Agenda ședinței din 2 iunie 2021

Primarul orașului Codru a convocat o ședință extraordinară a consiliului local. Aceasta va avea loc miercuri, 2 iunie 2021, ora 10:00, în sala de ședințe a primăriei or. Codru, situată pe str. Costiujeni 8.

Pe ordinea de zi sunt 15 subiecte, printre care este și rectificarea bugetului orașului Codru pentru anul 2021, care deja de 2 ședințe consecutive nu este aprobat de consiliul local.

Proiectele de decizie nu au fost plasate pe pagina web a primăriei pentru a fi consultate cu locuitorii orașului Codru, înainte de ședința consiliului. Publicarea proiectelor de decizie și a materialelor aferente este obligatorie, conform Legii privind transparența în procesul decizional, art. 10, alin. (1).