Unde-i transparenţa?

Pe data de 4 iunie 2019, Primăria Mea s-a adresat către Primăria or. Codru şi Consiliul or. Codru cu solicitarea de a prezenta deciziile consiliului local şi raportul anual privind transparenţa în procesul decizional pentru anul 2018.

Cum trebuie să fie?

Primăria or. Codru trebuie să publice Raportul anual privind transparenţa în procesul decizional pentru anul 2018, nu mai târziu de 31 martie 2019.

(art.16 din Legea nr.239 din 13.11.2018 privind transparenţa în procesul decizional)

În cadrul autorităţii publice trebuie să fie desemnată persoana responsabilă de coordonarea procesului de consultare publică care are obligaţia de a elabora şi publica Raportul anual privind transparenţa în procesul decizional.

(pct. 42 din Hotărârea Guvernului nr.967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional)

Persoanele fizice şi persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţii publice care nu respectă prevederile legale cu privire la transparenţă urmează a fi trase la răspundere disciplinară şi/sau contravenţională.

(art.16 (prim) din Legea nr.239 din 13.11.2018 privind transparenţa în procesul decizional)

Cum este?

Prin scrisoarea nr. 166/19 din 24 iunie 2019 Primăria or. Codru ne-a informat despre „imposibilitatea soluţionării cererii înaintate din motivul că nu este elaborat şi prin urmare nu dispune de Raportul solicitat”.

Având în vedere nerespectarea obligaţiei a elabora Raportul privind transparenţa în procesul decizional, la data de 16 august 2019, Primăria Mea s-a adresat către Primăria or. Codrul cu solicitarea atragerii la răspundere disciplinară a persoanei cu funcţie de răspundere din cadrul primăriei, responsabilă de elaborarea şi publicarea Raportului nominalizat.

Prin răspunsul nr. 277/19 din 24 septembrie 2019 (cu depăşirea termenului legal de examinare a cererii) Primăria or. Codru a informat că „în cadrul Primăriei or. Codru nu a fost desemnată persoana responsabilă de elaborarea şi publicarea Raportului nominalizat”.

 

Primăria Mea este îngrijorată pentru cetăţenii oraşului Codru care sunt privaţi de dreptul la informare transparentă despre procesul decizional şi activitatea Primăriei şi/sau a Consiliului or. Codru.