Dăm în judecată primăria or. Codru

Primăria orașului Codru refuză să ofere informație despre activitatea ei. Proiectele de decizii, deciziile finale și procesele verbale din cadrul unei ședințe a consiliului local trebuie să fie publice. În cadrul acestora, se adoptă acțiuni în interesul cetățenilor și din banii acestora. Mai ales în cazul în care, în orașul Codru, există mai multe controverse legate de anume transparența decizională.

 

UN AN DE SOLICITĂRI FĂRĂ RĂSPUNS

Primăria MEA, deja de un an, solicită proiectele de decizie, deciziile finale, procesele verbale de la ședințele Consiliului local, unde se votează subiecte precum bugetul local, privatizarea terenurilor, construcția blocurilor locative etc. De fiecare dată, primăria ne răspunde că acestea „conțin date cu caracter personal” sau că le putem accesa în Registrul actelor local. 

Primăria trebuie să ofere copia deciziilor adoptate de consiliu tuturor care o solicită. Cu atât mai mult, Primăria nu publică toate deciziile în acest registru.

În ultima solicitare, am cerut primăriei să ne prezinte:

1. Raportul cu privire la transparența decizională;

2. Deciziile adoptate de Consiliul local Codru;

3. Includerea Primăria MEA în lista generală a părţilor interesate, pentru a fi informată prioritar despre procesul decizional al Consiliului or. Codru.

 

FĂRĂ RAPORT DE TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

Raportul cu privire la transparența decizională, conform legislației, trebuie publicat în decursul primului trimestru al anului. Primăria or. Codru a menționat în răspuns „că raportul nu este elaborat”.

Referitor la deciziile care conțin date cu caracter personal, nu toată decizia este formată, în exclusivitate, din date cu caracter personal. Deciziile conțin informație cu caracter public și de interes public. Conform art. 7 alin.(3) din legea privind accesul la informații, informația cu caracter personal poate fi ascunsă și să fie prezentat doar conținutul public al acesteia.

În cazul refuzului de a prezenta o informație pe motiv că ar conține date cu caracter personal, este necesar, conform art. 19 al legii privind accesul la informație, să fie prezentată o explicație motivată și nu simpla trimitere la lege, cât și procedura de contestare a refuzului etc. Am indicat aceste prevederi în solicitările noastre, dar primăria le-a ignorat.

Primăria și Consiliul or. Codru fac trimitere la legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal și la legea privind accesul la informație, dar preferă să nu se refere la prevederile legii privind transparența în procesul decizional.

Reamintim că în or. Codru există mai multe controverse legate și de publicarea proiectelor de decizie, efectuarea consultărilor publice și publicarea altor informații de interes public. Într-o democrație autentică transparența decizională trebuie să fie o prioritate.

Unica solicitare la care primăria a răspuns pozitiv este includerea Primăria MEA în lista generală a părților interesate. Aceasta înseamnă că urmează să fim informați direct despre ședințele consilierilor. 

 

CUM LUPTĂM PENTRU TRANSPARENȚA PRIMĂRIEI?

Când primăria refuză să ofere informația solicitată, putem cere Cancelariei de Stat să anuleze deciziile adoptate fără respectarea prevederilor legale: publicarea proiectelor de decizie, deciziilor finale, consultarea locuitorilor etc. 

Practica arată însă că mai eficient este să te adresezi instanței de judecată pentru a impune autoritatea publică locală respectă prevederile legale. 

Primăria MEA va depune o cerere de chemare împotriva primăriei Codru. Vom reveni pe parcursul următoarelor luni cu actualizări. Invităm locuitorii orașului Codru, care se confruntă cu probleme similare, să procedeze la fel sau să ne scrie.