în cazuri excepționale. Bugetul a fost propus de către aparatul executiv al primăriei și a fost aprobat în lectură finală de către consilierii locali la finalul lunii decembrie 2022. Pentru formarea bugetului, primăria a colectat informații despre veniturile estimate, cum ar fi taxele și impozitele locale, și a identificat cheltuielilor necesare, cum ar fi infrastructura, serviciile publice și programele sociale. 

Este important ca cetățenii să fie informați despre bugetul localității lor și despre modul în care sunt alocate resursele și cheltuielile, pentru că pot înțelege în acest fel prioritățile administrației locale și își pot exprima opiniile și preocupările. 

CE PREVEDE BUGETUL APROBAT

Bugetul or. Codru pentru 2023 este de 71,5 milioane de lei la venituri și 132,4 milioane de lei la cheltuieli. Diferența de peste 60 de milioane de lei va fi acoperită din banii rămași după executarea bugetului de anul trecut. 

Veniturile sunt formate în cea mai mare parte din defalcări de la impozitul pe venit al persoanelor fizice, adică o parte din veniturile colectate din impozitul pe venit plătit de locuitorii or. Codru care se redistribuie către autoritatea publică locală – 43,9 milioane de lei, ceea ce constituie circa 60% din bugetul or. Codru. 

Alte surse de venit sunt transferuri de la bugetul de stat18,6 milioane de lei; venituri proprii colectate din taxe și impozite locale – 8 milioane de lei; încasări de la prestarea serviciilor cu plată oferite de către primărie și grădinița nr.194 din localitate – 1 milion de lei

Printre cele mai mari surse de venit, parte a categoriilor de mai sus, în bugetul local sunt:

 • Impozitul pe venit din salariul persoanelor cu viză de reședință în Codru – 43,5 milioane lei;
 • Transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea școlilor și grădinițelor – 11,9 milioane lei;
 • Impozit pe bunurile imobiliare achitat de către cetățeni – 4,2 milioane lei;

Pe de altă parte, primăria Codru va încasa cei mai puțini bani în bugetul local în 2023 din:

 • Taxa pentru patenta de întreprinzător – 1000 lei; 
 • Amenzi și sancțiuni contravenționale – 1000 lei;
 • Taxa pentru dispozitivele publicitare – 15 mii lei; 
 • Impozitul pe venit al persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului – 15 mii lei; 

În același timp, primăria Codru estimează că nu va încasa niciun ban în 2023 din: 

 • Impozitul pe bunuri imobiliare ale persoanelor juridice – 0 lei;
 • Arenda terenurilor agricole – 0 lei;

Bugetul aprobat prevede și cotele exacte ale taxelor și impozitelor locale care vor fi percepute în 2023 din partea locuitorilor din Codru și a deținătorilor de afaceri, cum ar fi impozitul pe bunuri imobile, impozitul funciar, taxa pentru amenajarea teritoriului, taxele pentru unități comerciale și/sau prestări servicii. Consultați lista completă a taxelor și a impozitelor locale la pg. 8-13

Cheltuielile pe care le va face Primăria Codru de-a lungul anului 2023 însumează 132,4 milioane de lei. Acestea sunt direcționate în proporție de 34% către dezvoltarea drumurilor44,9 milioane lei. Pe locul doi se află protecția socială pentru care s-au alocat în acest an 30,4 milioane de lei, urmate de cheltuieli pentru exercitarea guvernării26 milioane lei, ceea ce reprezintă circa 20% din buget. Pentru învățământ, mai exact finanțarea grădinițelor din localitate, se vor cheltui 13 milioane lei, iar pentru proiecte din domeniul protecției mediului – alte 11 milioane de lei
Cele mai puțin finanțate domenii din acest an sunt construcția de apeducte și canalizări300 mii lei, asistență socială a persoanelor cu nevoi speciale360 mii lei și finanțarea proiectelor pentru dezvoltarea culturii, sportului și tineretului540 mii lei

Odată cu bugetul, se aprobă și o listă de proiecte de investiții capitale strategice pe care primăria își propune să le finanțeze în acest an pentru modernizarea localității. 

Astfel, proiectele de investiții capitale planificate pentru anul 2023 sunt următoarele:

Transport rutier

 • Reconstrucția străzilor Livădarilor, Izvoarelor și stradelei I Izvoarelor – 6 milioane lei; 
 • Construcția stradelelor Pomicultorilor – str. Sihastrului (inclusiv trotuare) – 8,4 milioane lei; 
 • Construcția trotuarelor din str. Valea Apelor, str. Costiujeni, str. Turghenev, str. Schinoasa Deal – 8,4 milioane lei;
 • Amenajarea parcării din str. Schinoasa Deal 7 – 300 mii lei;
 • Amenajarea stațiilor de așteptare de pe str. Valea Apelor și intersecția străzilor Costiujeni – Valea Apelor –  500 mii lei;
 • Elaborarea proiectului pentru construcția str. Soarelui (inclusiv trotuare) – 240 mii lei; 

Protecția mediului 

 • Amenajarea cuvetei râulețului de evacuare a apelor pluviale de la str. Schinoasa Vale până la str. Câmpului 47 – 10,5 milioane lei; 

Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale

 • Reactualizarea „Planul de amenajare a teritoriului cumulat cu Planul Urbanistic General al or. Codru” – 1,5 milioane lei; 
 • Elaborarea proiectului de apeduct și canalizare pentru str. Costiujeni 5/7 – 150 mii lei; 

Învățământ

 • Proiectarea grădiniței de pe str. Schinoasa Deal 7 – 350 mii lei; 
 • Construcția terenului sportiv al Școlii primare-grădiniță nr.88 – 600 mii lei;
 • Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru construcția blocului alimentar în Gimnaziul nr.42 – 250 mii lei;

 

2023 versus 2022

În acest an, primăria Codru a planificat venituri și cheltuieli mai mari decât în 2022. 

La categoria venituri, primăria mizează să colecteze cu 17,5 milioane de lei mai mult decât anul trecut, iar cheltuielile au crescut față de 2022 cu circa 36,5 milioane de lei. 

Deși sumele alocate pentru majoritatea categoriilor au crescut, investițiile în infrastructură au înregistrat cea mai mare scădere procentuală față de bugetul anului trecut. Astfel, au scăzut drastic sumele alocate pentru categoriile: Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și servicii comunale și Dezvoltarea drumurilor, care au fost cele mai finanțate anul trecut. 

În schimb, costurile administrative pentru Exercitarea guvernării și de ajutor social pentru Protecția socială în cazuri excepționale – au crescut procentual de la mai puțin de 10% la peste 40% din buget.

 

RECTIFICAREA BUGETULUI 

Bugetul de 132 de milioane aprobat la finalul lui 2022 a fost revizuit de două ori în prima jumătate a anului curent. 

În luna aprilie, printr-o decizie a consiliului local, au fost distribuite suplimentar 23,7 milioane de lei, din soldul mijloacelor bănești format la 1 ianuarie 2023. Grosul banilor a fost alocat pentru gospodărirea drumurilor19,5 milioane de lei, dintre care cel mai costisitor proiect va fi construcția străzii Soarelui (15 milioane lei). Alte 2,7 milioane de lei au fost alocate pentru proiecte de aprovizionare cu apă și canalizare. Vezi lista completă a proiectelor finanțate după revizuirea bugetară aici

O altă rectificare a bugetului s-a făcut în luna mai, sub presiunea blocării lucrărilor de construcție a străzilor Livădarilor, Izvoarelor și stradela I Izvoarelor din lipsă de finanțare. Circa 32 de milioane de lei au fost retrase de la linia bugetară „Aparatul primarului” și alocate pentru proiectul de construcție a celor trei străzi. 

 

CONSULTAREA BUGETULUI – în termen

Procesul de formare a bugetului trebuie să implice și consultarea cetățenilor, pentru a asigura transparența și responsabilitatea în utilizarea banilor publici. De asemenea, bugetul unei localități trebuie să reflecte nevoile și interesele comunității în ansamblu.

Conform legii, bugetul trebuie votat în ambele lecturi până pe 10 decembrie în fiecare an. Până a fi votat, proiectul bugetului trebuie consultat cu cetățenii. Primăria trebuie să organizeze consultări publice, să prezinte cifrele din buget într-un mod clar și să ofere cât mai multe căi pentru cetățeni să-și exprime părerea. 

Anunțul privind organizarea consultărilor publice trebuie făcut public cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de votul final asupra bugetului în consiliul local, adică cel târziu pe 21 noiembrie 2022. 

Primăria a respectat termenii indicați în lege și a publicat pe 3 noiembrie 2022 anunțul prin care invită locuitorii or. Codru să participe la consultările publice organizate în decurs de 2 săptămâni, pe 17 noiembrie 2022. De asemenea, anunțul invita cetățenii să expedieze propunerile și modificările la adresa electronică sau adresa poștală a primăriei. Anunțul a fost publicat pe pagina web a primăriei, la secțiunea „Transparență”, subsecțiunea „Consultări publice” și a fost distribuit pe rețelele de socializare. 

Au expediat propuneri pentru modificarea bugetului atât consilieri locali, cât și locuitori ai orașului. O altă sugestie a fost înaintată de administrația unei școli. 

Primăria a acceptat o parte din sugestiile primite în cadrul consultărilor publice și a inclus în buget proiecte în valoare de peste 10 milioane de lei. Majoritatea presupun prima etapă de realizare a unei construcții – proiectarea. Astfel, au fost aprobate servicii de proiectare pentru un drum nou pe strada Soarelui, rețele de apeduct pe o porțiune a străzii Costiujeni, o grădiniță nouă pe strada Schinoasa Deal și un bloc alimentar pentru Gimnaziul nr.42. 

Primăria a acceptat în buget în urma consultărilor publice și lucrări propriu-zise de construcții – construcția unor trotuare, amenajarea unei parcări, a unor stații de așteptare și construcția unui teren sportiv pentru Școala nr.88. În schimb, primăria a renunțat la un proiect de 20 de milioane de lei de construcție a câtorva străzi, de asemenea la sugestia unui consilier local. 

Pe lângă planificarea bugetară din care înțelegem prioritățile primăriei pentru anul în curs, este importantă și executarea bugetului pentru anul precedent – un document pe care primăria trebuie să-l facă public la fiecare final de an. Executarea bugetară arată cum s-au cheltuit în realitate banii planificați și este un indicator al performanței autorității locale de a gestiona banii publici. Vom reveni într-un alt articol cu o analiză a executării bugetului or. Codru pentru anul 2022. 

Între timp, îndemnăm primăria și consilierii locali să depună efort pentru a asigura transparență și dialog, iar cetățenii să urmărească activitatea aleșilor și să contribuie constructiv la dezvoltarea localității. Un oraș bun este un efort comun.

Autoare: Felicia Crețu