8 candidați, 4 probleme, 2 răspunsuri

La 20 octombrie 2019, locuitorii orașului Codru vor alege primarul și 23 de consilieri locali. În cursa electorală pentru funcția de primar al orașului Codru s-au înregistrat 8 candidați din 7 partide și unul independent. Vrem candidați responsabili, care comunică alegătorilor planurile lor pentru oraș și oferă soluții pentru problemele principale ale locuitorilor. Din acest motiv, Primăria MEA Codru le-a solicitat soluțiile pentru 4 cele mai importante probleme ale orașului. Problemele au fost identificate printr-un sondaj reprezentativ realizat de Primăria MEA.

Primăria MEA Codru le-a solicitat TUTUROR candidaților soluțiile la cele 4 probleme din oraș. Cu regret, doar 2 candidați consideră necesar să comunice locuitorilor despre cum își propun să rezolve problemele orașului Codru.

ACTUALIZAT: 3 candidați au transmis soluțiile lor pentru problemele orașului. Andrei Roșca, partidul politic „Voința Poporului”, ne-a trimis răspunsurile după publicarea articolului. Soluțiile propuse de către acesta le găsiți mai jos.


1. DRUMURI ȘI TROTUARE

Care este strategia Dvs. pentru drumuri calitative? Care vor fi traseele principale care vor fi reparate? Care sunt costurile estimate și sursa fondurilor?

STELIAN MANIC, Blocul ACUM

În Programul Electoral (PE) printre prioritățile noastre este și componenta de infrastructură. Cel mai ambițios proiect pe care dorim să-l realizăm este construcția str. Livădarilor. În mandatul precedent au fost contractate serviciile de proiectare în valoare de 500 000 lei. Însă proiectul nu a fost supus dezbaterilor publice, iar dacă acesta conține trotuare, piste pentru bicicliști ș.a. nu cunoaștem. Totodată în urma discuțiilor cu locuitorii au fost identificate o serie de drumuri care necesită reparație și vor fi incluse spre realizare în următorul mandat:

 

  • str. Soarelui
  • str. Câmpului
  • str. Pomicultorilor
  • str. Izvoarelor
  • str. Cobzarilor
  • str. Potârnichiii (până la str. Costiujeni)
  • str-la I și II Schinoasa Deal

Desigur când vorbim de infrastructură avem costuri foarte mari. Spre exemplu doar valoarea estimată a str. Livădarilor este de 48 milioane lei. Având un fond disponibil redus de circa 18 milioane de lei va fi imposibil să le construim doar cu sursele proprii. Astfel planificăm să atragem granturi și finanțări din fonduri naționale (FNDR, FISM, FEN, Fondul Rutier etc.), cât și de la donatori internaționali (Banca Mondială, BERD, BEI ș.a.), care ne-ar permite un ritm mai accelerat de executare a proiectelor. Pentru a aplica la aceste proiecte este necesar de capacități, iar la acest capitol avem cea mai bună echipă de consilieri. Doar ca o informație priviți lista noastră de candidați și observați numărul consilierilor care cunosc limba engleză la nivel profesional.

Totodată intenționăm să introducem și conceptul bugetului participativ care va permite cetăţenilor să se implice în luarea deciziilor privind dezvoltarea or. Codru și alegerea priorităților pentru renovarea și construcția drumurilor.

 

ȘTEFAN PRODAN, Uniunea Salvați Basarabia

Pentru început vreau să fac o remarcă:  eu, împreună cu echipa USB ne propunem să construim relații de înfrățire cu alte localități din afara țării și sa elaborăm un plan strategic de dezvoltare pentru or. Codru, ceea ce ne va da o direcție concretă și posibilitate de a merge pas cu pas toate treptele de dezvoltare care necesită să le treacă o localitate modernă.

Ce ține de drumuri bune –  este necesar ca toate etapele acestor lucrări sa fie manageriate corect, și trecerea acestora la un model de asigurarea a calității stabilite după standardele internaționale. Voi pune accent pe străzile cu caracter important, cum ar fi str.Livădarilor care se află printre prioritățile pe care le am în planul de acțiuni. Fondurile pentru reabilitarea acestor străzi sunt mari, din acest motiv va fi nevoie să apelăm la partenerii noștri externi, cât și la autoritățile centrale, iar bugetul local va fi distribuit pentru alte proiecte de importanță majoră.

 

 

ANDREI ROȘCA, VOINȚA POPORULUI

Calitatea drumurilor depinde direct de nivelul corupției din Primăria or. Codru. Odată cu eliminarea corupției vor apărea drumuri moderne și calitative. Bani în buget avem peste 32 000 000, necesită doar voință.

 

 

 

Care este strategia Dvs. pentru trotuare calitative? Care vor fi primele trotuare care vor fi reparate? Care sunt costurile estimate și sursa fondurilor? 

STELIAN MANIC, Blocul ACUM

În primul rând trebuie asigurate arterele principale ale orașului cu trotuare calitative. Din păcate, în unele proiecte de asfaltare s-a omis în general includerea trotuarelor (reparația str. Schinoasa Deal). Prin urmare trotuarele din perimetrul str. Sihastrului, Schinoasa Deal, Drumul Schinoasei, Potîrnichii, Costiujeni, Valea Apelor vor avea prioritate. 

La capitolul fonduri vezi răspunsul precedent.

 

 

ȘTEFAN PRODAN, Uniunea Salvați Basarabia

Trotuarele sunt parte componentă a drumurilor,  fac parte din acelaș ansamblu de obiective propuse.

 

 


2.  TRANSPORTUL PUBLIC

Cum veți rezolva problema transportului public în or. Codru? Care sunt costurile estimate și sursa fondurilor? Cum vedeți soluția pentru problema transportului public suburban? 

STELIAN MANIC, Blocul ACUM

Problema transportului public este cea mai gravă pe care o are or. Codru. În PE avem prioritatea de a elabora Planul de Mobilitate Urbană, care are drept scop îmbunătăţirea accesibilităţii şi buna integrare a diferitelor moduri de mobilitate şi transport. 

Rețeaua de transport al orașului este legată de cea a mun. Chișinău. Prin urmare fără factorii cheie (Direcția de Transport, Primăria or. Chișinău) va fi foarte greu soluționarea acestei probleme.

Sunt mai multe soluții potențiale care ar trebui de analizat din punct de vedere al impactului financiar și social:

– Mărirea numărului de autobuze (ruta nr. 9) pe str. Costiujeni;

– Examinarea posibilității pentru deplasarea troleibuzelor fără fir pe str. Schinoasa Deal;

– Introducerea unei rute locale (precedenta rută 15), care se deplasează la un interval regulat de timp și face legătura dintre orașul Codru și Chișinău.

Dar, reiterăm, că doar în urma elaborări Planului de Mobilitate Urbană vom avea răspunsuri clare cu privire la acest subiect.

 

ȘTEFAN PRODAN, Uniunea Salvați Basarabia

Asigurarea condițiilor bune pentru transportarea în sigurantă și confort a pasagerilor este o prioritate pentru noi, se face prin stabilirea graficului rutier cu respectarea acestuia, și înlocuirea treptată a microbuzelor care au o stare tehnică deplorabilă, cu trolebuze sau autobuze comfortabile. Inițiativa va fi coordonată cu primaria mun. Chișinău, Direcția de Transport și Regia Transport Electric.

 

ANDREI ROȘCA, Voința Poporului

Introducerea transportului public de capacitate mare autobuz – troleibuz cu schimbarea strategiei de circulație a transportului public, inclusiv și lărgirea unor străzi din arterele principale.

 

 


3. Terenuri de joacă pentru copii

Care este strategia Dvs. pentru extinderea rețelei de terenuri de joacă în or. Codru? De câte terenuri mai este nevoie și în cât timp pot fi construite? Care sunt costurile estimate și sursa fondurilor?

STELIAN MANIC, Blocul ACUM

În termen de strategie vă comunicăm că extinderea rețelei de terenuri de joacă va avea la bază principiul de echitate. Terenurile de joacă sunt necesare acolo unde vor avea un impact mai mare pentru beneficiarii finali.

Prioritățile noastre pentru mandatul următor sunt renovarea terenurilor de joacă existente. Spre exemplul terenurile de joacă de la Grădinița nr. 194 sau Gimnaziul nr. 42 au prioritate în cazul dat. Adițional în funcție de posibilitățile bugetare planificăm să extindem numărul terenurilor de joacă și fitness.

Costul unui teren de joacă cu dotare standard este în valoare de 250 000 lei. Însă noi ne propunem să construim terenuri de joacă de o calitate superioară și dotări suplimentare, cum ar fi aspectele de siguranță sau educație fizică. 

Dacă ne referim la termenii de construcție, aceștia variază. Din păcate procedura de achiziție publică poate să dureze mai mult decât însuși construcția acestor terenuri de joacă. Din aceste considerente intenționăm să organizăm procedurile de achiziție în iarnă, pentru ca în timpul începerii sezonului cald acestea să fie montate. 

 

ȘTEFAN PRODAN, Uniunea Salvați Basarabia

Or. Codru dispune de multe terenuri neîngrijite, unele din acestea ar putea servi drept zone de agreement și terenuri de joacă pentru copii,  iar construcția și amenajarea lor nu necesită mult timp, o spun în calitate de inginer-tehnolog în construcție. Nu putem vorbi acum de un număr exact a terenurilor de joacă, dar cu siguranță cel puțin un teren de joacă în fiecare sector al or. Codru. Făcând o aproximare, costul amenajării unui astfel de teren  variază între 50-150 mii lei, în dependență de numărul de leagăne și tobogane, cât și mărimile acestora.

Pentru elaborarea acestor proiecte, cheltuielele vor fi alocate din bugetul local.

 

 

ANDREI ROȘCA, Voința Poporului

Problema spațiilor de joacă nu stă la ordinea de zi, problema constă în terenurile unde s-ar putea amplasa aceste locuri amenajate.

 

 


4. CURĂȚENIA

Care vor fi acțiunile pe care le veți face pentru a înlătura murdăria?

STELIAN MANIC, Blocul ACUM

La momentul actual de salubrizarea orașului Codru poartă răspundere ÎMGFL ”Codru Prest M-Service”, al cărui ultim raport de activitate din păcate a fost publicat în anul 2014. Dar este important de cunoscut că serviciile acestei întreprindere costă anual bugetul orașului aproximativ 850 000 lei. Drept exemplu pe parcursul anului 2019 ei urmau să curețe peste 132 000 m2 în oraș, să îngrijească peste 110 000 m2 de parc, să curețe urnele și băncile publice etc. Nu cunoaștem cum s-au folosit acești bani, de aceea în PE avem drept scop să audităm activitatea primăriei în ultimii 8 ani.

Iar ca soluție, urmează să organizăm proceduri de achiziție transparente în care vom contracta un agent economic onest, activitatea căruia va fi minuțios verificată de către executivul primăriei

Totodată urmează a fi contracte și alte servicii de amenajare, printre care și contractarea serviciilor de deszăpezirea zăperzii, deoarece în fiecare an ne confruntăm cu drumuri care nu sunt curățate.

 

ȘTEFAN PRODAN, Uniunea Salvați Basarabia

Cred că ar trebui să impunem o disciplină la acest capitol. Pentru început este necesar instalarea a mai multor tomberoane și  coșuri de gunoi în zonele de agrement cât și la stațiile de asteptare, asta va motiva locuitorii să respecte ordinea. Este nevoie de a implimenta  sisteme performante de gestiune a dotărilor şi a infrastructurii serviciului de salubritate în or.Codru. Colectarea selectivă a deșeurilor (plastic, sticlă, hîrtie), implementarea și efectuarea zilelor sanitare, construirea sau reorganizarea poligoanelor pentru deșeuri cred ca sunt solutiile care ar aduce la îmbunătățirea situatiei, si la atingerea obiectivului de a avea un oraș curat.

 

ANDREI ROȘCA, Voința Poporului

Primăria are în subordine întreprindere municipală SRL „Prest-Service”, care trebuie calitativ să își facă meseria. Existența murdăriei ține de incompetenta Primarului .

 

 

 


Primăria MEA Codru a solicitat soluțiile tuturor candidaților la funcția de primar al orașului Codru. Am revenit insistent cu mesaje și apeluri la candidați și am așteptat răspunsurile peste termenul limită. Regretăm că doar 2 candidați au răspuns. Invităm toți candidații la funcția de primar să comunice locuitorilor cum își propun să rezolve problemele orașului, să ofere date exacte și să facă promisiuni realiste.

Totodată, la 20 octombrie 2019, locuitorii suburbiilor vor alege și primarul general al mun. Chișinău împreună cu 51 de consilieri municipali. Primăria MEA  a creat o platformă pe care puteți vedea cine sunt candidații la funcția de primar al municipiului Chișinău, ce experiență profesională au aceștia, ce averi declară și care este cariera lor politică. Le găsiți pe toate aici.