Agenda ședinței din 22 septembrie 2020

Primarul orașului Codru a convocat o ședință ordinară a Consiliului local Codru în data de 22 septembrie 2020, ora 10:00, în incinta primăriei, str. Costiujeni 8.

Ședința are o ordine de zi cu doar 2 subiecte, care de asemenea nu au fost plasate pe pagina web a primăriei pentru a fi consultate cu locuitorii orașului Codru. Publicarea proiectelor de decizie și a materialelor aferente este obligatorie, conform Legii privind transparența în procesul decizional, art. 10, alin. (1).