Buget 2024, neaprobat. Ce cheltuieli propune primăria și ce nemulțumiri au consilierii

Primăria orașului Codru a pregătit anul trecut proiectul bugetului pentru anul 2024. Conform documentului, investițiile în drumuri ar consuma cei mai mulți bani, aproape 50% din cele 83 de milioane de lei, cât preconizează primăria să colecteze din venituri. Doar că propunerea de buget nu a trecut de votul consilierilor.

În ultima ședință a consiliului local din 2023, propunerea primăriei de a cheltui banii în anul 2024 a fost dezbătută timp de două ore, dar nu a adunat o majoritate de voturi din partea consilierilor locali în lectură finală. S-au opus consilierii din fracțiunile PSRM, MAN și PLDM, din cauză că nu sunt de acord cu distribuirea banilor și nu ar fi susținuți de primărie pentru propunerile pe care le fac.

Între timp, primăria va folosi un buget provizoriu, care, conform legii, este mai restrictiv și nu permite alte cheltuieli decât cele aprobate anul trecut.


CE PREVEDE PROIECTUL DE BUGET

Bugetul or. Codru pentru 2024 a fost planificat de primărie în sumă de 83 de milioane de lei la venituri și tot atât pentru cheltuieli.* 

*Am analizat proiectul bugetului în versiunea în care a fost propus de primărie pentru consultări publice, începând cu 9 noiembrie 2023; În acest pasaj nu sunt reflectate modificările introduse ulterior de comisia buget pe 19 decembrie 2023.

Veniturile au fost estimate în creștere față de anul precedent. Astfel, în 2024 primăria Codru planifică să încaseze cu 11,5 milioane de lei mai mult decât în 2023.

Ca și în ceilalți ani, cea mai mare parte din venituri, în proporție de 65%, se preconizează să fie colectată din defalcări de la impozitul de venit, adică din impozitul pe venit reținut din salariul locuitorilor or. Codru, dar și din activități de dare în chirie a imobilelor sau servicii de taxi. 

Cheltuielile planificate pentru 2024 sunt cu circa 50 de milioane de lei mai mici față de anul trecut. 

Marea majoritate a banilor se preconizează să fie cheltuiți, ca și în 2023, pentru dezvoltarea drumurilorpeste 36 de milioane de lei. Totuși, în acest an, se va acorda mai multă atenție mediului. Astfel, alocările pentru protecția mediului s-ar putea dubla față de 2023, până la peste 20 de milioane de lei. Ar putea crește și ponderea alocărilor pentru învățământ, până la 18% din buget. 

Se planifică cheltuieli mai mici pentru exercitarea guvernării – circa 8 milioane de lei, o scădere de aproape trei ori față de anul trecut. De asemenea, s-ar putea reduce drastic cheltuielile pentru domeniul protecției sociale – de la peste 30 de milioane de lei, cât s-a alocat în 2023, la circa jumătate de milion de lei preconizate în 2024. 

Cultura ar putea rămâne și în acest an cel mai puțin finanțat domeniu – cu 580 de mii de lei planificați în 2024.

Proiectele de investiții capitale, care se regăsesc în propunerea de buget pentru 2024, reprezintă lucrările majore de infrastructură pe care le planifică primăria de-a lungul anului. Primăria a propus investiții capitale de 33,5 milioane de lei în total, cu aproape 4 milioane de lei mai puțin decât în 2023. Se vor face mai puține investiții în construcția drumurilor față de anul trecut. În schimb, cei mai mulți bani ar putea fi alocați pentru evacuarea apelor pluviale, un proiect încadrat la categoria protecția mediului.

Următoarele investiții capitale se planifică pentru 2024: 

  • Amenajarea cuvetei râulețului de evacuare a apelor pluviale de la strada Schinoasa Vale pâna la strada Cîmpului 47 – 20 milioane de lei (după ce anul trecut pentru aceeași lucrare s-au alocat 10,5 milioane de lei)
  • Construcția străzii Soarelui – 11 milioane de lei (continuarea proiectului început anul trecut; în 2023 a fost finanțată elaborarea proiectului tehnic)
  • Construcția stradelelor Pomicultorilor – străzii Sihastrului (inclusiv trotuare) – 700 de mii lei (proiectul continuă de anul trecut; în 2023 s-au alocat circa 8,4 milioane de lei pentru construcția acestor străzi)

Taxele și impozitele locale se regăsesc în proiectul de buget pentru 2024 la paginile 6-10. Primăria nu a propus modificări la acest capitol față de anul trecut.

 

CONSULTAREA BUGETULUI: un eșec în colectarea opiniei cetățenilor

Propunerea de buget a fost înaintată pentru consultări publice timp de aproape o lună. Pe data de 9 noiembrie 2023, primăria Codru a publicat documentul pe pagina sa web, invitând cetățenii să expedieze propunerile online, la adresa de email a primăriei sau fizic, prin poștă. 

Până la 30 noiembrie 2023, timp cât au fost colectate sugestiile, niciun cetățean nu a propus vreo modificare la buget. Singurele propuneri au fost înregistrate de comisia buget a primăriei, formată din patru consilieri, care oricum are în responsabilitate analiza proiectului bugetului și discutarea amendamentelor propuse de ceilalți consilieri locali.

Comisia buget a propus modificări la câteva taxe locale, majorarea cheltuielilor pentru domeniul sportului și alocarea suplimentară a 3 milioane de lei pentru proiectarea unei grădinițe și actualizarea Planului Urbanistic General al orașului, între altele. Vedeți exact propunerile comisiei buget aici.

Un buget ar trebui să țină cont în primul rând de nevoile cetățenilor din localitate. Ei sunt cei care cunosc cel mai bine care sunt necesitățile comunității și trebuie întrebați primii atunci când se planifică cum să fie cheltuiți acești bani. 

Pentru a afla prioritățile cetățenilor, primăria trebuie să organizeze consultări cât mai participative, cu un număr cât mai mare de locuitori. 

Iată câteva recomandări cum ar fi putut primăria Codru să asigure participarea locuitorilor la consultarea bugetului pentru acest an: 

  • Să consulte cetățenii prin metode diverse, pe lângă publicarea unui anunț pe pagina web a primăriei. Primăria ar fi putut organiza dezbateri publice, audieri publice sau realizarea unui sondaj de opinie. Dezbaterile și audierile trebuie organizate în ore convenabile locuitorilor, în afara orelor de serviciu sau în weekend. Pot fi utilizate și instrumente online – Google Forms, discuții pe Zoom sau alte platforme.
  • Să ofere cât mai multe căi pentru cetățeni să-și exprime părerea: verbal, în scris, prin poșta electronică.
  • Să prezinte cifrele din buget într-un mod cât mai clar și să informeze în mod accesibil locuitorii despre structura finală a bugetului.

 

DEZBATERILE ȘI NEMULȚUMIRILE CONSILIERILOR LOCALI

Proiectul bugetului a fost votat în prima lectură la ultima ședință din anul trecut, din 27 decembrie 2023. 

Înainte de a da votul final în timpul aceleiași ședințe, consilierii MAN și PSRM au formulat câteva amendamente. Iată câteva dintre ele: 

  • Micșorarea impozitului colectat din venitul structurilor cu funcţii de cazare (hoteluri) (amendament respins);
  • Majorarea cu 10% a taxei pentru panourile publicitare amplasate pe străzile principale (amendament aprobat);
  • Scutirea de taxă pentru afișarea publicității sociale (amendament aprobat);
  • Dublarea sumei alocate pentru actualizarea Planului Urbanistic General al orașului de la 1,5 milioane de lei la 3 milioane de lei (amendament respins);
  • Majorarea sumei alocate pentru activități în domeniul sportului de la 50 de mii lei la 500 de mii de lei (amendament aprobat);

Consilierii au dezbătut și câteva propuneri, pentru care însă nu au formulat amendamente care să fie votate. Astfel, s-a discutat despre reducerea numărului de angajați ai bibliotecii, acordarea asistenței sociale din fondul de rezervă pentru circa 130 de persoane, alegerea unui alt loc pentru construcția unei grădinițe noi, evacuarea garajelor. 

Cea mai mare bătălie între consilieri s-a dat pentru proiecte de investiții capitale. Aceștia au propus realocarea banilor de la reparația unor străzi începute anii precedenți pentru reparația unor drumuri care nu au văzut asfalt, dar și suplimentarea bugetului pentru a fi amenajate curțile de blocuri din cartierul Costiujeni, lărgirea străzilor Schinoasa Deal și Costiujeni, asfaltarea stațiilor terminus ale rutelor de autobuz nr. 14 și 15 și altele. 

Pe de altă parte, primarul și contabila au recomandat înaintarea propunerilor pentru investiții suplimentare la o fază ulterioară, și anume la rectificarea bugetului, adică imediat după ce se va vota bugetul în forma actuală în lectură finală. Asta pentru că, începând cu 2024, primăria va putea accesa bani suplimentari, circa 100 de milioane de lei, din soldul bugetar al anului trecut, aceștia fiind bani rămași în conturile primăriei din anii precedenți, inclusiv 2023, pentru că nu au fost cheltuiți.

Totuși, consilierii MAN, PSRM și PLDM au anunțat, după circa două ore de dezbateri, că nu-și vor da votul pentru bugetul propus, pentru că nu sunt de acord cu modul cum au fost distribuiți banii, dar și din cauza faptului că propunerile lor pentru investiții capitale nu sunt acceptate, asta deși nu au formulat amendamente pentru toate modificările la buget pe care le-au adus în discuție în timpul ședinței.

Voturile pentru proiectul de buget înaintat de primărie împreună cu amendamente propuse de consilieri în timpul ședinței s-au împărțit în jumătate. Cu 11 voturi pro și 11 abțineri, proiectul de buget nu a adunat o majoritate de voturi de susținere, respectiv bugetul nu a fost aprobat. 

Prin urmare, primăria Codru a început anul 2024 cu un buget provizoriu, care nu le permite să cheltuie banii pentru alte scopuri și să aloce alte sume decât anul trecut, ceea ce blochează proiecte noi de investiții și face imposibilă finanțarea necesităților care pot apărea în acest an. 

Bugetul pentru anul 2024 va fi dezbătut din nou la următoarea ședință a consiliului local, convocată pentru data de 24 ianuarie.

Autoare: Felicia Crețu