Discuții publice: transportul public în or. Codru

În data de 9 februarie 2019, Primăria MEA (PM) a organizat discuția publică „Ce facem cu transportul public din or. Codru?”. Evenimentul a fost organizat, în apropierea spitalului de psihiatrie (str. Costiujeni), unde voluntarii PM au chestionat anterior 166 de persoane privind problemele locale. Problema transportului public a fost prioritară, acumulând 42% din păreri. Locuitorii regiunii au fost invitați online, prin pliante distribuite, prin postere plasate în locuri vizibile și din ușă în ușă.

La eveniment au participat peste 40 de persoane printre care:

 • Lilian Copaci, șef al direcției de management în transport, Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație Chișinău;
 • Sergiu Cibotaru, inginer, Parcul Urban de Autobuze;
 • Vladimir Munteanu, primar al or. Codru;
 • Administratorii rutelor 125 și 173;
 • Galina Comendant, Serghei Diacov, Artiom Covali, Maxim Donea, Iurie Stepaniuc ș.a. consilieri locali;
 • Șoferi ai rutei 173;
 • Locuitori al or. Codru;
 • Voluntari PM.

Discuțiile au început cu un ton agresiv. Locuitorii orașului au venit cu mai multe declarații și învinuiri la adresa șoferilor de rută, iar cei din urmă au venit cu răspunsuri similare la adresa locuitorilor. Câteva dintre comentariile și plângerile locuitorilor sunt:

 • Microbuzele nu circulă după 19:00 – 20:00;
 • Microbuzele circulă rar în weekend;
 • Microbuzele nu circulă conform unui grafic stabilit;
 • În orele de vârf, microbuzele sunt arhipline;
 • Atitudinea șoferilor de pe ruta 173 este agresivă.

Comentariile șoferilor de microbuze de pe ruta 173:

 • Numărul locuitorilor din orașul Codru este prea mic în raport cu cheltuielile;
 • Locuitorii preferă ruta 125 din diverse motive;
 • După 19:00, orice șofer care continuă ruta, trebuie să acopere singur toate cheltuielile (nu există nici o motivație economică).

Totuși, discuțiile publice ne-au oferit câteva informații relevante privind problema transportului public. Concluziile acesteia sunt:

 • Din noile achiziții ale Parcului Urban de Autobuze, ruta nr.9 va fi suplinită cu 5 autobuze noi (Lilian Copaci și Sergiu Cibotaru);
 • Raportul dintre prețul călătoriei și cheltuielile suportate de PUA este negativ. Municipalitatea subvenționează activitatea parcului din această cauză. Estimativ, o călătorie cu autobuzul ar trebui să coste 10-15 lei (Lilian Copaci și Sergiu Cibotaru);
 • Drumurile din orașul Codru sunt prea înguste și panta nu permite extinderea unei rute de troleibuz (Vladimir Munteanu, primarul or. Codru);
 • DGTPCC a propus să organizeze o ședință de lucru cu administratorii rutelor 125 și 173 pentru a discuta plângerile locuitorilor și a identifica soluțiile optime privind situația actuală. PM va colecta aceste plângeri și va face solicitarea respectivă.

Primăria MEA consideră că prin discuții constructive în care instituțiile responsabile de anumite servicii publice cooperează cu locuitorii,  se pot face pași spre rezolvarea unei probleme. În cadrul evenimentului din 9 februarie, am reușit să oferim o platformă de prezentare a problemelor șoferilor, dar și ale locuitorilor. Chiar dacă discuția a început într-o atmosferă mai agresivă, spre final, participanții au concluzionat că este nevoie de o colaborare între toate părțile implicate.

Vom reveni cu actualizări despre problema transportului în or. Codru.

Discuția face parte din proiectul „Abordarea problemelor Chișinăului prin analiză și discuții publice transparente”, prin care asociația obștească PRIMĂRIAMEA organizează o serie de evenimente publice cu implicarea autorităților, experților și cetățenilor, pentru a aborda problemele locuitorilor și pentru a avea politici publice consultate și bazate pe priorități.
Proiectul este realizat cu suportul financiar al Black Sea Trust un proiect al German Marshall Fund din Statele Unite ale Americii. Opiniile prezentate în cadrul acestui eveniment nu reprezintă obligatoriu cele ale Black Sea Trust sau ale partenerilor lor.