Consiliul Local Codru în primul an de mandat

Peste 75 de subiecte au fost examinate de consilierii locali din or. Codru până la sfârșitul anului 2020. Aleșii s-au întrunit în 8 ședințe și au aprobat 63 de decizii. Consilierii au înregistrat o participare înaltă la ședințe. Prezența medie a fost de 92%. 17 din cei 23 de consilieri au fost prezenți la toate ședințele. Pentru activitatea lor, consilierii aleși în octombrie 2019 au primit indemnizații mai mari decât colegii din mandatul precedent. La ședința din 17 noiembrie 2020, consilierii au votat mărirea indemnizaţiei de la 1450 lei până la un salariu minim, adică 2775 lei pentru fiecare ședință. 

Autoritățile din Codru continuă însă să aibă restanțe la capitolul transparență. Deși legea spune că autoritățile publice locale sunt obligate să publice atât proiectele de decizii, cât și deciziile aprobate pe pagina web oficială, primăria Codru nu publică proiectele, și doar 4 din cele 63 de decizii adoptate de consilieri au fost plasate pe site-ul primăriei. 

Am analizat primul an de mandat al Consiliu Local Codru. Prezentăm observațiile, formulăm concluzii și oferim recomandări în baza monitorizării activității aleșilor locali de la începutul mandatului până la sfârșitul lui 2020. 

La fiecare patru ani, în or. Codru sunt aleși un primar și 23 de consilieri locali. Împreună ei administrează treburile orașului. Consiliul local decide direcțiile strategice de dezvoltare a suburbiei, identifică soluții la problemele cetățenilor, aprobă regulamente pentru buna funcționare a orașului și alte decizii administrative. Conform legii, Consiliul local administrează bunurile orașului; adoptă și modifică bugetul; stabilește și modifică taxele locale; decide luarea sau acordarea împrumuturilor; inițiază consultări publice pe problemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu şi social; decide atribuirea şi schimbarea destinaţiei terenurilor publice; decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ ș.a.

Consilierul local are suficiente pârghii prin care poate și trebuie să reprezinte la orice nivel al administrației publice interesele celor care l-au ales.

Pentru ca alegătorii să înțeleagă dacă consilierii își îndeplinesc promisiunile, aceștia ar trebui să aibă acces la informații despre activitatea aleșilor. E bine să știm cât de disciplinați și activi au fost consilierii, ce inițiative au înaintat pentru un oraș mai bun și confortabil. Totuși, informații sintetizate despre activitatea consilierilor municipali nu sunt nicăieri publicate.

Primăria Mea a monitorizat, a studiat și a sintetizat activitatea Consiliului local în primul an de mandat (până la sfârșitul anului 2020). Prezentăm date despre numărul de ședințe, prezența consilierilor, inițiativele acestora, proiectele examinate, legalitatea deciziilor aprobate și alte informații relevante, colectate din monitorizările ședințelor CMC, listele de prezență, informațiile plasate pe pagina oficială a Primăriei Codru, datele prezentate de Oficiul Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat la solicitarea noastră și alte informații apărute în mediul online.

Noi vrem ca aleșii noștri să fie demni de încredere. Stăm cu ochii pe ei și invităm locuitorii orașului Codru să se alăture eforturilor noastre. 

 

Consiliul Local Codru: 23 de consilieri și 5 partide

Actualul Consiliu al or. Codru s-a format în urma alegerilor locale din 20 octombrie 2019. Consiliul a fost ales pentru un mandat de 4 ani în următoarea componență: Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” – 12 consilieri, PSRM – 8 consilieri, PL – 1 consilier, PP „Șor” – 1 și 1 consilier independent. Ulterior, la ședința din 22 septembrie 2020, consilierii PPDA au anunțat despre părăsirea fracțiunii Blocului ACUM și au format fracțiunea PPDA, la care a aderat și consilierul independent Andrei Roșca. La sfârșitul anului 2020, Consiliul local Codru avea următoarea structură:

Actuala componență a Consiliului este mai echilibrată decât cea din mandatul precedent, din perspectiva de gen. Din cei 23 de consilieri, 17 sunt bărbați și 6 femei, comparativ cu o singură femeie în mandatul 2015 – 2019.

 

Pentru a fi mai aproape de nevoile cetățenilor și a putea reprezenta interesele acestora, consilierii trebuie să fie deschiși spre comunicare. Locuitorii trebuie să poată apela la aleșii lor pentru a le solicita ajutorul în diverse probleme cu care se ciocnesc în raport cu primăria. Pentru aceasta, este nevoie ca informațiile de contact ale consilierilor, orele de audiență și domeniile de care sunt responsabili să fie făcute publice. Pe site-ul oficial al primăriei Codru însă este publicată doar lista consilierilor și formațiunile politice din care aceștia fac parte. Datele de contact și orele de audiență lipsesc.

 

8 ședințe din 10 încercări

Pentru a-și exercita atribuțiile și a decide cum să fie soluționate problemele din orașul Codru, aleșii locali se întrunesc în ședințe. Acestea sunt publice și orice persoană interesată poate asista la şedinţele consiliului local.

Potrivit legii, aleșii locali se întrunesc în ședințe ordinare o dată în 3 luni. Consilierii se pot întruni și în ședințe extraordinare ori de câte ori este necesar. 

Până la sfârșitului anului 2020, consilierii s-au reunit în 8 ședințe, dintre care prima a fost de constituire, 5 ordinare și 2 extraordinare. Ședința de constituire a fost convocată de 3 ori: la 21 noiembrie 2019 nu a fost cvorum; la 25 noiembrie 2019 au venit toți aleșii locali, însă după mai multe discuții în contradictoriu, fracțiunea PSRM a părăsit sala; ședința a continuat pe 2 decembrie 2019.

La începutul fiecărei ședințe convocate, se alege din rândul consilierilor prezenți, prin vot deschis, un președinte sau o președintă de ședință.

În primul an de mandat, ședințele au fost prezidate de reprezentanți ai tuturor formațiunilor politice din Consiliu, cu excepția PP „Șor”. Cele mai multe ședințe au fost prezidate de reprezentanții PAS – 4 ședințe, urmați de reprezentanții PSRM – 2 ședințe, iar consilierii PL și PDA au prezidat câte 1 ședință.

 

⅔ din consilieri – prezenți la toate ședințele

Prezenţa consilierilor la şedinţe este obligatorie. Absenţa fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale consiliului duce la pierderea mandatului. Ședința poate avea loc dacă sunt prezenţi majoritatea consilierilor aleşi, adică cel puțin 12.

În primul an de mandat, consilierii au înregistrat o participare înaltă la ședințe. Prezența medie a fost de 92%. 17 din cei 23 de consilieri au fost prezenți la toate ședințele Consiliului.

Cea mai mică prezență a fost înregistrată de consilierul PDA Liviu Filimon, care a absentat la 5 din cele 8 ședințe, urmat de colegul de fracțiune Cătălin Mandatii – 4 absențe. Câte 3 absențe au avut consilierii PAS Vadim Țurcan și Nicolae Goncearenco. Iulian Serbușca (PDA) și Andrei Nicolaescu (PSRM) au absentat de la câte 1 ședință. 

Unica ședință la care au participat toți cei 23 de consilieri a fost cea din 22 septembrie 2020. Atunci a avut loc divizarea Blocului ACUM, a fost anulată decizia despre formarea comisiilor consultative de specialitate, desemnat un nou secretar interimar, votate candidaturile pentru birourile electorale la alegerile prezidențiale și aprobată construcția stradelei Schinoasa Deal conform programului „Drumuri Bune”.

Cei mai puțini consilieri (19) au fost prezenți la ședința din 15 decembrie 2020, când a fost aprobat bugetul local pentru 2021.

 

Aproape 300 mii lei pentru participarea la ședințe

Pentru participarea la ședințe, aleșilor locali li se achită o indemnizație. Până în noiembrie 2020, indemnizaţia era de 1450 lei pentru fiecare zi de şedinţă. La ședința din 17 noiembrie 2020, consilierii au votat mărirea indemnizaţiei până la un salariu minim, adică 2775 lei pentru fiecare ședință. Astfel, am calculat că pentru prezența la cele 8 ședințe care au avut loc până la sfârșitul anului 2020, aleșilor locali li s-au achitat 298 050 lei din bugetul local.

 

Deciziile Consiliului: unde acestea (nu) se publică

În cadrul ședințelor, consilierii examinează proiecte de decizii prin care se propun soluții la problemele locuitorilor orașului și mecanisme care asigură buna funcționare a administrației publice locale. Proiectele de decizii pot fi înaintate atât de consilieri, cât și de executivul primăriei.

Deciziile se consideră adoptate dacă pentru acestea votează majoritatea consilierilor prezenți în sală, cu excepția cazurilor în care legea prevede un număr mai mare de voturi. De exemplu, pentru aprobarea bugetului local, administrarea bunurilor, stabilirea taxelor şi impozitelor locale, planificarea dezvoltării localităţii şi amenajării teritoriului, asocierea cu alte consilii, instituţii publice din ţară sau din străinătate este necesar votul majorității consilierilor aleși, adică cel puțin 12 voturi. 

În primul an de mandat, consilierii au reușit să examineze peste 75 de subiecte. Marea majoritate a acestora, 63 de proiecte, au fost adoptate, 6 respinse, 4 transmise la reexaminare și 2 chestiuni au fost audieri de informații în urma cărora nu au fost adoptate decizii.

Deși legea spune că autoritățile publice locale sunt obligate să publice atât proiectele de decizii, cât și deciziile aprobate pe pagina web oficială, primăria Codru nu publică proiectele, iar cetățenii nu pot afla ce urmează să voteze consilierii la ședințe. Referitor la deciziile aprobate, doar 4 din cele 63 au fost plasate pe site-ul primăriei. Totodată, primăria trebuie să includă deciziile adoptate de Consiliu și în Registrul de Stat al Actelor Locale. Aici, toate cele 63 de decizii au fost publicate.

 

Deciziile sunt legale? Cine le verifică?

Toate deciziile aprobate de consilieri sunt supuse controlului obligatoriu al legalității. Astfel, fiecare decizie se expediază oficiului teritorial al Cancelariei de Stat în termen de 5 zile de la semnarea acesteia. În cazul în care oficiului teritorial al Cancelariei de Stat consideră că o decizie este ilegală, acesta notifică Consiliu și cere modificarea sau abrogarea totală sau parţială. În termen de 30 de zile de la data primirii notificării, Consiliul trebuie să modifice sau să abroge actul contestat. În cazul în care Consiliul își menține poziția sau nu reexaminează decizia contestată, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate sesiza instanţa în termen de 30 de zile de la data primirii notificării refuzului. Sesizarea instanței poate avea loc și în cazul în care Consiliul nu oferă niciun răspuns în termen de 60 de zile de la data notificării cererii de modificare sau de abrogare a deciziei.

Din cele 63 decizii parvenite spre control, 61 au fost supuse controlului. Astfel, 3 decizii au fost calificate de Cancelaria de Stat drept ilegale. Dintre acestea, în 2 cazuri au fost inițiate acțiuni în instanța de judecată pentru a fi abrogate.

 

Ce nu este bine și cum îmbunătățim

Ședințele Consiliului local Codru au loc cu mai multe încălcări ale prevederilor legale. Doar prin transparență și dialog se poate construi încredere între cetățeni și aleșii locali, astfel ca aceștia să colaboreze și să identifice împreună soluții la problemele prioritare.

Prezentăm observațiile adunate în urma monitorizării Consiliului local. Formulăm concluzii despre transparența procesului decizional și implicarea cetățenilor. Oferim recomandări pentru îmbunătățirea acestor procese. 

I. Nu există suficiente informații oficiale publice și ușor accesibile despre consilieri. Pe pagina primăriei locuitorii pot găsi doar componența nominală a Consiliului. Dacă însă vor să afle mai multe despre consilierii cărora le-au încredințat votul – cine sunt, cum îi pot contacta, care sunt domeniile în care se specializează, cum au ajutat alți locuitori să își rezolve problemele cu care s-au ciocnit, cum se descurcă în funcția de aleși locali – nu prea au cum. Cetățeanul poate afla despre activitatea consilierilor numai dacă personal a interacționat cu aceștia, îi urmărește pe rețelele de socializare, privește constant buletinele de știri și citește presa de investigații. 

Recomandăm: Plasarea pe site-ul primăriei a pozelor, datelor de contact, orele de audiență, rapoartele anuale de activitate, declarațiile de avere și interese personale, proiectele de decizii inițiate, prezența la ședințe, indemnizațiile, consultările publice organizate și alte informații relevante despre fiecare dintre consilieri. 

Încurajăm aleșii să informeze locuitorii activ, prin diverse mijloace, inclusiv rețelele de socializare, despre acțiunile inițiate și să prezinte rapoarte de activitate anuale, conform priorităților cetățenilor și promisiunilor electorale.

Acest lucru va oferi cetățenilor posibilitatea să afle cine sunt consilierii, iar aceștia, la rândul lor, să-și facă cunoscute activitățile și realizările, astfel contribuind la sporirea gradului de transparență în procesul decizional.

II. Proiectele de decizie nu sunt făcute publice. Locuitorii orașului nu cunosc ce decizii urmează să adopte sau să respingă consilierii la ședințe, cum acestea îi vor afecta și nu pot să se opună adoptării unor proiecte sau înainta propuneri pentru îmbunătățirea lor. 

Recomandăm: Publicarea pe site-ul primăriei a proiectelor de decizii. Transparența procesului decizional este responsabilitatea comună a primăriei și a aleșilor locali. Consilierii trebuie să insiste pe respectarea  procedurilor  legale și prevederile transparenței în procesul decizional.

III. Nu se publică nici deciziile adoptate de consilieri. Locuitorii orașului Codru nu au acces la deciziile adoptate de consilieri. Chiar dacă primăria plasează deciziile în Registrul de Stat al Actelor Locale, cetățenii nu neapărat cunosc despre existența acestei platforme. 

Recomandăm: Publicarea deciziilor pe site-ul primăriei și distribuirea informației despre acestea pe rețelele de socializare. Cetățenii trebuie informați despre deciziile pe care le iau aleșii și schimbările pe care acestea le aduc.

Un oraș bun este efortul comun al locuitorilor și aleșilor locali. Vrem ca aleșii noștri locali să adopte decizii în folosul comunității, prin consultarea cetățenilor. Vom continua să urmărim activitatea aleșilor locali, să cerem transparență și să încurajăm implicarea cetățenilor în procesul decizional.


Raportul a fost elaborat în cadrul proiectul “Priority Driven Local Administration”, implementat de AO Primăria MEA, cu suportul generos din partea poporului american, oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).  Materialul reflectă opinia autoarelor și nu reprezintă viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite.