Consultare publică pentru modificarea PUZ pe str. Grenoble

Primăria or.Codru anunță că iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie în scopul aprobării Planului Urbanistic Zonal privind modificarea zonei funcționale COD-C5, stabilită conform PUG or.Codru în zonă COD-R7. Aceasta modificare este prevăzută pentru str. Grenoble 136 și ar însemna permisiunea construcțiilor cu mai multe nivele. În documentele aferente deciziei sunt indicate 5 blocuri cu câte 15 etaje planificare în zona respectivă.

Zona propusă spre modificarea Planului Urbanistic Zonal din C5 în R7

 

Consultarea va avea loc sâmbătă, 31 iulie, la ora 10:00 în sala de ședințe a primăriei or. Codru, pe str. Costiujeni 8. Cetățenii interesați de subiect sunt invitați să participe.

 

Anunțul original.